Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cje Struktura organizacyjna prokuratury

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cje Struktura organizacyjna prokuratury"— Zapis prezentacji:

1 Cje Struktura organizacyjna prokuratury
Praktyczne aspekty zawodu prokuratora Cje Struktura organizacyjna prokuratury dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

2 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratura Prokuraturę stanowią: Prokurator Generalny podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Prokuratura jest organem ochrony prawnej.

3 Prokuratura – struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna prokuratury Prokuratura – struktura organizacyjna Prokuratura Generalna 11 prokuratur apelacyjnych 45 prokuratur okręgowych z 2 ośrodkami zamiejscowymi 357 prokuratur rejonowych z 5 ośrodkami zamiejscowymi

4 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratura Zadania Prokuratury Generalnej: zapewnienie obsługi Prokuratora Generalnego, zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniu przed TK, SN i NSA sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach apelacyjnych i koordynacja nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez pozostałe jednostki organizacyjne prokuratury, prowadzenie wizytacji prokuratur apelacyjnych - wykonywanie czynności w zakresie obrotu prawnego z zagranicą.

5 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratura Zadania prokuratury apelacyjnej : zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądem apelacyjnym i wojewódzkim sądem administracyjnym, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania przestępczości zorganizowanej i korupcji, sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, prowadzenie wizytacji prokuratur okręgowych i rejonowych.

6 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratura Zadania prokuratury apelacyjnej: Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach: o charakterze terrorystycznym dotyczących zorganizowanej przestępczości mającej na celu popełnianie poważnych przestępstw kryminalnych, gospodarczych lub skarbowych o poważne przestępstwa korupcyjne o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia o wielkiej wartości prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach pozostających we właściwości prokuratury okręgowej lub rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególnie skomplikowany charakter sprawy lub wyjątkowa waga sprawy

7 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratura Zadania prokuratury apelacyjnej: Bierze udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, w których prowadzi postępowania przygotowawcze oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym; bierze udział w postępowaniach odwoławczych przed sądami apelacyjnymi w sprawach, prowadzonych w prokuraturach okręgowych i rejonowych (jako reguła)

8 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratura Zadania prokuratury okręgowej: zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądem okręgowym, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne i gospodarcze, sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych prowadzenie wizytacji prokuratur rejonowych.

9 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratura Zadania prokuratury okręgowej: Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne i gospodarcze, w tym: przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia o znacznej wartości; przestępstwa z art. 189a, art. 252 § 1 i 2, a także z art. 286 § 1 i art. 287 § 1 w związku z art. 294 § 1, jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia o wielkiej wartości oraz art. 310 § 1 k.k.,  przestępstwa z art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, przestępstwa z art. 56a i ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, przestępstwa z art. 43 i 44 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, przestępstwa określone w art ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przestępstwa z art ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej;

10 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratura Zadania prokuratury okręgowej: prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach pozostających we właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy; bierze udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, które prowadzi oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym; bierze udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami apelacyjnymi, jeśli przemawia za tym ekonomika i dobro postępowania; bierze udział w postępowaniach odwoławczych przed sądami okręgowymi w sprawach, w których postępowanie prowadzone jest w prokuraturze rejonowej (jako zasada)

11 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratura Zadania prokuratury rejonowej: zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądem rejonowym, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych z wyłączeniem spraw prowadzonych w prokuraturach okręgowych oraz apelacyjnych. zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych przed sądami w postępowaniu odwoławczym w sprawach prowadzonych w prokuraturze rejonowej, jeśli przemawia za tym ekonomika i dobro postępowania.

12 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratura Prokuraturę apelacyjną tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur okręgowych, odpowiadającego obszarowi właściwości odpowiedniego sądu apelacyjnego. Prokuraturę okręgową tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur rejonowych. Prokuraturę rejonową tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin; w uzasadnionych wypadkach może być utworzona więcej niż jedna prokuratura rejonowa w obrębie tej samej gminy.

13 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratorzy Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są: - prokuratorzy Prokuratury Generalnej - prokuratorzy prokuratur apelacyjnych - prokuratorzy prokuratur okręgowych - prokuratorzy prokuratur rejonowych. Bycie prokuratorem określonego szczebla nie musi oznaczać wykonywania obowiązków w macierzystej jednostce (delegacje)

14 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratorzy Prokuratorami wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okręgowych i wojskowych prokuratur garnizonowych. Prokuratorami Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu są prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokuratorzy oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokuratorzy Biura Lustracyjnego oraz prokuratorzy oddziałowych biur lustracyjnych.

15 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratorzy Sytuacja kadrowa w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (na dzień 31 grudnia 2013 roku): Kadra orzecznicza Limit etatów w prokuraturach wynosił łącznie w tym: 384 etaty w prokuraturach apelacyjnych, 1 599 etatów w prokuraturach okręgowych, 4 068 etatów w prokuraturach rejonowych, 409 etatów asesorskich (łącznie z rezerwą dla KSSiP), 93 etaty w Prokuraturze Generalnej.

16 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratorzy Sytuacja kadrowa w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (na dzień 31 grudnia 2013 roku): Obsada etatowa – osób, w tym: 5 936 prokuratorów, 345 asesorów,

17 Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratorzy w tym: Prokuratura Generalna 88 prokuratorów (20 delegowanych do PG) Prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe – 6 193 osób, w tym: 358 prokuratorów prokuratury apelacyjnej, 1 533 prokuratorów prokuratury okręgowej, 3 957 prokuratorów prokuratury rejonowej, 345 asesorów.


Pobierz ppt "Cje Struktura organizacyjna prokuratury"

Podobne prezentacje


Reklamy Google