Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model windykacji w banku spółdzielczym Monika Bekas-Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Wdrożeń Krajowego Rejestru Długów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model windykacji w banku spółdzielczym Monika Bekas-Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Wdrożeń Krajowego Rejestru Długów."— Zapis prezentacji:

1 Model windykacji w banku spółdzielczym Monika Bekas-Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Wdrożeń Krajowego Rejestru Długów

2 Skuteczność odzyskania należności Wg Banku Światowego w Polsce przedsiębiorcy na odzyskanie należności czekają 830 dni. W rankingu jesteśmy na 68 miejscu!!! Wg raportu NIK 36 % załatwionych w 2004 roku spraw zakończyło się wyegzekwowaniem należności, 43 % spraw umorzono, a 21 % załatwiono w inny sposób

3 Za długi odpowiedzialni są nie tylko ci klienci, którzy nie płacą, ale również te firmy i instytucje, które nie czynią wszystkiego co leży w ich mocy aby te długi odzyskać

4 Ilość dłużników w bazie danych KRD Źródło: statystyki KRD

5 Zagrożone kredyty konsumentów Źródło: Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie konsumentów w bankach Zagrożone kredyty

6 Zadłużenie konsumentów w KRD Źródło: Kompleksowy Raport o Długach

7 Dłużnicy konsumenci Źródło: Kompleksowy Raport o Długach

8 Dłużnicy rekordziści Źródło: Kompleksowy Raport o Długach

9 Dłużnicy rekordziści Źródło: Kompleksowy Raport o Długach

10 Czynniki wpływające na zadłużenie

11 Podział dłużników

12 WINDYKACJA POLUBOWNA Definicja: dochodzenie roszczeń finansowych na drodze negocjacji polubownychDefinicja: Korzyści: pozytywnie wpływa na reputację Banku Spółdzielczego i kształtuje jego przyjazny wizerunekKorzyści: Efekt: szybka reakcja na niespłacone kredyty w terminie, zwiększa szansę na odzyskanie zaległych należnościEfekt:

13 Jak odzyskać swoje pieniądze? Dopisać dłużnika do ogólnopolskiego rejestru dłużników Czekać i nic nie robić - może dłużnik sam zapłaci lub umorzyć dług Windykować samemu i negocjować z dłużnikiem Zlecić windykację firmie zewnętrznej, niech ona odzyska niezapłacone należności Sprzedać wierzytelność i zadowolić się częścią kwoty

14 Jak postępować z dłużnikiem? WEZWANIE DO ZAPŁATY Z LOGO KRD MONIT PRZYPOMINAJĄCY TELEFON WINDYKACJA, KRD NEGOCJACJE, ROZŁOŻENIE DŁUGU NA RATY Czy dłużnik chce spłacić swoje zadłużenie? Czy dłużnik ma możliwość spłaty zadłużenia? mała chęć spłatyduża chęć spłaty mała możliwość spłaty duża możliwość spłaty Źródło: Monika Bekas Nowak, Windykacja należności w praktyce, Lexis Nexis, Warszawa 2008

15 Elementy procedury windykacji Monitoring należności Windykacja pośrednia Przekazanie dłużnika do bazy danych KRD Przekazanie sprawy do sądu Windykacja bezpośrednia

16 Kto jest najbardziej znaną instytucją gromadzącą informacje o dłużnikach? Źródło: TNS OBOP grudzień 2008 r.

17 Powstanie zadłużenia Monit przypominający e-mail, fax., poczta Wezwanie do zapłaty KRD Przedsądowe wezwanie do zapłaty Telefon Dopisanie do KRD Wysłanie powiadomienia Nakaz zapłaty Komornik Windykacja zewnętrzna Firma windykacyjna Kancelaria prawna Wezwanie do zapłaty KRD Windykacja wewnętrzna Windykacja zewnętrzna

18 Sektory dopisujące informacje o konsumentach Źródło: Kompleksowy Raport o Długach

19 Ile upłynęło dni od daty wymagalności do wysłania przez wierzyciela wezwania do zapłaty? Źródło: Kompleksowy Raport o Długach

20 Ile upłynęło dni od daty wysłania wezwania do zapłaty do daty dopisania dłużników do KRD? Źródło: Kompleksowy Raport o Długach

21 Jak jest struktura wiekowa informacji o niezapłaconych zobowiązaniach konsumenckich przechowywanych w KRD ? Źródło: Kompleksowy Raport o Długach

22 Działania sprzeczne z prawem Używanie siły, gróźb karalnych lub innych czynności naruszających godność osobistą dłużnika Używanie wulgarnego lub nieprzyzwoitego języka lub określeń naruszających godność osobistą, a także niegrzecznego tonu rozmów Przekazywanie lub ujawnianie informacji o zadłużeniu i przebiegu czynności windykacyjnych nieuprawnionym osobom trzecim, w tym zwłaszcza nieletnim członkom rodziny dłużnika Przedstawianie nieprawdziwych danych dotyczących długu, w szczególności określających charakter, wielkość i status prawny długu

23 Działania sprzeczne z prawem Przekazywanie nieprawdziwych informacji o konsekwencjach niezapłacenia długu, między innymi takich jak areszt, pozbawienie wolności, konfiskata majątku Wyrażanie w kontaktach z dłużnikiem lub osobami trzecimi sugestii, że dłużnik jest przestępcą Przyjmowanie przez windykatorów terenowych od dłużników środków pieniężnych lub jakichkolwiek przedmiotów bez wystawienia pokwitowania Pobieranie od dłużnika, bez tytułu prawnego wynikającego z zawartych umów bądź przepisów prawa, kwot tytułem opłat w związku z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi

24 Jakie działania są zgodne z prawem? Restrukturyzacja długu: rozłożenie na raty, dostosowanie naszych działań do faktycznych możliwości dłużnika Żądanie spłaty długu i odsetek powiększonych o rzeczywiste, udokumentowane koszty windykacji Ustalenie faktycznych powodów opóźnienia lub zwłoki, w niektórych wypadkach warto zadowolić się ściągnięciem tylko części długu Nierozpowszechnianie i niewykorzystywanie wstydliwych informacji o dłużniku zdobytych w procesie windykacji

25 Jak postępować z dłużnikami banku? Nie czekaj, reaguj natychmiast, kiedy klient przestaje płacić Nie przyzwyczajaj klientów do tego, że mogą się spóźniać z płatnościami, bo będą to wykorzystywać Wyznacz granicę, po przekroczeniu której wprowadzasz twarde zasady postępowania z dłużnikiem W razie problemów ustal przyczyny braku zapłaty Spróbuj wspólnie z dłużnikiem poszukać rozwiązania wyjścia z zaistniałej sytuacji

26 Kieruj się dobrymi radami Śledź na bieżąco realizację umowy kredytowej, monitoruj płatności W razie problemów niezwłocznie ustal przyczyny i możliwości ich usunięcia Negocjuj do skutku - spróbuj wspólnie z klientem poszukać rozwiązania zaistniałej sytuacji Poinformuj dłużnika o sankcjach, jakie mu grożą za nieuregulowanie kredytów w terminie np. dopisanie do KRD Nie brnij dalej, jeśli nie da się inaczej, wypowiedz umowę

27 Jeśli będziesz robił to, co robiłeś dotychczas, to będziesz otrzymywał dokładnie to, co dotychczas otrzymywałeś!

28 Dziękuję za uwagę Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław www.krd.pl


Pobierz ppt "Model windykacji w banku spółdzielczym Monika Bekas-Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Wdrożeń Krajowego Rejestru Długów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google