Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowana koncepcja współpracy PPL z Województwem Lubuskim w ramach kontynuacji funkcjonowania Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost Zielona Góra, 13.10.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowana koncepcja współpracy PPL z Województwem Lubuskim w ramach kontynuacji funkcjonowania Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost Zielona Góra, 13.10.2015."— Zapis prezentacji:

1 Planowana koncepcja współpracy PPL z Województwem Lubuskim w ramach kontynuacji funkcjonowania Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost Zielona Góra, 13.10.2015

2 Agenda:  PPL jako zarządzający Lotniskiem Chopina i PL Zielona Góra- Babimost  Możliwe warianty współpracy – Public Service Obligation  Wdrożenie formuły PSO  Potencjał PPL możliwy do wykorzystania w projekcie  Potencjalne korzyści ze współpracy 2 PPL zainteresowane kontynuacją zarządzania Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost

3 3 PPL zainteresowane kontynuacją zarządzania Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost Współpraca w formule PSO (Public Service Obligation): Instytucja PSO jako kompetencja Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) do nakładania obowiązku świadczenia usług publicznych na zarządzających lotniskami (Art. 183 Ustawy Prawo Lotnicze). „Art. 183. 1.Na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, zawierający propozycję rekompensaty zarządzającemu lotniskiem nadwyżki kosztów nad przychodami lub przyznania innych świadczeń, Prezes Urzędu może zawrzeć z zarządzającym lotniskiem umowę w zakresie wykonywania przez niego obowiązku użyteczności publicznej, zapewniającego funkcjonowanie lotniska o stosunkowo niedużym ruchu lotniczym, lecz ważnym dla miasta lub regionu, z zachowaniem określonych wymagań w zakresie regularności i ciągłości ruchu lotniczego na tym lotnisku. 2.Podstawą zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, jest uprzednie ustalenie w umowie zawartej pomiędzy Prezesem Urzędu i wnioskującą jednostką samorządu terytorialnego zasad współfinansowania zarządzającego lotniskiem użytku publicznego w związku z wykonywaniem przez niego obowiązku użyteczności publicznej, o którym mowa w ust. 1.”

4 Wariant 1 Porozumienie: Województwo Lubuskie – ULC - PPL Wariant 1 Porozumienie: Województwo Lubuskie – ULC - PPL 4 PPL zainteresowane kontynuacją zarządzania Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost Wybór docelowego modelu leży po stronie Władz Samorządowych Nałożenie obowiązku świadczenia usług publicznych na PPL: Wariant 2 Porozumienie: Województwo Lubuskie - PPL Wariant 2 Porozumienie: Województwo Lubuskie - PPL

5 PPL zainteresowane kontynuacją zarządzania Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost  Wniosek Województwa Lubuskiego do (ULC) w sprawie nałożenia obowiązku użyteczności publicznej, zawierający propozycję rekompensaty  Zawarcie pomiędzy Prezesem ULC a Województwem Lubuskim umowy określającej warunki współfinansowania PPL w związku z wykonywaniem obowiązku użyteczności publicznej  Zawarcie przez Prezesa ULC z PPL Umowy w zakresie wykonywania obowiązku użyteczności publicznej.  Zawarcie bezpośrednio pomiędzy Województwem Lubuskim a PPL umowy w zakresie wykonywania obowiązku użyteczności publicznej. 5 Wariant 1 Województwo Lubuskie – ULC - PPL Wariant 1 Województwo Lubuskie – ULC - PPL Wariant 2 Województwo Lubuskie - PPL Wariant 2 Województwo Lubuskie - PPL

6 Wdrożenie PSO - konieczne ustalenia pomiędzy Stronami:  Ustalenie zasad, na jakich następować będzie zwrot przez Urząd Marszałkowski poniesionych przez PPL wydatków związanych z utrzymaniem działalności operacyjnej Portu,  Ustalenie zasad i zakresu promocji Lotniska w Zielonej Górze,  Wskazanie Strony odpowiedzialnej za ewentualne inwestycje w Porcie Lotniczym,  Określenie czasu obowiązywania Umowy. 6 PPL zainteresowane kontynuacją zarządzania Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost

7 PPL zainteresowane kontynuacją zarządzania Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost Potencjał PPL możliwy do wykorzystania w projekcie: 7  Próba skoordynowania polityki handlowej i marketingowej - zwiększenie szans na pozyskanie przewoźnika  Zabezpieczenie właściwej eksploatacji infrastruktury oraz nadzoru realizacji potencjalnych inwestycji infrastrukturalnych  Zorganizowanie specjalistycznych szkoleń i kursów dla służb lotniskowych  Zapewnienie wykwalifikowanych służb operacyjnych niezbędnych do funkcjonowania Lotniska

8 Potencjalne korzyści ze współpracy: 8 dla Województwa Lubuskiego dla PPL wykorzystanie istniejącej infrastruktury Portu Lotniczego z możliwością dalszej rozbudowy podjęcie wspólnych działań zmierzających do aktywizacji Lotniska, zapewnienie dostępności transportu lotniczego dla mieszkańców Województwa. możliwość odzyskania generowanych przez Port Lotniczy strat, optymalne zarządzanie przez jeden podmiot (PPL) w celu osiągnięcia możliwych oszczędności przy wykorzystaniu „efektu skali”. PPL zainteresowane kontynuacją zarządzania Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost

9 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” ul. 17 stycznia 49 02-146 Warszawa 9


Pobierz ppt "Planowana koncepcja współpracy PPL z Województwem Lubuskim w ramach kontynuacji funkcjonowania Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost Zielona Góra, 13.10.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google