Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Techniki informacji i komunikacji Ćwiczenia nr 4 Mgr Anna Materla Publiczne bazy orzeczeń sądowych. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Techniki informacji i komunikacji Ćwiczenia nr 4 Mgr Anna Materla Publiczne bazy orzeczeń sądowych. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji."— Zapis prezentacji:

1 Techniki informacji i komunikacji Ćwiczenia nr 4 Mgr Anna Materla Publiczne bazy orzeczeń sądowych. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE)

2 Publiczne Bazy Orzeczeń  Serwis Sądu Najwyższego  Serwis Orzeczeń Sądów Powszechnych  Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego  Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych  Serwis Trybunału Konstytucyjnego

3 Serwis Sądu Najwyższego  http://www.sn.pl/ http://www.sn.pl/  Informacje o: - podstawie prawnej działania SN, - organizacji/strukturze, - siedzibie i historii - budżecie - sprawozdaniach z działalności

4 Serwis Sądu Najwyższego  Zakładka: Orzecznictwo  Najnowsze orzeczenia oraz Baza orzeczeń  ponadto: odnośnik do poprzedniej bazy orzeczeń SN - Wyszukiwanie według: Frazy Sygnatury Formy orzeczenia Daty wydania Izby Tożsamości członków składu (sędziów, przewodniczącego, sprawozdawcy, autora uzasadnienia) Typu składów sędziów

5 Przykład 1  Znajdź uchwałę SN sygn. akt I KZP 18/06.  Podaj: a) datę wydania, b) izbę, która wydała uchwałę, c) tezę uchwały, d) na skutek jakiego środka prawnego została wydana uchwała?

6 ZADANIE 1  Proszę podać sygnaturę, datę oraz izbę, która wydała ostatnie orzeczenie, jakie zostało opublikowane na stronie SN?

7 ZADANIE 2  Jakie orzeczenie zostało wydane przez SN pod sygnaturą III CZP 38/11? Proszę podać rodzaj orzeczenia, datę wydania oraz jego tezę.

8 Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych  http://orzeczenia.ms.gov.pl/ http://orzeczenia.ms.gov.pl/

9 Przykład 2  Proszę odszukać orzeczenia dotyczące stalkingu.  Znajdź orzeczenie z sygn. akt I ACz 1096/12 a) Podaj datę orzeczenia, b) Sąd, który je wydał, c) Rozstrzygnięcie sądu.

10 ZADANIE 3  Znajdź orzeczenie z sygn. sprawy VI C 788/12. Podaj który sąd, w którym wydziale je wydał, datę i rozstrzygnięcie (tylko pkt I).

11 Struktura wyroku  Sentencja część wstępna (komparycja) – nagłówek; - nazwa sądu, wydziału, imiona i nazwiska sędziów, ławników, protokolanta; - data i miejsce rozpoznania sprawy; - dokładne określenie stron, interwenientów, ew. przedstawicieli ustawowych; - oznaczenie przedmiotu sprawy (np. o zapłatę, o odszkodowanie) rozstrzygnięcie sądu (formuła, tenor) – np. „zasądza”, „oddala” podpisy sędziów pod sentencją  Uzasadnienie uzasadnienie faktyczne uzasadnienie prawne  Teza – wyeksponowany w części wstępnej orzeczenia fragment uzasadnienia dotyczący dokonanej przez sąd wykładni (element fakultatywny)  Przykład: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, II Ca 637/13

12 Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych  http://www.nsa.gov.pl/ http://www.nsa.gov.pl/  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query  m.in. dane kontaktowe, informacje o opłatach, formularze, przyjmowanie skarg i wniosków – informacje, informacje dot. prawa UE  Orzecznictwo  odesłanie do stron Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych  Orzeczenia zarówno NSA jak i WSA

13 Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych  Wyszukiwanie wg.: - Frazy - Sygnatury - Sądu - Rodzaju orzeczenia (uchwała, wyrok itp.) - Symbol sprawy - Daty - Sędziego - Rodzaju skarżonego organu - Hasła tematycznego - Przepisu - Zbioru orzeczeń - Glosy

14 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych  Zawiera przede wszystkim wydane po dniu 1 października 2007 r. wyroki i postanowienia wraz z uzasadnieniami oraz wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane.  Wyłącznie cele informacyjne oraz edukacyjne  Nie ma statusu zbioru urzędowego!  Orzeczenia są anonimizowane z uwzględnieniem celów wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i innych regulacji szczególnych

15 Przykład 3  Ile wyroków wydał NSA w grudniu 2013 r., z tym, że należy uwzględnić tylko orzeczenia z uzasadnieniem?  Podać - ich sygnatury, - czego dotyczyły (hasła tematyczne), - treść wyniku.

16 ZADANIE 4  Czy skarga kasacyjna w sprawie o sygn. II GSK 1290/10 (rozpatrywanej przez NSA) została uwzględniona czy oddalona?

17 ZADANIE 5  Ile uchwał podjął NSA w październiku 2013 r.? Proszę podać sygnatury każdej z nich.

18 Serwis Trybunału Konstytucyjnego  http://www.trybunal.gov.pl http://www.trybunal.gov.pl  Zakładka „Sprawy w trybunale” - Informacje o oznaczeniach - Wykaz spraw - Wokanda (rozpatrywane sprawy) - Komunikaty prasowe  Zakładka „Orzecznictwo” - Odnośnik do strony http://www.trybunal.gov.pl/orzeczenia/http://www.trybunal.gov.pl/orzeczenia/ -  10 ostatnich opublikowanych w Internecie (wraz z uzasadnieniami) rozstrzygnięć merytorycznych Trybunału Konstytucyjnego -  Układ chronologiczny => wyszukiwanie za pomocą sygnatury, daty, miejsca publikacji

19 Przykład 4  Znaleźć wyrok TK z sygn. SK 35/08 i podać jego rozstrzygnięcie.

20 ZADANIE 6  Proszę podać sygnaturę wyroku TK ostatnio opublikowanego na stronie TK?

21 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Techniki informacji i komunikacji Ćwiczenia nr 4 Mgr Anna Materla Publiczne bazy orzeczeń sądowych. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google