Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Rok po zmianach: rynek delegowania pracowników w nowym otoczeniu prawnym” Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego Warszawa,16 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Rok po zmianach: rynek delegowania pracowników w nowym otoczeniu prawnym” Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego Warszawa,16 października."— Zapis prezentacji:

1 „Rok po zmianach: rynek delegowania pracowników w nowym otoczeniu prawnym” Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego Warszawa,16 października 2015

2 Kontekst: społeczno- gospodarcze skutki rozszerzenia Unii oraz konsekwencje kryzysu gospodarczego Rozszerzenie UE Miliony nowych konsumentów i tysiące nowych firm Wzmożone migracje pracowników z krajów UE Proces rozszerzenia UE korzystny dla obu stron Niekorzystny klimat polityczny Kryzys gospodarczy: spowolnienie gospodarcze, wysokie bezrobocie, negatywne skutki społeczne

3 Swoboda przepływu osób- obecne zagrożenia i kierunki zmian Swoboda przepływu osób jako podstawowa wolność Unii Europejskiej- wzmożona krytyka (turystyka socjalna, propozycje ograniczenia swobody przemieszczania się); Komisja Europejska oraz Parlament Europejski stoją na straży tej podstawowej wolności; Niestety „przymusowa” emigracja tysięcy osób z krajów najbardziej dotkniętych kryzysem np. Europa Południowa- konieczne reformy strukturalne; Pożądany kierunek: mobilność rozumiana jako szansa na zdobycie doświadczenia, podniesienie kwalifikacji oraz jako zdrowy element aktywności zawodowej- wciąż jednak wiele barier w dostępie do rynków pracy;

4 Swoboda świadczenia usług: zagrożenia i kierunki dyskusji Próby ograniczenia swobody świadczenia usług- przykład niemieckiej płacy minimalnej, wzmożone wymogi administracyjne dla zagranicznych usługodawców; Zauważalne kroki w kierunku ujednolicenia systemów wynagrodzeń a w przyszłości jednolitej płacy minimalnej na poziomie UE; Propozycje zrównania obciążeń wynikających z wynagrodzenia oraz zabezpieczenia społecznego;

5 Dyrektywa wdrożeniowa dot. Delegowania pracowników: implementacja Dyrektywa wdrożeniowa- trudny kompromis pomiędzy krajami chcącymi bronić dostępu do swoich rynków a tymi chcącymi obronić swobodę przepływu usług; Dobre porozumienie zapewaniające odpowiednie zabezpieczenie dla pracowników oraz umożliwiające korzystanie z wolności w ramach Wspólnego Rynku; Niestety problematyczny proces wdrażania dyrektywy- niepokojące sygnały o wprowadzaniu nadmiernych, nieproporcjonalnych instrumentów kontrolnych i wymogów administracyjnych; Zadanie dla instytucji unijnych, rządu RP, przedsiębiorców: uważne monitorowanie zmian i zgłaszanie nadużyć do Komisji Europejskiej

6 Plan Prac Komisji Europejskiej 2016- Pakiet na rzecz mobilności Pakiet na rzecz mobilności: kwestie problematyczne dot. delegowania pracowników; propozycja Państw Europy Zachodniej „taka sama płaca za taką samą pracę” oraz odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w kraju przyjmującym- list do Komisarz Thyssen z czerwca br.; Próba obrony zasad rządzących PWD przez Polskę i kraje Europy Środkowo- Wschodniej- list do Komisarz Thyssen z sierpnia br. Posiedzenie kolegium Komisarzy, 7 października br.- Jean- Claude Juncker zapowiada wprowadzenie zasady „taka sama płaca za taką samą pracę” Rewizja rozporządzenia 883 dot. Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 7 października zakończyły się konsultacje społeczne ws. rewizji rozporządzenia; Elementy poddane konsultacji: świadczenia rodzinne, zasiłki dla bezrobotnych oraz koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do pracowników delegowanych.

7 Plan Prac Komisji Europejskiej 2016- rekomendacje Parlamentu Europejskiego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16.09.2015 r. Nacisk na politykę społeczną, walkę z nierównościami społecznymi, biedą, dumpingiem socjalnym ale także nawoływanie do przeprowadzenia koniecznych inwestycji społecznych w zakresie opieki nad dziećmi, dostosowania umiejętności do wymogów rynku pracy; Uznanie „sprawiedliwej mobilności” za podstawową wartość Unii Europejskiej („fair mobility”); Wezwanie do efektywnej koordynacji polityk społecznych pomiędzy państwami członkowskimi oraz do ustalenia płacy minimalnej przez każdy kraj UE; Wezwanie KE do opublikowania pakietu na rzecz mobilności- pakiet powinien odnosić się do kwestii problematycznych wynikających z mobilności oraz do Dyrektywy dot. Delegowania Pracowników

8 Konieczna zmiana retoryki Argument opierający się o niższe koszty życia i niższe płace w Europie Środkowej i Wschodnie uległ zużyciu; Musimy spróbować zrozumieć racje innych Państw Członkowskich; Konieczne rzetelne przygotowanie do debaty: opracowanie danych wskazujących realne obciążenie pracodawców delegujących pracowników w porównaniu z pracodawcami lokalnymi (opodatkowanie pracy + dodatkowe koszty); dane dotyczące wpływu delegowania na PKB krajów przyjmujących i wysyłających etc. Cel średniookresowy: stopniowe wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego i konkurowanie poprzez produktywność i innowacyjność

9 Kontakt E-mail: danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eudanuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu Telefon: +32 228 45 196 Materiał źródłowy: http://europa.eu/abc/euslides/index_pl.htmhttp://europa.eu/abc/euslides/index_pl.htm Dziękuję


Pobierz ppt "„Rok po zmianach: rynek delegowania pracowników w nowym otoczeniu prawnym” Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego Warszawa,16 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google