Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIKANIE NIEPEWNOŚCI Prezentują: Marcin Grohs, Christian Gorzawski, Adrian Noworolnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIKANIE NIEPEWNOŚCI Prezentują: Marcin Grohs, Christian Gorzawski, Adrian Noworolnik."— Zapis prezentacji:

1 UNIKANIE NIEPEWNOŚCI Prezentują: Marcin Grohs, Christian Gorzawski, Adrian Noworolnik

2 AGENDA Unikanie niepewności - wstęp, Unikanie niepewności i niepokój, Unikanie niepewności nie jest unikaniem ryzyka, Zależność unikania niepewności od: – zawodu – płci – wieku Unikanie niepewności w rodzinie.

3 Skąd wzięło się pojęcie unikanie niepewności Termin jest zapożyczony z amerykańskiej socjologii organizacji Jest na tyle uniwersalny, że jest immanentną cechą każdej organizacji i instytucji

4 Które wydarzenie jest bardziej niebezpieczne? 1. Jazda samochodem 150 km/h 2. Spotkanie z lwem w klatce vs

5 Unikanie niepewności - badania IBM Unikanie niepewności – czwarty wymiar wyodrębniony w badaniach IBM Wskaźnik unikania niepewności – Skala przyjmuje wart. 0-100 UAI dla poszczególnych państw są zróżnicowane – Wniosek: różnice kulturowe poszczególnych państw

6 Unikanie niepewności i niepokój Niepokój – definicja Niepokój, strach – różnice Emile Durkheim – wykazał, że współczynnik samobójstw jest niezmienny każdego roku w poszczególnych państwach Richard Lynn – wykazał pozytywną i negatywną korelacje wskaźników z czynnikiem niepokoju

7 Unikanie niepewności i niepokój Kraje o wyższym UAI: – Bardziej ekspresyjni Silniejsza gestykulacja Podnoszenie głosu podczas rozmowy Uderzenia pięścią w stół – Wyjątki: Japończycy

8 Unikanie niepewności i niepokój Kraje o niższym UAI: – Mniej ekspresyjni Sprawiają wrażenie spokojnych Tłumią emocje Są narażeni na różne choroby – Spożycie używek: – Herbata, kawa (duże ilości) – dział. Stymulująco – Alkohol (bardzo rzadko)– środek rozładowujący stres

9 Unikanie niepewności i niepokój

10 Unikanie niepewności nie jest unikaniem ryzyka! Niepewność i ryzyko – różnice Ryzyko – definicja Unikanie niepewności obniża ryzyko.

11 Unikanie niepewności nie jest unikaniem ryzyka! Kraje o wysokim UAI: – Nie lubią sytuacji dwuznacznych Paradoks obsesyjnego unikania sytuacji dwuznacznych może doprowadzić do bójki

12 Zależność unikania niepewności od zawodu Zawody o wysokim i niskim unikaniu niepewności – istnieją? Pytania użyte w badaniach IBM mają odmienne znaczenie dla poszczególnych grup zawodowych Wniosek: – Do pomiaru poziomu unikania niepewności w poszczególnych grup zawodowych trzeba opracować inny zestaw pytań

13 Zależność unikania niepewności od płci Kobiety, mężczyźni – taki sam poziom stresu i stosunek do przestrzegania przepisów – różny deklarowany czas zatrudnienia

14 Zależność unikania niepewności od wieku Kraje o wysokim UAI – Chęć związania się z jednym miejscem pracy – Zwiększenie średniej długości zatrudnienia – Zwiększenie przeciętnego wieku zatrudnionych

15 Unikanie niepewności w rodzinie Historyjka Superego Formy językowe

16 Podsumowanie

17 Unikanie niepewności R. Veenhoven - Holenderski socjolog badający poczucie szczęścia w różnych krajach Ludzi bardzo szczęśliwych można znaleźć w krajach o niskim i wysokim UAI, ludzie bardzo nieszczęśliwi znaleźć można w krajach o wysokim UAI Wskaźnik potakiwania jest miarą poczucia szczęścia według P. Smith Potakiwanie - skłonność respondentów do udzielania pozytywnych odpowiedzi na każde pytanie niezależnie od jego treści

18 Różnice pomiędzy społeczeństwem o słabym i silnym unikaniu niepewności dotyczące zdrowia, edukacji i zakupów Słabe unikanie niepewności Ludzie czuja się szczęśliwsi Mniej obaw o zdrowie i pieniądze Więcej zawałów serca Wiele pielęgniarek, mało lekarzy Nauczyciele mogą nie znać odpowiedzi na pytania Kupowanie towaru ma służyć wygodzie Większe czytelnictwo książek i gazet Reklamy odwołują się do poczucia humoru Silne unikanie niepewności Ludzie czują się mniej szczęśliwi Więcej obaw o zdrowie i pieniądze Mniej zawałów serca Wielu lekarzy, mało pielęgniarek Nauczyciele powinni znać odpowiedzi na każde pytanie Niezdecydowanie i obawa przed nowymi technologiami i produktami Mniejsze czytelnictwo książek i gazet Reklamy odwołują się do wiedzy eksperckiej

19 Różnice pomiędzy społeczeństwem o słabym i silnym unikaniu niepewności dotyczące pracy, organizacji i motywacji Słabe unikanie niepewności Częsta zmiana pracodawcy, krótsze okresy zatrudnienia Pozytywny stosunek do bezczynności, ciężka praca jest konieczna Wiara w prawo ogólne i zdrowy rozsądek Mniej osób samo zatrudnionych Przewaga w wynalazczości, słabiej z wdrożeniami Główne motywatory to osiągnięcia oraz uznanie i przynależności do grupy Silne unikanie niepewności Rzadsze zmiany pracodawcy, dłuższe okresy zatrudnienia Silna potrzeba bycia stale zajętym, ciężka praca jest wewnętrzną potrzebą Wiara w ekspertów i rozwiązania techniczne Więcej osób samo zatrudnionych Słaba wynalazczość, przewaga we wdrożeniach Główne motywatory to zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa oraz uznania

20 Unikanie niepewności a obywatel i państwo Słabe Unikanie niepewnościSilne unikanie niepewności Nieliczne prawa i zasady o charakterze ogólnym lub prawa niepisane Nie przestrzegane prawa muszą być zmienione Szybkie decyzje przy rozstrzyganiu spraw sądowych Duża kompetencja obywatelska, akceptacja dla protestów obywatelskich Obywatele interesują się polityką, ufają im oraz systemowi prawnemu Identyfikacja obywateli jest zadaniem władz Liberalizm Przyjazne nastawienie do młodych ludzi Tolerancja Wiele szczegółowych praw i zasad lub praw niepisanych Przepisy są konieczne nawet jeśli nie są przestrzegane Powolne orzekania w sprawach sądowych Mała kompetencja obywatelska, tłumienie protestów Obywatele nie interesują się polityką Wrogie nastawienie do polityków, urzędów, systemów prawnych Obywatele mają obowiązek udokumentowania swojej tożsamości Konserwatyzm Wrogie nastawienie do młodych ludzi

21 Unikanie niepewności, ksenofobia i nacjonalizm Historia Anneke Antysemityzm w Europie Radzenie sobie z konfliktami międzygrupowymi

22 Słabe unikanie niepewnościSilne unikanie niepewności Tolerancja dla mniejszości etnicznych Pozytywne lub neutralne nastawienie do obcokrajowców Przyjmowanie uchodźców Nie narzucanie praw religijnych Brak prześladowań za swoje przekonania Empiryzm Uprzedzenia wobec mniejszości etnicznych Ksenofobia Nacjonalizm agresywny Konflikty międzynarodowe Jedna prawda w religii Religia polityczna i ideologiczna oraz nietolerancyjna Unikanie niepewności, religia i idee

23 Dystans władzy Stosunek do prawa Szerokość geograficzna Liczba mieszkańców Zamożność społeczeństwa Największy stres i niepewność w czasie konfliktów wojennych bądź gdy do władzy dochodzą fanatyczni przywódcy. Dobrobyt będzie sprzyjał tolerancji Bieda sprzyja uczuciu niepokoju. Źródła różnic w unikaniu niepewności i perspektywy na przyszłość


Pobierz ppt "UNIKANIE NIEPEWNOŚCI Prezentują: Marcin Grohs, Christian Gorzawski, Adrian Noworolnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google