Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lukasz Adamkiewicz, HEAL Polska 20 Października 2015, Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lukasz Adamkiewicz, HEAL Polska 20 Października 2015, Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Lukasz Adamkiewicz, HEAL Polska 20 Października 2015, Warszawa
Prezentacja raportu HEAL Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne. Studium przypadku projektu elektrowni Łęczna Lukasz Adamkiewicz, HEAL Polska 20 Października 2015, Warszawa

2 Raport HEAL Produkcja energii elektrycznej oraz stan elektrowni w Polsce Subwencje dla energetyki węglowej Studium przypadku projektu elektrowni Łęczna Czy nowoczesna energetyka węglowa jest zdrowa?

3 Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne

4 Produkcja energii elektrycznej w Polsce
Średni wiek bloków w polskich elektrowniach wynosi ok. 40 lat. Tylko 10% z nich jest nowszych niż 10 lat Źródło: Polskie Sieci Energetyczne,

5 Subwencje do paliw kopalnych na świecie
Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że do paliw kopalnych dopłaca się ok. 20 bilionów PLN rocznie W samej Unii Europejskiej subwencje wynoszą 1,2 biliona PLN Zewnętrzne koszty zdrowotne Źródło: IMF Counting the Cost of Energy Subsidies

6 Subwencje do energetyki opartej na węglu
Co roku do energetyki opartej na węglu dopłaca się ok. 5 mld PLN Źródło: Ukryty rachunek za węgiel. Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, 2014

7 Zewnętrzne koszty zdrowotne
Polacy co roku ponoszą zewnętrzne koszty energetyki węglowej w wysokości 12,5-34,4 mld PLN Źródło: Raport HEAL niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie

8 Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne
Budżet NFZ na rok 2015 wynosi poniżej 70 mld PLN, z tego wydatki na szpitale wynoszą 28,4 mld PLN Łączne subwencje do energetyki opartej na węglu to 17,5-39,4 mld PLN Źródło:

9 Studium przypadku projektu elektrowni Łęczna

10 Dyspersja zanieczyszczeń powietrza

11 Ekspozycja na pył PM 2,5

12 Populacja wyeksponowana na PM 2,5 - gminy

13 Liczba przedwczesnych zgonów
501

14 Liczba przypadków przewlekłych zapaleń oskrzeli wśród dorosłych
420

15 Liczba dni chorobowych i zewnętrzne koszty nowoczesnej energetyki opartej na węglu
Zewnętrze koszty zdrowotne nowoczesnej elektrowni (500MW) wynoszą 1,2-3,9 mld PLN Inwestycja w 1000 MW to ok 6 mld PLN

16 Wnioski Energetyka oparta na węglu generuje każdego roku w Polsce koszty od 17,5 do 39,4 mld PLN Nawet nowoczesna energetyka węglowa powoduje negatywne skutki zdrowotne Uwzględnienie zewnętrznych kosztów zdrowotnych w kosztach inwestycyjnych mogłoby wpłynąć na zmianę strategii energetycznej w Polsce

17 Dziękuję za uwagę Health and Environment Alliance (HEAL)
ul. Koszykowa 59/3,  , Warszawa


Pobierz ppt "Lukasz Adamkiewicz, HEAL Polska 20 Października 2015, Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google