Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy i projekty w Szkole Promującej Zdrowie. Standardy Szkoły Promującej Zdrowie  Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy i projekty w Szkole Promującej Zdrowie. Standardy Szkoły Promującej Zdrowie  Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania."— Zapis prezentacji:

1 Programy i projekty w Szkole Promującej Zdrowie

2 Standardy Szkoły Promującej Zdrowie  Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych

3 Standardy Szkoły Promującej Zdrowie Szkoła: I. I.Pomaga członkom społeczności szkolnej II. II.Zarządza projektami promocji zdrowia III. III.Prowadzi edukację zdrowotną IV. IV.Tworzy klimat społeczny V. zdrowiu V.Tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu

4 Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia Zadania szkolnego koordynatora 1.Organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole. 2.Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia. 3.Pozyskiwanie uczestnictwa całej społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i społeczności lokalnej w celu skutecznych działań. 4.Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 5.Współdziałanie z zespołem wojewódzkim wspierającym pracę szkół. 6.Podnoszenie własnych umiejętności w zakresie promocji zdrowia.

5 Podział obowiązków wśród członków Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia zadania osoby odpowiedzialne koordynowanie pracą Zespołu szkolny koordynator profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami higienistka szkolna organizacja i koordynowanie imprez sportowych nauczyciel wychowania fizycznego bank scenariuszy i materiałów o tematyce prozdrowotnej bibliotekarka przygotowanie narzędzi badawczych i ich analizy pedagog szkolny

6 Podział obowiązków wśród członków Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia zadania osoby odpowiedzialne przygotowanie i prowadzenie szkoleń nauczyciel wspomagający, członek Wojewódzkiego Zespołu Szkół Promujących Zdrowie współpraca z Zespołem Wspierającym Szkoły Promujące Zdrowie i Wojewódzkim Koordynatorem Sieci dyrektor aktualizacja strony internetowej szkoły dotycząca promocji zdrowia pedagog specjalny koordynowanie szkolnego programu profilaktyki zastępca dyrektora współpraca i prowadzenie programów z organizacjami pozarządowymi koordynator szkolnego wolontariatu szef szkolnego koła PCK

7 Podział obowiązków wśród członków Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia zadania osoby odpowiedzialne psychoedukacja, zdrowie psychiczne psycholog szkolny koordynowanie i realizacja bieżących programów, projektów i konkursów nauczyciele przedmiotów udział i pomoc w programach zdrowego żywienia szefowa kuchni dbałość o bezpieczeństwo i higienę środowiska fizycznego szkoły osoby sprzątające

8 Programy z zakresu edukacji zdrowotnej w okresie ostatnich 5 lat  Szkolny program profilaktyki i szkolny program wychowawczy  Psychoedukacja i zdrowie psychiczne  Zdrowy styl życia

9 Psychoedukacja i zdrowie psychiczne  Pierwszy rok - pierwszy krok  Wspomaganie w rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków  Projekt Szkoła współpracy  Projekt Socrates - Comenius DANCE WITH ME

10 Zdrowy styl życia  Mobilny Kraków  Żyj smacznie i zdrowo  Trzymaj formę  Projekt antynikotynowy dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum  Pierwsza pomoc przedlekarska  Europejski kodeks walki z rakiem

11 Europejski kodeks walki z rakiem – ZSOI Nr 5 w Krakowie 1.Strategia małych kroków, ścisłej współpracy i stosowanie modelu rozwiązywania problemów (diagnoza, planowanie, działania, ewaluacja). 2.Określenie zadań zespołu ds. promocji zdrowia. 3.Kształcenie wybranych grup społeczności szkolnej (samorząd szkolny, uczniowie wybranych klas, nauczyciele, rodzice) 4.Organizacja projektu – zapisy w dokumentach pracy szkoły (plany wychowawcze, profilaktyki, promocji zdrowia). 5.Badania ankietowe poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka i stylu życia zalecane przez Kodeks. 6.Współpraca z instytucjami: Kuratorium Oświaty, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie. 7.Ewaluacja programu – zestawienie opinii społeczności szkolnej o przeprowadzonym programie, określenie wskazówek do jego kontynuacji.

12 Dostosowanie strategii działania do sytuacji sytuacja i cel (co chcemy osiągnąć?) adekwatne strategie (jak to osiągnąć?) ludzie sprzeciwiają się zmianom nieposłuszeństwo strategia polityczno-administracyjna wymuszanie ludzie zachowują się z rezerwą zgoda na zmianę strategia empiryczno-racjonalna przekonywanie ludzie nastawieni są pozytywnie zaangażowanie strategia normatywno-reedukacyjna wspieranie


Pobierz ppt "Programy i projekty w Szkole Promującej Zdrowie. Standardy Szkoły Promującej Zdrowie  Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google