Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1807 Autor : Szymon Zaliwski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1807 Autor : Szymon Zaliwski"— Zapis prezentacji:

1 1807 Autor : Szymon Zaliwski
Księstwo warszawskie 1807 Autor : Szymon Zaliwski

2 Powstanie księstwa Księstwo Warszawskie powstało na mocy pokoju zawartego między cesarzem Napoleonem, a carem Aleksandrem I w 1807r. w Tylży . Na mocy tego pokoju nie przywrócono jednak nazwy Królestwa Polskiego. Nowe państwo nazwano księstwem warszawskim. .

3 Księstwo warszawskie Objęło one ziemie II i III zaboru pruskiego bez Gdańska , który został wolnym miastem .

4 konstytucja Księstwo Warszawskie powstało na podstawie decyzji między Napoleonem a Aleksandrem I r. Terytorium: - tereny drugiego i trzeciego zaboru pruskiego: Toruń, Wielkopolska, większa część Mazowsza z Warszawą, Litwa po rzekę Niemen - łącznie 104 tys. km², zamieszkałe przez 2,6 mln ludzi. W 1809 r. po wojnie z Austrią obszar ten zwiększył się o trzeci rozbiór austriacki (Galicja - cztery departamenty). - do Księstwa nie włączono: Gdańska (wolne miasto pod protektoratem Saksonii, Prus i Francji), okręgu białostockiego oddanego Rosji.

5 Skład ministerium jest następujący: minister sprawiedliwości, minister wewnętrzny i czci religijnych, minister wojny, minister przychodów i skarbu, minister policji, minister sekretarz stanu. Ministrowie są odpowiedzialnymi. Skład ministerium jest następujący: minister sprawiedliwości, minister wewnętrzny i czci religijnych, minister wojny, minister przychodów i skarbu, minister policji, minister sekretarz stanu. Ministrowie są odpowiedzialnymi. Uprawnienia króla Władzę sprawuje król Saski  Korona książęca warszawska jest dziedziczną w osobie króla saskiego, jego potomków, dziedziców i następców podług porządku następstwa ustanowionego w domu saskim.. Rząd jest w osobie króla. On sprawuje w całej swojej zupełności urzędowania władzy wykonawczej. Przy nim jest praw początkowanie.

6 Rząd   Skład ministerium jest następujący: minister sprawiedliwości, minister wewnętrzny i czci religijnych, minister wojny, minister przychodów i skarbu, minister policji, minister sekretarz stanu. Szósty minister ma siedzibę w Dreźnie i jest łącznikiem. Powstał senat i sejm.

7 Armia księstwa warszawskiego
Określenie „Armia Księstwa Warszawskiego” było nazwą występującą w dokumentach, przytaczane jest obecnie w literaturze znawców epoki (m.in., Gabriela Zycha i Mariusza Olczaka). W Konstytucji Księstwa można się spotkać z nazwą „siła zbrojna” albo „wojsko”, pisane małymi literami, jednak nie jest to nazwa własna tej formacji. Dowódcą tej formacji był Książe Józef Poniatowski.

8 Koniec księstwa Po klęsce Napoleona w Rosji w 1812 roku terytorium Księstwa Warszawskiego zostało w roku 1813 zajęte przez wojska rosyjskie, co praktycznie oznaczało jego koniec. Prawnie księstwo przestało istnieć w 1815wskutek decyzji kongresu wiedeńskiego.

9 C koniec


Pobierz ppt "1807 Autor : Szymon Zaliwski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google