Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dydaktyczne zabawy z twórczością dla dzieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dydaktyczne zabawy z twórczością dla dzieci"— Zapis prezentacji:

1 Dydaktyczne zabawy z twórczością dla dzieci

2 Dyktando….

3 Co zrobiliśmy? Dlaczego taki rysunek?
Związek działań dydaktycznych z tekstem Anny Kamieńskiej. Etapy pracy. Funkcja ćwiczenia.

4 Pan Dymek Kreska, kreska, kółeczko, rysuję tu słoneczko.
Pod słoneczkiem jest dom. Oto on. Rysuję okna, dach, Komin czarny aż strach Z komina leci dym Dym na nos, oczy, minę. To nie dym. To pan Dymek.

5

6 ROLA RYSUNKU… bliskość ze światem dziecka  Pan Dymek + dziecięcy rysunek W krainie bajek…

7 Pomoc w odkrywaniu mechanizmów poetyckiego widzenia świata?
Związek działań dydaktycznych z tekstem Anny Kamieńskiej? Pomoc w odkrywaniu mechanizmów poetyckiego widzenia świata?

8 metodyczna funkcja tekstu
(…) im bardziej utwór literacki jest mocny, artystycznie samodzielny, tym bardziej to on określa, warunkuje kierunek i rodzaj jego artykulacji, sposoby jego aktywnej percepcji. Tym bardziej jego dziecięcy odbiorca musi szukać środki własne, adekwatne poetyce utworu literackiego. Dobry utwór literacki, a jednocześnie bogaty w immanentne wartości ekspresywne, uczy poetyki jego reprodukowania [Jerzy Cieślikowski]

9 Etapy naszej pracy?

10 metoda przekładu intersemiotycznego
TEKST  PRZEKŁAD  WYPOWIEDŹ   NA TEMAT   PRZEKŁADU          

11 Funkcja ćwiczenia?

12 Funkcja ćwiczenia ludyczność, humor  rola przeżycia, emocji…
prostota – każdy wykona… psychologia  działanie pobudza postrzeganie, ważny środek zdobywania wiedzy praca w parach – swoboda wypowiedzi… budowanie motywacji – stałość sytuacji edukacyjnych wywołuje znużenie…

13 Psychologia działanie pobudza myślenie, proces rozwoju:
 90% = bodźce wzrokowe  5% = bodźce słuchowe  5 % = inne receptory proces komunikacji:  7 % = słowo  38 % = ton głosu  55 % = język ciała

14 Badania - dzieci głuchonieme: 1 – 2 roczne opóźnienie
dzieci niewidome: 4 letnie opóźnienie Większe opóźnienie, gdy dziecko nie widzi… rozwój języka jest wtórny, rozwój operacji logicznych wyprzedza rozwój języka

15 ZABAWA dwa różne teksty – to samo zadanie dla wszystkich

16 ZADANIE  UZUPEŁNIĆ SCHEMAT, wykonać z rysunek do wiersza:

17 Anna Kamieńska, Urodziny
Urodziło się dziecko rumiane. Powiedziała woda misce, Miska - ławie, Ława - trawie, Trawa - łące, Łąka - słońcu, Słońce Zajaśniało.

18 Anna Kamieńska, Gdyby Gdyby słońce nie świeciło,
Nie byłoby małej Kasi, Która tańczy, która śpiewa, Która biega krokiem lekkim, Która ma warkoczyk ptasi i zajada kaszę z mlekiem.

19 Anna Kamieńska, Urodziny Anna Kamieńska, Gdyby
pomysły  związek schematu, rysunku z tekstem metodyczna funkcja tekstu….

20

21

22 2. Dorysować strzałkę… Co było najpierw, co było potem?

23

24 WNIOSEK?

25 Gdy rodzi się dziecko, cieszy się cały świat!!!

26 Barwy… Poszukać w wierszu wskazówek, jakich barw użyć kolorując rysunek.

27 Barwy… Poszukać w wierszu wskazówek, jakich barw użyć kolorując rysunek. epitet – rumiane czasownik – zajaśniało barwna rama wiersza

28 ZABAWY Napisz wiersz od nowa – informację o narodzinach dziecka przekazują sobie członkowie rodziny: Urodziło się dziecko rumiane Powiedziała mama tacie, Tata - …… uwaga: znaczenie ostatniej osoby i ostatniego słowa – słońce zajaśniało (?) (Babcia/Dziadek…) - np. rozpromieniła/ł się…. Odegrać scenkę – przekazywanie wiadomości  intonacja, mimika…

29 Zabawa Uzupełnij zdanie: „Gdyby słońce nie świeciło, to…”

30 Gdyby Gdyby słońce nie świeciło, Nie byłoby małej Kasi,
Która tańczy, która śpiewa, Która biega krokiem lekkim, Która ma warkoczyk ptasi i zajada kaszę z mlekiem.

31

32

33 2. Co to znaczy, że Kasia jest?

34 2. Co to znaczy, że Kasia jest?
jest = tańczy + śpiewa + biega + zajada… [NA CO WSKAZUJĄ, O CZYM INFORMUJĄ PODKREŚLONE CZASOWNIKI?]

35 2. Co to znaczy, że Kasia jest?
jest = tańczy + śpiewa + biega + zajada…  ruch, dzianie się, radość

36

37 Pokazać na rysunku… Co od czego zależy?

38 światło ruch - życie

39

40 Rola prostych zabiegów dydaktycznych
zbliżają do filozoficznego przesłania tekstu Anny Kamieńskiej  (kosmiczna) harmonia światła i życia, zbliżają do myślenia poetki, dla której bycie dzieckiem = byciem artystą budującym świat z widzianych, poszczególnych elementów…

41 Zaplecze dydaktyczno-analityczne:
Maria Jędrychowska, Lektura i kultura, Kraków 1994, s

42 M. Jędrychowska „Dla Kamieńskiej dynamika i radość życia sytuuje się w przestrzeni między światłem a istnieniem (świadomością istnienia).”

43 Maria Jędrychowska… „Imperatyw bezinteresownej aktywności estetycznej z jednej strony, z drugiej umiejętność tworzenia i poddawania się iluzji, odpowiadają wrodzonym potrzebom przeżycia estetycznego. Skłonność do piękna obecna już u najmłodszych, określana jako kallotropia, jest właściwością, która podlega rozwojowi i doskonaleniu.” (s. 22)

44

45 wiersze + rysunki = nauka lektury poezji

46 Ewa Guttmejer (…) pedagogika musi postawić dziecko w sytuacji, w której ono samo staje się eksperymentatorem, w sytuacji manipulowania rzeczami, a także symbolami, musi dać mu możliwość stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi, pozwolić na łączenie tego, co znalazło się za pierwszym razem, z tym, co odkryło za drugim i do czego dotarło inne dziecko (kojarzenie). Są to wszystko prawdy już uznane w stosunku do przedmiotów, ale wciąż zapominamy, że obowiązują one tak samo i w stosunku do symboli, a przecież i w czytaniu aktywność dziecka jest niezbędna do uzyskania pozytywnych rezultatów nauczania.”

47 Wiesława Żuchowska proponuje:
wprowadzenie utworów literackich zawierających projekt wykonania, pokazanie zharmonizowania ich poszczególnych elementów, stosowanie czynnościowego modelu lektury, formułowanie ćwiczeń lekturowych o charakterze ludycznym, pozawerbalnym, podpowiadanie dzieciom działań transformacyjnych umożliwiających uchwycenie myślowej konstrukcji tekstu, kształtowanie bardziej wyobrażenia, przeświadczenia o literaturze niż wiedzy i sprawności analitycznych.


Pobierz ppt "Dydaktyczne zabawy z twórczością dla dzieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google