Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLEKO 28.10.2015r Wsparcie rozwoju kogeneracji w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLEKO 28.10.2015r Wsparcie rozwoju kogeneracji w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 POLEKO 28.10.2015r Wsparcie rozwoju kogeneracji w Polsce

2 2 Polska posiada dobrze rozwinięte systemy ciepłownicze, które powinny być fundamentem dalszego rozwoju kogeneracji Rozwój systemów ciepłowniczych i kogeneracji zależy kształtu przyszłej polityki Państwa

3 Efektywność dotychczasowej polityki Państwa System świadectw pochodzenia umożliwił sfinansowanie modernizacji elektrociepłowni węglowych w celu przystosowania do nowych standardów środowiskowych oraz umożliwił utrzymania pracy kogeneracji gazowej, natomiast nie pobudził budowy nowych jednostek Potrzebna jest skuteczna strategia Państwa stymulująca rozwój sektora Moc KSE EC zawodowe EC przemysłowe Początek systemu wsparcia 2014 1960 20071985

4 Bez skutecznej strategii sektor kogeneracji będzie zanikał Źródło: EY Osiągnięcie celu zakładanego w PEP 2050 wymaga zaadresowania problemu wsparcia kogeneracji zarówno w obszarze jednostek nowych jak i w uzasadnionych przypadkach, w obszarze jednostek istniejących

5 Bez skutecznej strategii sektor ciepłowniczy będzie zanikał Pomoc publiczna może być adresowana tylko do efektywnych systemów ciepłowniczych Budowa kogeneracji i OZE jest niezbędna dla dalszego rozwoju systemów ciepłowniczych Efektywny system ciepłowniczy  75% CHP  50% OZE, odpady Nieefektywny system ciepłowniczy

6 Korzyści płynące z rozwoju kogeneracji w Polsce W Polsce istnieje możliwość zwiększenia mocy KSE o ok. 4 tys. MWe w wyniku przebudowy sektora Przedsiębiorstw Ciepłowniczych Efekty*: Dodatkowa produkcja energii elektrycznej w ilości 24 TWh/a Redukcja emisji CO2 o 16 mln.t Zmniejszenie zużycia węgla o 6 mln.t Ograniczenie kosztów zdrowotnych społeczeństwa (likwidacja niskiej emisji) Zmniejszenie ryzyka black-out dzięki:  możliwości szybkiej budowy jednostek kogeneracyjnych  zmniejszeniu strat przesyłu i dystrybucji  zwiększeniu mocy elektrycznej w wyniku integracji rynku ciepła i energii * Źródło: Energoprojekt Katowice – dla Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej. Wrzesień 2013

7 Tradycyjne postrzeganie sektora Kocioł wodny CHP Kogen. 7 Zapotrzebowanie na ciepło determinuje produkcję energii elektrycznej KSC Krajowe Systemy Ciepłownicze KSE

8 Integracja energii z OZE z systemami ciepłowniczymi Pompa Ciepła El. FV El. Wiatr CHP Kogen. Akum. Q Akum. E 8 Krajowy system ciepłowniczy może być stabilizatorem pracy systemu elektroenergetycznego wywołanych pracą niestabilnych źródeł OZE KSC Krajowe Systemy Ciepłownicze KSE

9 Integracja energii z OZE z systemami ciepłowniczymi Pompa Ciepła El. FV El. Wiatr CHP Kogen. Akum. Q Akum. E KSC Krajowe Systemy Ciepłownicze Nadmiar energii z OZE KSE

10 Integracja energii z OZE z systemami ciepłowniczymi Pompa Ciepła El. FV El. Wiatr CHP Kogen. Akum. Q Akum. E KSC Krajowe Systemy Ciepłownicze KSE Deficyt mocy w KSE

11 Kompleksowa wizja systemu ciepłowniczego (przykład duński) 11 Planując rozwój systemów ciepłowniczych należy dążyć do integracji dostępnych źródeł energii Biomasa dla EC Słoma dla EC Farma wiatrowa Biurowiec Blok mieszkalny Dostawa biomasy Oczyszczalnia ścieków wytwarzająca biogaz Kolektor słoneczny + akumulator Budynek poza siecią, PV Budownictwo podmiejskie, pompa ciepła, PV, wiatrak Wielopaliwowa EC (gaz, słoma, biomasa, odpady komunalne), akumulator Ciepłownia / źródło chłodu +akumulator chłodu Nadwyżka energii z przemysłu Źródło: Ramboll

12 Budowa akumulatorów ciepła szansą na poprawę bilansu mocy w KSE Korzyści: 1.Możliwość optymalizacji produkcji energii elektrycznej 2.Ograniczenie pracy źródeł szczytowych 3.Rezerwowe źródło ciepła 4.Świadczenie usług regulacyjnych na potrzeby operatora systemu elektroenergetycznego. ciepło 0 8 9 10 14 15 16 17 24 MW en elektr Szczyt zapotrzebowania na ciepło Szczyty zapotrzebowania na en elektryczną godz.

13 Akumulacja ciepła systemowego – niedoceniony potencjał Moc akumulatorów ciepła w krajowych EC wynosi tylko 2.3% mocy cieplnej zamówionej Szacunkowa moc cieplna istniejących akumulatorów – ok. 800 MWt Szczytowa moc elektryczna ok 200-300 MWe PGNiG Termika - EC Siekierki30400 m3 EdF - EC Kraków20000 m3 ENEA - EC Białystok13000 m3 ENERGA - El. Ostrołęka13000 m3 TAURON -EC Bielsko Biała12000 m3 PEC Siedlce480 m3 Wsparcie rozwoju akumulatorów ciepła może zwielokrotnić dostępność mocy elektrycznych w szczytach zapotrzebowania przez Krajowy System Elektroenergetyczny

14 Polityka klimatyczna UE drogowskazem inwestora ? 60 kg CO2/ MWh e 2,2 % redukcji rocznie Łączna emisja CO2 UE Dotychczasowa redukcja – 1.74 %/a Skorygowana redukcja – 2.2 %/a Redukcja emisji CO2 o 2.2% rocznie wymusi ograniczenie „uwęglenia” energii elektrycznej do poziomu ok. 60 kgCO2/ MWhe Emisja energetyki polskiej wynosi obecnie ok. 800 kgCO2/MWhe

15 Węgiel kamienny ( wydobycie krajowe )Gaz ( dostawa krajowa i zagraniczna ) Biomasa Biomasa ( produkcja krajowa ) Węgiel kam.: Elektrownie systemowe Gaz: Kogeneracja Biomasa: Kogeneracja Węgiel brun.: Elektrownie systemowe Wykorzystanie paliw energetycznych w sektorze kogeneracji Węgiel brunatny ( wydobycie krajowe ) Źródło: PAN Źródło: analiza własna Źródło: PAN Źródło: analiza własna

16 16 Mechanizm wsparcia rozwoju kogeneracji

17 Wytyczne KE w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej Fundament przyszłego mechanizmu wsparcia kogeneracji w Polsce

18 Założenia dla systemu wsparcia kogeneracji wg wytycznych KE Dopuszczalna pomoc publiczna musi:  Wnosić wkład w osiąganie wspólnego celu  Stanowić efekt zachęty dla inwestora  Gwarantować proporcjonalność i unikanie nadmiernego wsparcia  Być przyznawana w transparentnym rynkowym procesie Dopuszczalna pomoc publiczna:  Może być przyznana jako pomoc inwestycyjna i/lub operacyjna  Może być przyznana na 10-15 lat  Preferowana jako premia do ceny energii elektrycznej

19 19  A. Poprawa jakości powietrza (efekt zdrowotny)  B. Poprawa jakości powietrza (ograniczenie szkód infrastruktury gospodarczej)  C. Ograniczenie kosztu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego A C B Efekt netto kosztów unikniętych dzięki rozwojowi kogeneracji Koszt wsparcia kogeneracji Dzisiejsze warunki rynkowe sprawiają, że rozwój kogeneracji wymaga stosowania instrumentów wspierających Koszt mechanizmu wsparcia powinien być niższy od zidentyfikowanych korzyści społecznych mln. PLN Korzyści społeczne rozwoju CHP vs koszt mechanizmu wsparcia

20 Zróżnicowanie potrzeb finansowych jednostek kogeneracyjnych PLN/MWh MWh Dopłata do energii elektrycznej n 1 2 Dopłata dla jednostek kogeneracji zależy od:  Czasu pracy instalacji  Ceny ciepła  Rodzaju paliwa System świadectw pochodzenia nie adresuje problemu nadmiernego wsparcia jednostek

21 Aukcja jako narzędzie optymalizacji kosztu wsparcia kogeneracji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wolumen graniczny PLN/MWh MWh Każdy otrzymuje wsparcie na poziomie własnej oferty cenowej Wartość oferowanej premii Oferty wytwórców składane w aukcji Wolumen oferowanej energii

22 W Polsce istnieje potencjał do wybudowania ok. 4 - 5 tys. MWe mocy w kogeneracji. Obecne warunki rynkowe nie stwarzają bodźców do budowy nowych jednostek kogeneracji przez co tracimy możliwość osiągania wymiernych korzyści społecznych Dążąc do zrealizowania celów Polityki Energetycznej Polski w zakresie kogeneracji, oraz poprawy bilansu mocy w KSE należy wdrożyć już w 2017 roku stosowne mechanizmy pobudzające inwestycje Aukcje mogą być skutecznym narzędziem optymalizacji kosztu całego systemu wsparcia rozwoju kogeneracji Wnioski

23 Dziękuję za uwagę Andrzej Rubczyński Dyrektor Departamentu Regulacji i Relacji Zewnętrznych PGNiG TERMIKA


Pobierz ppt "POLEKO 28.10.2015r Wsparcie rozwoju kogeneracji w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google