Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Najlepsi Pracodawcy 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Najlepsi Pracodawcy 2015"— Zapis prezentacji:

1 Program Najlepsi Pracodawcy 2015

2 Program Najlepsi Pracodawcy Aon Hewitt
Badanie Najlepsi Pracodawcy prowadzimy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Węgry Bułgaria Rumunia Rosja Turcja Ukraina Kraje Bałtyckie Czechy Słowacja Polska Unikalna na rynku formuła badania zaangażowania i satysfakcji pracowników dająca szansę na zdobycie prestiżowego tytułu „Najlepszy Pracodawca”. Dostęp do najlepszych, sprawdzonych praktyk HR i sposobów zwiększania wyników firmy, który zawsze łączymy z doradztwem. Klub Dobrych Pracodawców – forum wymiany doświadczeń i wiedzy o najnowszych trendach i praktykach HR.

3 Korzyści z badania w ramach Programu Najlepsi Pracodawcy
Poprawa wyników biznesowych przez zaangażowanie pracowników Budowanie marki pracodawcy Ekspertyza i ugruntowana metodologia Aon Hewitt (20 lat doświadczenia na rynku doradczym w Polsce). Kompleksowe podejście ukierunkowane na wzrost zaangażowania i wyników biznesowych, tj. koncentracja na obszarach mających wpływ na wyniki firmy. Rzetelność analiz i łatwość przełożenia wyników na działania. Obraz organizacji widziany z różnych perspektyw, w tym badanie wpływu poszczególnych aspektów środowiska pracy na zaangażowanie pracowników. Największe badanie tego typu w Polsce – w naszym badaniu wypowiedziało się już ponad 320 tysięcy pracowników i ponad 4 tysiące przedstawicieli kadry zarządzającej. Wiarygodny ranking – pracodawców oceniają właśni pracownicy – w ciągu 9 lat przyznano 96 tytułów „Najlepszego Pracodawcy”. Największa baza danych porównawczych – ponad 740 badań zrealizowanych w samej Polsce dla niemal 500 organizacji. Prestiżowy tytuł „Najlepszego Pracodawcy”. Obiektywność oraz brak uznaniowości w procesie wyboru „Najlepszego Pracodawcy”.

4 Jak definiujemy zaangażowanie?
Co rozumiemy przez ZAANGAŻOWANIE? Część pracowników danej organizacji, którzy są ANGAŻOWANI = Zaangażowany pracownik pozytywnie wypowiada się na temat firmy w rozmowach z współpracownikami, klientami oraz przyjaciółmi. Zaangażowany pracownik wiąże swoją przyszłość z firmą. Zaangażowany pracownik czuje się zmotywowany do dawania z siebie więcej, niż określa to jego zakres obowiązków.

5 Strefa niepewności i braku zaufania Strefa wysokich wyników
Co dają firmie zaangażowani pracownicy? Związki między zaangażowaniem a wynikami biznesowymi Na podstawie wysokości wskaźnika zaangażowania wyniki firmy możemy podzielić na 3 grupy. Zarówno na poziomie globalnym jak i na poziomie Polski widzimy wyraźne związki między poziomem zaangażowania pracowników a wynikami, jakie generują oni dla firmy. Strefa neutralna Strefa niepewności i braku zaufania Strefa wysokich wyników Średnio w Polsce 2014 (50%) Najlepsi Pracodawcy 2014 (77%) *TSR: (Total Shareholder Return): całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy: suma całkowitego zysku dla udziałowców podzielona przez ubiegłoroczną cenę akcji Źródło: Baza danych Aon Hewitt

6 Model angażującego środowiska pracy
Postawy Mówi Pozostaje Działa Wyniki biznesowe Zarząd Kierownictwo Kariera Rozwój pracownika Zarządzanie wynikami Wynagradzanie i docenianie ANGAŻUJĄCE ŚRODOWISKO PRACY Wskaźniki HR: Absencja Retencja Realizacja celów indywidualnych % pracowników z wysokim potencjałem Marka wyróżniki Angażujący przywódcy Kultura wysokich wyników Wiarygodna marka pracodawcy Wskaźniki finansowe: Wzrost przychodu/ sprzedaży Dochód/marża TSR Zysk netto na pracownika Praktyki i polityki Praca i warunki Współpraca Autonomia i wpływ na decyzje Zadania Akceptacja różnorodności Organizacja pracy Zapewnienie podaży pracowników baza Podstawowe aspekty Równowaga praca-życie

7 Przykładowe narzędzia i analizy Zaangażowanie i satysfakcja w firmie
Wynik zaangażowania Rozkład zaangażowania Strefa neutralna Pracownicy angażowani Pracownicy nieangażowani Strefa neutralna Górny kwartyl Dolny kwartyl Strefa niepewności i braku zaufania Strefa wysokich wyników Firma 2015 (25%) Średnio w Polsce 2014 (50%) Benchmark 2015 (38%) Najlepsi Pracodawcy 2014 (77%) Satysfakcja z 14 kategorii zaangażowania Potencjał do budowania zaangażowania – Segmentacja pracowników

8 Przykładowe narzędzia i analizy Wskazujemy, co robić, by zwiększyć zaangażowanie pracowników
Analiza priorytetów budowania zaangażowania uwzględnia równolegle trzy aspekty: Siłę wpływu na zaangażowanie Statystyczny wpływ danej kategorii na wynik zaangażowania Bieżącą ocenę Liczba pracowników (%), którzy pozytywnie postrzegają dany obszar Odchylenie od benchmarku Odległość od normy – wynik na tle norm rynkowych (benchmark) Bieżąca ocena Wpływ na zaangażowanie Odchylenie od benchmarku Analiza wpływu według modelu RWA (Relative Weight Analysis) umożliwia klasyfikację oraz usystematyzowanie wszystkich badanych kategorii na obszary wymagające poprawy, monitorowania lub też utrzymania obecnych wyników:

9 Przykładowe narzędzia i analizy Porównanie wyników firmy do rynku
Aon Hewitt dysponuje największą bazą benchmarków w Polsce (ponad 740 przeprowadzonych badań). Globalnie zrealizowaliśmy ponad 7000 badań z firmami z niemal 70 branż. W ciągu ostatnich 4 lat przebadaliśmy prawie 25 milionów respondentów. Standardowymi benchmarkami, z którymi firmy porównują się, są: „Średnio w Polsce 2014” (108 firm), „Średnio wśród Najlepszych Pracodawców 2014” (11 firm) oraz benchmark branżowy. Oferujemy również benchmarki szyte na miarę. Benchmark branżowy w Polsce Liczba firm w benchmarku (2014) Liczba firm w benchmarku (2006 – 2014) Finanse i Bankowość 11 26 Ubezpieczenia 10 16 IT 6 38 Produkcja 25 83 Handel 7 32 I wiele innych, np.: Farmacja, Logistyka, Media i Reklama, Usługi, Professional Services, Shared Services, Energetyka, FMCG. Logistyka Ubezpieczenia Finanse & bankowość Media & reklama IT Energetyka Retail Farmacja

10 Jak zostać Najlepszym Pracodawcą w Polsce?
Zatrudnienie minimum 50 pełnoetatowych pracowników Obecność w Polsce minimum 3 lata Wypełnienie 3 kwestionariuszy (przez pracowników, Zarząd oraz HR) Warunki uczestnictwa w badaniu Wskaźnik zaangażowania w Strefie Wysokich Wyników (w 2014 na poziomie minimum 67%) Wynik dla 3 indeksów wyróżniających Najlepszych Pracodawców na wymaganym poziomie Warunki uzyskania tytułu Najlepszego Pracodawcy Indeksy wyróżniające Najlepszych Pracodawców Kultura wysokich wyników Wiarygodna marka pracodawcy Wysokie zaangażowanie Angażujący przywódcy = x x x x Średnio wśród Najlepszych Pracodawców 2014 Średnio w Polsce 2014

11 Najlepsi Pracodawcy w Polsce w latach 2006 - 2014

12 Jak Aon Hewitt promuje Najlepszych Pracodawców
Jak Aon Hewitt promuje Najlepszych Pracodawców? Co roku, na zakończenie edycji, organizujemy Galę Najlepszych Pracodawców RZĄD GÓRNY: Jan Woliński, dyrektor ds. personalnych, Dywizja Żywności Medycznej (Polska, Ukraina, Kraje Bałtyckie), Nutricia Polska Katarzyna Rudzińska, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi, Dywizja Żywności dla Dzieci, Nutricia Polska Paweł Adamiak, przewodniczący rady nadzorczej, Dom Kredytowy NOTUS Paweł Skurski, dyrektor ds. HR, Dom Kredytowy NOTUS Robert Pepłoński, prezes zarządu, Dom Kredytowy Notus Maciej Ossowski, Director of Market Expansion, GetResponse Krzysztof Jonak, Central Eastern Europe Region Territory Manager, Intel Technology Poland Katarzyna Jóźwik, dyrektor ds. marketingu, członek zarządu, Provident Polska Zbigniew Hojka, dyrektor ds. zasobów ludzkich, Provident Polska RZĄD ŚRODKOWY: Zofia Dukielska, menedżer programu „Najlepsi Pracodawcy”, Aon Hewitt w Polsce Edward Stanoch, dyrektor zarządzający, członek zespołu Aon Hewitt w Polsce, w ramach europejskich struktur Aon Hewitt – szef praktyki Talent Przemysław Gacek, prezes zarządu, Grupa Pracuj Maciej Kobiałko, dyrektor Biura Techniczego, Xstream Piotr Dziedzic, Director, PageGroup Przemysław Czechowski , Senior Marketing & Communication Specialist, PageGroup Yannick Coulange, Executive Director, PageGroup Paweł Wierzbicki, Director, PageGroup Katarzyna Bieńkowska, dyrektor personalany i operacyjny, Liberty Ubezpieczenia Marcin Waszewski, dyrektor generalny, Liberty Ubezpieczenia RZĄD DOLNY: Agnieszka Krajnik, koordynator ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Provident Polska Joanna Pietrzak, kierownik ds. personalnych i administracji, LeasePlan Fleet Management Polska Iwona Potajczuk-Pomarańska, HR Business Partner, Xstream Agnieszka Bieniak, Senior HR Manager, Grupa Pracuj Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający, Grupa Pracuj Sabina Dąbrowska-Olbryś, Learning & Development Coordinator, Grupa Pracuj Krystyna Matysiak, dyrektor pionu HR, członek zarządu, LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Roger Hodgkiss, prezes zarządu, LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń

13 Jak Aon Hewitt promuje Najlepszych Pracodawców
Jak Aon Hewitt promuje Najlepszych Pracodawców? Współpraca z partnerami medialnymi

14 Partnerzy medialni Programu Najlepsi Pracodawcy
„Najlepszych Pracodawców” aktywnie promujemy w mediach. Przedstawicieli zwycięskich firm zapraszamy do udziału w pisanych wspólnie artykułach, wywiadach, wystąpieniach telewizyjnych i radiowych oraz prezentacjach case study podczas wydarzeń organizowanych przez nas i naszych partnerów. W 2014 r. ukazało się niemal 600 materiałów, w których głos oddaliśmy zwycięskim firmom. W tegorocznej edycji patronat nad Programem objęli: BIZNES: HR: RYNEK PRACY: Patronat nad Galą Programu Najlepsi Pracodawcy 2014 objęli m.in.:

15 Regionalna certyfikacja Globalna certyfikacja
Jak zostać Najlepszym Pracodawcą w regionie i na świecie | Kryteria regionalnej i globalnej certyfikacji Warunki uczestnictwa Kryteria Regionalna certyfikacja Minimum 1000 pełnoetatowych pracowników w regionie Certyfikat Najlepszego Pracodawcy przynajmniej w 3 krajach regionu, które reprezentują co najmniej 40% populacji firmy w regionie Przynajmniej 30% pracowników zatrudnionych poza siedzibą firmy Wskaźnik zaangażowania może znajdować się w dolnym kwartylu w krajach reprezentujących mniej niż 10% populacji regionu Globalna certyfikacja Minimum 5000 pełnoetatowych pracowników na świecie Certyfikat Najlepszego Pracodawcy przynajmniej w 2 regionach

16 Harmonogram Programu Najlepsi Pracodawcy 2015
REKRUTACJA DO BADANIA REKRUTACJA DO KOLEJNEJ EDYCJI BADANIA PRZEPROWADZANIE BADAŃ PRZEPROWADZANIE BADAŃ W KOLEJNEJ EDYCJI DIAGNOZA: RAPORTY ROZSZERZONE PLANOWANIE DZIAŁAŃ I PROJEKTOWANIE PROGRAMÓW WARSZTATY KLUBU DOBRYCH PRACODAWCÓW Gala Najlepszych Pracodawców - ogłoszenie rankingu Najlepszych Pracodawców 2015: 20 października 2015 r. 01.15 03.15 05.15 07.15 09.15 11.15 01.16

17 Program Najlepsi Pracodawcy 2015 Przykładowy harmonogram badania
Zgłoszenie udziału firmy w Programie Najlepsi Pracodawcy 2015 Dostarczenie zamówionego raportu PRZYGOTOWANIE BADANIA PRZEPROWADZENIE BADANIA – ZBIERANIE DANYCH ANALIZA WYNIKÓW – PRZYGOTOWANIE RAPORTU KOMUNIKACJA BADANIA 2-4 tygodnie 2 tygodnie 4-6 tygodni* Podpisanie umowy Wybór opcji uczestnictwa w Programie (Pakietu) Przygotowanie wytycznych do badania (np. metryczka w kwestionariuszu, pytania dodatkowe*) Wybór formy przeprowadzenia badania (online, ankiety papierowe, forma mieszana) Przygotowanie kwestionariuszy (testowanie aplikacji online, wydruk kwestionariuszy papierowych**) Dystrybucja kwestionariuszy do pracowników (dane do logowania do ankiety online, ankiety papierowe)** Bieżący monitoring frekwencji Podsumowanie uzyskanej frekwencji w badaniu Przygotowanie zamówionych analiz i raportów* * Niektóre opcje dopasowania kwestionariusza do firmy oraz zakres analiz przygotowywanych po badaniu uzależniony jest od opcji uczestnictwa w Programie ** Wydruk oraz dystrybucja kwestionariuszy do pracowników leży po stronie firmy

18 Wykaz dostępnych w raportach analiz w ramach Pakietów
PAKIET RANKING – Raport Rankingowy zawierający: Wskaźnik zaangażowania i satysfakcji pracowników na poziomie całej firmy; Wyniki dla 14 kategorii zaangażowania na poziomie całej firmy; Wyniki dla indeksów na poziomie całej firmy; Porównania danych z benchmarkami: Średnio w Polsce 2014; Średnio wśród Najlepszych Pracodawców w Polsce 2014; 10 najwyżej i 10 najniżej ocenionych w kwestionariuszu pytań na poziomie całej organizacji PAKIET BENCHMARKING – Przeglądarka wyników w formacie xls zawierająca dodatkowo: Wynik zaangażowania i satysfakcji pracowników z uwzględnieniem wszystkich przekrojów demograficznych (jednostki organizacyjne, stanowisko, wiek, staż, płeć) *; Odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte i otwarte; Porównanie z dodatkowym benchmarkiem dopasowanym do potrzeb organizacji (np. branżowym). PAKIET PRIORYTETY – Raport „Zaangażowanie pracowników w organizacji” zawierający dodatkowo: Analizę zaangażowania kadry zarządzającej; Analizę wpływu na poziomie całej firmy**; Segmentację pracowników na poziomie całej firmy***; Analizę indeksów w Badaniu; Analiza konkurencji na rynku pracy z perspektywy pracowników firmy; Analizę wszystkich wyników uzyskanych w Badaniu; komentarze Konsultanta; Wyniki dla dodatkowych pytań dodanych przez firmę do kwestionariusza dla pracowników (max. 15 pytań zamkniętych i otwartych). PAKIET PERSPEKTYWY i PROGRAM BUDOWANIA ZAANGAŻOWANIA Możliwość porównania z dodatkowym benchmarkiem „szytym na miarę” Pakiet PERSPEKTYWY kompleksowe spojrzenie na organizację Pakiet RANKING podstawowa opcja uczestnictwa w Badaniu Pakiet BENCHMARKING możliwość porównania z rynkiem Pakiet PROGRAM BUDOWY ZAANGAŻOWANIA Pakiet PRIORYTETY porównanie z rynkiem oraz wyznaczenie kluczowych kierunków rozwoju * Wszystkie analizy obliczane są dla grup respondentów min. 10 osobowych ** Analiza prezentowana dla grup respondentów min. 30 osobowych *** Analiza prezentowana dla grup respondentów min. 50 osobowych

19 Do kogo kierujemy poszczególne pakiety?
PAKIET RANKING – Dla kogo ten pakiet? Dla firm, których głównym celem jest wzmocnienie marki pracodawcy; Dla firm, które chcą przede wszystkim wziąć udział w konkursie na Najlepszego Pracodawcę, natomiast nie jest ich głównym priorytetem kompleksowa diagnoza organizacji. PAKIET BENCHMARKING –Dla kogo ten pakiet? Dla firm, którym, poza uczestnictwem w rankingu, zależy na porównaniu się z rynkiem, w tym ze sprofilowanym do ich potrzeb benchmarkiem branżowym; Dla firm, które chcą poznać opinie pracowników nie tylko na poziomie całej firmy, ale także poszczególnych jednostek organizacyjnych i grup demograficznych. PAKIET PRIORYTETY – Dla kogo ten pakiet? Dla firm, którym zależy zarówno na kompleksowej diagnozie organizacji jak i wzmocnieniu marki pracodawcy ; Dla firm, którym zależy na połączeniu korzyści wynikających z wykorzystania wystandaryzowanego, sprawdzonego narzędzia badawczego z możliwością dostosowania go do swoich wewnętrznych potrzeb (np. dodanie swoich pytań, dostosowanie metryczki); Dla firm, które oczekują wsparcia w zrozumieniu, interpretacji i komunikacji wyników w organizacji; Dla firm, które planują konkretne inicjatywy po badaniu i chcą otrzymać jasne rekomendacje co do kluczowych obszarów działań. PAKIET PERSPEKTYWY– Dla kogo ten pakiet? Dla firm, które, poza porównaniem opinii pracowników, chcą także porównać swoje praktyki i polityki HR do standardów rynkowych; Dla firm, którym zależy na dodatkowych opcjach rozbudowania/ dostosowania standardowego kwestionariusza do wewnętrznych potrzeb, np. dodania swoich pytań czy dodatkowego przekroju demograficznego. PAKIET PROGRAM BUDOWY ZAANGAŻOWANIA– Dla kogo ten pakiet? Dla firm, które oczekują kompleksowego i elastycznego wsparcia doradczego w obszarze budowania zaangażowania pracowników po badaniu Pakiet PERSPEKTYWY kompleksowe spojrzenie na organizację Pakiet RANKING podstawowa opcja uczestnictwa Pakiet PROGRAM BUDOWY ZAANGAŻOWANIA Pakiet BENCHMARKING możliwość porównania z rynkiem Pakiet PRIORYTETY porównanie z rynkiem oraz wyznaczenie kluczowych kierunków rozwoju

20 O Aon Hewitt  Aon Hewitt: lokalny partner dla globalnych firm
Aon Hewitt to światowy lider w zakresie doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Aon Hewitt wspiera organizacje w najbardziej złożonych wyzwaniach z zakresu wynagrodzeń, zarządzania talentami, budowania zaangażowania, doprowadzając do poprawy wyników biznesowych firm. Najważniejszą wartością, jaką Aon Hewitt kieruje się w swoich działaniach jest wdrażalność rozwiązań, ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów.  Aon Hewitt: lokalny partner dla globalnych firm 30,000 pracowników 12,000 Klientów 90 krajach Działamy w Naszą ekspertyzą, zaangażowaniem i stosowaniem nowoczesnych narzędzi wspieramy przedsiębiorstwa w podnoszeniu ich konkurencyjności na rynku. 95% naszych klientów z obszaru HR pracuje z nami dłużej niż 5 lat 80% Obsługujemy ponad firm z listy Fortune 500 i ponad 60% z listy FTSE 100 Consulting 20 lat na polskim rynku Zarządzanie wynagrodzeniami Zarządzanie zaangażowaniem Rozwój przywództwa i zarządzanie talentami Outsourcing 9 lat na polskim rynku Outsourcing procesów biznesowych Outsourcing procesów zarządzania zasobami ludzkimi Outsourcing procesów finansowych  Aon Hewitt w Polsce Niemal 1000 doświadczonych konsultantów i specjalistów w biurach w Warszawie i w Krakowie. W warszawskim biurze firmy pracuje kilkudziesięciu konsultantów, którzy doradzają zarządom i dyrektorom HR w najbardziej złożonych wyzwaniach z zakresu wynagrodzeń, zarządzania talentami i budowania zaangażowania pracowników.

21 Aon Hewitt Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa
Zespół Programu Najlepsi Pracodawcy 2015 Menedżer Programu Najlepsi Pracodawcy Zofia Dukielska Opiekunowie Klientów Olga Leszczyńska Agata Nagórska Magdalena Ciesielska Magda Olech Aleksandra Prokop Zespół analityczny Maria Kaliniak Żaneta Szymańczak Aon Hewitt Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa t f


Pobierz ppt "Program Najlepsi Pracodawcy 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google