Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie im. Mikołąja Spytka Ligęzy Rzeszów, 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie im. Mikołąja Spytka Ligęzy Rzeszów, 2008."— Zapis prezentacji:

1 w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie im. Mikołąja Spytka Ligęzy Rzeszów, 2008

2 Zapraszamy Państwa na krótką wycieczkę po Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Wycieczkę tę podzieliliśmy na 3 etapy: Kim jesteśmy? – oblicze ZSG ZSG a program Leonardo da Vinci – nasze doświadczenia i przemyślenia jako promotora projektów Okiem uczestnika – czy warto wyjechać na staż? Prezentacja projektu wymiany doświadczeń. Zapraszamy w podróż…....

3 Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie im. Mikołaja Spytka Ligęzy 35 – 055 Rzeszów Ul. Spytka Ligęzy 12 E-mail: zsg_rzeszow@pro.onet.plzsg_rzeszow@pro.onet.pl www.zsg.rzeszow.net.pl Rok założenia 1919 Obecnie w szkole kształci się 1450 uczniów. ZSG ma ponadlokalny charakter, to nowoczesna szkoła z tradycjami.

4 ZSG w Rzeszowie jest członkiem: Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarskich i Turystycznych AEHT; Francuskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Gastronomii ANPCR Polskiego Zrzeszenia Szkół Hotelarsko - Gastronomiczno - Turystycznych HOGATUR

5 ZSG istnieje od 1919 r., kształci specjalistów różnych branż, w zawodach: Technik organizacji usług gastronomicznych Technik technologii odzieży Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik hotelarstwa Kucharz Kelner ZSZ - Kucharz małej gastronomii

6 Progi szkoły opuściło dotychczas ponad 20 000 absolwentów. 20 000 absolwentów. Większość to uznani specjaliści, fachowcy, mistrzowie i kreatorzy sztuki kulinarnej, kompetentni i odpowiedzialni pracownicy. Często to także właściciele restauracji czy hoteli.

7 Działania ZSG w ramach współpracy międzynarodowej prowadzone od 1998 roku Wymiana międzyszkolna

8 Przygoda z programem Leonardo da Vinci zaczęła się w 1998 roku, kiedy grupa nauczycieli rozpoczęła prace nad napisaniem wniosku aplikacyjnego. Pierwsza aplikacja nie doczekała się realizacji ale pozwoliła poznać program, jego założenia i cele. Bogatsi w doświadczenie, pełni zapału i wiary że tym razem się uda, rozpoczęliśmy prace nad kolejnymi wnioskami.. Oto efekty…

9 Projekty ZSG zrealizowane w ramach Leonardo da Vinci Działam aktywnie formy pobudzania aktywności osobistej i zawodowej młodzieży 2008 Funkcjonowanie francuskich firm gastronomiczno- hotelarskich 2001-2003 Sommelier – nowy trend w gastronomii – zawód z przyszłością 2004-2005 Technologie informacyjne w hotelarstwie 2005 Moja kolekcja – modny kucharz 2007 Zjednoczeni w Europie sławmy odmienność- Kuchnie regionalne 2007 Jakość usług hotelarskich w zjednoczonej Europie 2006

10 Zespół realizacyjny LdV - każdy projekt przygotowywany jest przez grupę zaangażowanych nauczycieli pasjonatów, którzy zajmują się przygotowaniem oraz realizacją programu międzynarodowej wymiany i współpracy Leonardo da Vinci. Zespół zwykle ustala harmonogram prac do wykonania oraz przydział czynności i kompetencji. Żmudna ale satysfakcjonująca praca przy realizacji projektu polega między innymi na: 1.Nawiązaniu i podtrzymywaniu kontaktów z partnerami 2.Ustaleniu warunków współpracy 3.Ustaleniu programu stażu adekwatnego do potrzeb uczestników 4.Wyborze beneficjentów 5.Zapewnieniu prawidłowego zawierania kontraktów i finansowania, organizacji podróży, ubezpieczenie beneficjentów 6.Działaniach zapewniających realizację programu 7.Komunikowaniu się z Narodową Agencją Programów 8.Upowszechnianiu rezultatów i ewaluowaniu projektu 9.Przygotowanie raportu końcowego

11 Partner SŁOWACKI ZDRUZENA STREDNA SKOLA HOTELOVYCH SLUZIEB A OBCHODU Partner NIEMIECKI EURO Train Reinickendorf Partner FRANCUSKI CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AIN Grupa partnerska – instytucje z którymi współpracujemy realizując projekty Leonardo da Vinci. ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH Rzetelni partnerzy stanowią gwarancję efektywnego wdrożenia projektu, współtworzą wysoką jakość realizowanego stażu.

12 Uczestnicy – po zakończeniu stażu zawodowego otrzymują certyfikaty potwierdzające nabycie konkretnych umiejętności. Wyposażeni zostają także w certyfikaty Europass Mobilność, oczywiście po spełnieniu określonych zadań i założeń. Ich potrzeby i oczekiwania w dziedzinie szkolenia zawodowego diagnozowane są na etapie projektowania aplikacji (metoda wywiadu, ankiety). W trakcie stażu zawodowego otrzymują wsparcie organizacyjne i logistyczne – informacje, organizacja pobytu, ubezpieczenie, wskazanie partnera przyjmującego itp. Zapewniamy im także opiekę merytoryczną w osobie opiekuna grupy, sprawującego nadzór nad prawidłowością realizacji programu stażu.

13 Staż zawodowy w ramach Programu LEONARDO DA VINCI, pozwala na: poznanie unijnych norm jakościowych, wdrażanie ich w późniejszej pracy zawodowej,poznanie unijnych norm jakościowych, wdrażanie ich w późniejszej pracy zawodowej, rozszerzenie kwalifikacji zawodowych;rozszerzenie kwalifikacji zawodowych; poznanie potraw kuchni innych narodów, technologii ich wytwarzaniapoznanie potraw kuchni innych narodów, technologii ich wytwarzania ocenę własnych umiejętnościocenę własnych umiejętności przezwyciężenie barier i uprzedzeń kulturowych, językowych, itpprzezwyciężenie barier i uprzedzeń kulturowych, językowych, itp rozwój osobowości, rozwijanie poczucia własnej wartościrozwój osobowości, rozwijanie poczucia własnej wartości samodzielne rozwiązywanie problemów napotkanych w czasie wykonywania zadań produkcyjnych i szkoleniowych;samodzielne rozwiązywanie problemów napotkanych w czasie wykonywania zadań produkcyjnych i szkoleniowych; doskonalenie umiejętności współdziałania w zespoledoskonalenie umiejętności współdziałania w zespole i przestrzegania norm współżycia społecznego i przestrzegania norm współżycia społecznego

14 Zamiast podsumowania

15 efekty- czyli czy warto było..? 173 uczniów z unikatowymi umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatami 173 uczniów z unikatowymi umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatami 173 uczniów legitymujących się certyfikatami Europass Mobilność 173 uczniów legitymujących się certyfikatami Europass Mobilność Zainteresowanie nauką, wzrost świadomości wagi uczenia się przez całe życie Zainteresowanie nauką, wzrost świadomości wagi uczenia się przez całe życie Wzrost kompetencji językowych Wzrost kompetencji językowych Materiały dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach z uczniami (kompendia: Eurohotel, Sommelier, CD Potrawy regionalne) Materiały dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach z uczniami (kompendia: Eurohotel, Sommelier, CD Potrawy regionalne)

16 efekty- czyli czy warto było..? cd. Wzrost kompetencji nauczycieli, wzbogacenie warsztatu pracy własnej Wzrost kompetencji nauczycieli, wzbogacenie warsztatu pracy własnej Transfer sprawdzonych rozwiązań Transfer sprawdzonych rozwiązań 18 pracowników oświaty wyposażonych w doświadczenia zdobyte w warunkach odpowiadających najwyższym standardom europejskim 18 pracowników oświaty wyposażonych w doświadczenia zdobyte w warunkach odpowiadających najwyższym standardom europejskim 18 pracowników oświaty legitymujących się certyfikatami Europass Mobilność 18 pracowników oświaty legitymujących się certyfikatami Europass Mobilność Analizowanie i modyfikowanie pracy własnej nauczycieli w świetle bezpośredniego poznawania struktur edukacyjnych Analizowanie i modyfikowanie pracy własnej nauczycieli w świetle bezpośredniego poznawania struktur edukacyjnych Budowa poczucia własnej wartości Budowa poczucia własnej wartości

17 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "W Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie im. Mikołąja Spytka Ligęzy Rzeszów, 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google