Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Kompetencje instytucji i osób odpowiedzialnych za wspomaganie wybranego aspektu pracy szkoły na poszczególnych etapach” Magdalena Piechota PP-P w Dęblinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Kompetencje instytucji i osób odpowiedzialnych za wspomaganie wybranego aspektu pracy szkoły na poszczególnych etapach” Magdalena Piechota PP-P w Dęblinie."— Zapis prezentacji:

1 „Kompetencje instytucji i osób odpowiedzialnych za wspomaganie wybranego aspektu pracy szkoły na poszczególnych etapach” Magdalena Piechota PP-P w Dęblinie Konferencja:Ryki 29.09. 2015

2 „ Jeżeli jest coś, co chcielibyśmy zmienić w dziecku, powinniśmy najpierw to zbadać i zobaczyć, czy nie jest to coś, co powinno być raczej zmienione w nas samych. ” Carl Gustav Jung 1875 - 1961

3 Przytoczone słowa dobrze opisują rozwój nauczyciela i ucznia. Poczucie, że ma się wpływ na otaczającą rzeczywistość prowadzi do wyższego poczucia godności, wartości i większej ambicji - jest oznaką prawidłowego funkcjonowania osoby.

4 Kompleksowe wspomaganie poza projektem

5 - na wniosek/zapotrzebowanie prowadzą płatnie/ nieodpłatnie, ale obligatoryjnie od 1 stycznia 2016r. kompleksowe wspomaganie (diagnoza zapotrzebowania, tworzenie sieci współpracy i wzajemnego uczenia się w wybranym problemie)  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dęblinie  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rykach  Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Biblioteka Pedagogiczna

6 Cel kompleksowego wspomagania: rozwój kompetencji nauczycieli w pracy zespołowej KOMPETENCJE = RZETELNA WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI

7 Stwarzanie uczniowi w procesie edukacji, możliwości refleksji nad sobą, to przede wszystkim uświadomienie faktu, że ma on wpływ na własny rozwój poprzez aktywność. Aktywność ucznia zaangażowanie, chęć pracy nad sobą, wysiłek, dysponowanie sobą, odpowiedzialność, wybór, sprawczość, zainteresowanie podejmowaniem zadań ze względu na cel.

8 Poważny problem nie tylko nauczyciela… Rozumienie samego siebie, obejmującego wiedzę o sobie, oraz akceptację zarówno własnej słabości, jak i siły. Uczenie się, jak odnosić się do innych osób, aby być,,zorientowanym na innych””, a nie,,zorientowanym na samego siebie”.

9 Szkoła jest sceną, na której człowiek zaczyna być człowiekiem, miejscem, gdzie wady i zalety powoli, ale wyraźnie się rozwijają i stają się odczuwalne. Podstawy raz przyswojone będą zabarwiały się przez całe życie.

10 Jak uczyć kompetencji - e f e k t y w n o ś c i

11 Szkoła Życia to pomoc dzieciom, by na miarę swoich możliwości mogły się włączać w sprawy swoich bliskich, by mogły być pożyteczne, by umiały harmonijnie współżyć z ludźmi. (H. Olechnowicz,1994), cele są realne do osiągnięcia pod warunkiem, że dziecko ma sposobność realizowania indywidualnych możliwości rozwoju.

12 Umiejętności nauczyciela szkoły masowej, to radzenie sobie ze sobą i współdziałanie w zespole z innymi, a to wymaga dopracowania metod, poszukiwania nowych technik działania. Ich efektem mają być nie tylko wytwory ucznia (oceny, punkty testu), sprawności instrumentalne, ale jakość ich intereakcji z ludźmi, umiejętność kierowania swoim postępowaniem, wolą, zdolność dowolnego skupienia na pracy, zabawie.

13 Każdy uczeń, nie tylko niepełnosprawny, aby osiągnąć dojrzałość, społeczną musi mieć poczucie bezpieczeństwa, oparcia w rodzinie, nauczycielu, a także w rówieśnikach. W szkole ma doznać poczucia bycia sprawcą, podczas tworzenia czegoś, co nie jest narzucone przez dorosłych, lecz wynika z własnej wewnętrznej potrzeby (motywacja wewnętrzna).

14 Rola Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, kompetencje specjalistów

15 Internetowy świat stworzył nowe pokolenie dzieci,,INSTANT”  Pragną wszystkiego, co najlepsze w życiu  Szybko, bez wysiłku  Za darmo

16 Rodzice dzieci,,Instant ”  Gonią za pracą, luksusem  Ile oferują czasu i miłości bez stawiania warunków ? Szkoła  Przyjmuje uczniów, z którymi nauczyciele na,,przedmiocie” sobie nie radzą  Nauczyciele często mówią o uczniu – brak motywacji do nauki, wagary, agresywne, buntowniczo- opozycyjne zachowanie, stosuje używki, niestabilny emocjonalnie - zaburzony !!!

17 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dęblinie proponuje w 2016 r. następujące sieci :

18 Aktywność – zaangażowanie się ucznia w rozwój  Czynniki ograniczające aktywność  Problem nadmiernego korzystania z Internetu – wagary w szkole  Problem zaburzonego odżywiania się u dziewcząt z rodzin alkoholowych

19 Umiejętności psychologiczne i interpersonalne  Co pozwala, a co oddala osiągnąć zamierzone cele  Roszczeniowy rodzic  Zarządzanie sobą w stresie  Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna ucznia  Kontrola i odpowiedzialność to dwie różne sprawy

20 Zapraszamy do korzystania z usług Poradni P-P Uczymy się razem Największym autorytetem nauczyciela i dziecka jest doświadczenie

21 W z a j e m n o ś ć Zyskać może uczeń.

22 Współpraca to otwartość, poradnia- szkoła jest jak żywa komórka z półprzepuszczalną błoną. Istnieje wymiana. Przychodzą ludzie i wychodzi się do ludzi. Wnikają pomysły, poglądy, informacje, które wspólnie się przetwarza, jedne pozostawia, inne usuwa jako nieprzydatne lub niechciane.

23 Uczenie się razem oznacza, że ludzie na przemian jedno drugiemu są w stanie dawać oparcie, uwagę, podtrzymanie i energię.

24 Dziękuję za uwagę Magdalena Piechota


Pobierz ppt "„Kompetencje instytucji i osób odpowiedzialnych za wspomaganie wybranego aspektu pracy szkoły na poszczególnych etapach” Magdalena Piechota PP-P w Dęblinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google