Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ.  JEST CZĘŚCIĄ POLITYKI GOSPODARCZEJ  REALIZOWANA PRZEZ NIEZALEZNY (OD RZĄDU) BANK CENTRALNY  REALIZACJA WYZNACZONEGO CELU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ.  JEST CZĘŚCIĄ POLITYKI GOSPODARCZEJ  REALIZOWANA PRZEZ NIEZALEZNY (OD RZĄDU) BANK CENTRALNY  REALIZACJA WYZNACZONEGO CELU."— Zapis prezentacji:

1 CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ

2  JEST CZĘŚCIĄ POLITYKI GOSPODARCZEJ  REALIZOWANA PRZEZ NIEZALEZNY (OD RZĄDU) BANK CENTRALNY  REALIZACJA WYZNACZONEGO CELU  ZA POMOCĄ STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW  MUSI BYĆ WIARYGODNA I ZROZUMIAŁA (problem komunikacji z rynkiem)

3

4  Klasyczna  Wzrost PKB  Pełne zatrudnienie  Powiązana z aktywną polityką fiskalną,  deficyty budżetowe,  Koszt:inflacja  Post-kenesowska  Kontrola stóp procentowych  -kontrolowanie stopy krótkookresowej  By wpływać na stopę długookresową  W praktyce mało skuteczna

5

6

7

8  Bezpośrednio po 1945:wzrost,zatrudnienie  Rezultat: inflacja + stagnacja (stagflacja)  Stabilnośc monetarna, kontrola inflacji, kontrola agregatu pieniężnego, monetaryzm  Kontrola pośrednia,popularność: cel inflacyjny  Po kryzysie: kontrola inflacji, elastycznośc sytuacyjna + wiązka celów  Rozszerzenie instrumentów (QE)

9  Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP (ustawa o NBP)

10  W Polsce  2,5 % inflacji (CPI)  Pasmo odchylenia:  +/- 1,%  Unia Gospodarcza i Walutowa,EBC  Cel :do 2 %  Względem HSBC (Zharmonizowany Indeks Cen Konsumpcyjnych)

11

12

13  Stopy procentowe-wyznaczanie, zmiany  Operacje otwartego rynku  Rezerwa obowiązkowa  Inne regulacje (np.Bazylea II, III)  Interwencje na rynku walutowym  Komunikowanie się z rynkiem (interwencje słowne)

14  Instrumenty bezpośrednie BC  Stopa procentowa (podstawowa)  Stopa rezerw obowiązkowych  Ew.limity (pułapy) kredytowe  Inne ograniczenia (współczynniki płynności)  Bazylea II, III  Instrumenty pośrednie  Operacje otwartego rynku  Kształtowanie stopy międzybankowej  (w Polsce WIBOR, WIBID)  Stopa lombardowa  Stopa redyskontowa  Stopa depozytowa BC  Kredyt techniczny

15

16

17  Stopy wyznaczane przez bank centralny to stopy nominalne.  Oznaczamy je jako : (i)  Praktycznie ważna jest jednak stopa realna ( sr), uwzględniająca inflację :(ie) –oczekiwana inflacja.  sr = i – ie  Zatem:  i = sr + ie  np. obecnie sr= 4,75 – 3,5 =1,25%

18 Stopa realna = stopa nominalna – oczekiwania inflacja

19  Oprocentowanie mierzy się do nominału obligacji np. 4,5/100 = 4,5 %  Rentownośc mierzy się do ceny zakupu obligacji na rynku,np. 4,5/ 102 =3,75%  Jeśli cena obligacji rośnie rentowność spada  Jeśli cena obligacji spada –rentowność rosnie

20  Podaż pieniądza (+) wzrost cen  Podaż pieniądza (+) spada realna stopa procentowa  Zmiana poziomu cen, zmiana stopy procentowej zmiana kursu walutowego

21

22

23  Jeśli masz stały kurs walutowy to nie nie możesz prowadzić autonomicznej polityki monetarnej musisz kontrolować przepływu kapitału  Jeśli masz płynny kurs walutowy i swobodę przepływu kapitału to nie możesz mieć stałego kursu walutowego

24  Podaż pieniądza wzrost cen  Podaż pieniądza spada realna stopa procentowa  Zmiana poziomu cen, zmiana stopy procentowej zmiana kursu walutowego

25 Fiskalna „twarda” (+) Monetarna „miękka”(-) Monetarna, twarda” (+), Fiskalna „twarda” (+) !!!!! „Miękka” == fiskalna (-) Monetarna „miękka”(-) Fiskalnamiękka”(-),Monetarna, twarda” (+)

26

27  Główna część pieniądza to pieniądz bankowy  Zwiększenie rezerw nie przekształca się automatycznie na pieniądz w gospodarce  Przykład: wzrost pieniędzy w USA (M1,M2,MZM)  Japonia,po 1990 r.(deflacja)

28

29

30

31

32

33

34  Polityka pieniężna ma duże ograniczenia  Zwłaszcza kiedy stopa procentowa Banku Centralnego (BC) zbliża się do zera  Samo „luzowanie ilościowe” (QE) nie zmienia sytuacji zasadniczo,jeśli banki nie udzielają kredytu a firmy i gosp.domowe nie zadłużają się  To kredyt tworzy obecnie pieniądz (nowy) a nie dodatkowe emisje MO przez BC


Pobierz ppt "CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ.  JEST CZĘŚCIĄ POLITYKI GOSPODARCZEJ  REALIZOWANA PRZEZ NIEZALEZNY (OD RZĄDU) BANK CENTRALNY  REALIZACJA WYZNACZONEGO CELU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google