Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W sensie geologicznym górotworem (orogenem) nazywamy obszar sfałdowany i wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych (orogenez). Oznacza zespół warstw skalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W sensie geologicznym górotworem (orogenem) nazywamy obszar sfałdowany i wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych (orogenez). Oznacza zespół warstw skalnych."— Zapis prezentacji:

1

2 W sensie geologicznym górotworem (orogenem) nazywamy obszar sfałdowany i wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych (orogenez). Oznacza zespół warstw skalnych poddanych razem ruchom górotwórczym. W znaczeniu górniczym górotworem nazywamy ogół utworów skalnych, w których prowadzone są roboty górnicze. Górotwór

3 Skały Skała to naturalne nagromadzenie dużej ilości minerałów w górotworze. Jednorodne (proste) - składające się z jednego rodzaju minerałów. Mieszane (złożone) - składające się z wielu minerałów. Cechy skał zależne są od: Składu mineralnego Procentowego udziału poszczególnych minerałów Stopnia krystalizacji poszczególnych minerałów

4 Formy występowania skał Skały zwięzłe np. granit. Skały plastyczne np. glina Skały sypkie np. piaski, żwir Skały płynne i półpłynne np. ropa naftowa i kurzawka

5 Podział skał ze względu na genezę Magmowe Głębinowe Wylewne Osadowe Okruchowe Chemiczne Organiczne Metamorficzne

6 Podział złóż ze względu na zastosowanie Złoża surowców energetycznych Złoża surowców metalicznych Złoża surowców chemicznych Złoża surowców skalnych Złoża kamieni szlachetnych i półszlachetnych

7

8 Podział złóż ze względu na genezę Pochodzenie magmowe (magmogeniczne) Złoża hipergeniczne (powstałe w wyniku procesów fizyczno- chemicznych. Zaliczamy do nich złoża biochemiczne, sedymantacyjne i wietrzeniowe) Złoża metamorficzne (przeobrażone)

9 Formy występowania złóż

10 Złoże kominoweZłoże masywowe Złoże słupoweZłoże soczewkowe

11 Złoże skupienioweZłoże gniazdowe Złoże żyłoweZłoże pokładowe Formy występowania złóż

12 Intruzje SillLakkolitDajki BatolitFakolitLapolit

13 Parametry pokładu

14

15 Ze względu na grubość pokłady dzieli się na: Cienkie do 1,5m Średnie 1,5-3,5m Grube powyżej 3,5m Ze względu na nachylenie pokłady dzieli się na: Poziome lub prawie poziome – do 5 o Słabo nachylone – od 5 o do 30 o Silnie nachylone – od 30 o do 45 o Strome – od 45 o do 90 o

16 Zaburzenia w pierwotnej budowie pokładu CiągłeNieciągłe UskokiFałdy Zmiana grubościZmycie pokładu Rozszczepienie

17 Zaburzenia w budowie warstw Rozszczepienie pokładu

18 Zaburzenia w budowie warstw Zmycie pokładu

19 Zaburzenia w budowie warstw Uskok

20 Zaburzenia w budowie warstw Uskok

21 Zaburzenia w budowie warstw Rów tektoniczny i Zrąb tektoniczny

22 Zaburzenia w budowie warstw Rów kompresyjny

23 Zaburzenia w budowie warstw Zmiana grubości

24 Zaburzenia w budowie warstw Fałd

25 Zaburzenia w budowie warstw Fałd

26 Zaburzenia w budowie warstw Fałd

27 Zaburzenia w budowie warstw Płaszczowina

28 Poszukiwanie złóż Geologiczne Geofizyczne Górnicze Metoda magnetyczna Metoda grawimetryczna Metoda radiometryczna Metoda sejsmiczna Metoda radioaktywna

29 Poszukiwanie złóż Metody geologiczne

30 Poszukiwanie złóż Metody geofizyczne - Metoda elektryczna- a) Dobrze przewodzące b) Źle przewodzące

31 Poszukiwanie złóż Metody geofizyczne - Metoda radiometryczna- a) Zasada poszukiwania złóża) Pomiar złoża

32 Poszukiwanie złóż Metody geofizyczne - Metoda sejsmiczna-

33 Poszukiwanie złóż Metody górnicze - Rów poszukiwawczy-

34 Poszukiwanie złóż Metody górnicze -Szybiki i sztolnie poszukiwawcze-

35 Poszukiwanie złóż Metody górnicze -Wiercenia rdzeniowe- 1 – żerdź, 2 – łącznik, 3 – rura rdzeniowa, 4 – koronka, 5 – rdzeń.

36 Poszukiwanie złóż Metody górnicze -Siatka odwiertów rdzeniowych-

37 Skorupa ziemska Hydrosfera KopalinyWodaRyby Gleby Lasy Uprawy rolne Zasoby środowiska naturalnego nieodnawialneodnawialne

38 Zasoby operatywne Zasoby geologiczne pozabilansowe Zasoby przemysłowe Zasoby nieprzemysłowe Zasoby geologiczne bilansowe Grupa „A” Grupa „B” ZASOBY GEOLOGICZNE węgla kamiennego

39 – zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne spełniają wymagania określone przez kryteria bilansowości i umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji ZASOBY BILANSOWE

40 – zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne powodują iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości np. w wyniku postępu technicznego ZASOBY POZABILANSOWE

41 – część zasobów bilansowych, która może być przedmiotem opłacalnej eksploatacji. ZASOBY PRZEMYSŁOWE

42 – część zasobów bilansowych, których eksploatacja nie jest możliwa w warunkach określonych przez projekt zagospodarowania złoża. ZASOBY NIEPRZEMYSŁOWE

43 – wartości parametrów złoża, przy których jego eksploatacja jest technicznie możliwa i złoże może być przedmiotem zainteresowania przemysłu; także ogólne warunki, jakie musi spełniać złoże, by mogło być przedmiotem zagospodarowania. KRYTERIA BILANSOWOŚCI

44 – graniczne wartości parametrów złoża, przy których jego eksploatacja jest technicznie możliwa i ekonomicznie uzasadniona w warunkach projektu zagospodarowania złoża - jest opłacalna. KRYTERIA PRZEMYSŁOWOŚCI

45 – graniczne wartości parametrów złoża w procesie jego eksploatacji przy których jest ona opłacalna (rentowna). KRYTERIA OPERACYJNE


Pobierz ppt "W sensie geologicznym górotworem (orogenem) nazywamy obszar sfałdowany i wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych (orogenez). Oznacza zespół warstw skalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google