Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiadomości podstawowe o górotworze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiadomości podstawowe o górotworze."— Zapis prezentacji:

1 Wiadomości podstawowe o górotworze

2 Górotwór W sensie geologicznym górotworem (orogenem) nazywamy obszar sfałdowany i wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych (orogenez). Oznacza zespół warstw skalnych poddanych razem ruchom górotwórczym. W znaczeniu górniczym górotworem nazywamy ogół utworów skalnych, w których prowadzone są roboty górnicze.

3 Skały Skała to naturalne nagromadzenie dużej ilości minerałów w górotworze. Jednorodne (proste) - składające się z jednego rodzaju minerałów. Mieszane (złożone) - składające się z wielu minerałów. Cechy skał zależne są od: Składu mineralnego Procentowego udziału poszczególnych minerałów Stopnia krystalizacji poszczególnych minerałów

4 Formy występowania skał
Skały zwięzłe np. granit. Skały plastyczne np. glina Skały sypkie np. piaski, żwir Skały płynne i półpłynne np. ropa naftowa i kurzawka

5 Podział skał ze względu na genezę
Magmowe Głębinowe Wylewne Osadowe Okruchowe Chemiczne Organiczne Metamorficzne

6 Podział złóż ze względu na zastosowanie
Złoża surowców energetycznych Złoża surowców metalicznych Złoża surowców chemicznych Złoża surowców skalnych Złoża kamieni szlachetnych i półszlachetnych

7

8 Podział złóż ze względu na genezę
Pochodzenie magmowe (magmogeniczne) Złoża hipergeniczne (powstałe w wyniku procesów fizyczno-chemicznych. Zaliczamy do nich złoża biochemiczne, sedymantacyjne i wietrzeniowe) Złoża metamorficzne (przeobrażone)

9 Formy występowania złóż

10 Formy występowania złóż
Złoże kominowe Złoże masywowe Złoże soczewkowe Złoże słupowe

11 Formy występowania złóż
Złoże skupieniowe Złoże gniazdowe Złoże żyłowe Złoże pokładowe

12 Intruzje Sill Lakkolit Dajki Batolit Fakolit Lapolit

13 Parametry pokładu

14 Parametry pokładu

15 Ze względu na grubość pokłady dzieli się na:
Cienkie do 1,5m Średnie 1,5-3,5m Grube powyżej 3,5m Ze względu na nachylenie pokłady dzieli się na: Poziome lub prawie poziome – do 5o Słabo nachylone – od 5o do 30o Silnie nachylone – od 30o do 45o Strome – od 45o do 90o

16 Zaburzenia w pierwotnej budowie pokładu
Ciągłe Nieciągłe Fałdy Uskoki Zmiana grubości Zmycie pokładu Rozszczepienie

17 Zaburzenia w budowie warstw Rozszczepienie pokładu

18 Zaburzenia w budowie warstw
Zmycie pokładu

19 Zaburzenia w budowie warstw
Uskok

20 Zaburzenia w budowie warstw
Uskok

21 Zaburzenia w budowie warstw Rów tektoniczny i Zrąb tektoniczny

22 Zaburzenia w budowie warstw
Rów kompresyjny

23 Zaburzenia w budowie warstw
Zmiana grubości

24 Zaburzenia w budowie warstw
Fałd

25 Zaburzenia w budowie warstw
Fałd

26 Zaburzenia w budowie warstw
Fałd

27 Zaburzenia w budowie warstw
Płaszczowina

28 Metoda grawimetryczna
Poszukiwanie złóż Geologiczne Geofizyczne Metoda magnetyczna Metoda grawimetryczna Metoda radiometryczna Metoda sejsmiczna Metoda radioaktywna Górnicze

29 Poszukiwanie złóż Metody geologiczne

30 Poszukiwanie złóż Metody geofizyczne - Metoda elektryczna-
a) Dobrze przewodzące b) Źle przewodzące

31 - Metoda radiometryczna-
Poszukiwanie złóż Metody geofizyczne - Metoda radiometryczna- a) Zasada poszukiwania złóż a) Pomiar złoża

32 Poszukiwanie złóż Metody geofizyczne - Metoda sejsmiczna-

33 Poszukiwanie złóż Metody górnicze - Rów poszukiwawczy-

34 -Szybiki i sztolnie poszukiwawcze-
Poszukiwanie złóż Metody górnicze -Szybiki i sztolnie poszukiwawcze-

35 -Wiercenia rdzeniowe-
Poszukiwanie złóż Metody górnicze -Wiercenia rdzeniowe- 1 – żerdź, 2 – łącznik, 3 – rura rdzeniowa, 4 – koronka, 5 – rdzeń.

36 -Siatka odwiertów rdzeniowych-
Poszukiwanie złóż Metody górnicze -Siatka odwiertów rdzeniowych-

37 Zasoby środowiska naturalnego
Skorupa ziemska Hydrosfera Kopaliny Woda Ryby Gleby Lasy Uprawy rolne Zasoby środowiska naturalnego nieodnawialne odnawialne

38 ZASOBY GEOLOGICZNE węgla kamiennego Zasoby przemysłowe
Zasoby geologiczne bilansowe Zasoby geologiczne pozabilansowe Zasoby przemysłowe Zasoby nieprzemysłowe Grupa „A” Grupa „B” Zasoby operatywne

39 ZASOBY BILANSOWE – zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne spełniają wymagania określone przez kryteria bilansowości i umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji

40 ZASOBY POZABILANSOWE – zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne powodują iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości np. w wyniku postępu technicznego

41 ZASOBY PRZEMYSŁOWE – część zasobów bilansowych, która może być przedmiotem opłacalnej eksploatacji.

42 ZASOBY NIEPRZEMYSŁOWE
– część zasobów bilansowych, których eksploatacja nie jest możliwa w warunkach określonych przez projekt zagospodarowania złoża.

43 KRYTERIA BILANSOWOŚCI
– wartości parametrów złoża, przy których jego eksploatacja jest technicznie możliwa i złoże może być przedmiotem zainteresowania przemysłu; także ogólne warunki, jakie musi spełniać złoże, by mogło być przedmiotem zagospodarowania.

44 KRYTERIA PRZEMYSŁOWOŚCI
– graniczne wartości parametrów złoża, przy których jego eksploatacja jest technicznie możliwa i ekonomicznie uzasadniona w warunkach projektu zagospodarowania złoża - jest opłacalna.

45 KRYTERIA OPERACYJNE – graniczne wartości parametrów złoża w procesie jego eksploatacji przy których jest ona opłacalna (rentowna).


Pobierz ppt "Wiadomości podstawowe o górotworze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google