Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja Rejestracja do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie Instrukcja www.gowos.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja Rejestracja do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie Instrukcja www.gowos.pl."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja Rejestracja do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie Instrukcja www.gowos.pl

2 Rejestracja szkoły i zawodników odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej Olimpiady www.gowos.pl oraz drogą tradycyjną, według poniższego harmonogramu. Krok 1 Rejestracja szkoły Krok 2 Przesłanie zgłoszenia 16 listopada – 6 grudnia 201 5 r.: elektroniczna rejestracja szkoły poprzez stronę www.gowos.pl, wraz z podaniem składu Komisji Szkolnej i danych imiennych zawodników. „Zgłoszenie Szkoły” wygenerowane podczas rejestracji należy wydrukować (w dwóch egzemplarzach). www.gowos.pl do 6 grudnia 201 5 r.: jeden egzemplarz „Zgłoszeni a Szkoły”, podpisan y przez dyrektora szkoły i przewodniczącego Komisji Szkolnej oraz ostemplowan y pieczęcią szkoły, należy wysłać listem poleconym (priorytetem, decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora Olimpiady. Drugi egzemplarz proszę zachować. Rejestracja do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

3 Aby proces rejestracji szkoły przebiegł sprawnie, przed rozpoczęciem procesu rejestracji proszę przygotować drukarkę, pieczęć szkoły oraz następujące dane: Pełne dane szkoły (pełna nazwa z patronem szkoły, adres, kod pocztowy, numer telefonu i faksu, adres www szkoły, nazwisko i tytuł naukowy dyrektora szkoły), Skład Komisji Szkolnej na eliminacje szkolne Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (dane osobowe 3 członków Komisji, w tym przewodniczącego oraz ich tytuły naukowe), Dane osoby zgłaszającej (w tym nr telefonu, adres e-mail), Dane imienne zawodników, którzy wezmą udział w eliminacjach szkolnych Olimpiady (imię, nazwisko, klasa, telefon, e-mail, nazwisko opiekuna merytorycznego). UWAGA! Dane szkoły wpisane do formularza będą użyte do ogłaszania wyników zawodników oraz do wydruku dyplomów i zaświadczeń dla zawodników i opiekunów. Proszę starannie wprowadzić dane i upewnić się, czy są kompletne i bezbłędne. Dziękujemy Rejestracja do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

4 Rejestracja do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie Gdy wszystkie dane są gotowe, proszę wejść na stronę www.gowos.pl i kliknąć „Panel Komisji Szkolnych”. www.gowos.pl

5 Rejestracja do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie Najpierw proszę wybrać z listy województwo, w którym znajduje się szkoła.

6 Rejestracja do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie Proszę wpisać pełną nazwę szkoły oraz jej dokładny adres. Proszę również uzupełnić dane Dyrektora Szkoły podając jego płeć, tytuł naukowy oraz imię i nazwisko.

7 W tym kroku należy uzupełnić dane Komisji Szkolnej oraz podać liczbę zgłaszanych uczestników. Tutaj proszę podać poprawny, działający adres e-mail. Tego adresu będziemy używać do kontaktowania się ze Zgłaszającym we wszystkich sprawach związanych z Olimpiadą. Na ten adres również zostaną wysłane dane do logowania. Rejestracja do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

8 Proszę sprawdzić, czy wprowadzone dane są prawidłowe i ewentualnie nanieść poprawki, klikając „Popraw dane”. Następnie proszę zapisać dane i przejść do następnej strony. Rejestracja do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

9 Szkole zostaje teraz przydzielony unikalny numer zgłoszenia. Na podany wcześniej adres e-mail wysyłana jest teraz wiadomość z danymi służącymi do logowania, oraz z linkiem aktywującym konto (należy go kliknąć w ciągu 24 godzin od dokonania rejestracji). Po odebraniu tej wiadomości można zalogować się do panelu, aby podać lub uzupełnić dane zawodników. Można też od razu podać dane zawodników oraz wydrukować „Zgłoszenie Szkoły”. Aby to zrobić, proszę przejść dalej. Rejestracja do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

10 Proszę wydrukować w 2 egzemplarzach wygenerowany formularz i jeden z nich przesłać pocztą na adres Organizatora Olimpiady do 6 grudnia 2015 r. W tej tabeli proszę podać dane uczniów. Po uzupełnieniu formularza proszę kliknąć „Zapisz zawodników”. Przed wprowadzeniem danych zawodników, można zaktualizować ich liczbę. Zmiana liczby zawodników nie powoduje konieczności ponownego przesłania wydrukowanego „Zgłoszenia Szkoły”. Rejestracja do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

11 Życzymy powodzenia podczas zawodów Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie W razie pytań prosimy o kontakt: biuro@gowos.edu.pl Listopad 201 5


Pobierz ppt "Instrukcja Rejestracja do I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie Instrukcja www.gowos.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google