Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koło Naukowe Prawa Biomedycznego Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koło Naukowe Prawa Biomedycznego Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii."— Zapis prezentacji:

1 Koło Naukowe Prawa Biomedycznego Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

2 Studenckie Koło Naukowe Prawa Biomedycznego powstało w 2011 r. w ramach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Siedzibą SKN Prawa Biomedycznego jest Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego jednostka organizacyjna Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z siedzibą przy ul. Uniwersyteckiej 22/26 we Wrocławiu. Opiekun koła: dr Agata Wnukiewicz – Kozłowska

3 Czym jest prawo medyczne? Jest to zespół norm prawnych regulujących prawa pacjenta, obowiązki lekarza, innego personelu medycznego, zakładu opieki zdrowotnej oraz związane z tym zagadnienie odpowiedzialności cywilnej w razie naruszenia tych praw. Nowoczesna medycyna, mimo wielkiego postępu, korzystnego dla ludzi, niesie też ze sobą niemałe zagrożenia, przed którymi należy pacjenta chronić. W Europie coraz bardziej tworzy się ustawodastwo, które zmierza do precyzyjnego unormowania stosunków pacjent – lekarz.

4 „Ba­dania me­dyczne zro­biły tak nieby­wały postęp, że dziś prak­ tycznie nie ma już ani jed­ne­go zdro­wego człowieka.” - Aldous Huxley

5 Czym się zajmujemy?? pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie szeroko rozumianej tematyki prawa biomedycznego, w szczególności zaś z dziedziny ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju biologii i medycyny; rozwiązywanie kazusów dotyczących najbardziej kontrowersyjnych kwestii; prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo- badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej; rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej; nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną tematyką; organizacja konferencji ogólnopolskich; spotkania z lekarzami i prawnikami;

6 Nasze działania: Konferencja Naukowa „ Co mi jest doktorze?” - Celem tego wydarzenia było przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z problemami komunikacyjnymi między lekarzem a pacjentem, a zwłaszcza ich aspektami prawnymi i psychologicznymi.

7 W drugiej części konferencji zaprezentowano krótkie scenki przygotowane przez członków Studenckiego Koła Naukowego Prawa Biomedycznego, zrealizowane przy współpracy Telewizji Studenckiej STYK z Politechniki Wrocławskiej.

8 Członkowie Koła w 2012 roku

9 Konferencja „Prawo w pigułkach” – czyli współczesne problemy prawa farmaceutycznego.

10 Konferencja ogólnopolska „Hipokrates przed sądem, odpowiedzialność cywilna, karna i dycyplinarna lekarza ” Konferencja była podzielona na trzy panele: odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej lekarza. Referaty przedstawiali studenci i doktoranci ośrodków naukowych z Białegostoku, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Konferencję rozpoczął dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek, który wygłosił wykład inauguracyjny „Błąd medyczny. Zmierzch „Bogów”. Poruszył problemy związane z relacją lekarz – pacjent w kontekście błędów medycznych i zwrócił uwagę, że błędy pojawiają się w każdej dziedzinie, zarówno w związku z działaniem człowieka, jak i stosowanych przez niego urządzeń. Przedstawił także zagadnienia związane ze współczesną relacją prawa i medycyny.

11 Następnie wykład rozpoczynający panel odpowiedzialności cywilnej „Nowe technologie w medycynie a zasada winy jako podstawa odpowiedzialności cywilnej lekarza” wygłosiła dr Monika Drela, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studenci i doktoranci mieli okazję do wypowiedzenia się na tematy odpowiedzialności cywilnej lekarza za naruszenie praw pacjenta, przy zapisywaniu leków pozarejestracyjnych, w kontekście transplantacji i przy wykonywaniu zabiegów chirurgii estetycznej, a także odpowiedzialności cywilnej lekarza rezydenta.

12 Drugi panel poprowadził dr Wojciech Jasiński, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który wprowadził uczestników w problematykę odpowiedzialności karnej lekarza. W tej części konferencji zostały poruszone tematy odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy lekarskiej, niepodjęcie lub zaprzestanie uporczywej terapii, zaniechanie podjęcia decyzji o przeprowadzeniu zabiegu cesarskiego cięcia, czy odpowiedzialności lekarza za udział w strajku.

13 Ostatni panel dotyczył odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarza, a temat zainicjowała mgr Aleksandra Stebel, specjalista Okręgowego Sądu Lekarskiego we Wrocławiu, która zwróciła uwagę na specyfikę tego typu odpowiedzialności, odróżniającej jej od odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poruszono m.in zagadnienia związane z odpowiedzialnością lekarza za reklamę produktów leczniczych.

14 Tematy poruszane na spotkaniach koła: „Problematyka invitro w powiązaniu z diagnostyką preimplantacyjną i prenatalną” – spotkanie z dr Agatą Wnukiewicz – Kozłowską „Początek prawnokarnej ochrony życia a opiniowanie sądowo- lekarskie” – spotkanie z dr hab. n. med. mgr prawa Tomaszem Jurkiem „Godność umierania w orzecznictwie ETPCz” „Czy sposób zachowania się pacjenta może uzasadniać odmowę udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza?” – spotkanie z mgr Katarzyną Zoń „Kilka uwag o wykorzystaniu i ochronie wizerunku pacjenta”

15 Wydane publikacje: - publikacja pokonferencyjna „ Hipokrates przed sądem – odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza.” -Studencki Zeszyt Naukowy z artykułami studentów Koła

16 Na spotkaniach wybieramy tematy, które nas interesują, są przedmiotem wielu rozważań opinii prawniczej, budzą kontrowersje. Każdy członek Koła może sam przedstawić daną problematykę, będącą tematem do dalszej dyskusji

17 Jeżeli zainteresowało Cię prawo medyczne – nie czekaj! REKRUTUJ !!

18 Bibliografia: -zdjęcia, informacje – archiwum Koła oprac. Zuzanna Dębska


Pobierz ppt "Koło Naukowe Prawa Biomedycznego Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google