Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na świecie, w gminie Różan, w moim domu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na świecie, w gminie Różan, w moim domu"— Zapis prezentacji:

1 Na świecie, w gminie Różan, w moim domu
Ochrona środowiska Na świecie, w gminie Różan, w moim domu

2 Czym jest ochrona środowiska?
Jest to całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii. EKOLOGIA

3 Zagrożeniami dla środowiska są:
Dziura ozonowa, Efekt cieplarniany, Kwaśne deszcze, Zanieczyszczenie wód, gleby, powietrza, Wycinanie lasów, Wymieranie gatunków roślin i zwierząt, Zaśmiecenie, Odpady radioaktywne i promieniotwórcze, Produkty spalania opału i paliw.

4 Wspomaganie środowiska
Walka z zagrożeniami

5 Odnawialne źródła energii
Elektrownie: słoneczne, wiatrowe, Wodne, geotermiczne. Biomasa i biopaliwa. Baterie słoneczne Odnawialne źródła energii to zasoby naturalne które pomimo stałego zużywania powstają na nowo, ponieważ procesy ich wytwarzania trwają krótko i nadal istnieją warunki, by zachodziły one w przyrodzie. Do zasobów odnawialnych należą wszystkie żywe składniki przyrody. Człowiek nauczył sie wykorzystywać te źródła by przekształcać je w energie.

6 Problem wycinania lasów i pozyskiwania drewna z lasów tropikalnych
Największą katastrofą ekologiczną, jaka przytrafiła się naszej planecie, jest bez wątpienia nieprzerwana zagłada lasów tropikalnych. W wyniku ich wycinania i wypalania zostaje niszczony ekosystem, pogłębia się efekt cieplarniany, giną gatunki roślin i zwierząt. Wylesianie spowodowało zagrożenia na skalę światową. Jego przyczynami jest pozyskiwanie ziemi pod uprawę roli, hodowli bydła i pozyskanie drewna. Światowe tempo wycinania lasów: 1 hektar na sekundę 860 km2 dziennie 310 tysięcy km2 rocznie: to prawie powierzchnia Polski Tempo wymierania gatunków: w lasach tropikalnych: 35 gatunków dziennie  na całej Ziemi: 137 gatunków dziennie

7 Rolnictwo ekologiczne
W celu ulepszenia i zwiększenia uzyskiwanych plonów zaczęto stosować syntetyczne środki ochrony roślin i nawozy. Jednak maja one bardzo niekorzystny wpływ na środowisko. Zanieczyszczają glebę oraz wodę, prowadza do mutacji roślin i żywności. Dlatego wprowadzono ideę rolnictwa ekologicznego, polegającego na zasadach uprawy i hodowli zwierząt, przyjaznych środowisku.

8 Ogrzewanie budynków W Polsce najpopularniejszym sposobem ogrzewania jest spalanie węgla. Jednak produkty jego spalania zanieczyszczają atmosferę, tworzą smog i przyczyniają się do efektu cieplarnianego. Dlatego powinniśmy wybierać opał bardziej przyjazny środowisku – palety, biomasę, ewentualnie gaz ziemny.

9 RECYKLING Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach lub poszczególne materiały. Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach.  Wykorzystywanie surowców, które są nośnikami energii, jest elementem oszczędnego gospodarowania energią.

10 Ekologia w gminie Różan

11 W gminie Różan, z biegiem lat, prowadzonych jest coraz więcej działań z zakresu ochrony środowiska. W 2006 roku powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Na terenie gminy funkcjonuje ekologiczne wysypisko śmieci, na nowo zorganizowano wywóz śmieci W mieście wystawiane są pojemniki na segregowane śmieci, uczniowie miejscowych szkół co roku czynnie biorą udział w akcji Sprzątania Świata. Prowadzony jest projekt instalacji kolektorów słonecznych w naszej gminie.

12 Ochrona środowiska W moim domu

13 Branie prysznica zamiast kąpieli w wannie,
Wyłączanie światła i sprzętów elektrycznych, kiedy z nich nie korzystamy, Branie prysznica zamiast kąpieli w wannie, Zgniatanie wyrzucanych śmieci, Oszczędność papieru, Wychodzenie na zakupy z własną torbą, zamiast brania kolejnej reklamówki, Dokładne zakręcanie kranu. O środowisko możemy dbać również w naszych domach. Są to proste i zwykłe czynności, na które na co dzień możemy nie zwracać uwagi, a mogą one pomóc naszej planecie.

14 Ciekawostki

15 Godzina dla Ziemi Jest to akcja  stworzona przez World Wide Fund for Nature odbywająca się w każdą ostatnią sobotę marca, począwszy od 2007r. Ma ona na celu nakłonienie zwykłych ludzi, a także korporacje, do wyłą- czenia na jedną godzinę świateł oraz urządzeń elektrycznych  w domach i biurach. Skłania ona do refleksji nad zmianami klimatu. po raz pierwszy akcja odbyła się w roku 2007 w Sydney. Wzięło w niej udział 2,2 mln osób. W roku 2010 włączyło się do niej ponad 4,5 tys. miast w 128 krajach. Wyłączono światło najbardziej znanych budynków - Wieży Eiffla w Paryżu, Pałacu Buckingham w Londynie, mostu Golden Gate w San Francisco, Opery w Sydney.

16 Sprzątanie świata To międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja "sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r. , kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie.

17 Prezentacje przygotowała:
Alicja Kaźmierczak, kl. III b Publiczne Gimnazjum w Różanie


Pobierz ppt "Na świecie, w gminie Różan, w moim domu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google