Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor prezentacji : Justyna Milanowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor prezentacji : Justyna Milanowicz"— Zapis prezentacji:

1 Autor prezentacji : Justyna Milanowicz
Życzę miłego oglądania 

2 Nasza Szkoła Szkoła nasza - miła, mała, Naszych rodziców wychowała.
Teraz nas uczy o przeszłości O bitwach, wojnach I dniu niepodległości. O krajach, górach i morzach O lecie, zimie, słońcu I polarnych zorzach. My ją za to bardzo kochamy I chlubę przynieść jej zamierzamy. Bo ona tęskni w lecie za nami Za naszymi maluśkimi głupstwami. Uczy nas, jak być dobrymi ludźmi. Więc jej za to podziękujmy!!!

3 Spis Treści Historia Szkoły Szkoła Nasz patron Uczniowie Nauczyciele
Rodzice Dziennik elektroniczny Zwyczajne lekcje Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Akcje charytatywne Projekt FIO Konkurs EKO 13 . Zaplecze sportowe 14. Sala zabaw 15. Studio piosenki 16. Pracownia komputerowa 17. Biblioteka 18. Świetlica 19. Plac zabaw 20. Aktywa Media o nas 22. Slajd końcowy

4 Historia szkoły Szkoła 
Budynek naszej szkoły został wzniesiony w 1850 roku. Zlokalizowany w zabytkowej części Starego Miasta, wpisany do rejestru zabytków. Dawniej w tym gmachu mieścił się Szpital miejski, potem Ochronka im. Józefa Piłsudskiego dla dzieci, a w 1935 roku muzeum oraz sale biblioteki i archiwum. Działały tu również szkoły różnego typu: w latach 1900 – 1913 Szkoła Ludowa Czteroklasowa Żeńska im. Cesarza Franciszka Józefa, w czasie wojny organizowała tu dla uczniów zajęcia Niepełna Średnia Szkoła nr 6 im. Czekałowa, w latach Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska im. Juliusza Słowackiego, później utworzono tu koedukacyjną Publiczną Szkołę Podstawową nr 11. w 1982 roku budynek szkoły został poddany gruntownemu remontowi i we wrześniu 1987 roku „Jedenastka” wznowiła działalność.

5 Szkoła Do „Jedenastki” uczęszcza 332 oraz 9 pracowników administracji i obsługi. W tej placówce każdy uczeń znajduje się pod opieką wykształconej i doświadczonej kadry pedagogicznej: 18 nauczycieli dyplomowanych, 5 nauczycieli mianowanych, 3 nauczycieli kontraktowych, 3 nauczycieli stażystów. uczniów, pracuje 29 nauczycieli Nad całością czuwa dyrektor szkoły oraz jego zastępca, a w sytuacjach tego wymagających, pomocą służy pedagog szkolny i higienistka. W 13 salach mieści się 13 oddziałów. Znajdują się tu również pomieszczenia pomocnicze: świetlica z jadalnią, dwie sale gimnastyczne, dwie sale zabaw, biblioteka z czytelnią, pracownia informatyczna, gabinet lekarski, gabinet pedagoga, boisko sportowe do siatkówki oraz mini koszykówki. plac zabaw finansowany z projektu rządowego „Radosna szkoła”

6 Doktor Henryk Jordan Opis na dalszym slajdzie 

7 Henryk Jordan W naszej szkole odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole. Odbyło się to dnia 11 października 2012r. w Przemyślu. Nasza szkoła nosi imię Henryka Jordana-(ur. 23 lipca 1842 w Przemyślu, zm. 18 maja 1907 w Krakowie) – polski lekarz, społecznik, pionier wychowania fizycznego w Polsce. Od roku 1895 profesor ginekologii i położnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Znany głównie z zakładania ogrodów zabaw dla dzieci, tzw. Ogrodów jordanowskich.

8 Henryk Jordan Medal im. dr. Henryka Jordana to odznaczenie nadawane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) za szczególne zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Medal im. dr. Henryka Jordana został ustanowiony w 1974, jako najwyższe odznaczenie TPD. Przyznawany za systematyczną pracę lub wybitne zasługi na polu rekreacji i usportowienia dzieci i młodzieży, między innymi w organizowaniu rekreacji w czasie wakacji i ferii. Medal jest jednostopniowy. Medal ten otrzymało do tej pory ponad 5 tys. osób.

9 Uczniowie Do „Jedenastki” uczęszcza 323 uczniów. Każdy z nich jest niepowtarzalny i wiele nowego wnosi do naszej szkoły. Całe grono pedagogiczne dba o to, aby rozwijać indywidualne zdolności uczniów. Uczniowie pogłębiają swoje wiadomości i umiejętności w 3 oddziałach klas pierwszych, w tym jeden oddział dla dzieci sześcioletnich, 2 oddziałach klas drugich, 2 oddziałach klas trzecich oraz 6 oddziałach dla klas IV-VI. Każda z klas objęta jest troskliwą opieką wychowawcy.

10 Nauczyciele W naszej szkole pracuje 29 nauczycieli oraz 9 pracowników administracji i obsługi. W tej placówce każdy uczeń znajduje się pod opieką wykształconej i doświadczonej kadry pedagogicznej: 18 nauczycieli dyplomowanych, 5 nauczycieli mianowanych, 3 nauczycieli kontraktowych, 3 nauczycieli stażystów.

11 Rodzice Rodzice w naszej szkole są bardzo aktywni i chętnie współpracują z gronem pedagogicznym. Zawsze we wszystkim pomagają. 

12 Dziennik elektroniczny
Nasza szkoła dysponuje dziennikiem elektronicznym. Dzięki temu rodzice codziennie mogą śledzić postępy w nauce swoich dzieci i być na bieżąco w sprawach szkoły.

13 Zwyczajne lekcje U nas lekcje trwają 45 minut. Uczymy się na nich ciekawych rzeczy o świecie. Są to zajęcia z : Polskiego Angielskiego Matematyki Przyrody Historii Religi Godziny wychowawczej Wychowania do życia w rodzinie Przygotowania do sprawdzianu Muzyki W-F Informatyki Plastyki Techniki

14 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
Uczniowie maja dostęp do szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych, min. In. z : Przyrody Matematyki Polskiego Angielskiego W-F Historii Śpiewu

15 Organizujemy te akcje tylko po to aby wesprzeć potrzebujących.
Akcje charytatywne My i nasza szkoła bardzo lubimy pomagać. W tym celu organizujemy różne kiermasze i akcje charytatywne. Pomogliśmy już wielu dzieciom z domu dziecka oraz zwierzętom z schroniska . Organizujemy te akcje tylko po to aby wesprzeć potrzebujących.

16 Projekt FIO Projekt FIO to dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, np. : Informatyka : Dzięki projektowi FIO „Popołudnie w szkole” udało się pozyskać interaktywne klocki lego WeDo oraz lego mindstorms. Z ich wykorzystaniem prowadzone będą unikalne zajęcia umożliwiające poznanie tajników konstruowania oraz podstaw programowania. A wszytko poprzez świetną zabawę pod kierunkiem nauczycielki informatyki Anety Jabłońskiej. LEGO WeDo „GORYL” i LEGO Mindstorms LEGO WeDo „ZOO” LEGO WeDo „SAMOLOT” i „BĄCZEK” LEGO WeDo „STRZELAMY GOLE” I „BRONIMY BRAMKI” LEGO WeDo „OLBRZYM”

17 Konkurs EKO W roku szkolnym 2011/12 pięcioro uczniów z klasy 5b wzięło udział w konkursie EKO organizowanym przez TESCO. Film, który nagrali zdobył cenne nagrody. Dla szkoły tablice multimedialną, a każdy z uczestników dostał e-buka.

18 Zaplecze sportowe Szkoła dysponuje dwiema salami gimnastycznymi (małą i dużą) oraz dosyć dużym boiskiem.

19 Sala zabaw Na pierwszym piętrze budynku znajduje się sala zabaw stworzona z myślą o młodszych uczniach.

20 Studio piosenki Dzieci obdarzone talentem muzycznym mogą korzystać z dodatkowych lekcji śpiewu. Zajęcia te prowadzi P. Małgorzata Jefimof.

21 Pracownia komputerowa
Sala informatyczna wyposażona jest w 24 komputery. Dzięki temu każdy uczeń ma swoje przydzielone stanowisko pracy . Pracownia posiada również drukarkę laserową, skaner, projektor multimedialny, kamerę, głośniki, słuchawki i mikrofony oraz stały dostęp do Internetu.

22 Biblioteka Do dyspozycji uczniów jest dobrze zaopatrzona w książki biblioteka i czytelnia. Księgozbiór zawiera 4741 książek usystematyzowanych w sześciu działach tematycznych. Czytelnia wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, gdzie uczniowie mogą poszukiwać potrzebnych informacji z zakresu różnych dziedzin.

23 Świetlica Troskliwą opiekę znajdują chętne dzieci w świetlicy czynnej od godziny 6.30 do 16, a działająca przy niej kuchnia zaprasza na smaczne obiady.

24 Plac zabaw N terenie szkoły znajduje się niedawno wybudowany z myślą o młodszych uczniach plac zabaw. Jest nowoczesny i bezpieczny.

25 Aktywna 11 Aktywna Jedenastka jest to stowarzyszenie działające na rzecz naszej szkoły. Należą do niego nauczyciele, rodzice i uczniowie szkoły. Stowarzyszenie głównie zajmuje się pozyskiwaniu funduszy dla szkoły z Unii Europejskiej, organizacją dodatkowych zajęć, wycieczek itp. Wszystkich, którzy chcą zapisać się do Stowarzyszenia Aktywna Jedenastka prosimy o kontakt z Panią Elżbietą Oleszek. Stowarzyszenie Aktywna Jedenastka działa w Szkole Podstawowej nr 11 od roku Prezesem Stowarzyszenia jest Elżbieta Oleszek Wiceprezesi to Beata Kosicka-Siwak i Renata Horniatkewicz -Daćko, skarbnik Anna Krewko-Nowicka, sekretarz Małgorzata Jagustyn.. Dalszy ciąg ->

26 Aktywa 11 CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1. działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci; 2. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu; 3. ochrona i promocja zdrowia; 4. działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych; 5. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 6. wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu w poprawie warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych; 7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami; 8. upowszechnienie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji; 9. popularyzowanie historii Przemyśla i regionu; 10. upowszechnienie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 11. wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników stowarzyszenia; 12. tworzenie sprzyjającego klimatu pracy, to jest podejmowanie działań promujących innowacje, projekty edukacyjne i kulturalne na terenie szkoły i poza nią 13. aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz szkoły

27 Aktywna 11 Od początku swojej działalności Członkowie Stowarzyszenia podejmują wiele działań na rzecz uczniów i społeczności lokalnej. Stowarzyszenie pozyskało fundusze na realizację zajęć pozalekcyjnych. W 2009 roku realizowany był projekt finansowany z FIO: ”ZDROWO, WESOŁO I SPORTOWO” ”Bądź w formie” zajęcia fitness Zabawa w koszykówkę” Turniej w koszykówkę „Będę jak Ronaldo” - zajęcia z piłki nożnej Mistrzostwa w piłkę nożną dla uczniów kl. IV – VI Dzień sportu – spartakiada Pieszo poznaję okolicę – rajdy Rowerem przez świat – wycieczki rowerowe Chcę być sprawny, silny i zdrowy – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla najmłodszych. W roku 2011 realizowane były zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach programu finansowanego przez Urząd Miasta Przemyśla. W 2012 roku po raz kolejny pozyskane zostały fundusze na realizację zajęć pozalekcyjnych „Popołudnie w szkole” z FIO. Są to: zajęcia z piłki nożnej, z mini koszykówki, Aerobiku, matematyki „Chcę wiedzieć więcej”, przyrody „Szkiełko i oko”, informatyki „Z komputerem za pan brat”, z twórczości artystycznej „W baśniowej krainie”, koła turystycznego „Przemyśl moja mała Ojczyzna”, z języka niemieckiego, z języka angielskiego „Angielski znamy w Unii dorastamy”. Ponadto Stowarzyszenie pozyskało sprzęt sportowy: kosze do koszykówki, bramki do piłki nożnej i inne.

28 Media o nas 10 października ukazał się artykuł o naszej szkole w gazecie „Życie Podkarpackie”. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

29 Slajd końcowy Dziękuję wszystkim za obejrzenie prezentacji. Mam nadzieję, że wam się podobała. Do widzenia 


Pobierz ppt "Autor prezentacji : Justyna Milanowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google