Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor prezentacji : Justyna Milanowicz Życzę miłego oglądania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor prezentacji : Justyna Milanowicz Życzę miłego oglądania."— Zapis prezentacji:

1

2 Autor prezentacji : Justyna Milanowicz Życzę miłego oglądania

3 Szkoła nasza - miła, mała, Naszych rodziców wychowała. Teraz nas uczy o przeszłości O bitwach, wojnach I dniu niepodległości. O krajach, górach i morzach O lecie, zimie, słońcu I polarnych zorzach. My ją za to bardzo kochamy I chlubę przynieść jej zamierzamy. Bo ona tęskni w lecie za nami Za naszymi maluśkimi głupstwami. Uczy nas, jak być dobrymi ludźmi. Więc jej za to podziękujmy!!!

4 1.Historia Szkoły 2.Szkoła 3.Nasz patron 4.Uczniowie 5.Nauczyciele 6.Rodzice 7.Dziennik elektroniczny 8.Zwyczajne lekcje 9.Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 10.Akcje charytatywne 11.Projekt FIO 12.Konkurs EKO 13. Zaplecze sportowe 14. Sala zabaw 15. Studio piosenki 16. Pracownia komputerowa 17. Biblioteka 18. Świetlica 19. Plac zabaw 20. Aktywa 11 21. Media o nas 22. Slajd końcowy

5 Budynek naszej szkoły został wzniesiony w 1850 roku. Zlokalizowany w zabytkowej części Starego Miasta, wpisany do rejestru zabytków. Dawniej w tym gmachu mieścił się Szpital miejski, potem Ochronka im. Józefa Piłsudskiego dla dzieci, a w 1935 roku muzeum oraz sale biblioteki i archiwum. Działały tu również szkoły różnego typu:  w latach 1900 – 1913 Szkoła Ludowa Czteroklasowa Żeńska im. Cesarza Franciszka Józefa,  w czasie wojny 1939-1941 organizowała tu dla uczniów zajęcia Niepełna Średnia Szkoła nr 6 im. Czekałowa,  w latach 1944-1949 Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska im. Juliusza Słowackiego,  później utworzono tu koedukacyjną Publiczną Szkołę Podstawową nr 11.  w 1982 roku budynek szkoły został poddany gruntownemu remontowi i we wrześniu 1987 roku „Jedenastka” wznowiła działalność. Szkoła

6 Do „Jedenastki” uczęszcza 332 oraz 9 pracowników administracji i obsługi. W tej placówce każdy uczeń znajduje się pod opieką wykształconej i doświadczonej kadry pedagogicznej:  18 nauczycieli dyplomowanych,  5 nauczycieli mianowanych,  3 nauczycieli kontraktowych,  3 nauczycieli stażystów. uczniów, pracuje 29 nauczycieli Nad całością czuwa dyrektor szkoły oraz jego zastępca, a w sytuacjach tego wymagających, pomocą służy pedagog szkolny i higienistka. W 13 salach mieści się 13 oddziałów. Znajdują się tu również pomieszczenia pomocnicze:  świetlica z jadalnią,  dwie sale gimnastyczne,  dwie sale zabaw,  biblioteka z czytelnią,  pracownia informatyczna,  gabinet lekarski,  gabinet pedagoga,  boisko sportowe do siatkówki oraz mini koszykówki.  plac zabaw finansowany z projektu rządowego „Radosna szkoła”

7 Opis na dalszym slajdzie

8 W naszej szkole odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole. Odbyło się to dnia 11 października 2012r. w Przemyślu. Nasza szkoła nosi imię Henryka Jordana-(ur. 23 lipca 1842 w Przemyślu, zm. 18 maja 1907 w Krakowie) – polski lekarz, społecznik, pionier wychowania fizycznego w Polsce. Od roku 1895 profesor ginekologii i położnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Znany głównie z zakładania ogrodów zabaw dla dzieci, tzw. Ogrodów jordanowskich.

9 Medal im. dr. Henryka Jordana to odznaczenie nadawane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) za szczególne zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Medal im. dr. Henryka Jordana został ustanowiony w 1974, jako najwyższe odznaczenie TPD. Przyznawany za systematyczną pracę lub wybitne zasługi na polu rekreacji i usportowienia dzieci i młodzieży, między innymi w organizowaniu rekreacji w czasie wakacji i ferii. Medal jest jednostopniowy. Medal ten otrzymało do tej pory ponad 5 tys. osób.

10 Do „Jedenastki” uczęszcza 323 uczniów. Każdy z nich jest niepowtarzalny i wiele nowego wnosi do naszej szkoły. Całe grono pedagogiczne dba o to, aby rozwijać indywidualne zdolności uczniów. Uczniowie pogłębiają swoje wiadomości i umiejętności w 3 oddziałach klas pierwszych, w tym jeden oddział dla dzieci sześcioletnich, 2 oddziałach klas drugich, 2 oddziałach klas trzecich oraz 6 oddziałach dla klas IV-VI. Każda z klas objęta jest troskliwą opieką wychowawcy.

11 W naszej szkole pracuje 29 nauczycieli oraz 9 pracowników administracji i obsługi. W tej placówce każdy uczeń znajduje się pod opieką wykształconej i doświadczonej kadry pedagogicznej:  18 nauczycieli dyplomowanych,  5 nauczycieli mianowanych,  3 nauczycieli kontraktowych,  3 nauczycieli stażystów.

12 Rodzice w naszej szkole są bardzo aktywni i chętnie współpracują z gronem pedagogicznym. Zawsze we wszystkim pomagają.

13 Nasza szkoła dysponuje dziennikiem elektronicznym. Dzięki temu rodzice codziennie mogą śledzić postępy w nauce swoich dzieci i być na bieżąco w sprawach szkoły.

14 U nas lekcje trwają 45 minut. Uczymy się na nich ciekawych rzeczy o świecie. Są to zajęcia z :  Polskiego  Angielskiego  Matematyki  Przyrody  Historii  Religi  Godziny wychowawczej  Wychowania do życia w rodzinie  Przygotowania do sprawdzianu  Muzyki  W-F  Informatyki  Plastyki  Techniki

15 Uczniowie maja dostęp do szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych, min. In. z : Przyrody Matematyki Polskiego Angielskiego W-F Historii Śpiewu

16 My i nasza szkoła bardzo lubimy pomagać. W tym celu organizujemy różne kiermasze i akcje charytatywne. Pomogliśmy już wielu dzieciom z domu dziecka oraz zwierzętom z schroniska. Organizujemy te akcje tylko po to aby wesprzeć potrzebujących.

17 Projekt FIO to dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, np. : Informatyka : Dzięki projektowi FIO „Popołudnie w szkole” udało się pozyskać interaktywne klocki lego WeDo oraz lego mindstorms. Z ich wykorzystaniem prowadzone będą unikalne zajęcia umożliwiające poznanie tajników konstruowania oraz podstaw programowania. A wszytko poprzez świetną zabawę pod kierunkiem nauczycielki informatyki Anety Jabłońskiej. LEGO WeDo „GORYL” i LEGO Mindstorms LEGO WeDo „ZOO” LEGO WeDo „SAMOLOT” i „BĄCZEK” LEGO WeDo „STRZELAMY GOLE” I „BRONIMY BRAMKI” LEGO WeDo „OLBRZYM”

18 W roku szkolnym 2011/12 pięcioro uczniów z klasy 5b wzięło udział w konkursie EKO organizowanym przez TESCO. Film, który nagrali zdobył cenne nagrody. Dla szkoły tablice multimedialną, a każdy z uczestników dostał e-buka.

19 Szkoła dysponuje dwiema salami gimnastycznymi (małą i dużą) oraz dosyć dużym boiskiem.

20 Na pierwszym piętrze budynku znajduje się sala zabaw stworzona z myślą o młodszych uczniach.

21 Dzieci obdarzone talentem muzycznym mogą korzystać z dodatkowych lekcji śpiewu. Zajęcia te prowadzi P. Małgorzata Jefimof.

22 Sala informatyczna wyposażona jest w 24 komputery. Dzięki temu każdy uczeń ma swoje przydzielone stanowisko pracy. Pracownia posiada również drukarkę laserową, skaner, projektor multimedialny, kamerę, głośniki, słuchawki i mikrofony oraz stały dostęp do Internetu.

23 Do dyspozycji uczniów jest dobrze zaopatrzona w książki biblioteka i czytelnia. Księgozbiór zawiera 4741 książek usystematyzowanych w sześciu działach tematycznych. Czytelnia wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, gdzie uczniowie mogą poszukiwać potrzebnych informacji z zakresu różnych dziedzin.

24 Troskliwą opiekę znajdują chętne dzieci w świetlicy czynnej od godziny 6.30 do 16, a działająca przy niej kuchnia zaprasza na smaczne obiady.

25 N terenie szkoły znajduje się niedawno wybudowany z myślą o młodszych uczniach plac zabaw. Jest nowoczesny i bezpieczny.

26 Aktywna Jedenastka jest to stowarzyszenie działające na rzecz naszej szkoły. Należą do niego nauczyciele, rodzice i uczniowie szkoły. Stowarzyszenie głównie zajmuje się pozyskiwaniu funduszy dla szkoły z Unii Europejskiej, organizacją dodatkowych zajęć, wycieczek itp. Wszystkich, którzy chcą zapisać się do Stowarzyszenia Aktywna Jedenastka prosimy o kontakt z Panią Elżbietą Oleszek. Stowarzyszenie Aktywna Jedenastka działa w Szkole Podstawowej nr 11 od roku 2007. Prezesem Stowarzyszenia jest Elżbieta Oleszek Wiceprezesi to Beata Kosicka-Siwak i Renata Horniatkewicz -Daćko, skarbnik Anna Krewko-Nowicka, sekretarz Małgorzata Jagustyn.. Dalszy ciąg ->

27 CELEM STOWARZYSZENIA JEST: CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1. działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci; 2. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu; 3. ochrona i promocja zdrowia; 4. działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych; 5. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 6. wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu w poprawie warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych; 7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami; 8. upowszechnienie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji; 9. popularyzowanie historii Przemyśla i regionu; 10. upowszechnienie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 11. wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników stowarzyszenia; 12. tworzenie sprzyjającego klimatu pracy, to jest podejmowanie działań promujących innowacje, projekty edukacyjne i kulturalne na terenie szkoły i poza nią 13. aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz szkoły

28 Od początku swojej działalności Członkowie Stowarzyszenia podejmują wiele działań na rzecz uczniów i społeczności lokalnej. Stowarzyszenie pozyskało fundusze na realizację zajęć pozalekcyjnych. W 2009 roku realizowany był projekt finansowany z FIO: ”ZDROWO, WESOŁO I SPORTOWO” ”Bądź w formie” zajęcia fitness Zabawa w koszykówkę” Turniej w koszykówkę „Będę jak Ronaldo” - zajęcia z piłki nożnej Mistrzostwa w piłkę nożną dla uczniów kl. IV – VI Dzień sportu – spartakiada Pieszo poznaję okolicę – rajdy Rowerem przez świat – wycieczki rowerowe Chcę być sprawny, silny i zdrowy – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla najmłodszych. W roku 2011 realizowane były zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach programu finansowanego przez Urząd Miasta Przemyśla. W 2012 roku po raz kolejny pozyskane zostały fundusze na realizację zajęć pozalekcyjnych „Popołudnie w szkole” z FIO. Są to: zajęcia z piłki nożnej, z mini koszykówki, Aerobiku, matematyki „Chcę wiedzieć więcej”, przyrody „Szkiełko i oko”, informatyki „Z komputerem za pan brat”, z twórczości artystycznej „W baśniowej krainie”, koła turystycznego „Przemyśl moja mała Ojczyzna”, z języka niemieckiego, z języka angielskiego „Angielski znamy w Unii dorastamy”. Ponadto Stowarzyszenie pozyskało sprzęt sportowy: kosze do koszykówki, bramki do piłki nożnej i inne.

29 10 października ukazał się artykuł o naszej szkole w gazecie „Życie Podkarpackie”. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

30 Dziękuję wszystkim za obejrzenie prezentacji. Mam nadzieję, że wam się podobała. Do widzenia


Pobierz ppt "Autor prezentacji : Justyna Milanowicz Życzę miłego oglądania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google