Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Dyrektywa nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989r. (dyrektywa ramowa) zapobieganie ryzyku zawodowemu informowanieszkoleniezapewnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Dyrektywa nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989r. (dyrektywa ramowa) zapobieganie ryzyku zawodowemu informowanieszkoleniezapewnienie."— Zapis prezentacji:

1

2 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

3 Dyrektywa nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989r. (dyrektywa ramowa) zapobieganie ryzyku zawodowemu informowanieszkoleniezapewnienie odpowiednich środków i organizacji

4 KODEKS PRACY ART. 226 PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY INFORMOWAĆ PRACOWNIKA O RYZYKU ZAWODOWYM, KTÓRE WIĄŻE SIĘ Z WYKONYWANĄ PRACĄ ORAZ O ZASADACH OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI

5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844)

6 RYZYKO ZAWODOWE PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA NIEPOŻĄDANYCH ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANĄ PRACĄ POWODUJĄCYCH STRATY, W SZCZEGÓLNOŚCI WYSTĄPIENIA U PRACOWNIKÓW NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW ZDROWOTNYCH W WYNIKU ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU PRACY LUB SPOSOBU WYKONYWANIA PRACY

7 POLSKA NORMA Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N-18001 wymagania) 4.3.2 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N-18002 ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego)

8 RYZYKO RYZYKO ZAWODOWE (STANOWISKOWE) PN-N-18002 RYZYKO CAŁKOWITE (KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORSTWA) RYZYKO PROCESOWE

9

10

11

12 Zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego Identyfikacja zagrożeń Oszacowanie ryzyka zawodowego Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego Czy są potrzebne działania korygujące lub zapobiegawcze Opracowanie planu działań korygujących i/lub zapobiegawczych Realizacja planu Okresowe przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego TAK NIE Analiza ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego

13 METODY SZACOWANIA RYZYKA ZAWODOWEGO

14 OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO W SKALI TRÓJSTOPNIOWEJ

15 Zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotyczące działań wynikających z oceny tego ryzyka (oszacowanie w skali trójstopniowej )

16 OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO W SKALI PIĘCIOSTOPNIOWEJ

17 Zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotyczące działań wynikających z oceny tego ryzyka (oszacowanie w skali pięciostopniowej)

18

19 Risk Score Wzór oceny ryzyka: R = S x E x P gdzie: R - ryzyko S - potencjalne skutki zagrożenia E - ekspozycja na zagrożenie P - prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia

20 Ocena parametru S - potencjalne skutki zagrożenia

21 Ocena parametru E - ekspozycja na zagrożenie

22 Ocena parametru P - prawdopodobieństwo zaistnienia

23 Ocena jakościowa ryzyka według metody Risk Score


Pobierz ppt "OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Dyrektywa nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989r. (dyrektywa ramowa) zapobieganie ryzyku zawodowemu informowanieszkoleniezapewnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google