Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

2 Dyrektywa nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989r. (dyrektywa ramowa)
zapobieganie ryzyku zawodowemu informowanie szkolenie zapewnienie odpowiednich środków i organizacji

3 KODEKS PRACY ART. 226 PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY INFORMOWAĆ PRACOWNIKA O RYZYKU ZAWODOWYM, KTÓRE WIĄŻE SIĘ Z WYKONYWANĄ PRACĄ ORAZ O ZASADACH OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI

4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844)

5 RYZYKO ZAWODOWE PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA NIEPOŻĄDANYCH ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANĄ PRACĄ POWODUJĄCYCH STRATY, W SZCZEGÓLNOŚCI WYSTĄPIENIA U PRACOWNIKÓW NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW ZDROWOTNYCH W WYNIKU ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU PRACY LUB SPOSOBU WYKONYWANIA PRACY

6 POLSKA NORMA Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N wymagania) Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego)

7 RYZYKO RYZYKO ZAWODOWE (STANOWISKOWE)PN-N-18002 RYZYKO PROCESOWE
RYZYKO CAŁKOWITE (KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORSTWA)

8

9

10

11 Analiza ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego
Zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego Analiza ryzyka zawodowego Identyfikacja zagrożeń Oszacowanie ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego Czy są potrzebne działania korygujące lub zapobiegawcze NIE TAK Opracowanie planu działań korygujących i/lub zapobiegawczych Okresowe przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego Realizacja planu

12 METODY SZACOWANIA RYZYKA ZAWODOWEGO

13 OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO W SKALI TRÓJSTOPNIOWEJ

14 Zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotyczące działań wynikających z oceny tego ryzyka (oszacowanie w skali trójstopniowej)

15 OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO W SKALI PIĘCIOSTOPNIOWEJ

16 Zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotyczące działań wynikających z oceny tego ryzyka (oszacowanie w skali pięciostopniowej)

17

18 Risk Score Wzór oceny ryzyka: R = S x E x P gdzie: R - ryzyko S - potencjalne skutki zagrożenia E - ekspozycja na zagrożenie P - prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia

19 Ocena parametru S - potencjalne skutki zagrożenia

20 Ocena parametru E - ekspozycja na zagrożenie

21 Ocena parametru P - prawdopodobieństwo zaistnienia

22 Ocena jakościowa ryzyka według metody Risk Score


Pobierz ppt "OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google