Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śródmiąższowe zapalenie nerek. Podział Bakteryjne i niebakteryjne Ostre i przewlekłe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śródmiąższowe zapalenie nerek. Podział Bakteryjne i niebakteryjne Ostre i przewlekłe."— Zapis prezentacji:

1 Śródmiąższowe zapalenie nerek

2 Podział Bakteryjne i niebakteryjne Ostre i przewlekłe

3 Ostre niebakteryjne śródmiąższowe zapalenie nerek (NSZN) - etiologia Leki: Antybiotyki (głównie panicyliny, cefalosporyny, chinolony), sulfonamidy toksyny bakteryjne choroby o podłożu immunologicznym (np. toczeń trzewny) odrzucanie przeszczepu nerki

4 Ostre NSZN - etiologia c.d. Choroba o podłożu immunologicznym nadwrażliwość typu opóźnionego, rzadziej reakcja typu natychmiastowego Obce antygeny, autoantygeny (błona podstawna cewek nerkowych) powodują aktywację limfocytów pomocniczych (CD4), które wytwarzają liczne prozapalne cytokiny, głównie interleukinę-2 i interferon-γ

5 Ostre NSZN - etiologia c.d. W tkance śródmiąższowej pojawiają się nacieki makrofagów, neutrofilów, eozynofilów, komórek plazmatycznych Wyzwalają aktywność cytokin i czynników wzrostowych, które powodują rozrost macierzy.

6 Objawy kliniczne Stany podgorączkowe plamisto-grudkowa wysypka na skórze świąd skóry Ostra niewydolność nerek

7 Badania dodatkowe Badanie ogólne moczu: –leukocyturia, erytrocyturia, białkomocz –eozynofiluria Morfologia: –eozynofilia Wzrost stężenia IgG, IgE w surowicy

8 Badania dodatkowe c.d. Biopsja nerki: –nacieki z komórek jednojądrzastych, głównie limfocytów w śródmiąższu –zmiany w cewkach nerkowych –odkładanie kompleksów antygen-dopełniacz- przeciwciała w śródmiąższu i cewkach nerkowych

9 Rozpoznanie ostrego NSZN Podstawą rozpoznania jest wynik biopsji nerki Objawy kliniczne Istnienie potencjalnego czynnika wywołującego chorobę wyniki badań krwi i moczu

10 Postępowanie Odstawienie leku potencjalnie wywołującego chorobę Postępowanie zachowawcze jak w ostrej niewydolności nerek Ocena skuteczności postępowania zachowawczego - kilka dni Przy braku skuteczności decyzja o biopsji nerki i leczeniu dializami

11 Postępowanie c.d. Leczenie kortykosteroidami Encorton 1 mg/kg c.c. Leczenie skuteczne: leczenie do 4-6 tygodni, dalej zmniejszanie dawki Leczenie nieskuteczne: próba leczenia do 2 tygodni Próby podawania leków immunosupresyjnych i plazmaferezy

12 Rokowanie Ostra postać NSZP jest przyczyną ok. 20% ostrej niewydolności nerek Rozpoczęcie leczenia kortykosteroidami po ok. tygodniu trwania choroby pogarsza rokowanie co do ustąpienia niewydolności nerek

13 Przewlekłe NSZN - etiologia Niesterydowe leki przeciwzapalne przyjmowane w długim okresie (lata) i w dużych dawkach (kilogramy) Zaburzenia metaboliczne: –hiperkalcemia –hiperurykemia –hipokalemia

14 Przewlekłe NSZN - etiologia c.d. Choroby o podłożu immunologicznym Leki:cyklosporyna, lit, przeciwnowotworowe Metale ciężkie: ołów, kadm zioła chińskie - m.in. leczenie odchudzające

15 Objawy przewlekłego NSZN Objawy przewlekłej niewydolności nerek Badanie ogólne moczu: niski ciężar właściwy moczu - zaburzenia zagęszczania moczu - zmiany w cewkach nerkowych

16 Rozpoznanie przewlekłego NSZN Wynik biopsji nerki: –nacieki z komórek jednojądrzastych mniej liczne niż w postaci ostrej –włóknienie tkanki śródmiąższowej –zanik cewek nerkowych –przewlekła niewydolność nerek

17 Postępowanie Usunięcie potencjalnie szkodliwego czynnika: leki, leczenie zaburzeń metabolicznych - spowolnienie choroby Leczenie przewlekłej niewydolności nerek: –zachowawcze, nerkozastępcze

18 Rokowanie Postępująca przewlekła niewydolność nerek Przewlekłe NSZN jest przyczyną przewlekłej niewydolności nerek w 20% przypadków

19 Bakteryjne śródmiąższowe zapalenie nerek Odmiedniczkowe zapalenie nerek Pyelonephryt OZN

20 Ostre OZN (OOZN) Etiologia: – bakteryjna - w zakażeniach domowych głównie bakterie Enterobacteriacea - ok. 80% –W zakażeniach szpitalnych głównie w bakterie gram dodatnie

21 Patomechanizm Zakażenie drogą wstępującą i zstępującą Utrudnienie odpływu moczu ułatwia zakażenie Nieskutecznie leczone zakażenie pęcherza moczowego sprzyja OOZN

22 Objawy - badanie podmiotowe Gorączka do 40 O C Bóle w okolicy lędźwiowej o dużym nasileniu, ostre, promieniujące do pachwin Bóle brzucha Nudności, wymioty Objawy dyzuryczne, zmniejszenie diurezy Mętny mocz

23 Objawy - badanie przedmiotowe Stan ogólny ciężki gorączka do 40 O C Objaw Goldflama dodatni obustronnie Bolesność palpacyjna w zakresie jamy brzusznej Zmiany w badaniu ogólnym moczu

24 Badania dodatkowe Dodatni wynik posiewu moczu Zmiany w badaniu ogólnym moczu - wałeczki leukocytarne! Biochemiczne wykładniki stanu zapalnego Diagnostyka różnicowa bólów brzucha

25 Rozpoznanie Obraz kliniczny Wynik posiewu moczu i badania ogólnego moczu Biopsja nerki jest przeciwwskazana!

26 Postępowanie Leczenie przeciwzapalne: –antybiotyki –chemioterapeutyki Diagnostyka czynników sprzyjających OOZN - utrudnienia w odpływie moczu

27 Ostra martwica brodawek nerkowych Ostre OZN u chorego z istniejącą wcześniej nefropatią, najczęściej cukrzycową Ciężki klinicznie przebieg często ostra niewydolność nerek wymagająca leczenia nerkozastępczego Intensywna antybiotykoterapia

28 Przewlekłe OZN (POZN) Etiologia - po przebytym bakteryjnym zapaleniu śródmiąższowym nerek Objawy: przewlekłej niewydolności nerek Postępowanie: zachowawcze w przewlekłej niewydolności nerek → nerkozastępcze


Pobierz ppt "Śródmiąższowe zapalenie nerek. Podział Bakteryjne i niebakteryjne Ostre i przewlekłe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google