Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Droga urynkowienia wynalazków – stan prawny, zasady finansowania Leszek Grabarczyk Warszawa, 19 października 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Droga urynkowienia wynalazków – stan prawny, zasady finansowania Leszek Grabarczyk Warszawa, 19 października 2015."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Droga urynkowienia wynalazków – stan prawny, zasady finansowania Leszek Grabarczyk Warszawa, 19 października 2015

2 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2 Wynalazca/y notyfikuje dokonanie wynalazku swojemu pracodawcy (uczelnia, instytut) Pracodawca ma 3 miesiące na decyzję, czy będzie komercjalizować wynalazek W przypadku decyzji o komercjalizacji, uczelnia/instytut zachowuje prawo własności wynalazku Komercjalizacja wynalazku przez wynalazcę UWAGA: w drugim scenariuszu wynalazca nie musi być zdany na siebie, rodzinę i przyjaciół, może rozpocząć współpracę z profesjonalnymi partnerami biznesowymi w celu wprowadzenia wynalazku na rynek! Droga wynalazku do rynku – stan prawny (dotyczy wynalazków ujawnionych po 1 października 2014 r.) Komercjalizacja wynalazku przez uczelnię/instytut Wynalazca/y notyfikuje dokonanie wynalazku swojemu pracodawcy (uczelnia, instytut) Pracodawca ma 3 miesiące na decyzję, czy będzie komercjalizować wynalazek W przypadku braku decyzji o komercjalizacji, uczelnia/instytut ma obowiązek zawrzeć z wynalazcą umowę o przekazaniu wynalazcy praw do wynalazku

3 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 3 punkt wyjścia: poziom komercjalizacji wyników prac B+R w Polsce jest niesatysfakcjonujący nieobecność partnera komercyjnego niewystarczające rozeznanie rynku prowadzenie badań w kierunku nie umożliwiającym ich komercjalizacji odpowiedź: wspólne przedsięwzięcia NCBR z funduszami wysokiego ryzyka metody selekcji projektów B+R stosowane przez VC zaangażowanie kapitałowe VC w finansowanie projektów B+R dodatkowe środki na realizację projektów oraz lepsze dopasowanie wyników badań do potrzeb rynku wartość dodana: a)wydatkowanie środków przez NCBR zwiększa zaangażowanie środków prywatnych b)poprawa efektywności wydatkowania środków budżetowych Wsparcie komercjalizacji wyników prac B+R – dofinansowanie zwrotne z NCBR

4 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program BRIdge Alfa - Wsparcie projektów B+R w fazie pre-seed przez fundusze typu proof of concept.  Program BRIdge Alfa przewiduje wsparcie projektów B+R, pochodzących głównie ze środowiska jednostek naukowych w Polsce (uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN) poprzez sfinansowanie fazy proof of principle, poprzedzającej powołanie spółki typu spin-off, oraz wsparcie fazy proof of concept poprzez dokapitalizowanie spółek utworzonych na bazie zwalidowanych projektów.  Celem programu jest utworzenie sieci wehikułów inwestycyjnych w postaci funduszy typu Proof of Concept, których zadaniem jest weryfikacja i walidacja projektów B+R, które znajdują się w fazie pre- seed. Głównym celem projektu jest wypełnienie luki podażowej projektów o charakterze technologicznym oraz life science na rynku inwestycji kapitałowych early stage.

5 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR FUNDUSZ FUNDUSZY ALFA – PROOF OF CONCEPT FUND INWESTOR SPIN - OFF 24 MLN PLN Koszty zarzadzania 6 MLN PLN 6 MLN PLN ~1 MLN PLN EXIT NCBR dokonuje wyboru Menadżera Funduszu Funduszy w trybie PZP. Menadżer Funduszu Funduszy dokonuje wyboru zespołów zarządzających. Łączna kapitalizacja każdej Alfy – do 30 mln PLN. Finansowanie w parytecie 20% środki prywatne /80% środki POIR. Inwestycja w Spin-off ok 1 mln zł w parytecie 20% środki prywatne /80% środki POIR. Finansowanie proof-of-principle (>20% na B+R). EXIT – preferencja dla środków prywatnych.

6 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program BRIdge VC - Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia i komercjalizacji wyników prac B+R z udziałem funduszy kapitałowych.  Instrument finansowy typu venture capital realizowany w formie Funduszu Funduszy, wspierający prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników, poprzez finansowanie ryzyka w formie inwestycji kapitałowych w MŚP realizujące innowacyjne projekty w fazie start-up i early stage (runda A i B ).  BRIdge VC w założeniu ma zapewniać kolejne rundy finansowania projektom badawczo- rozwojowym wspartym we wcześniejszych etapach np. w ramach BRIdge Alfa tworząc spójny ekosystem finansowania kapitałowego.  W celu zapewnienia najwyższej jakości realizacji przedsięwzięcia BRIdge VC NCBR zamierza pozyskać do współpracy wysoko wykwalifikowane zespoły zarządzające z doświadczeniem pracy z wiodącymi światowymi funduszami VC.

7 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju FUNDUSZ FUNDUSZY INWESTORZY 50% 0%-25% Portfel innowacyjnych spółek Kapitalizacja funduszy 20 – 150 mln EUR. Fundusze pozyskują 25% - 50 % kapitału Fundusze inwestują w innowacyjne spółki z „polskim pierwiastkiem”, wspierają ich rozwój i budowę wartości. Inwestycje kapitałowe w spółki na poziomie start-up i early stage (runda A i B ) Dezinwestycja i podział zysku z preferencją dla środków prywatnych. Kapitalizacja instrumentu 450 mln EUR, wkład NCBR do 50 % tj. 225 mln EUR NCBR dokonuje wyboru Menadżera Funduszu Funduszy w trybie PZP Środki od prywatnych inwestorów do poziomu 25 % kapitalizacji instrumentu. NCBR FUNDUSZ VENTURE CAPITAL Pozyskuje 25%- 50% kapitału FUNDUSZ VENTURE CAPITAL Pozyskuje 25%- 50% kapitału FUNDUSZ VENTURE CAPITAL Pozyskuje 25%- 50% kapitału Portfel innowacyjnych spółek

8 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 8 Dziękuję za uwagę. NCBR.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Droga urynkowienia wynalazków – stan prawny, zasady finansowania Leszek Grabarczyk Warszawa, 19 października 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google