Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

rola fachowego doradcy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "rola fachowego doradcy"— Zapis prezentacji:

1 rola fachowego doradcy
AUKCJE OZE 2016 rola fachowego doradcy Twoja firma na aukcji OZE – - samodzielnie czy za pośrednictwem fachowego operatora?

2 OFERTA OPERATORA SYSTEMU AUKCJI OZE
Oferujemy fachową pomoc i zastępstwo w następujących obszarach: (1) Przygotowanie do procedury prekwalifikacyjnej i pomoc publiczna (2) Procedura prekwalifikacyjna (3) Postępowanie związane z aukcją OZE (4) Wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych (5) Wypełnienie szczególnych obowiązków obciążających wytwórców energii Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116 Poznań Tel / kom

3 (1) Przygotowanie do procedury prekwalifikacyjnej i pomoc publiczna
- ocena merytoryczna projektu i wprowadzenie poprawek przed przystąpieniem do Aukcji, - pomoc w obliczeniu łącznej wartości pomocy publicznej oraz sporządzenie odpowiedniego oświadczenia w tej sprawie, mających wpływ na ustalenie maksymalnej deklarowanej ceny sprzedaży energii na aukcji OZE, - pozyskanie niezbędnych informacji i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków łącznej pomocy publicznej, - wykorzystanie drogi odwoławczej w przypadku odrzucenia oferty przed dniem rozstrzygnięcia aukcji, na podstawie stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z deklarowanym poziomem pomocy publicznej, - w przypadku wygrania aukcji przez wytwórcę, przygotowanie projektu oświadczenia potwierdzającego, że otrzymane wsparcie nie przekroczy łącznej wartości pomocy publicznej wraz z odpowiednimi obliczeniami, - niezbędne doradztwo prawno-techniczne, - umowy przyłączeniowe i relacje z operatorem. Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116 Poznań Tel / kom

4 (2) Postępowanie związane z aukcją OZE
- przygotowanie i złożenie w imieniu wytwórcy oferty za pomocą formularza zamieszczonego na internetowej platformie aukcyjnej, - reprezentowanie wytwórców energii z OZE w instalacjach do 2 MW w aukcjach uzupełniających, - kompleksowe reprezentowanie wytwórcy w relacjach z właściwym sprzedawcą zobowiązanym lub OREO S.A., - bieżące doradztwo prawne i techniczne. Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116 Poznań Tel / kom

5 (3) Wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych
- kompletowanie wymaganych informacji o stanie wykonywania harmonogramu prac inwestycyjnych projektu, który otrzymał wsparcie w systemie aukcyjnym, - dostarczanie wymaganych informacji, potwierdzonych przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) albo Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dotyczących terminu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE, - dostarczanie wymaganych informacji o ilości energii wytworzonej z instalacji OZE wyrażonej w MWh jaką wytwórca wytworzył w poprzednim roku kalendarzowym, - obowiązkowe rozliczanie ilości faktycznie wytworzonej energii z ilością zaoferowaną w ofercie aukcyjnej, - pomoc administracyjno-prawna w trakcie przeprowadzania kontroli przez upoważnionych pracowników Prezesa URE oraz formułowania wniosków pokontrolnych i protokołu zawierającego ocenę zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń, - prowadzenie rozmów z operatorem SD. Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116 Poznań Tel / kom

6 (4) Wypełnienie szczególnych obowiązków obciążających wytwórców energii w instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej poniżej 500 kW - pomoc przy zawieraniu umowy ze sprzedawcą zobowiązanym regulującej rozkład wzajemnych obowiązków związanych z zaangażowaniem sprzedawcy zobowiązanego w systemie wsparcia OZE, - reprezentowanie interesów wytwórcy energii z instalacji OZE poniżej 500 kW w procesie rozliczania dopłat między sprzedawcą zobowiązanym a Operatorem Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. (OREO S.A.), - doradztwo prawne i techniczne. Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116 Poznań Tel / kom

7 (5) Wypełnienie szczególnych obowiązków obciążających wytwórców energii w instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 500 kW - egzekwowanie prawa wytwórcy do pokrycia ujemnego salda, - rozliczanie z OREGO S.A. ilości wytworzonej energii na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w danym miesiącu oraz przysługujących za nie dopłat, - prowadzenie dokumentacji dotyczącej ilości i ceny energii elektrycznej zaproponowanej w ofercie od pierwszego dnia jej wytworzenia, - obliczenie wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE sprzedanej w danym miesiącu, - sporządzenie przekazanie OREO S.A. sprawozdania miesięcznego zawierającego informacje, o których mowa w dwóch powyższych punktach wraz z wnioskiem o pokrycie ujemnego salda, - rozliczenie zakwestionowanej ilości energii – w przypadku wydania postanowienia pokontrolnego kwestionującego legalność uzyskanego wsparcia, co do wskazanej powyżej ilości, - monitorowanie rozliczeń finansowych z tytułu wsparcia z OREGO i natychmiastowe (48 godzin) reagowanie na nieprawidłowości. Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116 Poznań Tel / kom

8 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH WYTWÓRCÓW OZE
Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116, Poznań Tel Kom


Pobierz ppt "rola fachowego doradcy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google