Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI DOŚWIADCZENIA AGH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI DOŚWIADCZENIA AGH."— Zapis prezentacji:

1 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI DOŚWIADCZENIA AGH

2 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH Luty 2012 – rozpoczęcie projektu e-dostępności – badania stron internetowych AGH pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem narzędzia „Utilitia” W pierwszym roku przebadano 29 stron internetowych (wydziały, jednostki AGH, organizacje studenckie) Przebadano także szablon CMS wykorzystywany do budowy nowych stron internetowych W kolejnych latach kontynuowano projekt e-dostępności poszerzając liczbę badanych stron internetowych (badania bezpośrednie i przesiewowe) Współpraca z webmasterami i redaktorami stron internetowych Prowadzenie szkoleń

3 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

4 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH Kluczowym partnerem przy realizacji projektu e-dostępności jest Pracownia Tyfloinformatyki w Uczelnianym Centrum Informatyki AGH. Dr Michał Kępiński, jako specjalista w zakresie informatyki i technologii dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących, współpracuje z webmasterami udzielając wsparcia w poprawianiu błędów wskazywanych w raportach generowanych przez „Utilitie”, a także wykonuje „ręczną” analizę dostępności stron, tam gdzie badanie automatyczne jest niewystarczające. Dobrym przykładem jest strona Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, gdzie poprawiono nawigację i czytanie formularzy przez programy czytające.

5 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH Tłumaczenie ważnych treści na Polski Język Migowy i zamieszczanie filmików na stronach internetowych

6 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH W windach ważna jest informacja głosowa oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 193. 2a. Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć (…) tablicę przyzywową (…) z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.

7 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH Tablice informacyjne powinny zawierać opis w alfabecie Braille'a

8 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

9 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 71 4. Krawędzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. § 306 1. W budynku użyteczności publicznej, (…), w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę. 2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub pochylni.

10 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH W sytuacji, gdy wejście bez barier architektonicznych znajduje się w innym miejscu niż wejście główne do budynku, niezbędna jest informacja, że takie dostosowanie jest oraz gdzie się znajduje.

11 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH Pełny dostęp do informacji to także: Udział w zajęciach dydaktycznych tłumaczy języka migowego, lipspeakerów, asystentów edukacyjnych Sprzęt wspomagający – powiększalniki tekstu i obrazu, pętle indukcyjne, systemy FM Notatki z zajęć – możliwość prowadzenia notatek w formie alternatywnej np. robienie zdjęć, nagrywanie zajęć Adaptacja materiałów dydaktycznych – np. grafiki wypukłe, napisy do filmów Udostępnianie materiałów dydaktycznych – szczególnie ważne w przypadku osób mających problem z robieniem samodzielnych i pełnych notatek Dostosowanie formy kształcenia do rodzaju niepełnosprawności np. specjalistyczne lektoraty z języków obcych dla nie(do)widzących lub nie(do)słyszących Sposób komunikacji – np. nie odwracanie się plecami do osoby niesłyszącej

12 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Dziękuję za uwagę Andrzej Wójtowicz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wujek@agh.edu.pl www.bon.agh.edu.pl Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

13 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków Patroni medialni: Partner: Patroni honorowi:


Pobierz ppt "Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI DOŚWIADCZENIA AGH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google