Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI"— Zapis prezentacji:

1 DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI
DOŚWIADCZENIA AGH Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

2 Współpraca z webmasterami i redaktorami stron internetowych
Luty 2012 – rozpoczęcie projektu e-dostępności – badania stron internetowych AGH pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem narzędzia „Utilitia” W pierwszym roku przebadano 29 stron internetowych (wydziały, jednostki AGH, organizacje studenckie) Przebadano także szablon CMS wykorzystywany do budowy nowych stron internetowych W kolejnych latach kontynuowano projekt e-dostępności poszerzając liczbę badanych stron internetowych (badania bezpośrednie i przesiewowe) Współpraca z webmasterami i redaktorami stron internetowych Prowadzenie szkoleń Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

3 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

4 Kluczowym partnerem przy realizacji projektu e-dostępności jest Pracownia Tyfloinformatyki w Uczelnianym Centrum Informatyki AGH. Dr Michał Kępiński, jako specjalista w zakresie informatyki i technologii dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących, współpracuje z webmasterami udzielając wsparcia w poprawianiu błędów wskazywanych w raportach generowanych przez „Utilitie”, a także wykonuje „ręczną” analizę dostępności stron, tam gdzie badanie automatyczne jest niewystarczające. Dobrym przykładem jest strona Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, gdzie poprawiono nawigację i czytanie formularzy przez programy czytające. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

5 Tłumaczenie ważnych treści na Polski Język Migowy i zamieszczanie filmików na stronach internetowych
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

6 W windach ważna jest informacja głosowa
oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  § 193. 2a.  Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć (…) tablicę przyzywową z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

7 Tablice informacyjne powinny zawierać opis w alfabecie Braille'a
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

8 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

9 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 71 4. Krawędzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej  powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. § 306 1. W budynku użyteczności publicznej, (…), w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę. 2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub pochylni. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

10 W sytuacji, gdy wejście bez barier architektonicznych znajduje się w innym miejscu niż wejście główne do budynku, niezbędna jest informacja, że takie dostosowanie jest oraz gdzie się znajduje. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

11 Pełny dostęp do informacji to także:
Udział w zajęciach dydaktycznych tłumaczy języka migowego, lipspeakerów, asystentów edukacyjnych Sprzęt wspomagający – powiększalniki tekstu i obrazu, pętle indukcyjne, systemy FM Notatki z zajęć – możliwość prowadzenia notatek w formie alternatywnej np. robienie zdjęć, nagrywanie zajęć Adaptacja materiałów dydaktycznych – np. grafiki wypukłe, napisy do filmów Udostępnianie materiałów dydaktycznych – szczególnie ważne w przypadku osób mających problem z robieniem samodzielnych i pełnych notatek Dostosowanie formy kształcenia do rodzaju niepełnosprawności np. specjalistyczne lektoraty z języków obcych dla nie(do)widzących lub nie(do)słyszących Sposób komunikacji – np. nie odwracanie się plecami do osoby niesłyszącej Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

12 Dziękuję za uwagę Andrzej Wójtowicz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

13 Partner: Patroni honorowi: Patroni medialni:
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków


Pobierz ppt "DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google