Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Nowa jakość edukacji w Gminie Miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół” Projekt pilotażowy Czas realizacji: styczeń-grudzień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Nowa jakość edukacji w Gminie Miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół” Projekt pilotażowy Czas realizacji: styczeń-grudzień."— Zapis prezentacji:

1 „ Nowa jakość edukacji w Gminie Miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół” Projekt pilotażowy Czas realizacji: styczeń-grudzień 2015 Projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków Perspektywa PPP

2 Cel ogólny: Cele szczegółowe:
opracowanie nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół w Gminie Miejskiej Kraków realizowanej od roku 2016 r. Cele szczegółowe: określenie warunków niezbędnych dla realizacji wspomagania zgodnie z wymogami prawa przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych wypracowanie skutecznego systemu koordynacji działań realizowanych przez PPP w zakresie wspomagania rozwoju szkół uwzględniając kierunki władz oświatowych i wewnętrzne potrzeby poszczególnych placówek. określenie potrzeb szkół w kompleksowym i długofalowym planowaniu własnego rozwoju w nowej formule wspomagania sprawdzenie funkcjonalności i przydatności sieci współpracy i samokształcenia w zakresie wspomagania metodycznego i merytorycznego dyrektorów, nauczycieli i specjalistów poznanie obszarów wymagających szczególnego wparcia w momencie realizacji zadań nowej formuły wspomagania zgodnie z zaleceniami wynikającym z aktów prawnych wypracowanie systemu współpracy instytucji wspomagających szkoły

3 Model systemu Zespół koordynacyjny:
2 koordynatorów administracyjno-merytorycznych (dyrektorzy 2 PPP) 2 koordynatorów merytorycznych (doradcy metodyczni) 2 pracowników administracyjnych Realizatorzy z PPP (pracownicy PPP): 30 Organizatorów Rozwoju Szkoły (ORS) Realizatorzy ze szkół (21 szkół): 33 Animatorów Rozwoju Szkoły (ARS) Realizatorzy zewnętrzni: 12 koordynatorów sieci przedmiotowych (18 sieci) Eksperci prowadzący szkolenia w szkołach i w sieciach

4 (Biblioteka Pedagogiczna,
Model systemu Koordynacja (Biblioteka Pedagogiczna, Uczelnia Wyższa) Partnerzy (Wydział Edukacji) Samorząd Szkoła/Placówka PPP

5 Działania Opracowanie koncepcji
Wyłonienie grupy realizatorów na terenie poradni Przeprowadzenie rekrutacji do projektu Realizacja procesowego wspomagania na terenie 21 szkół podstawowych (2 cykle) Praca w sieciach współpracy i samokształcenia Organizacja 3 konferencji Opracowanie scenariuszy spotkań, wzorów dokumentów, materiałów Monitoring i ewaluacja podejmowanych działań

6 Obszary do analizy i rozwoju
Model pracy Koordynacja działań Zasoby kadrowe w PPP i organizacja pracy Finansowanie działań z zakresu wspomagania Rekrutacja szkół do procesu wspomagania Wdrożenie modelu w PPP a następnie w szkołach/placówkach Partnerstwo

7 Sugestie pracowników PPP-ORS
Pracownicy PPP powinni mieć określone kwalifikacje i kompetencje Duże wsparcie koordynatorów merytorycznych Wspierająca rola ORS w procesie wspomagania szkoły – odpowiedzialność szkoły za rozwój Proces rekrutacji i kryteria doboru szkół do wspomagania Uzyskano jasno określony cel po warsztacie diagnozującym W niektórych szkołach należy wydłużyć proces diagnozy Bariery: brak doświadczenia ORS, dyrektor nie uczestniczy w warsztacie diagnozującym, wydłużający się proces doboru ARS-ów, niewystarczająca wiedza dyrektorów szkół i N-li na temat procesu wspomagania

8 Sugestie pracowników szkoły-ARS
Sposób przeprowadzenia warsztatu diagnostycznego: sprawność, dostosowany czas, spójność Warsztat prowadzony przez osobę z zewnątrz Wybór wąskiego, konkretnego i możliwego do realizacji w czasie obszaru podczas diagnozy Wysoki poziom szkoleń, dostosowanych do oczekiwań nauczycieli, wynikający z diagnozy Wybór szkoleniowców przez koordynatora merytorycznego pilotażu, poprzedzony rzetelną analizą potrzeb N i rozmowami z ekspertami Bariery: dostosowanie tematyki wynikającej z diagnozy do potrzeb wszystkich N, niewystarczająca wiedza dyrektorów szkół na temat procesu wspomagania

9 Konferencja podsumowująca projekt pilotażowy „Nowa jakość edukacji w Gminie miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół ” rok Konferencja podsumowująca projekt pilotażowy „Nowa jakość edukacji w Gminie miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół ” 9 grudnia 2015 r. od godz do 14.00 w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3 – 4 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego


Pobierz ppt "„ Nowa jakość edukacji w Gminie Miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół” Projekt pilotażowy Czas realizacji: styczeń-grudzień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google