Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2015 Zatrudnianie cudzoziemców według uproszczonych zasad na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2015 Zatrudnianie cudzoziemców według uproszczonych zasad na terenie województwa kujawsko-pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2015 Zatrudnianie cudzoziemców według uproszczonych zasad na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

2 Podstawa prawna w zakresie krótkookresowego i sezonowego zatrudnienia cudzoziemców § 1 pkt. 20 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (poz. 588).

3 Geneza i ewolucja przepisów o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi  Od września 2006 r. możliwość wykonywania pracy rolnictwie do 3 miesięcy dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji;  od 20 lipca 2007 r. możliwość wykonywania pracy w każdym sektorze gospodarki do 3 miesięcy dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji;  od 1 lutego 2008 r. możliwość wykonywania pracy przez okres do 6 miesięcy dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji;  od lutego 2009 r. dostęp do polskiego rynku pracy uzyskali obywatele Mołdawii;  od 30 listopada 2009 r. katalog państw rozszerzono o Gruzję;  od 1 stycznia 2014 r. katalog państw rozszerzono o Armenię.

4 Demografia w kontekście zatrudnienia cudzoziemców Struktura populacji w Polsce – dane wg EUROSTAT i GUS W poszczególnych latach, w tym prognozowane 0-14 lat15-64 lat65 lat i więcej 1990 r.25,3%64,8%10% 2010 r.15,2%71,3%13,5% 2013 r.15%70,3%14,7% 2050 r. w zależności od przyjętych założeń prognostycznych 11,3% - 14,2%54,5% - 55,6%31,3% - 33,1%

5 Statystyczny cudzoziemiec w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31.10.2015 r. (23 367 oświadczeń)  obywatel Ukrainy (22587) tj. 96,7%,  mężczyzna (15965) tj. 68,3%,  w przedziale wiekowym 26-40 lat (11246) tj. 48,1%,  zatrudniony przy pracach prostych (10214) tj. 43,7%,  wykonujący pracę w formule umowa zlecenie (12198) tj. 52,2%,  zatrudniany na maksymalny ustawowy okres pracy 3-6 miesięcy (19982) tj. 85,5%.

6 Województwo kujawsko-pomorskie w statystyce – zatrudnienie według państwa pochodzenia cudzoziemca według stanu na 31.10.2015 r.

7 Zatrudnienie według państwa pochodzenia cudzoziemca województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31.10.2015 r.

8 Zatrudnienie kobiet w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31.10.2015r. Kobiety według kraju pochodzenia stanowiły 29,1% (6794 oświadczeń) w tym:  Białoruś: 9 osób tj.0,1%  Rosja: 13 osób tj.0,2%  Ukraina: 6622 osoby tj.97,5%  Mołdawia: 144 osoby tj. 2,1%  Gruzja: 3 osoby tj. 0,05%  Armenia: 3 osoby tj. 0,05%

9 Liczba oświadczeń zarejestrowanych w województwie kujawsko - pomorskim w 2014 r.

10 Liczba oświadczeń zarejestrowanych w województwo kujawsko- pomorskim według stanu na 31.10.2015 r.

11 Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim według najpopularniejszych sekcji PKD wg stanu na 31.10.2015 r.

12 Rejestracja oświadczeń w najpopularniejszych grupach zawodów i specjalności w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31.10.2015 r.

13 Udział Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w ogólnej liczbie zarejestrowanych oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim Udział PUP Bydgoszcz w 2014 r. 7524 na 9524 zarejestrowane Udział PUP Bydgoszcz według stanu na 31.10.2015 r. 15157 oświadczeń na 23367 zarejestrowanych

14 Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim w Powiatowych Urzędach Pracy wg stanu na 31.10.2015 r.

15 Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim w wybranych powiatowych urzędach pracy w latach 2014 - 2015

16 Rejestracja oświadczeń zarejestrowanych w województwie kujawsko-pomorskim w okresie VIII 2007 r. – X 2015 r.

17 Rejestracja oświadczeń w kraju w okresie VIII 2007 r. – VI 2015 r.

18 Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim według stanu od 31.10.2014 r. i do 31.10.2015 r.

19 WOJEWÓDZTWO DANE KRAJOWE OŚWIADCZENIA W LATACH 2007-2015 20072008200920102011201220132014STAN NA 30.06.2015 R. DOLNOŚLĄSKIE 10,62%8,49%6,9%8,17%9,47%11,66%9,75%9,5%34748 KUJAWSKO-POMORSKIE 1,38%1,3%0,67%1,01%0,69%0,93%1,24%2,46%11446 LUBELSKIE 3,86%11,54%11,17%10,08%8,49%7,93%7,68%6,78%35889 LUBUSKIE 8,41%3,83%2,64%3,34%3,17%3,49%2,77%2,84%14568 ŁÓDZKIE 3,67%2,72%3,19%6%3,44%2,48%2,28%2,94%15058 MAŁOPOLSKIE 3,30%2,61%2,2%3,07%3,57%3,5%3,92%5,17%20385 MAZOWIECKIE 32,83%48, 29%56,44%51,02%52,66%53,34%55,58%52,38%193758 OPOLSKIE 3,11%1,89%1,81%1,85%1,63%1,44%1,66%1,59%6396 PODKARPACKIE 2,49%2,36%1,08%0,81%0,97%0,77%1,15%2,04%6854 PODLASKIE 2,27%2,07%0,87%1,29%1%0,48% 0,47%4065 POMORSKIE 5,75%2,93%1,93%1,7%2,09%1,74%1,39%1,5%9460 ŚLĄSKIE 4%2,13%2,28%2,56%3,68%3,07%2,81%2,91%13741 ŚWIĘTOKRZYSKIE 3,17%1,88%2,98%3,22%2,6%2,41%2,57%1,89%10756 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 0,65%0,31%1,13%0,17% 0,28%0,37% 1426 WIELKOPOLSKIE 10,07%5,7%2,94%3,95%4,55%5,04%4,97%5,68%24344 ZACHODNIOPOMORSKIE 4,41%1,95%1,77%1,75%1,83%1,44%1,38%1,48%7914 RAZEM21 797156 713188 414180 073259 777243 736235 616387 398410 808

20 TEMATYKA PORÓWNAWCZA KRAJ STAN NA 30.06.2015 R. WOJEWÓDZTWO STAN NA 30.06.2015 R. LICZBA OŚWIADCZEŃ 410 808 oświadczeń11 446 tj. 2,78% ogółem zarejestrowanych w skali kraju LICZBA OŚWIADCZEŃ DLA OSÓB, KTÓRE JUŻ POSIADAJĄ WIZĘ LUB ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE 87 351 oświadczeń tj. 21,3% spośród ogółem zarejestrowanych 5 288 tj. 46,2% spośród ogółem zarejestrowanych w województwie LICZBA KOBIET 141 326 tj. 34,4%3 297 tj. 28,8% spośród ogółem zarejestrowanych w województwie PRZEDZIAŁ WIEKOWY Najwięcej cudzoziemców w wieku 26-40 lat - 187 991 oświadczeń tj. 45,76% Najwięcej cudzoziemców w wieku 26-40 lat - 5 748 oświadczeń tj. 50,2% NAJPOPULARNIEJSZE SEKCJE PKD ROLNICTWO-181 411 tj.. 44,2%, BUDOWNICTWO – 58 226 tj. 14,2%, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA – 43 698 tj. 10,6% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 41 422 tj. 10,1%, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA-5 161 tj. 45,1%, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 2 970 tj. 25,9% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY-975 tj. 8,5% BUDOWNICTWO-729 tj.6,4% OBYWATELSTWO BIAŁORUŚ – 2 311 tj. 0,6% ROSJA - 918 tj. 0,2% UKRAINA – 402 674 tj. 98% MOŁDAWIA – 3 609 tj. 0,9% GRUZJA - 829 tj. 0,2% ARMENIA - 467 tj. 0,1% BIAŁORUŚ – 32 tj. 0,3% ROSJA - 26 tj. 0,2% UKRAINA – 11 016 tj. 96,2% MOŁDAWIA - 352 tj. 3,1% (udział naszych Mołdawian w skali kraju to aż 9,8%) GRUZJA – 7 tj. 0,06% ARMENIA - 13 tj. 0,14% PREFEROWANA FORMA UMOWY UMOWA O DZIEŁO - 214 383 tj. 52,2%UMOWA ZLECENIE 5 963 tj. 52,1% PREFEROWANY OKRES ZATRUDNIENIA 3-6 M - CY 376 145 tj. 91,6%3-6 M - CY 10 348 tj. 90,4%

21 Historyczne doświadczenie WUP w Toruniu w zatrudnieniu sezonowym FUNKCJONOWANIE PROCEDURY polegało na 1.zgłoszeniu przez niemieckiego pracodawcę imiennego bądź anonimowego zapotrzebowania do niemieckiego Urzędu Pracy (Arbeitsamt), 2.przekazaniu zapewnienia przyjęcia-umowy o pracę (Einstellungszusage Arbeitsvertrag) do Centrali ds. Zatrudnienia w Niemczech, 3.przekazaniu umowy za pośrednictwem KUP / MP i PS do właściwego WUP w Polsce z uwagi na miejsce zamieszkania cudzoziemca w celu przekazania jej pracownikowi sezonowemu.

22 Historyczne doświadczenie WUP w Toruniu w zatrudnieniu sezonowym Liczba zapewnień zatrudnienia – Einstellungszusage w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2001-2005 LataLiczba zapewnień zatrudnieniaLiczba odebranych zapewnień zatrudnienia 200112 49911449 200212 58912083 200314 04012849 200415 01014283 200515 14114230 RAZEM69 27964 894

23 P O D S U M O W A N I E  Znaczący wzrost ilości zarejestrowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa kujawsko-pomorskiego oświadczeń podmiotów o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w ramach uproszczonych procedur (2013 r. – 2 929, 2014 r. – 9 524, X 2015 – 23 367);  Wśród osób podejmujących pracę krótkookresową w oparciu o „procedurę oświadczeniową „, największą grupę stanowią obywatele Ukrainy (w br. 97,5 %);  W związku ze wzrastającym wpływem migracji na lokalne rynki pracy konieczne będzie wzmocnienie kadrowe i podwyższanie kwalifikacji merytorycznych pracowników urzędów pracy, w tym językowych;  Potrzeba koordynacji i współpracy międzyinstytucjonalnej w wymianie doświadczeń oraz informacji z zakresu zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

24 Dziękuję za uwagę magdalena.zboinska@wup.torun.pl


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2015 Zatrudnianie cudzoziemców według uproszczonych zasad na terenie województwa kujawsko-pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google