Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2015 Zatrudnianie cudzoziemców według uproszczonych zasad na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2015 Zatrudnianie cudzoziemców według uproszczonych zasad na terenie województwa kujawsko-pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2015 Zatrudnianie cudzoziemców według uproszczonych zasad na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

2 Podstawa prawna w zakresie krótkookresowego i sezonowego zatrudnienia cudzoziemców § 1 pkt. 20 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (poz. 588).

3 Geneza i ewolucja przepisów o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi  Od września 2006 r. możliwość wykonywania pracy rolnictwie do 3 miesięcy dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji;  od 20 lipca 2007 r. możliwość wykonywania pracy w każdym sektorze gospodarki do 3 miesięcy dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji;  od 1 lutego 2008 r. możliwość wykonywania pracy przez okres do 6 miesięcy dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji;  od lutego 2009 r. dostęp do polskiego rynku pracy uzyskali obywatele Mołdawii;  od 30 listopada 2009 r. katalog państw rozszerzono o Gruzję;  od 1 stycznia 2014 r. katalog państw rozszerzono o Armenię.

4 Demografia w kontekście zatrudnienia cudzoziemców Struktura populacji w Polsce – dane wg EUROSTAT i GUS W poszczególnych latach, w tym prognozowane 0-14 lat15-64 lat65 lat i więcej 1990 r.25,3%64,8%10% 2010 r.15,2%71,3%13,5% 2013 r.15%70,3%14,7% 2050 r. w zależności od przyjętych założeń prognostycznych 11,3% - 14,2%54,5% - 55,6%31,3% - 33,1%

5 Statystyczny cudzoziemiec w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na r. ( oświadczeń)  obywatel Ukrainy (22587) tj. 96,7%,  mężczyzna (15965) tj. 68,3%,  w przedziale wiekowym lat (11246) tj. 48,1%,  zatrudniony przy pracach prostych (10214) tj. 43,7%,  wykonujący pracę w formule umowa zlecenie (12198) tj. 52,2%,  zatrudniany na maksymalny ustawowy okres pracy 3-6 miesięcy (19982) tj. 85,5%.

6 Województwo kujawsko-pomorskie w statystyce – zatrudnienie według państwa pochodzenia cudzoziemca według stanu na r.

7 Zatrudnienie według państwa pochodzenia cudzoziemca województwie kujawsko-pomorskim według stanu na r.

8 Zatrudnienie kobiet w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na r. Kobiety według kraju pochodzenia stanowiły 29,1% (6794 oświadczeń) w tym:  Białoruś: 9 osób tj.0,1%  Rosja: 13 osób tj.0,2%  Ukraina: 6622 osoby tj.97,5%  Mołdawia: 144 osoby tj. 2,1%  Gruzja: 3 osoby tj. 0,05%  Armenia: 3 osoby tj. 0,05%

9 Liczba oświadczeń zarejestrowanych w województwie kujawsko - pomorskim w 2014 r.

10 Liczba oświadczeń zarejestrowanych w województwo kujawsko- pomorskim według stanu na r.

11 Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim według najpopularniejszych sekcji PKD wg stanu na r.

12 Rejestracja oświadczeń w najpopularniejszych grupach zawodów i specjalności w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na r.

13 Udział Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w ogólnej liczbie zarejestrowanych oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim Udział PUP Bydgoszcz w 2014 r na 9524 zarejestrowane Udział PUP Bydgoszcz według stanu na r oświadczeń na zarejestrowanych

14 Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim w Powiatowych Urzędach Pracy wg stanu na r.

15 Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim w wybranych powiatowych urzędach pracy w latach

16 Rejestracja oświadczeń zarejestrowanych w województwie kujawsko-pomorskim w okresie VIII 2007 r. – X 2015 r.

17 Rejestracja oświadczeń w kraju w okresie VIII 2007 r. – VI 2015 r.

18 Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim według stanu od r. i do r.

19 WOJEWÓDZTWO DANE KRAJOWE OŚWIADCZENIA W LATACH STAN NA R. DOLNOŚLĄSKIE 10,62%8,49%6,9%8,17%9,47%11,66%9,75%9,5%34748 KUJAWSKO-POMORSKIE 1,38%1,3%0,67%1,01%0,69%0,93%1,24%2,46%11446 LUBELSKIE 3,86%11,54%11,17%10,08%8,49%7,93%7,68%6,78%35889 LUBUSKIE 8,41%3,83%2,64%3,34%3,17%3,49%2,77%2,84%14568 ŁÓDZKIE 3,67%2,72%3,19%6%3,44%2,48%2,28%2,94%15058 MAŁOPOLSKIE 3,30%2,61%2,2%3,07%3,57%3,5%3,92%5,17%20385 MAZOWIECKIE 32,83%48, 29%56,44%51,02%52,66%53,34%55,58%52,38% OPOLSKIE 3,11%1,89%1,81%1,85%1,63%1,44%1,66%1,59%6396 PODKARPACKIE 2,49%2,36%1,08%0,81%0,97%0,77%1,15%2,04%6854 PODLASKIE 2,27%2,07%0,87%1,29%1%0,48% 0,47%4065 POMORSKIE 5,75%2,93%1,93%1,7%2,09%1,74%1,39%1,5%9460 ŚLĄSKIE 4%2,13%2,28%2,56%3,68%3,07%2,81%2,91%13741 ŚWIĘTOKRZYSKIE 3,17%1,88%2,98%3,22%2,6%2,41%2,57%1,89%10756 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 0,65%0,31%1,13%0,17% 0,28%0,37% 1426 WIELKOPOLSKIE 10,07%5,7%2,94%3,95%4,55%5,04%4,97%5,68%24344 ZACHODNIOPOMORSKIE 4,41%1,95%1,77%1,75%1,83%1,44%1,38%1,48%7914 RAZEM

20 TEMATYKA PORÓWNAWCZA KRAJ STAN NA R. WOJEWÓDZTWO STAN NA R. LICZBA OŚWIADCZEŃ oświadczeń tj. 2,78% ogółem zarejestrowanych w skali kraju LICZBA OŚWIADCZEŃ DLA OSÓB, KTÓRE JUŻ POSIADAJĄ WIZĘ LUB ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE oświadczeń tj. 21,3% spośród ogółem zarejestrowanych tj. 46,2% spośród ogółem zarejestrowanych w województwie LICZBA KOBIET tj. 34,4%3 297 tj. 28,8% spośród ogółem zarejestrowanych w województwie PRZEDZIAŁ WIEKOWY Najwięcej cudzoziemców w wieku lat oświadczeń tj. 45,76% Najwięcej cudzoziemców w wieku lat oświadczeń tj. 50,2% NAJPOPULARNIEJSZE SEKCJE PKD ROLNICTWO tj.. 44,2%, BUDOWNICTWO – tj. 14,2%, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA – tj. 10,6% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – tj. 10,1%, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA tj. 45,1%, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – tj. 25,9% HANDEL HURTOWY I DETALICZNY-975 tj. 8,5% BUDOWNICTWO-729 tj.6,4% OBYWATELSTWO BIAŁORUŚ – tj. 0,6% ROSJA tj. 0,2% UKRAINA – tj. 98% MOŁDAWIA – tj. 0,9% GRUZJA tj. 0,2% ARMENIA tj. 0,1% BIAŁORUŚ – 32 tj. 0,3% ROSJA - 26 tj. 0,2% UKRAINA – tj. 96,2% MOŁDAWIA tj. 3,1% (udział naszych Mołdawian w skali kraju to aż 9,8%) GRUZJA – 7 tj. 0,06% ARMENIA - 13 tj. 0,14% PREFEROWANA FORMA UMOWY UMOWA O DZIEŁO tj. 52,2%UMOWA ZLECENIE tj. 52,1% PREFEROWANY OKRES ZATRUDNIENIA 3-6 M - CY tj. 91,6%3-6 M - CY tj. 90,4%

21 Historyczne doświadczenie WUP w Toruniu w zatrudnieniu sezonowym FUNKCJONOWANIE PROCEDURY polegało na 1.zgłoszeniu przez niemieckiego pracodawcę imiennego bądź anonimowego zapotrzebowania do niemieckiego Urzędu Pracy (Arbeitsamt), 2.przekazaniu zapewnienia przyjęcia-umowy o pracę (Einstellungszusage Arbeitsvertrag) do Centrali ds. Zatrudnienia w Niemczech, 3.przekazaniu umowy za pośrednictwem KUP / MP i PS do właściwego WUP w Polsce z uwagi na miejsce zamieszkania cudzoziemca w celu przekazania jej pracownikowi sezonowemu.

22 Historyczne doświadczenie WUP w Toruniu w zatrudnieniu sezonowym Liczba zapewnień zatrudnienia – Einstellungszusage w województwie kujawsko-pomorskim w latach LataLiczba zapewnień zatrudnieniaLiczba odebranych zapewnień zatrudnienia RAZEM

23 P O D S U M O W A N I E  Znaczący wzrost ilości zarejestrowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa kujawsko-pomorskiego oświadczeń podmiotów o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w ramach uproszczonych procedur (2013 r. – 2 929, 2014 r. – 9 524, X 2015 – );  Wśród osób podejmujących pracę krótkookresową w oparciu o „procedurę oświadczeniową „, największą grupę stanowią obywatele Ukrainy (w br. 97,5 %);  W związku ze wzrastającym wpływem migracji na lokalne rynki pracy konieczne będzie wzmocnienie kadrowe i podwyższanie kwalifikacji merytorycznych pracowników urzędów pracy, w tym językowych;  Potrzeba koordynacji i współpracy międzyinstytucjonalnej w wymianie doświadczeń oraz informacji z zakresu zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2015 Zatrudnianie cudzoziemców według uproszczonych zasad na terenie województwa kujawsko-pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google