Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. ASYSTENT DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. ASYSTENT DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI."— Zapis prezentacji:

1 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. ASYSTENT DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

2 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. DANE STATYSTYCZNE W roku akademickim 2004/2005 zarejestrowano 9247 studentów z niepełnosprawnościami, a w latach 2012/2013 już - 28 940. W 2013r. najwięcej studiowało studentów z niepełnosprawnością ruchową ok. 9099, równie istotną grupę stanowiły osoby niewidome/słabowidzące - 2638. Najmniejszą grupę studentów z niepełnosprawnościami tworzyli studenci głusi/niedosłyszący - 1994.

3 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. DEFINICJA ASYSTENTA W polskim prawodawstwie nie znajdziemy definicji asystenta ani zakresu czynności, jakie może on wykonywać na co dzień wspomagając studentów w procesie kształcenia. Jedynie w przepisie 13 w punkcie 9 w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym jest mowa o podstawowych zadaniach uczelni, wśród których jest wymieniony obowiązek obligujący uczelnie do stwarzania osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

4 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. DOTACJA Z MINISTERSTWA Uczelnie wyższe otrzymują z budżetu państwa dotacje finansowe, które mogą przeznaczyć m.in. na: tłumaczy języków migowych, specjalistyczne szkolenia dla studentów/doktorantów niepełnosprawnych, specjalistyczny sprzęt ułatwiający proces dydaktyczny studentom niepełnosprawnym jak: drukarki brajlowskie, programy udźwiękawiające lub powiększające i inne oraz na zatrudnienie asystentów dla studentów niepełnosprawnych.

5 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. JAK UZYSKAĆ ASYSTENTA? O przyznanie asystenta może ubiegać się student niepełnosprawny w stopniu znacznym. Zdarza się jednak, że asystent przysługuje również studentowi, posiadającemu stopień umiarkowany. Na stronach internetowych uczelni są gotowe wnioski do pobrania, które należy wypełnić, aby móc korzystać ze wsparcia asystenta. We wniosku należy wskazać osobę, która będzie pełniła rolę asystenta. Asystentem studenta z niepełnosprawnością może zostać student lub inna osoba. W szczególnych przypadkach może to być członek najbliższej rodziny studenta z niepełnosprawnością.

6 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. JAK UZYSKAĆ ASYSTENTA? Z asystentem jest zawierana umowa zlecenie. Otrzymuje on wynagrodzenie za każdą godzinę wykonanej pracy. Decyzję o przyznaniu studentowi z niepełnosprawnościami asystenta każdorazowo podejmuje rektor, po uprzedniej opinii pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych.

7 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. ZAKRES PRACY ASYSTENTA  pomoc w dotarciu na zajęcia oraz w przemieszczaniu się po między budynkami uczelni,  pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych z procesem kształcenia,  pomoc przy sporządzaniu notatek lub kserowaniu,  pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych,

8 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. ZAKRES PRACY ASYSTENTA  wspieranie studenta z niepełnosprawnością w załatwianiu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia w dziekanatach i innych jednostkach organizacyjnych,  Pomoc w dojeździe na zajęcia sportowe objęte planem studiów lub na alternatywne zajęcia wf  Każdy rodzaj pomocy asystenta musi być potwierdzony czytelnym podpisem studenta lub pracownika uczelni.

9 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Dziękujemy za uwagę Marta Gawryluk Katarzyna Wiśniewska Fundacja Eudajmonia E-mail: biuro@eudajmonia.plbiuro@eudajmonia.pl

10 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków Patroni medialni: Partner: Patroni honorowi:


Pobierz ppt "Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. ASYSTENT DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google