Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SÓL SOLI NIERÓWNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SÓL SOLI NIERÓWNA."— Zapis prezentacji:

1 SÓL SOLI NIERÓWNA

2 Właściwości fizyczne soli
Właściwości chemiczne soli Wzory soli Występowanie, zastosowanie i znaczenie soli Otrzymywanie soli Wykrywanie soli Obliczenia dotyczące soli Doświadczenia : wpływ soli na rośliny, krystalizacje, otrz.soli, elektroliza, badanie właściwości soli

3 SOLE Na Cl szkło, beton, gips, marmur to sole Cząsteczka soli
składa się : z metalu i reszty kwasowej SOLE szkło, beton, gips, marmur to sole Na Cl chlorek sodu służy do solenia potraw METAL RESZTA KWASOWA

4 Jak narysować wzór kreskowy soli ?
np. fosforanu V wapnia np. siarczanu IV potasu + II – III + I – II Ca PO4 K SO3 ( ) 2 3 2 – O – O –– P = O K – O S = O Ca : K Ca : – O – O –– P = O Ca :

5 Jak narysować wzór kreskowy soli ?
np. wodorowęglanu wapnia np. wodorowęglanu sodu + II – I + I – I Ca ( ) HCO3 Na HCO3 2 – O C = O O H Na – O C = O Ca H O C = O – O H

6 Właściwości fizyczne soli :
ciała stałe o strukturze krystalicznej niektóre rozpuszczają się w wodzie higroskopijne ich cząsteczki z wiązaniem jonowym

7 2 Al 3 SO4 Al ( ) SO4 Rozpuszczalne Sole dysocjują , a ich roztwory
przewodzą prąd 3+ 2– +III – II 2 Al 3 SO4 Al ( ) SO4 + 2 3 1 cząsteczka dwa kationy aniony siarczanu VI glinu dysocjuje glinu i siarczanu VI

8

9 Muszle ślimaków i małży oraz pancerzyki niektórych
pierwotniaków to węglan wapnia. Gdy opadały one na dno mórz – tworzyły pokłady wapieni eksploatowane do dziś. Wapień to główny surowiec przemysłu budowlanego. Muszle są również używane do wyrobu wielu ozdób i biżuterii.

10 z soli, czyli węglanu wapnia
Sole znajdują zastosowanie w budownictwie wapno palone jest używane na każdej budowie i otrzymuje się je z soli, czyli węglanu wapnia

11 CaO + HNO3  2 Ca NO3 ( )2 + H2O wapno palone zobojętnia kwaśną glebę
+ II –I CaO HNO3  2 Ca NO3 ( )2 + H2O

12 O / \ Ca C = O \ / Ca CO3 CaO + CO2 Ca (OH)2
Wapno palone jest produkowane w cementowniach przez prażenie zmielonego wapienia (CaCO3). Termiczny rozkład tej soli, przygotowywanie zaprawy wapiennej i jej zastyganie przedstawia poniższy chemograf. O / \ Ca C = O \ / temp Ca CO3 CaO + CO2 H2O + H2O CO2 Ca (OH)2 → prażenie (palenie) wapienia → gaszenie wapna = lasowanie wapna → twardnienie wapna gaszonego lub wykrywanie CO2

13 W czasie przygotowywania zaprawy murarskiej powstaje wodorotlenek wapnia
H2O + Ca O  Ca(OH)2 wapno gaszone wapno palone = tlenek wapnia twardnienie zaprawy murarskiej pod wpływem dwutlenku węgla Ca (OH) CO2 Ca CO3 + H2O mur staje się mokry jest to zaprawa powietrzna

14 kwaśny deszcz niszczy mur Ca CO3 + HNO3  Ca (NO3)2 2 + H2O + CO2

15 produkcja wapna palonego
CaCO3  CaO CO2 + CO2 Ca (OH)2 CaCO3 + H2O Ca (OH)2 produkcja wapna palonego identyfikacja dwutlenku węgla

16 WĘGLAN WAPNIA Ca CO3

17 CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + H2O + CO2
Krasowienie węglanowe następuje, gdy woda nasycona dwutlenkiem węgla (pochodzącym z atmosfery oraz z gnijących szczątków organicznych) wsiąka w ziemię łącząc się ze znajdującym się tam węglanem wapnia (CaCO3). W wyniku reakcji tworzy się wodorosól – wodorowęglan wapnia Ca(HCO3)2. CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + H2O + CO2 Woda deszczowa nasycona CO2 drąży w skałach wapiennych nadając górom fantazyjne kształty. Kluczowe znaczenie ma fakt, że sam węglan wapnia Jest słabo rozpuszczalny w czystej wodzie, natomiast wodorowęglan lepiej, może więc migrować. Woda wraz z rozpuszczonym wodorowęglanem może przepłynąć do jaskini, gdzie w wyniku odwrotnej reakcji wytrąca się CaCO3 tworząc nacieki.

18 Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie
w Kotlinie Kłodzkiej jest wyjątkowa pod wieloma względami. Przede wszystkim jest bardzo długa, przez co łatwo było wyznaczyć w niej trasy przeznaczone dla ruchu turystycznego. Korytarze w jaskini mają łączną długość ok. 2,5 kilometra i są ułożone horyzontalnie.

19 specyficznemu mikroklimatowi panującemu wewnątrz jaskini,
Ich powstanie było możliwe dzięki specyficznemu mikroklimatowi panującemu wewnątrz jaskini, czyli mniej więcej stałej temperaturze, wynoszącej ok. 6 stopni, ogromnej wilgotności, zbliżonej do 100% oraz niewielkiemu ruchowi powietrza. To, z czego najbardziej słynie Jaskinia Niedźwiedzia, to zachwycająca szata naciekowa z kalcytu, na którą składają się gęsto rozmieszczone stalaktyty, stalagmity i stalagmaty.

20 Nazwa Dolomity została nadana na cześć geologa i minearologa pochądzącego
z Francji Déodat Gratet de Dolomieu,który w 1789 roku odbywając podróż w góry Tyrolu (dzisiejsze Dolomity) odkrył, że skała, z której zbudowane są te góry różni się od klasycznego wapienia tym, że klasyczny wapień silnie reaguje z kwasem solnym, natomiast wapień z gór Tyrolu reagował bardzo słabo. Na cześć odkrywcy, nowa odmiana wapienia została nazwana dolomitem, a później cały masyw – Dolomitami. Warto jednak podkreślić, ze dolomit stanowi tylko niewielką część tego rejonu, większość zbudowana jest z klasycznego wapienia.

21 Kreda szkolna to również węglan wapnia.
Kreda jest bardziej miękka od wapienia , lecz pochodzenie obu minerałów jest takie samo.

22 Wykrywanie skały węglanowej
Gdy polejemy bryłkę wapienia kwasem obserwujemy obfite pienienie, ponieważ wydziela się gaz. Węglan wapnia reaguje z kwasem wg reakcji +II –II +I –I +II –I H2O + CO2 Ca CO3 + H Cl → 2 Ca Cl + H2 CO3 2 Piana powstaje wskutek wydzielania dwutlenku węgla. Mury budynków to wapień i ulegają one niszczeniu podczas kwaśnego opadu. Ca CO3

23 H2O + CO2 Ca CO3 + H2SO4  CaSO4 + węglan wapnia przereagował z kwasem
identyfikacja skały wapiennej węglan wapnia przereagował z kwasem H2O + CO2 Ca CO3 + H2SO4  CaSO4 + H2CO3 wydziela się dwutlenek węgla CO2

24 + + 2  Ca CO3 C H 3COOH Ca ( )2 C H 3COO H2O + CO2 Ca CO3 C H 3COO H
–I +II –I + II –II Ca ( )2 C H 3COO + H2O + CO2 + 2 Ca CO3 C H 3COO H H2CO3 Temu procesowi towarzyszy pienienie Odkamienianie czajnika octem reszta kwasowa Ca CO3 C H 3COOH

25 CaSO4 siarczan VI wapnia alabastrowy niedźwiedź polarny

26 alabastrowe skały

27 alabastrowy abażur lampy

28 + 3 H2O 2 + = (Ca SO4)2  H2O Ca SO4  2 H2O
twardnienie zaprawy gipsowej gips palony gips krystaliczny półwodny siarczan VI wapnia dwuwodny siarczan VI wapnia (Ca SO4)2  H2O + 3 H2O 2 Ca SO4  2 H2O + = ta zaprawa twardnieje dość szybko pod wpływem wody

29 SZKŁO TO SÓL CaSiO3 Na2SiO3

30 SZKŁO to mieszanina : KRZEMIANU SODU KRZEMIANU WAPNIA

31 SZKŁO to mieszanina :  + +  Ca CO3 Na 2 CO3 C O2 Ca O Na 2 O SiO2
krzemianu sodu i krzemianu wapnia Ca CO3 Na 2 CO3 C O2 Ca O Na 2 O te cztery procesy są przeprowadzane na gorąco w piecu hutniczym SiO2 + Ca O Ca SiO3 + SiO2 Na 2 O Na 2 SiO3

32 KNO3 NH4NO3 Ca3(PO4)2 Zwiększenie plonów można uzyskać za pomocą
nawozów sztucznych (soli). Są nimi : saletra potasowa , saletra amonowa i fosforan KNO NH4NO Ca3(PO4)2 saletra jest używana również do peklowania mięsa

33 EUTROFIZACJA O2 //// zbiornik gnije i cuchnie
promienie słońca nie docierają do zbiornika nawozy spływają z pól do zbiornika tlen nie dociera do zbiornika O2 //// kożuch z glonów zwierzęta duszą się rośliny zamierają, bo nie mogą się odżywiać bez słońca zbiornik gnije i cuchnie

34 hydratowany kation sodu
ROZPAD SIECI JONOWEJ CHLORKU SODU W WODZIE hydratowany kation sodu + _ + _ Cl – Na + Cl – Na + Cl – Na + Na + Cl – Na + Cl – Na + Cl – Na + kation sodu hydratowany anion chlorkowy + _ Cl – anion chlorkowy dipol cząsteczki wody

35 Zorganizowana sieć krystaliczna jonów w strukturze lodu
Pojawienie się jonów soli zakłóca tworzenie sieci krystalicznej lodu i dlatego sól jest używana do posypywania jezdni w czasie zimy. Cl – Na + Na + Cl – Zorganizowana sieć krystaliczna jonów w strukturze lodu nadaje wodzie, w temperaturze poniżej zera, wygląd ciała stałego.

36 PLAZMOLIZA Przydrożne drzewa, po zimie, kiedy to na asfalt
wysypuje się sól, są osłabione plazmolizą korzeni. PLAZMOLIZA Pod wpływem suszy, soli lub cukru komórki roślinne tracą wodę, tracą turgor, a błona komórkowa zaczyna odstawać od ściany komórkowej

37 FOSFORAN V WAPNIA + II – III Ca3 (PO4)2 nadaje kościom twardość

38 2 2 3 3 Mg (OH)2 + HCl  Mg Cl2 + H2O Al (OH)3 + HCl  Al Cl3 + H2O
dezynfekcja rany woda utlenioną sok żołądkowy zobojętniono mleczkiem magnezowym + II –I + II –I 2 Mg (OH) HCl  2 Mg Cl H2O lub wodorotlenkiem glinu + III –I + III –I 3 Al (OH) HCl  Al Cl H2O 3

39 tlenek żelaza III przereagował z kwasem
+ III –III + III –III Fe2O H3PO4  Fe PO H2O 2 2 3 kwas fosforowy V jest składnikiem odrdzewiacza i coca coli

40 NaHCO3 (kwaśny węglan sodu)
Aby ciasto było puszyste potrzebny jest proszek do pieczenia lub soda . NaHCO3 (kwaśny węglan sodu) lub Na2CO3 (węglan sodu)

41 środki spulchniające zawierają sole sodowe : węglany i fosforany.
Sole te pod wpływem temperatury rozkładają się między innymi na dwutlenek węgla Na2 CO3  Na2 O + CO2

42 Mydła O // – C \ C17H 35 O– Na O // – C \ C15H 31 O– K C17H35COONa
TO SOLE SODOWE LUB POTASOWE WYŻSZYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH O C17H35COONa // – C \ C17H 35 2 • c +1 O– Na STEARYNIAN SODU O // – C \ C15H 31 2 • c +1 O– K C15H31COOK PALMITYNIAN POTASU

43   Jak mydło myje i pierze ? C17H35 – C – O – Na O //
brud = tłuszcz + kurz O // C17H35 – C – O – Na część hydrofilowa lubi wodę część hydrofobowa lubi tłuszcz

44 Jak mydło myje i pierze ? C17H35 – C – O – Na O //
Część hydrofilowa mydła wciąga całą cząsteczkę wraz z brudem do wody O // C17H35 – C – O – Na

45 o C H2  o C H o H – O – Na H – O – Na H – O – Na
ZMYDLENIE TŁUSZCZU TO HYDROLIZA ZASADOWA TŁUSZCZU // C17H35 – C – O – o C H2 C H // C17H35 – C – O – o 3 cząsteczki stearynianu sodu 3 cząsteczki mydła sodowego // C17H35 – C – O – o H – O – Na H – O – Na glicerol H – O – Na

46 Obliczanie masy cząsteczkowej soli np. siarczanu VI glinu
+ III – II 2 Al 2  27u = 54u ( ) SO4 Al 3 3 S  32u = 96u 2 1 12 O 12  16u = 192 u mcz = = 342 u

47 ( ) ( ) X SO4 Al2(SO4)3 X PO4 Mg3(PO4)2 Ustalanie wzorów soli 2 3 2 3
ustal wzór siarczanu VI z metalem III wartościowym o masie cząsteczkowej 342 u + III – II 2  X ( ) = 342 X ( ) SO4 Al2(SO4)3 2 3 2 X  96 = 342 2 X = 342 2 X = – 288 2 X = 54 X = 27 ustal wzór fosforanu V z metalem II wartościowym o masie cząsteczkowej 262 u + II – III X ( ) PO4 3  X ( ) = 262 2 3 Mg3(PO4)2 3 X  95 = 262 X = 24 3 X = – 190 3 X = 72 3 X = 262

48 ROZPUSZCZALNOŚĆ Maksymalna masa substancji – w gramach,
jaką da się rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika np. wody w określonej temperaturze

49 Ile jodku potasu trzeba wziąć, aby otrzymać roztwór nasycony
w temp. 28 st.C z 250 g wody? rozpuszczalność w temp. 28 st.C wynosi 150 g  100 g H2O X g  250 g H2O X = 150  250 / : 100 X = 15  25 = 375 g trzeba wziąć 375 g jodku Ile nasyconego roztworu powstanie w ten sposób ? mnas roztw = 250 g g woda + jodek mnas roztw = 625 g 28 st. C

50 SÓL + WODA = SOLANKA mw mr ms ms ____ Cp = 100 % mr

51 metody otrzymywania soli
KWAS + METAL KWAS + TLENEK METALU KWAS + WODOROTLENEK KWAS + SÓL ZASADA + TLENEK KWASOWY ZASADA + SÓL NIEMETAL + METAL SÓL + SÓL TLENEK METALU + TLENEK KWASOWY roztwór SOLI + METAL mniej aktywny niż metal znajdujący się w soli

52 Reakcja zobojętnienia KWAS + WODOROTLENEK  SÓL + WODA
– III – III +II +II + PO4 2 H3 PO4 3 Mg (OH)2 Mg ( )2 3 + 6 H2O 2 cząsteczki kwasu fosforowego V cząsteczki wodorotlenku magnezu 1 cząsteczka fosforanu V magnezu cząsteczek wody

53 Reakcja zobojętnienia KWAS + WODOROTLENEK  SÓL + WODA
+III – I – I +III + NO3 3 H NO3 Al ( )3 Al (OH)3 + 3 H2O 3 cząsteczki kwasu azotowego V cząsteczka wodorotlenku glinu 1 cząsteczka azotanu V glinu cząsteczki wody

54 Reakcja zobojętnienia KWAS + WODOROTLENEK  SÓL + WODA
– II – II +I +I + 2 H2 SO4 SO4 K OH K 2 + 2 H2O 1 cząsteczka kwasu siarkowego VI cząsteczki wodorotlenku potasu 1 cząsteczka siarczanu VI potasu cząsteczki wody

55 KWAS + TLENEK METALU  SÓL + WODA
– III – III +II – II +II + 3 PO4 2 H3 PO4 Zn O Zn ( )2 3 + 3 H2O 2 cząsteczki kwasu fosforowego V cząsteczki tlenku cynku 1 cząsteczka fosforanu V cynku cząsteczki wody

56 KWAS + TLENEK METALU  SÓL + WODA
– II – II +III – II +III + SO4 3 H2 SO4 ( )3 Fe 2 O 3 Fe 2 + 3 H2O 3 cząsteczki kwasu siarkowego VI cząsteczka tlenku żelaza III 1 cząsteczka siarczanu VI żelaza III + 3 cząsteczki wody

57 KWAS + TLENEK METALU  SÓL + WODA
– I – I +IV – II +IV 4 + NO3 H NO3 ( )4 Pb O 2 Pb + 2 H2O 4 cząsteczki kwasu azotowego V cząsteczka tlenku ołowiu IV 1 cząsteczka azotanu V ołowiu IV cząsteczki wody

58 KWAS + METAL  SÓL + WODÓR
+III – III – III + + 2 2 PO4 3 H2 2 H3 PO4 Al Al 6 2 cząsteczki kwasu fosforowego V atomy glinu 2 cząsteczki fosforanu V glinu cząsteczki wodoru

59 KWAS + METAL  SÓL + WODÓR
– II +I – II SO4 + H2 + H2 SO4 2 Na Na 2 2 cząsteczki kwasu siarkowego VI atomy sodu 2 cząsteczki siarczanu VI sodu cząsteczka wodoru

60 KWAS + METAL  SÓL + WODÓR
– I – I +II 2 + NO3 + H2 H NO3 ( )2 Ca Ca 2 cząsteczki kwasu azotowego V atom wapnia 1 cząsteczka azotanu V wapnia cząsteczka wodoru

61 + PO4 2 3 + 6 HCl H3 PO4 ( )2 Fe Cl2 Fe 3 KWAS + SÓL  SÓL + KWAS
– III – III +II – I +II + PO4 2 H3 PO4 3 Fe Cl2 Fe ( )2 3 +I – I + 6 HCl 2 cząsteczki kwasu fosforowego V cząsteczki chlorku żelaza II 1 cząsteczka fosforanu V żelaza II cząsteczek chlorowodoru

62 2 cząsteczki kwasu azotowego V + 1 cząsteczka węglanu wapnia
KWAS + SÓL  SÓL + KWAS – I – I +II – II +II + NO3 2 H NO3 ( )2 Ca CO3 Ca + H2CO3 H2O + CO2 2 cząsteczki kwasu azotowego V cząsteczka węglanu wapnia 1 cząsteczka azotanu V wapnia cząsteczka wody cząsteczka tlenku węgla IV

63 3 + SO4 + 3 H S H2 SO4 ( )3 Al Al2 S3 2 KWAS + SÓL  SÓL + KWAS 2
+III – II +III – II – II 3 + H2 SO4 Al ( )3 SO4 Al2 S3 2 +I – II + 3 H S 2 3 cząsteczki kwasu siarkowego VI cząsteczka siarczku glinu 1 cząsteczka siarczanu VI glinu cząsteczki siarkowodoru

64 + + ( )2 2 KOH Cu SO4 Cu OH K SO4 ZASADA + SÓL  SÓL + WODOROTLENEK 2
+II – I +I – I +II – II +I – II 2 + ( )2 + KOH Cu SO4 Cu OH K SO4 2 2 cząsteczki wodorotlenku potasu cząsteczka siarczanu VI miedzi II 1 cząsteczka wodorotlenku miedzi II cząsteczka siarczanu VI potasu

65 + + 3 ( )3 3 NaOH Al Cl Al OH Na Cl ZASADA + SÓL  SÓL + WODOROTLENEK
+III – I +I – I +III – I +I – I 3 + ( )3 + NaOH Al Cl Al OH 3 Na Cl 3 3 cząsteczki wodorotlenku sodu cząsteczka chlorku glinu 1 cząsteczka wodorotlenku glinu cząsteczki chlorku sodu

66 + + 3 ( )2 2 ( )3 2 ( )3 3 ( )2 Ca OH Fe NO3 Fe OH Ca NO3
ZASADA + SÓL  SÓL + WODOROTLENEK +III – I +II – I +III – I +II – I + + 3 ( )2 2 ( )3 Ca OH Fe NO3 2 ( )3 3 ( )2 Fe OH Ca NO3 6 6 2 cząsteczki wodorotlenku wapnia cząsteczki azotanu V żelaza III 1 cząsteczka wodorotlenku żelaza III cząsteczka azotanu V wapnia

67 + + 2 ( )2 ( )4 ( )4 2 ( )2 Pb NO3 Pb OH Mg NO3 Mg OH
ZASADA + SÓL  SÓL + WODOROTLENEK +IV – I +II – I +IV – I +II – I + + 2 ( )2 ( )4 ( )4 2 ( )2 Mg OH Pb NO3 Pb OH Mg NO3 4 4 2 cząsteczki wodorotlenku magnezu cząsteczka azotanu V ołowiu IV 1 cząsteczka wodorotlenku ołowiu IV cząsteczki azotanu V magnezu

68 ZASADA + Tlenek kwasowy  SÓL + WODA
+II – I +II – I +V – II + + ( )2 ( )2 Mg OH N2O5 Mg NO3 H2O H – O – N = O 1 cząsteczka wodorotlenku magnezu cząsteczka tlenku azotu V 1 cząsteczka azotanu V magnezu cząsteczka wody

69 ZASADA + Tlenek kwasowy  SÓL + WODA
+II – III +II – I +V – II + + 3 ( )2 ( )2 3 Ca OH P2O5 Ca PO4 H2O 3 H H H I I I \ I / P II 3 cząsteczki wodorotlenku wapnia cząsteczka tlenku fosforu V 1 cząsteczka fosforanu V wapnia cząsteczki wody

70 + + 6 2 3 P2O3 K PO3 H2O ↓ KOH ZASADA + Tlenek kwasowy  SÓL + WODA 3
+I – III +I – I +III – II + 6 2 + KOH P2O3 K PO3 3 H2O 3 H H H I I I \ I / P 6 cząsteczek wodorotlenku potasu cząsteczka tlenku fosforu III 2 cząsteczki fosforanu III wapnia cząsteczki wody

71 + + 2 SO3 Na SO4 H2O ↓ NaOH ZASADA + Tlenek kwasowy  SÓL + WODA 2
+I – II +I – I +VI – II 2 + + NaOH SO3 Na SO4 H2O 2 H H I I \ / S // \\ 2 cząsteczki wodorotlenku sodu cząsteczka tlenku siarki VI 1 cząsteczka siarczanu VI sodu cząsteczka wody

72 + + ( )2 Ca OH CO2 Ca CO3 H2O ↓ ZASADA + Tlenek kwasowy  SÓL + WODA
+II – I +IV – II +II – II + + ( )2 Ca OH CO2 Ca CO3 H2O H H I I \ / C II 1 cząsteczka wodorotlenku wapnia cząsteczka tlenku węgla IV 1 cząsteczka węglanu wapnia cząsteczka wody

73 + 3 ( )2 ZnO P2O5 Zn PO4 ↓ Tlenek metalu + Tlenek kwasowy  SÓL 3
+II – II +V – II +II – III + 3 ZnO P2O5 ( )2 Zn PO4 3 H H H I I I \ I / P II 3 cząsteczki tlenku cynku cząsteczka tlenku fosforu V 1 cząsteczka fosforanu V cynku

74 + CaO SO2 Ca SO3 ↓ Tlenek metalu + Tlenek kwasowy  SÓL +II – II
+IV – II +II – II + CaO SO2 Ca SO3 H H I I \ / S II 1 cząsteczka tlenku wapnia cząsteczka tlenku siarki IV 1 cząsteczka siarczanu IV wapnia

75 + 3 2 ( )3 Al2O3 N2O5 Al NO3 ↓ Tlenek metalu + Tlenek kwasowy  SÓL
+III – II +V – II +III – I + 3 Al2O3 N2O5 2 ( )3 Al NO3 H I N // \\ 0 0 1 cząsteczka tlenku glinu cząsteczki tlenku azotu V 2 cząsteczki azotanu V glinu

76 + 2 K2O N2O5 K NO3 ↓ Tlenek metalu + Tlenek kwasowy  SÓL +I – II
+V – II +I – I + K2O N2O5 2 K NO3 H I N // \\ 0 0 1 cząsteczka tlenku potasu cząsteczka tlenku azotu V 2 cząsteczki azotanu V potasu

77 + 3 2 K2O P2O5 K PO4 ↓ Tlenek metalu + Tlenek kwasowy  SÓL 3 +I – II
+V – II +I – III + 3 K2O P2O5 2 K PO4 3 H H H I I I \ I / P II 3 cząsteczki tlenku potasu cząsteczka tlenku fosforu V 2 cząsteczki fosforanu V potasu

78 + 2 ( )4 PbO2 N2O3 Pb NO2 ↓ Tlenek metalu + Tlenek kwasowy  SÓL
+IV – II +III – II +IV – I + 2 PbO2 N2O3 ( )4 Pb NO2 H I N II 1 cząsteczka tlenku ołowiu IV cząsteczki tlenku azotu III 1 cząsteczka azotanu III ołowiu IV

79 2 Na + Cl2  Na Cl 2 Zn + Cl2  Zn Cl 2 Al + Cl2 3 2
METAL + NIEMETAL  SÓL (chlorek, siarczek) + I – I 2 Na + Cl2  Na Cl 2 2 atomy sodu cząsteczka chloru  2 cząsteczki chlorku sodu + II – I Zn + Cl2  Zn Cl 2 1 atom cynku cząsteczka chloru  1 cząsteczka chlorku cynku + III – I 2 Al + Cl2 3  Al Cl 2 3 2 atomy glinu cząsteczki chloru  2 cząsteczki chlorku glinu

80 2 K + S  K S Ca + S  Ca S 2 Al + S 3  Al S
METAL + NIEMETAL  SÓL (chlorek, siarczek) + I – II 2 K + S  K S 2 2 atomy potasu atom siarki  1 cząsteczka siarczku potasu + II – II Ca + S  Ca S 1 atom wapnia atom siarki  1 cząsteczka siarczku wapnia + III – II 2 Al + S 3  Al S 2 3 2 atomy glinu atomy siarki  1 cząsteczka siarczku glinu

81 + + 2 3 3 ( )3 FeCl3 Zn SO4 Zn Cl Fe SO4
SÓL rozp + SÓL rozp  SÓL + SÓL +III – I +II – II +II – I +III – II 2 + FeCl3 3 3 + Zn SO4 ( )3 Zn Cl Fe SO4 2 2 2 cząsteczki chlorku żelaza III cząsteczki siarczanu VI cynku 3 cząsteczki chlorku cynku cząsteczka siarczanu VI żelaza III

82 + + 2 3 6 ( )3 AlCl3 K SO4 K Cl Al SO4 SÓL rozp + SÓL rozp  SÓL + SÓL
+III – I +I – II +I – I +III – II 2 + AlCl3 3 6 + K SO4 ( )3 K Cl Al SO4 2 2 2 cząsteczki chlorku glinu cząsteczki siarczanu VI potasu 6 cząsteczek chlorku potasu cząsteczka siarczanu VI glinu

83 + + 2 ( )2 Na NO3 Zn SO4 Zn NO3 Na SO4 SÓL rozp + SÓL rozp  SÓL + SÓL
+I – I +II – II +II – I +I – II 2 + Na NO3 + Zn SO4 ( )2 Zn NO3 Na SO4 2 2 cząsteczki azotanu V sodu cząsteczka siarczanu VI cynku 1 cząsteczka azotanu V cynku cząsteczka siarczanu VI sodu

84 + + 3 ( )4 2 ( )3 4 ( )3 3 ( )2 Sn NO3 Fe SO4 Fe NO3 Sn SO4
SÓL rozp + SÓL rozp  SÓL + SÓL +IV – I +III – II + +III – I 3 ( )4 2 ( )3 +IV – II Sn NO3 Fe SO4 + 4 ( )3 Fe NO3 3 ( )2 Sn SO4 2 12 6 3 cząsteczki azotanu V cyny IV cząsteczki siarczanu VI żelaza III 4 cząsteczki azotanu V żelaza III cząsteczki siarczanu VI cyny IV

85 + + 3 2 6 Na S Al Cl Na Cl Al S SÓL rozp + SÓL rozp  SÓL + SÓL 3 2 3
+I – II +III – I +I – I +III – II + 3 2 + 6 Na S Al Cl Na Cl Al S 3 2 3 2 3 cząsteczki siarczku sodu cząsteczki chlorku glinu 6 cząsteczek chlorku sodu cząsteczka siarczku glinu

86 + + 2 K S Ca Cl K Cl Ca S SÓL rozp + SÓL rozp  SÓL + SÓL 2 2 +I – II
+II – II + 2 + K S Ca Cl K Cl Ca S 2 2 1 cząsteczka siarczku potasu cząsteczka chlorku wapnia 2 cząsteczki chlorku potasu cząsteczka siarczku wapnia

87 zaszła reakcja wymiany podwójnej
+II – II I – I I – II II – I + 2 + Cu SO4 Na OH Na2 SO4 Cu (OH)2 roztwór siarczanu VI miedzi II połączono z roztworem wodorotlenku sodu zaszła reakcja wymiany podwójnej i powstała mieszanina : roztworu siarczanu VI sodu i zawiesiny wodorotlenku miedzi II , która szybko stała się czarna, bo wodorotlenek miedzi rozłożył się na tlenek miedzi II i wodę. Do powstałego tleneku miedzi II , wsypano łyżeczkę glukozy, aby wykazać redukujące właściwości tego cukru. Nastąpiła redukcja tlenku miedzi II na tlenek miedzi I, a glukoza utleniła się na kwas glukonowy. Zawartość naczynia przybrała ceglastą barwę. Na2 SO4 Cu (OH)2 Cu SO4 2 – Na OH – → 2 Na SO4 2 – + Cu (OH)2

88 REAKCJE STRĄCENIOWE OBJAWY REAKCJI SÓL + SÓL MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ ,
GDY JEDEN Z PRODUKTÓW TEJ REAKCJI – SÓL WYTRĄCA SIĘ W POSTACI ZAWIESINY Tym reakcjom towarzyszą często atrakcyjne zmiany kolorów

89 zaszła reakcja wymiany podwójnej
+II – II II – I II – II II – I + + Cu SO4 Ca Cl2 Ca SO4 Cu Cl2 roztwór siarczanu VI miedzi II połączono z roztworem chlorku wapnia zaszła reakcja wymiany podwójnej i powstała mieszanina dwóch roztworów soli : Ca SO4 zawiesiny siarczanu VI wapnia Cu Cl2 i roztworu chlorku miedzi II Cu SO4 2 – Ca Cl – → Ca SO4 + Cu Cl –

90 zaszła reakcja wymiany podwójnej
+I – I I – I I – I I – I + + Ag NO3 Na Cl Ag Cl Na NO3 roztwór azotanu V srebra I połączono z roztworem chlorku sodu zaszła reakcja wymiany podwójnej i powstała mieszanina dwóch roztworów soli : który pod wpływem światła rozkłada się na srebro i chlor Ag Cl serowatej zawiesiny chlorku srebra I Na NO3 drugi produkt wymiany to azotanu V sodu 2 Ag Cl → Ag + Cl2 2 Ag NO3 – Na Cl – → Ag Cl + Na NO3 –

91 zaszła reakcja wymiany podwójnej
+II – I I – II II – II I – I + + Fe Cl2 K 2 S Fe S 2 K Cl roztwór chlorku żelaza II połączono z roztworem siarczku potasu zaszła reakcja wymiany podwójnej i powstała mieszanina dwóch roztworów soli : Fe S zawiesiny siarczku żelaza II K Cl i roztworu chlorku potasu Fe Cl – K S 2 – → Fe S K Cl –

92 zaszła reakcja wymiany podwójnej
+II – I I – III II – III I – I 3 + 2 + Cu Br2 K3 PO4 Cu 3 ( PO4 ) 2 6 K Br roztwór bromku miedzi II połączono z roztworem fosforanu V potasu zaszła reakcja wymiany podwójnej i powstała mieszanina dwóch roztworów soli : Cu 3 ( PO4 ) 2 zawiesiny fosforanu V miedzi II K Br i roztworu bromku potasu 3 Cu Br – K PO4 3– → Cu3( PO4) K Br –

93 Dlaczego w pierwszej zlewce
nic nie zaobserwujemy ? W pierwszej zlewce nie zajdzie reakcja ponieważ jest niż miedź cynk aktywna bardziej mniej aktywny miedź cynk Na podstawie szeregu aktywności metali wyjaśnij powstawanie osadu miedzi na cynkowej blaszce. A cynk jako mniej aktywny wyparł miedź z jej związku B cynk jako bardziej aktywny wyparł miedź z jej związku C miedź jako mniej aktywna wyparła cynk z jego związku D miedź jako bardziej aktywna wyparła cynk z jego związku

94 Fe + Cu SO4 → reakcja nie zachodzi
rodzaj zanurzanej blaszki roztwór, w którym zanurzono blaszkę siarczan VI glinu chlorek rtęci chlorek sodu obserwacja Fe Ag Cu osad glinu nie powstanie bo glin jest bardziej aktywny od żelaza osad rtęci powstanie bo rtęć jest mniej aktywna od srebra osad sodu nie powstanie bo sód jest bardziej aktywny od miedzi Fe + Cu SO4 → reakcja nie zachodzi II – I I – I 2 Ag + Hg Cl2 → Ag Cl + Hg 2 2 Ag + Hg Cl – → 2 Ag Cl + Hg Cu + Na Cl → reakcja nie zachodzi

95 9 v + – K A Cl2 Cl– Cu2+ Cl– Elektroliza soli Cu Cl2  Cu2+ + 2Cl –
+ II –I 9 v + Cu Cl2  Cu Cl – Cl2 Cl– Cu2+ Cl– e e (K) Cu  Cu0 + 2 e (A) 2Cl–  Cl20 – 2 e

96 9 v + – K A H2 Cl2 Cl– H+ Cl– H+ Na Cl  Na+ + Cl – H2O  H+ + OH –
Elektroliza soli kuchennej pozostającej w roztworze wodnym W wyniku tego procesu otrzymujemy: gazowy chlor i wodór (a po ich połączeniu chlorowodór) oraz wodorotlenek sodu, który w obecności fenoloftaleiny zaróżowił się. Roztwór wodny chlorowodoru to kwas solny. K A 9 v + Na Cl  Na Cl – Na+ OH – H2 Cl2 H2O  H OH – Cl– H+ Cl– H+ e (K) 2H  H20 + 2 e e To doświadczenie wyjaśniło nam skąd wzięła się zwyczajowa nazwa kwasu chlorowodorowego. (A) 2Cl–  Cl20 – 2 e


Pobierz ppt "SÓL SOLI NIERÓWNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google