Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Właściwości fizyczne soli Właściwości chemiczne soli Wzory soli Występowanie, zastosowanie i znaczenie soli Otrzymywanie soli Wykrywanie soli Obliczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Właściwości fizyczne soli Właściwości chemiczne soli Wzory soli Występowanie, zastosowanie i znaczenie soli Otrzymywanie soli Wykrywanie soli Obliczenia."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Właściwości fizyczne soli Właściwości chemiczne soli Wzory soli Występowanie, zastosowanie i znaczenie soli Otrzymywanie soli Wykrywanie soli Obliczenia dotyczące soli Doświadczenia : wpływ soli na rośliny, krystalizacje, otrz.soli, elektroliza, badanie właściwości soli

4 Cząsteczka soli składa się : z metalu i reszty kwasowej METAL RESZTA KWASOWA szkło, beton, gips, marmur to sole chlorek sodu służy do solenia potraw

5 Jak narysować wzór kreskowy soli ? + II – III Ca : – O – O –– P = O – O – O –– P = O – O Ca : np. siarczanu IV potasu + I – II np. fosforanu V wapnia – O S = O – O K K

6 Jak narysować wzór kreskowy soli ? + II – I np. wodorowęglanu sodu + I – I np. wodorowęglanu wapnia – O C = O – O Na H O C = O – O H C = O O H Ca

7

8 ( ) → + 1 cząsteczka dwa kationy 3 aniony siarczanu VI glinu dysocjuje glinu i siarczanu VI

9

10 Muszle ślimaków i małży oraz pancerzyki niektórych pierwotniaków to węglan wapnia. Gdy opadały one na dno mórz – tworzyły pokłady wapieni eksploatowane do dziś. Wapień to główny surowiec przemysłu budowlanego. Muszle są również używane do wyrobu wielu ozdób i biżuterii.

11 wapno palone jest używane na każdej budowie i otrzymuje się je z soli, czyli węglanu wapnia

12 CaO + HNO 3  Ca NO 3 + II –I ( ) 2 2 + H 2 O

13 O / \ Ca C = O \ / O Ca CO 3 CaO + CO 2 Ca (OH) 2 H2OH2O CO 2 H 2 O + temp → prażenie (palenie) wapienia → gaszenie wapna = lasowanie wapna → twardnienie wapna gaszonego lub wykrywanie CO 2

14 W czasie przygotowywania zaprawy murarskiej powstaje wodorotlenek wapnia wapno palone = tlenek wapnia twardnienie zaprawy murarskiej pod wpływem dwutlenku węgla Ca (OH) 2 + CO 2  Ca CO 3 + H2OH2O wapno gaszone mur staje się mokry jest to zaprawa powietrzna

15 kwaśny deszcz niszczy mur Ca CO 3 + HNO 3  Ca (NO 3 ) 2 2 + H 2 O + CO 2

16 Ca (OH) 2 CO 2 +  CaCO 3 + H 2 O produkcja wapna palonego CaCO 3  CaO + identyfikacja dwutlenku węgla CO 2 Ca (OH) 2

17 Ca CO 3

18 Krasowienie węglanowe następuje, gdy woda nasycona dwutlenkiem węgla (pochodzącym z atmosfery oraz z gnijących szczątków organicznych) wsiąka w ziemię łącząc się ze znajdującym się tam węglanem wapnia ( CaCO 3 ). W wyniku reakcji tworzy się wodorosól – wodorowęglan wapnia Ca(HCO 3 ) 2. CaCO 3 + H 2 O + CO 2 → Ca(HCO 3 ) 2 Ca(HCO 3 ) 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O + CO 2 Woda deszczowa nasycona CO 2 drąży w skałach wapiennych nadając górom fantazyjne kształty. Kluczowe znaczenie ma fakt, że sam węglan wapnia Jest słabo rozpuszczalny w czystej wodzie, natomiast wodorowęglan lepiej, może więc migrować. Woda wraz z rozpuszczonym wodorowęglanem może przepłynąć do jaskini, gdzie w wyniku odwrotnej reakcji wytrąca się CaCO 3 tworząc nacieki.

19 Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie w Kotlinie Kłodzkiej jest wyjątkowa pod wieloma względami. Przede wszystkim jest bardzo długa, przez co łatwo było wyznaczyć w niej trasy przeznaczone dla ruchu turystycznego. Korytarze w jaskini mają łączną długość ok. 2,5 kilometra i są ułożone horyzontalnie.

20 To, z czego najbardziej słynie Jaskinia Niedźwiedzia, to zachwycająca szata naciekowa z kalcytu, na którą składają się gęsto rozmieszczone stalaktyty, stalagmity i stalagmaty. Ich powstanie było możliwe dzięki specyficznemu mikroklimatowi panującemu wewnątrz jaskini, czyli mniej więcej stałej temperaturze, wynoszącej ok. 6 stopni, ogromnej wilgotności, zbliżonej do 100% oraz niewielkiemu ruchowi powietrza.

21 Nazwa Dolomity została nadana na cześć geologa i minearologa pochądzącego z Francji Déodat Gratet de Dolomieu, który w 1789 roku odbywając podróż w góry Tyrolu (dzisiejsze Dolomity) odkrył, że skała, z której zbudowane są te góry różni się od klasycznego wapienia tym, że klasyczny wapień silnie reaguje z kwasem solnym, natomiast wapień z gór Tyrolu reagował bardzo słabo. Na cześć odkrywcy, nowa odmiana wapienia została nazwana dolomitem, a później cały masyw – Dolomitami. Warto jednak podkreślić, ze dolomit stanowi tylko niewielką część tego rejonu, większość zbudowana jest z klasycznego wapienia.

22 Kreda szkolna to równie ż w ę glan wapnia. Kreda jest bardziej mi ę kka od wapienia, lecz pochodzenie obu minerałów jest takie samo. Kreda szkolna to równie ż w ę glan wapnia. Kreda jest bardziej mi ę kka od wapienia, lecz pochodzenie obu minerałów jest takie samo.

23 KWASKWAS Ca CO 3 Gdy polejemy bryłkę wapienia kwasem obserwujemy obfite pienienie, ponieważ wydziela się gaz. Węglan wapnia reaguje z kwasem wg reakcji Ca CO 3 + H Cl → +II –II+I –I Ca Cl + +II –I 2 2 H 2 CO 3 H 2 O + CO 2 Piana powstaje wskutek wydzielania dwutlenku węgla. Mury budynków to wapień i ulegają one niszczeniu podczas kwaśnego opadu.

24 wydziela się dwutlenek węgla CO 2 węglan wapnia przereagował z kwasem Ca CO 3 + H 2 SO 4  CaSO 4 + H 2 O + CO 2 H 2 CO 3

25 Ca CO 3 Ca CO 3 C H 3 COOH C H 3 COOH Ca CO 3 C H 3 COO H + II –I –II +  CaC H 3 COO –I +II ( ) 2 + H 2 O + CO 2 H 2 CO 3 Odkamienianie czajnika octem reszta kwasowa Temu procesowi towarzyszy pienienie

26 alabastrowy niedźwiedź polarny

27 alabastrowe skały

28 alabastrowy abażur lampy

29 twardnienie zaprawy gipsowej Ca SO 4  2 H 2 O (Ca SO 4 ) 2  H 2 O ta zaprawa twardnieje dość szybko pod wpływem wody + = dwuwodny siarczan VI wapnia półwodny siarczan VI wapnia gips palony gips krystaliczny

30 SZKŁO TO SÓL

31 SZKŁO to mieszanina :

32 Ca CO 3 Na 2 CO 3 C O 2 Ca O Na 2 O SiO 2 Ca O Na 2 O + +   Ca SiO 3 Ca SiO 3 Na 2 SiO 3 Na 2 SiO 3 krzemianu sodu i krzemianu wapnia te cztery procesy są przeprowadzane na gorąco w piecu hutniczym

33 Zwiększenie plonów można uzyskać za pomocą nawozów sztucznych (soli). Są nimi : saletra potasowa, saletra amonowa i fosforan KNO 3 NH 4 NO 3 Ca 3 (PO 4 ) 2 saletra jest używana również do peklowania mięsa

34 promienie słońca nie docierają do zbiornika tlen nie dociera do zbiornika zwierzęta duszą się rośliny zamierają, bo nie mogą się odżywiać bez słońca nawozy spływają z pól do zbiornika kożuch z glonów

35 Na + Cl – Na + Cl – Na + Cl – Na + Cl – Na + Cl – Na + Cl – + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ dipol cząsteczki wody + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ anion chlorkowy Na + kation sodu hydratowany kation sodu hydratowany anion chlorkowy

36 Na + Cl – Na + Zorganizowana sieć krystaliczna jonów w strukturze lodu nadaje wodzie, w temperaturze poniżej zera, wygląd ciała stałego. Pojawienie się jonów soli zakłóca tworzenie sieci krystalicznej lodu i dlatego sól jest używana do posypywania jezdni w czasie zimy.

37 Pod wpływem suszy, soli lub cukru komórki roślinne tracą wodę, tracą turgor, a błona komórkowa zaczyna odstawać od ściany komórkowej Przydrożne drzewa, po zimie, kiedy to na asfalt wysypuje się sól, są osłabione plazmolizą korzeni.

38 Ca 3 (PO 4 ) 2 FOSFORAN V WAPNIA nadaje kościom twardość + II – III

39 dezynfekcja rany woda utlenioną sok żołądkowy zobojętniono mleczkiem magnezowym Mg (OH) 2 + HCl  Mg Cl 2 + H 2 O lub wodorotlenkiem glinu 2 2 Al (OH) 3 + HCl  Al Cl 3 + H 2 O 3 3 + II –I+ II –I + III –I+ III –I

40 tlenek żelaza III przereagował z kwasem Fe 2 O 3 + H 3 PO 4  Fe PO 4 + H 2 O + III –III 223 kwas fosforowy V jest składnikiem odrdzewiacza i coca coli + III –III

41 Aby ciasto było puszyste potrzebny jest proszek do pieczenia lub soda. NaHCO 3 (kwaśny węglan sodu) lub Na 2 CO 3 (węglan sodu) Aby ciasto było puszyste potrzebny jest proszek do pieczenia lub soda. NaHCO 3 (kwaśny węglan sodu) lub Na 2 CO 3 (węglan sodu)

42 środki spulchniające zawierają sole sodowe : węglany i fosforany. Sole te pod wpływem temperatury rozkładają się między innymi na dwutlenek węgla Na 2 CO 3  Na 2 O + CO 2

43 TO SOLE SODOWE LUB POTASOWE WYŻSZYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH STEARYNIAN SODU C 17 H 35 COONa C 15 H 31 COOK PALMITYNIAN POTASU

44 O // C 17 H 35 – C – O – Na część hydrofobowa lubi tłuszcz część hydrofilowa lubi wodę

45 O // C 17 H 35 – C – O – Na Część hydrofilowa mydła wciąga całą cząsteczkę wraz z brudem do wody

46 ZMYDLENIE TŁUSZCZU TO HYDROLIZA ZASADOWA TŁUSZCZU C H 2  C H  C H 2 // C 17 H 35 – C – O – // C 17 H 35 – C – O – // C 17 H 35 – C – O – NaH – O – Na 3 cząsteczki stearynianu sodu 3 cząsteczki mydła sodowego glicerol

47 Obliczanie masy cząsteczkowej soli np. siarczanu VI glinu + III – II 2 Al 2  27u = 54u 3 S 3  32u = 96u 12 O 12  16u = 192 u mcz = 54 + 96 + 192 = 342 u

48 ustal wzór siarczanu VI z metalem III wartościowym o masie cząsteczkowej 342 u + III – II 2  X + 3 (32 + 64) = 342 2 X + 3  96 = 342 2 X + 288 = 3422 X = 342 – 2882 X = 54X = 27 ustal wzór fosforanu V z metalem II wartościowym o masie cząsteczkowej 262 u + II – III 3  X + 2 (31 + 64) = 262 3 X + 2  95 = 262 3 X + 190 = 262 3 X = 262 – 1903 X = 72 X = 24

49 ROZPUSZCZALNOŚĆ Maksymalna masa substancji – w gramach, jaką da się rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika np. wody w określonej temperaturze

50 Ile jodku potasu trzeba wziąć, aby otrzymać roztwór nasycony w temp. 28 st.C z 250 g wody? 28 st. C rozpuszczalność w temp. 28 st.C wynosi 150 g  100 g H2O X = 150  250 / : 100 X = 15  25 = 375 g trzeba wziąć 375 g jodku Ile nasyconego roztworu powstanie w ten sposób ? mnas roztw = 250 g + 375 g woda + jodek mnas roztw = 625 g X g  250 g H2O

51  SÓL + WODA = SOLANKA

52 KWAS + METAL KWAS + METAL KWAS + WODOROTLENEK KWAS + WODOROTLENEK KWAS + SÓL KWAS + SÓL ZASADA + SÓL ZASADA + SÓL SÓL + SÓL SÓL + SÓL NIEMETAL + METAL NIEMETAL + METAL roztwór SOLI + METAL mniej aktywny niż metal znajdujący się w soli roztwór SOLI + METAL mniej aktywny niż metal znajdujący się w soli

53 Reakcja zobojętnienia KWAS + WODOROTLENEK  SÓL + WODA 2 cząsteczki kwasu fosforowego V + 3 cząsteczki wodorotlenku magnezu ↓ 1 cząsteczka fosforanu V magnezu + 6 cząsteczek wody

54 Reakcja zobojętnienia KWAS + WODOROTLENEK  SÓL + WODA 3 cząsteczki kwasu azotowego V + 1 cząsteczka wodorotlenku glinu ↓ 1 cząsteczka azotanu V glinu + 3 cząsteczki wody

55 Reakcja zobojętnienia KWAS + WODOROTLENEK  SÓL + WODA 1 cząsteczka kwasu siarkowego VI + 2 cząsteczki wodorotlenku potasu ↓ 1 cząsteczka siarczanu VI potasu + 2 cząsteczki wody

56 KWAS + TLENEK METALU  SÓL + WODA 2 cząsteczki kwasu fosforowego V + 3 cząsteczki tlenku cynku ↓ 1 cząsteczka fosforanu V cynku + 3 cząsteczki wody

57 KWAS + TLENEK METALU  SÓL + WODA 3 cząsteczki kwasu siarkowego VI + 1 cząsteczka tlenku żelaza III ↓ 1 cząsteczka siarczanu VI żelaza III + 3 cząsteczki wody

58 KWAS + TLENEK METALU  SÓL + WODA 4 cząsteczki kwasu azotowego V + 1 cząsteczka tlenku ołowiu IV ↓ 1 cząsteczka azotanu V ołowiu IV + 2 cząsteczki wody

59 KWAS + METAL  SÓL + WODÓR 6 2 cząsteczki kwasu fosforowego V + 2 atomy glinu ↓ 2 cząsteczki fosforanu V glinu + 3 cząsteczki wodoru

60 KWAS + METAL  SÓL + WODÓR 2 cząsteczki kwasu siarkowego VI + 2 atomy sodu ↓ 2 cząsteczki siarczanu VI sodu + 1 cząsteczka wodoru

61 KWAS + METAL  SÓL + WODÓR 2 cząsteczki kwasu azotowego V + 1 atom wapnia ↓ 1 cząsteczka azotanu V wapnia + 1 cząsteczka wodoru

62 KWAS + SÓL  SÓL + KWAS 2 cząsteczki kwasu fosforowego V + 2 cząsteczki chlorku żelaza II ↓ 1 cząsteczka fosforanu V żelaza II + 6 cząsteczek chlorowodoru

63 KWAS + SÓL  SÓL + KWAS H 2 O + CO 2 2 cząsteczki kwasu azotowego V + 1 cząsteczka węglanu wapnia ↓ 1 cząsteczka azotanu V wapnia + 1 cząsteczka wody + 1 cząsteczka tlenku węgla IV

64 KWAS + SÓL  SÓL + KWAS 3 cząsteczki kwasu siarkowego VI + 1 cząsteczka siarczku glinu ↓ 1 cząsteczka siarczanu VI glinu + 6 cząsteczki siarkowodoru

65 ZASADA + SÓL  + WODOROTLENEK 2 cząsteczki wodorotlenku potasu + 1 cząsteczka siarczanu VI miedzi II ↓ 1 cząsteczka wodorotlenku miedzi II + 1 cząsteczka siarczanu VI potasu

66 ZASADA + SÓL  + WODOROTLENEK 3 cząsteczki wodorotlenku sodu + 1 cząsteczka chlorku glinu ↓ 1 cząsteczka wodorotlenku glinu + 3 cząsteczki chlorku sodu

67 ZASADA + SÓL  + WODOROTLENEK 66 2 cząsteczki wodorotlenku wapnia + 2 cząsteczki azotanu V żelaza III ↓ 1 cząsteczka wodorotlenku żelaza III + 1 cząsteczka azotanu V wapnia

68 ZASADA + SÓL  + WODOROTLENEK 44 2 cząsteczki wodorotlenku magnezu + 1 cząsteczka azotanu V ołowiu IV ↓ 1 cząsteczka wodorotlenku ołowiu IV + 2 cząsteczki azotanu V magnezu

69 ZASADA + Tlenek kwasowy  SÓL + WODA H – O – N = O 1 cząsteczka wodorotlenku magnezu + 1 cząsteczka tlenku azotu V ↓ 1 cząsteczka azotanu V magnezu + 1 cząsteczka wody

70 ZASADA + Tlenek kwasowy  SÓL + WODA H H H I I I 0 0 0 \ I / P II 0 3 cząsteczki wodorotlenku wapnia + 1 cząsteczka tlenku fosforu V ↓ 1 cząsteczka fosforanu V wapnia + 3 cząsteczki wody

71 ZASADA + Tlenek kwasowy  SÓL + WODA H H H I I I 0 0 0 \ I / P 6 cząsteczek wodorotlenku potasu + 1 cząsteczka tlenku fosforu III ↓ 2 cząsteczki fosforanu III wapnia + 3 cząsteczki wody

72 ZASADA + Tlenek kwasowy  SÓL + WODA H I I 0 \ / S // \\ 0 2 cząsteczki wodorotlenku sodu + 1 cząsteczka tlenku siarki VIVI ↓ 1 cząsteczka siarczanu VI sodu + 1 cząsteczka wody

73 ZASADA + Tlenek kwasowy  SÓL + WODA H I I 0 \ / C II 0 1 cząsteczka wodorotlenku wapnia + 1 cząsteczka tlenku węgla IV ↓ 1 cząsteczka węglanu wapnia + 1 cząsteczka wody

74 Tlenek metalu + Tlenek kwasowy  SÓL H H H I I I 0 0 0 \ I / P II 0 3 cząsteczki tlenku cynku + 1 cząsteczka tlenku fosforu V ↓ 1 cząsteczka fosforanu V cynku

75 Tlenek metalu + Tlenek kwasowy  SÓL H I I 0 \ / S II 0 1 cząsteczka tlenku wapnia + 1 cząsteczka tlenku siarki IV ↓ 1 cząsteczka siarczanu IV wapnia

76 Tlenek metalu + Tlenek kwasowy  SÓL H I 0 I N // \\ 0 1 cząsteczka tlenku glinu + 3 cząsteczki tlenku azotu V ↓ 2 cząsteczki azotanu V glinu

77 Tlenek metalu + Tlenek kwasowy  SÓL H I 0 I N // \\ 0 1 cząsteczka tlenku potasu + 1 cząsteczka tlenku azotu V ↓ 2 cząsteczki azotanu V potasu

78 Tlenek metalu + Tlenek kwasowy  SÓL H H H I I I 0 0 0 \ I / P II 0 3 cząsteczki tlenku potasu + 1 cząsteczka tlenku fosforu V ↓ 2 cząsteczki fosforanu V potasu

79 Tlenek metalu + Tlenek kwasowy  SÓL H I 0 I N II 0 1 cząsteczka tlenku ołowiu IV + 2 cząsteczki tlenku azotu III ↓ 1 cząsteczka azotanu III ołowiu IV

80 + I – I 2 atomy sodu + 1 cząsteczka chloru  2 cząsteczki chlorku sodu + II – I 1 atom cynku + 1 cząsteczka chloru  1 cząsteczka chlorku cynku 2 atomy glinu + 3 cząsteczki chloru  2 cząsteczki chlorku glinu + III – I METAL + NIEMETAL  SÓL (chlorek, siarczek)

81 + I – II 2 atomy potasu + 1 atom siarki  1 cząsteczka siarczku potasu + II – II + III – II 1 atom wapnia + 1 atom siarki  1 cząsteczka siarczku wapnia 2 atomy glinu + 3 atomy siarki  1 cząsteczka siarczku glinu METAL + NIEMETAL  SÓL (chlorek, siarczek)

82 SÓL rozp + SÓL rozp  SÓL + 2 cząsteczki chlorku żelaza III + 3 cząsteczki siarczanu VI cynku ↓ 3 cząsteczki chlorku cynku + 1 cząsteczka siarczanu VI żelaza III

83 SÓL rozp + SÓL rozp  SÓL + 2 cząsteczki chlorku glinu + 3 cząsteczki siarczanu VI potasu ↓ 6 cząsteczek chlorku potasu + 1 cząsteczka siarczanu VI glinu

84 SÓL rozp + SÓL rozp  SÓL + 2 cząsteczki azotanu V sodu + 1 cząsteczka siarczanu VI cynku ↓ 1 cząsteczka azotanu V cynku + 1 cząsteczka siarczanu VI sodu

85 SÓL rozp + SÓL rozp  SÓL + 12 6 3 cząsteczki azotanu V cyny IV + 2 cząsteczki siarczanu VI żelaza III ↓ 4 cząsteczki azotanu V żelaza III + 3 cząsteczki siarczanu VI cyny IV

86 SÓL rozp + SÓL rozp  SÓL + 3 cząsteczki siarczku sodu + 2 cząsteczki chlorku glinu ↓ 6 cząsteczek chlorku sodu + 1 cząsteczka siarczku glinu

87 SÓL rozp + SÓL rozp  SÓL + 1 cząsteczka siarczku potasu + 1 cząsteczka chlorku wapnia ↓ 2 cząsteczki chlorku potasu + 1 cząsteczka siarczku wapnia

88 Cu (OH) 2 Cu SO 4 Na OH Na 2 SO 4 +→ +II – II +I – I +I – II +II – I Na 2 SO 4 Cu (OH) 2 + roztwór siarczanu VI miedzi II połączono z roztworem wodorotlenku sodu i powstała mieszanina : i zawiesiny wodorotlenku miedzi II, która szybko stała się czarna, bo wodorotlenek miedzi rozłożył się na tlenek miedzi II i wodę. roztworu siarczanu VI sodu Cu 2+ + SO 4 2 – + 2 Na + + 2 OH – → 2 Na + + SO 4 2 – + Cu (OH) 2 2 Do powstałego tleneku miedzi II, wsypano łyżeczkę glukozy, aby wykazać redukujące właściwości tego cukru. Nastąpiła redukcja tlenku miedzi II na tlenek miedzi I, a glukoza utleniła się na kwas glukonowy. Zawartość naczynia przybrała ceglastą barwę.

89 Tym reakcjom towarzyszą często atrakcyjne zmiany kolorów

90 Ca SO 4 Cu SO 4 Ca Cl 2 Cu Cl 2 +→ +II – II +II – I +II – II +II – I Ca SO 4 Cu Cl 2 + roztwór siarczanu VI miedzi II połączono z roztworem chlorku wapnia i powstała mieszanina dwóch roztworów soli : zawiesiny siarczanu VI wapnia i roztworu chlorku miedzi II Cu 2+ + SO 4 2 – + Ca 2 + + 2 Cl – → Ca SO 4 + Cu 2+ + 2 Cl –

91 Ag Cl Ag NO 3 Na Cl Na NO 3 +→ +I – I +I – I +I – I +I – I roztwór azotanu V srebra I połączono z roztworem chlorku sodu i powstała mieszanina dwóch roztworów soli : serowatej zawiesiny chlorku srebra I drugi produkt wymiany to azotanu V sodu Ag + + NO 3 – + Na + + Cl – → Ag Cl + Na + + NO 3 – który pod wpływem światła rozkłada się na srebro i chlor Ag Cl + Na NO 3 Ag Cl → Ag + Cl 2 22

92 Fe S Fe Cl 2 K 2 S K Cl → + +II – I +I – II +II – II +I – I roztwór chlorku żelaza II połączono z roztworem siarczku potasu i powstała mieszanina dwóch roztworów soli : zawiesiny siarczku żelaza II i roztworu chlorku potasu Fe 2+ + 2 Cl – + 2 K + + S 2 – → Fe S + 2 K + + 2 Cl – Fe SK Cl + 2

93 Cu 3 ( PO 4 ) 2 Cu Br 2 K 3 PO 4 K Br +→ +II – I +I – III +II – III +I – I roztwór bromku miedzi II połączono z roztworem fosforanu V potasu i powstała mieszanina dwóch roztworów soli : zawiesiny fosforanu V miedzi II i roztworu bromku potasu 3 Cu 2+ + 6 Br – + 6 K + + 2 PO 4 3– → Cu 3 ( PO 4 ) 2 + 6 K + + 6 Br – Cu 3 ( PO 4 ) 2 K Br + 326

94 Na podstawie szeregu aktywności metali wyjaśnij powstawanie osadu miedzi na cynkowej blaszce. A cynk jako mniej aktywny wyparł miedź z jej związku B cynk jako bardziej aktywny wyparł miedź z jej związku C miedź jako mniej aktywna wyparła cynk z jego związku D miedź jako bardziej aktywna wyparła cynk z jego związku Dlaczego w pierwszej zlewce nic nie zaobserwujemy ? W pierwszej zlewce nie zajdzie reakcja ponieważ jest niż miedź cynk mniej bardziej cynk miedź aktywna aktywny

95 rodzaj zanurzanej blaszki roztwór, w którym zanurzono blaszkę siarczan VI glinuchlorek rtęcichlorek sodu obserwacja FeAgCu osad glinu nie powstanie bo glin jest bardziej aktywny od żelaza osad sodu nie powstanie bo sód jest bardziej aktywny od miedzi osad rtęci powstanie bo rtęć jest mniej aktywna od srebra Fe + Cu SO 4 → reakcja nie zachodzi Ag + Hg Cl 2 → Ag Cl + Hg Cu + Na Cl → reakcja nie zachodzi 2 Ag + Hg 2 + + 2 Cl – → 2 Ag Cl + Hg 22 0 +II – I +I – I 0

96 Elektroliza soli Cu Cl 2  Cu 2+ + 2Cl – (K) Cu 2+  Cu 0 (A) 2Cl –  Cl 2 0 + II –I + 2 e – 2 e e e

97 Elektroliza soli kuchennej pozostającej w roztworze wodnym Na Cl  Na + + Cl – (K) 2H +  H 2 0 (A) 2Cl –  Cl 2 0 + 2 e – 2 e e e H 2 O  H + + OH – Na + OH – W wyniku tego procesu otrzymujemy: gazowy chlor i wodór (a po ich połączeniu chlorowodór) oraz wodorotlenek sodu, który w obecności fenoloftaleiny zaróżowił się. Roztwór wodny chlorowodoru to kwas solny. To doświadczenie wyjaśniło nam skąd wzięła się zwyczajowa nazwa kwasu chlorowodorowego.


Pobierz ppt "Właściwości fizyczne soli Właściwości chemiczne soli Wzory soli Występowanie, zastosowanie i znaczenie soli Otrzymywanie soli Wykrywanie soli Obliczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google