Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd 1 z 14 Z korzyścią dla Ciebie i środowiska, w którym żyjesz Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd 1 z 14 Z korzyścią dla Ciebie i środowiska, w którym żyjesz Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE."— Zapis prezentacji:

1 Slajd 1 z 14 Z korzyścią dla Ciebie i środowiska, w którym żyjesz Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE INWESTYCJI OZE ZE ŚRODKÓW BOŚ Forum Czystej Energii, Poznań 27.10.2015 r. Targi POL-ECO-SYSTEM 2015 r.

2 Slajd 2 z 14 Doświadczenie (1991- ½ 2015) Finansowanie OZE w BOŚ  16,9 mld zł kredytów BOŚ na eko-przedsięwzięcia  44,0 mld zł to wartość zakończonych eko-inwestycji finansowanych przez BOŚ OZE (38,9% OA)

3 Slajd 3 z 14 3 liczba [szt.]kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe1213 377 380 Kolektory słoneczne13 774280 037 Pompy ciepła2 127144 420 Kotły opalane biomasą1 029140 726 Produkcja biopaliw2886 964 Biogaz1782 481 Małe elektrownie wodne7840 692 Fotowoltaika67931 253 Geotermia (+przyłącza)27 005 Łącznie17 8554 190 957 Doświadczenie (1991- ½ 2015) Finansowanie OZE w BOŚ

4 Slajd 4 z 14 Warunki cenowe Wkład własny Dopasowanie finansowania do harmonogramu działań Możliwości łączenia środków Kredyty komercyjne Preferencje po stronie cenowej – obniżone oprocentowanie Preferencje po stronie nakładów na inwestycje – dotacja, premia Preferencje po stronie konstrukcji finansowania – obniżony wkład własny, wydłużona karencja i in. Kredyty preferencyjne Formy finansowania OZE w BOŚ Banku Każdy wybór może być właściwy

5 Slajd 5 z 14 Finansowanie OZE w BOŚ - produkty Mądrość polega na umiejętnym wyborze KREDYT Z DOBRĄ ENERGIĄ Kredyty inwestycyjne i obrotowe na przedsięwzięcia OZE realizowane przez spółki celowe  Kwota kredytu inwestycyjnego: do 90% kosztów netto inwestycji (w przypadku JST do 100% kosztów brutto)  Okres kredytowania: do 20 lat  Karencja: w spłacie kapitału – do 18 miesięcy; w spłacie odsetek – do 18 miesięcy,  Harmonogram spłat dostosowany do projekcji finansowych projektu KREDYTY WE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICZNYMI INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI Cel kredytowania i rodzaj inwestora określone w umowach z partnerami  Okres kredytowania: do 10 lat  Karencja: w spłacie kapitału – do 2 lat,  Obniżone marże i prowizje w stosunku do oferty standardowej

6 Slajd 6 z 14 EKOKREDYT PV Pakiet obejmujący: instalację fotowoltaiczną, kompleksowe finansowanie, montaż i gwarancję, ubezpieczenie instalacji  Kwota kredytu w przedziale 5 – 50 tys. zł  Okres kredytowania: do 180 m-cy  Prowizja dla Klientów nabywających instalację od dostawcy współpracującego z BOŚ – 0% (dla pozostałych – 5%) Finansowanie OZE w BOŚ - produkty Mądrość polega na umiejętnym wyborze KREDYTY WE WSPÓŁPRACY Z WFOŚiGW Cel kredytowania, rodzaj inwestora i warunki kredytowania określone w umowach z Funduszami  Preferencje polegające na:  obniżonym oprocentowaniu  dotacji do kosztów kwalifikowanych EKOKREDYT PROSUMENT Kredyt z dotacją na mikroinstalacje OZE  Preferencyjny kredyt – oprocentowanie 1% w skali roku  Dotacja w wysokości 40% lub 20% kosztów kwalifikowanych

7 Slajd 7 z 14 Finansowanie OZE w BOŚ - produkty Mądrość polega na umiejętnym wyborze TERMOULGA Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe, m.in. zamiana źródeł ciepła na odnawialne  Premia termomodernizacyjna w wysokości 20% wykorzystanej kwoty kredytu i nie więcej niż:  16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia  2-krotność przewidywanych rocznych kosztów energii określonych w audycie EKOLOGICZNY KREDYT HIPOTECZNY Kredyt hipoteczny w przypadku gdy budynek wyposażony jest w odnawialne źródło energii lub charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na energię  Marża kredytu obniżona w stosunku do standardowej dla kredytu hipotecznego KREDYT EKOOSZCZĘDNY Na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych, których celem jest uzyskanie oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia m.in.  energii elektrycznej  ciepła  Na wniosek Klienta kredyt może być spłacany z oszczędności

8 Slajd 8 z 14 Z korzyścią dla Ciebie i środowiska, w którym żyjesz CO DALEJ NA RYNKU OZE NOWE WYZWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI

9 Slajd 9 z 14 Prosument EkoKredyt Prosument – II nabór (tylko BOŚ bank)  zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami do produkcji prądu;  przedłużenie okresu obowiązywania dotacji w wysokości odpowiednio 20% i 40% na 2016 r.;  obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;  podniesienie limitu maksymalnego kosztu kwalifikowanego dla instalacji mikrokogeneracji na biogaz;  zmiana i doprecyzowanie niektórych wymagań technicznych oraz części zapisów dotyczących uprawnień do projektowania i montażu instalacji;  dostęp do programu dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych realizujących przedsięwzięcia również w budynkach jednorodzinnych;  rozszerzenie pojęcia dysponowania nieruchomością o spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego;  dopuszczenie rozliczania efektów na podstawie dokumentu „potwierdzającego możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej”.

10 Slajd 10 z 14 Ustawa o OZE Prognozy są bardzo trudne, szczególnie w odniesieniu do przyszłości/Woody Allen/ Jaką wielkość produkcji zadeklarować? Rozliczenie w okresach trzyletnich  Produkcja poniżej 85% deklarowanej – kara  Przekroczenie deklarowanej produkcji – za nadwyżkę cena energii czarnej Jaką przyjąć cenę?  Niższa – bo decyduje o wygraniu aukcji  Wyższa – bo jest źródłem przychodu Ograniczenia:  Cena referencyjna  Pomoc publiczna SYSTEM AUKCYJNY Ile można zaryzykować?  Hazard  Rozsądek  Bezpieczeństwo Czynniki ryzyka oszacowania produkcji  Jakość danych pomiarowych  Adekwatność modelu Prawidłowe oszacowanie przychodów czyli co pomniejszy zysk  Koszty bilansowania  Koszty profilu

11 Slajd 11 z 14 System aukcyjny Kredyt bankowy  KIEDY?  Przed przystąpieniem do aukcji – dla zapewnienia źródeł realizacji projektu (promesa kredytu)  Po przeprowadzeniu aukcji – gdy znajdzie się w gronie tych, którzy wygrali (umowa kredytu)  PARAMETRY BIZNESOWE PROJEKTU / RYZYKA  Cena sprzedaży energii  Koszt bilansowania handlowego, koszt profilu  Ilość energii  Udział własny  Okres kredytowania, spłata kredytu  Zabezpieczenia  Niezależny doradca techniczny

12 Slajd 12 z 14 Ustawa o OZE Prognozy są bardzo trudne, szczególnie w odniesieniu do przyszłości/Woody Allen/ Dotacja czy feed-in-tariff? Jeśli dotacja to…?  Gmina  WFOŚiGW  Bank PROSUMENT Jak uwzględnić wszystkie aspekty?  Podatki  Działalność gospodarcza  Pomoc publiczna  Taryfy  Dystrybucja Czego nie wiesz? Czego się nie spodziewasz? Co Cię czeka? A jeśli Ustawa się zmieni? Jaką moc zainstalować?  Adekwatną do zapotrzebowania  Wyższą – dla zysku

13 Slajd 13 z 14 Prosument O czym warto pamiętać Zużycie bezpośrednie Energia zbilansowana Produkcja Zapotrzebowanie Koszt dystrybucji Zysk ze sprzedaży  Zawsze bilansowanie półroczne (nawet przy cenach gwarantowanych)  Koszty dystrybucji nie podlegają bilansowaniu  Dotacja wyklucza ceny gwarantowane  Wymóg cokwartalnego sprawozdania do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o ilości energii wytworzonej w mikroinstalacji i energii wprowadzonej do sieci

14 Slajd 14 z 14 Dziękuję za uwagę Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. grazyna.kasprzak@bosbank.pl 22 850 88 59 https://www.bosbank.pl/glowni-ekolodzy Polecam


Pobierz ppt "Slajd 1 z 14 Z korzyścią dla Ciebie i środowiska, w którym żyjesz Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google