Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na lubuskim rynku pracy Gorzów Wielkopolski, czerwiec 2007 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na lubuskim rynku pracy Gorzów Wielkopolski, czerwiec 2007 roku."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na lubuskim rynku pracy Gorzów Wielkopolski, czerwiec 2007 roku

2 Liczba bezrobotnych w okresie styczeń 2006 - maj 2007 Zmniejszenie liczby bezrobotnych o 34,8%

3 Wybrane kategorie struktury bezrobotnych 56,5% kobiety zamieszkali na wsi zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy z prawem do zasiłku 42,6% 16,8% 2,1% osoby do 12 miesięcy po ukończeniu szkoły 2,8% Dane za miesiąc maj 2007 roku

4 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Młodzież do 25 roku życia18,1% Powyżej 50 roku życia22,1% Długotrwale bezrobotni62,3% Bez kwalifikacji zawodowych31,3% Samotnie wychowujące dzieci do 7 lat6,7% Niepełnosprawni4,3% Dane za miesiąc maj 2007 roku

5 Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych według stanu na koniec maja 2007 roku Liczba niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne2.694 Liczba osób niepełnosprawnych rejestrujących się jako bezrobotne napływ 411 Liczba osób niepełnosprawnych wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy 170 Zgłoszona liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych 43

6 2002 rok 1 grupa zawodowa na 354 ogółem 2004 rok 38 grup zawodowych na 409 ogółem 2006 rok 249 zawodów na 1.381 ogółem 0,3% ogółu 9,3% ogółu 18,0% ogółu Skala zawodów deficytowych w regionie lubuskim Zawody deficytowe, to zawody, w których liczba zgłoszonych ofert pracy jest wyższa niż liczba zarejestrowanych bezrobotnych

7 Lp. Powiatowy Urząd Pracy Kwota na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu (§2 ust.1 pkt 1 rozp.) – algorytm (w tys. zł) Kwoty środków będące w dyspozycji samorządu województwa (w tys. zł) Zwiększenia limitów ze środków będących w dyspozycji Ministra (w tys. zł) 1Gorzów Wlkp.5 578,92 367,92 030,6 2Krosno Odrz.3 264,41 465,01 021,0 3Międzyrzecz2 629,8978,4641,3 4Nowa Sól4 238,11 731,2700,8 5Słubice2 398,4952,5829,7 6Strzelce Kraj.2 993,01 256,7421,3 7Sulęcin1 867,6907,6964,1 8Świebodzin1 771,8781,3324,2 9Wschowa1 759,9828,1223,9 10Zielona Góra5 574,92 264,6996,5 11Żagań3 807,11 737,4936,3 12Żary4 022,61 828,21 297,5 OGÓŁEM39 906,517 098,910 387,2 Kwoty środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia według źródła ich przeznaczenia w układzie powiatowych urzędów pracy w roku 2006

8 Stopień wydatkowania i zaangażowania środków FP przyznanych w ramach algorytmu w roku 2006

9 Stopień wydatkowania i zaangażowania środków FP przyznanych w ramach tzw. rezerwy regionalnej w roku 2006

10 Stopień wydatkowania i zaangażowania środków FP przyznanych w ramach tzw. rezerwy Ministra w roku 2006

11 Wyszczególnienie200420052006 Otrzymane limity środków Funduszu Pracy na programy rynku pracy (ogółem w zł) 56.192.300,0075.869.000,0067.392.600,00 Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na programy rynku pracy (ogółem w zł) 53.919.141,4173.248.695,0866.167.000,92 Stopień wykorzystania środków Funduszu Pracy na programy rynku pracy (ogółem w %) 96,096,598,2 Liczba osób, które zostały objęte aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu 20.50022.85732.495 Podstawowe dane obrazujące przeznaczenie i wykorzystanie środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia w latach 2004÷2006

12 Lp. Powiatowy Urząd Pracy Kwota na finansowanie programów na rzecz przeciwdziała nia bezrobociu (§2 ust.1 pkt 1 rozp.) - algorytm Z rezerwy regionalnej (§7 ust.3 rozp.) Środki z tzw. rezerwy regionalnej na realizację projektów w ramach SPO RZL w 2007 r. w tym Razem na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałani a bezrobociu (5+6) na działanie 1.2 na działanie 1.3 125678910 1GORZÓW WLKP.6 614,8 1 946,8803,11 143,78 561,6 2KROSNO ODRZ.4 753,6 1 124,7451,5673,25 878,3 3MIĘDZYRZECZ3 545,0 905,8375,9529,94 450,8 4NOWA SÓL5 864,1 1 487,7612,0875,77 351,8 5SŁUBICE3 193,9999,2834,1345,2488,95 027,2 6STRZELCE KRAJ.4 137,3 1 048,4431,4617,05 185,7 7SULĘCIN2 606,9 654,5269,9384,63 261,4 8ŚWIEBODZIN2 528,6 620,0255,7364,33 148,6 9WSCHOWA2 592,9 615,3252,7362,63 208,2 10ZIELONA GÓRA7 150,8 1 816,3746,31 070,08 967,1 11ŻAGAŃ5 235,2 1 332,5549,7782,86 567,7 12ŻARY5 843,8 1 410,8581,4829,47 254,6 OGÓŁEM54 066,9999,213 796,95 674,88 122,168 863,0 Podział środków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia w roku 2007 według stanu na dzień 11 czerwca 2007 r.

13 Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej w Zielonej Górze w roku 2006 rozpatrzyła 78 wniosków. W trakcie swoich prac przeznaczyła do odbywania służby zastępczej 58 poborowych, a 13 spośród nich skierowała do jej odbycia. Wojewódzkie Komendy Uzupełnień 26 poborowych skierowały do rezerwy po ukończeniu przez nich 28 roku życia. Łącznie na koniec grudnia 2006 roku 14 poborowych odbywało służbę zastępczą, a 184 czekało na skierowanie do niej. W pierwszym kwartale 2007 roku efektem podjętych działań było: (a) rozpatrzenie przez Komisje Wojewódzką ds. Służby Zastępczej 19 wniosków, (b) przeznaczenie do odbywania służby zastępczej 13 poborowych, (c) skierowanie do odbycia służby zastępczej 28 poborowych. Łącznie na koniec marca 2007 roku 42 poborowych odbywało służbę zastępczą, 106 oczekiwało na skierowanie do służby zastępczej. Status podmiotów według nowych regulacji o służbie zastępczej posiadało już 31 zakładów pracy. Realizacja zadań z zakresu służby zastępczej

14 Rejestr instytucji szkoleniowych Od momentu obowiązywania przepisów dotyczących rejestru instytucji szkoleniowych tj. grudnia 2004 roku, do końca I kwartału 2007 roku ogółem wydano 165 zaświadczeń o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych, wykreślono zaś 29 podmiotów. Na koniec I kwartału w rejestrze było aktywnych 136 podmiotów szkoleniowych.

15 Agencje zatrudnienia zarejestrowane w województwie lubuskim *34 agencje pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, *33 agencje pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, *25 agencji doradztwa personalnego, *33 agencje pracy tymczasowej, *16 agencji poradnictwa zawodowego Dane za miesiąc maj 2007 roku

16 Wsparcie dla osób poszukujących pracy w państwach Unii Europejskiej System koordynacji zabezpieczeń społecznych z tytułu bezrobocia Wydawanie zaświadczeń o uprawnieniu do pobierania zasiłku Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu Wydawanie decyzji w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych Udzielanie informacji o warunkach pracy i mieszkania w Państwach UE Udzielanie informacji o ofertach pracy, dostępnych w sieci EURES Pomoc przy rekrutacji pracowników do pracy za granicą

17 Sytuacja na lubuskim rynku pracy Gorzów Wielkopolski, czerwiec 2007 roku


Pobierz ppt "Sytuacja na lubuskim rynku pracy Gorzów Wielkopolski, czerwiec 2007 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google