Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BAZY DANYCH Microsoft Access Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BAZY DANYCH Microsoft Access Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i."— Zapis prezentacji:

1 BAZY DANYCH Microsoft Access Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Laboratorium Biocybernetyki 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. C3/205 horzyk@agh.edu.pl, Google: Adrian Horzyk Adrian Horzyk Adrian Horzyk KWERENDY SQL & DML

2 BAZY DANYCH SQL – Structured Query Language [S Q L] GB, [siquel] US STRUKTURALNY JĘZYK ZAPYTAŃ SQL: Nazywany jest językiem programowania baz danych Nazywany jest językiem programowania baz danych Nie jest pełnym językiem programowania Nie jest pełnym językiem programowania Służy do manipulacji danymi poprzez formułowanie zapytań. Służy do manipulacji danymi poprzez formułowanie zapytań. Zapytania tworzone są w języku manipulacji danymi DML – Data Manipulation Language. Zapytania tworzone są w języku manipulacji danymi DML – Data Manipulation Language. Do podstawowych instrukcji DML zalicza się, np.: SELECT, FROM, DISTINCT, WHERE, ORDERED BY, GROUPED BY… Do podstawowych instrukcji DML zalicza się, np.: SELECT, FROM, DISTINCT, WHERE, ORDERED BY, GROUPED BY…

3 BAZY DANYCH KWERENDY Kwerendy – zapytania do bazy danych: Projektowane są często z wykorzystaniem graficznych interfejsów, np. w Accessie. Projektowane są często z wykorzystaniem graficznych interfejsów, np. w Accessie. Fizycznie są jednak przekształcane na zapis w języku DML, który jest częścią SQLa. Fizycznie są jednak przekształcane na zapis w języku DML, który jest częścią SQLa. Bardziej skomplikowane kwerendy mogą być prostsze do zapisania bezpośrednio w DMLu. Bardziej skomplikowane kwerendy mogą być prostsze do zapisania bezpośrednio w DMLu.

4 BAZY DANYCH RODZAJE KWEREND Kwerendy – zapytania do bazy danych: Kwerendy wybierające i tworzące projekcje (SELECT) Kwerendy wybierające i tworzące projekcje (SELECT) Kwerendy krzyżowe (SELECT, TRANSFORM) budujące tabele przestawne, umożliwiając zliczanie, sumowanie, obliczanie średniej, a w Accessie również odchylenia i wariancji. Kwerendy krzyżowe (SELECT, TRANSFORM) budujące tabele przestawne, umożliwiając zliczanie, sumowanie, obliczanie średniej, a w Accessie również odchylenia i wariancji. Kwerendy tworzące tabele (SELECT … INTO) Kwerendy tworzące tabele (SELECT … INTO) Kwerendy aktualizujące dane (UPDATE) Kwerendy aktualizujące dane (UPDATE) Kwerendy dołączające dane (INSERT … INTO) Kwerendy dołączające dane (INSERT … INTO) Kwerendy usuwające istniejące dane (DELETE) Kwerendy usuwające istniejące dane (DELETE)

5 Baza danych Firma Firma zatrudnia pracowników, którzy mogą korzystać w pracy z samochodu, niektórzy sprzedają towary lub realizują dostawy dla klientów.

6 Baza danych Firma – schemat relacji MENU: NARZĘDZIA BAZY DANYCH  Relacje Relacje pomiędzy tabelami odwzorowują związki (relacje) pomiędzy danymi zawartymi w tych tabelach. Relacje realizowane są poprzez klucze główne i klucze obce. W przypadku gdy nie każdy pracownik posiada samochód, nie można żądać od bazy wymuszania więzów integralności. Relacje pomiędzy tabelami odwzorowują związki (relacje) pomiędzy danymi zawartymi w tych tabelach. Relacje realizowane są poprzez klucze główne i klucze obce. W przypadku gdy nie każdy pracownik posiada samochód, nie można żądać od bazy wymuszania więzów integralności.

7 KWERENDY WYBIERAJĄCE MENU: TWORZENIE  Kreator kwerend Kwerendy wybierające tworzą perspektywy istniejących tabel, umożliwiając ograniczenie wyświetlanych danych do podzbioru pożądanych. Instrukcja SELECT wykorzystywana jest do pobrania serii pól z wybranej tabeli lub tabel. SELECT atrybut1, …, atrybutN FROM tabela

8 KWERENDY WYBIERAJĄCE MENU: TWORZENIE  Kreator kwerend Kwerendy wybierające tworzą perspektywy istniejących tabel, umożliwiając ograniczenie wyświetlanych danych do podzbioru pożądanych. Instrukcja SELECT wykorzystywana jest do pobrania serii pól z wybranej tabeli lub tabel. SELECT atrybut1, …, atrybutN FROM tabela

9 KWERENDY WYBIERAJĄCE MENU: TWORZENIE  Kreator kwerend Kwerendy wybierające tworzą perspektywy istniejących tabel, umożliwiając ograniczenie wyświetlanych danych do podzbioru pożądanych. Instrukcja SELECT wykorzystywana jest do pobrania serii pól z wybranej tabeli lub tabel. SELECT atrybut1, …, atrybutN FROM tabela

10 KWERENDY WYBIERAJĄCE Kwerendy wybierające tworzą perspektywy istniejących tabel. Tak powstałe perspektywy można traktować podobnie jak inne tabele i wykonywać na nich kolejne kwerendy, np. sortujące, filtrujące. Kwerendy wybierające tworzą perspektywy istniejących tabel. Tak powstałe perspektywy można traktować podobnie jak inne tabele i wykonywać na nich kolejne kwerendy, np. sortujące, filtrujące. Instrukcja SELECT wykorzystywana jest do pobrania serii pól z wybranej tabeli lub tabel. SELECT atrybut1, …, atrybutN FROM tabela

11 KWERENDY WYBIERAJĄCE Instrukcja SELECT DISTINCT robi to samo co SELECT z tą różnicą, iż wybiera tylko unikalne wiersze zgodnie z podanymi atrybutami: SELECT DISTINCT atrybut1, …, atrybutN FROM tabela

12 KWERENDY WYBIERAJĄCE MENU: TWORZENIE  Kr. kwerend Możliwość wyszukiwania i usuwania duplikatów może być bardzo cenna, szczególnie w odniesieniu do perspektyw, które takie duplikaty mogą zawierać. Kwerenda wyszukująca duplikaty może być bardzo przydatna, szczególnie w przypadku, gdy chcemy utworzyć klucz główny dla tabeli spośród istniejących danych. Nasza perspektywa Telefony Pracowników nie zawiera duplikatów całych wierszy ani duplikatów dla poszczególnych atrybutów.

13 KWERENDY WYBIERAJĄCE MENU: TWORZENIE  Kreator kwerend Kwerenda wyszukująca duplikaty może być bardzo przydatna, szczególnie w przypadku, gdy chcemy utworzyć klucz główny dla tabeli spośród istniejących danych.

14 KREATOR i PROJEKTANT KWEREND MENU: TWORZENIE  Projekt kwerendy Najpierw należy wybrać tabele, dla których kwerenda będzie projektowana. Kreator kwerend ma sporo ograniczeń. Nie umożliwia np. tworzenia wyrażeń, więc bardziej skomplikowane kwerendy zmuszeni jesteśmy tworzyć w widoku projektu kwerendy.

15 PROJEKTOWANIE KWERENDY W górnej części widzimy tabele, z których kwerenda będzie pobierać dane, w dolnej projektujemy kwerendę

16 PROJEKTOWANIE KWERENDY Podwójne kliknięcie atrybutu lub wybranie z pozycji Pole Uruchomienie kwerendy przez naciśnięcie wykrzyknika w menu. SELECT Nazwa FROM TOWARY

17 KREATOR i PROJEKTANT KWEREND MENU: NARZĘDZIA KWEREND  PROJEKTOWANIE  Uruchom ! Po uruchomieniu otrzymamy perspektywę Kwerenda1 wg projektu kwerendy. Projektant kwerend umożliwia nam określenie różnych warunków, uporządkowania itp., które mają być zastosowane do wybranych tabel i ich atrybutów.

18 KREATOR i PROJEKTANT KWEREND MENU: NARZĘDZIA KWEREND  PROJEKTOWANIE  Uruchom ! Po uruchomieniu otrzymamy informacje o tym, które meble są drogie. Uzupełniamy kwerendę o pozycję Cena (podwójnie klikając ją w tabeli lub wybierając z listy), i dodajemy pole obliczeniowe wpisując: Drogie: IIf([Cena]>2000;"Drogie";"Ekonomiczne").

19 PROJEKTOWANIE KWERENDY W następnej kolumnie definiujemy: Złączenie: Drogie & „ „ & Nazwa, które połączy wartość tych dwóch kolumn:

20 PROJEKTOWANIE KWERENDY W polu zwróć wybieramy: 5 oraz ustawiamy sortowanie malejąco. Z tabeli samochody, chcemy wyświetlić 5 najnowszych (rocznikowo) samochodów:

21 PROJEKTOWANIE KWERENDY ŁĄCZENIE DANYCH Z RÓŻNYCH TABEL

22 BAZY DANYCH

23


Pobierz ppt "BAZY DANYCH Microsoft Access Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google