Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA ZYSKU I RENTOWNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA ZYSKU I RENTOWNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA ZYSKU I RENTOWNOŚCI

2 ZYSK KSIĘGOWY Zysk księgowy (bilansowy) =
= przychody – koszty explicite (udokumentowane) Zysk księgowy w rachunku zysków i strat w zależności od miar przychodów i kosztów wyraża się jako: zysk ze sprzedaży, zysk operacyjny, zysk brutto i zysk netto Zysk brutto jest zbliżony do dochodu, będącego podstawą naliczania podatku dochodowego

3 ZYSK EKONOMICZNY (ponadnormalny, nadzwyczajny)
Zysk ekonomiczny = przychody – koszty explicite (księgowe) – koszty implicite (ukryte, alternatywne) łącznie z zyskiem normalnym Zysk normalny – minimalny zysk, zachęcający przedsiębiorcę do kontynuacji danej działalności; czyli do nie przeniesienia czynników produkcji do alternatywnej działalności

4 Rachunek zysków i strat
Wariant porównawczy: -ma cztery składniki przychodów ze sprzedaży: przychody ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby

5 Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy (c.d.)
Przedstawia koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym Różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami operacyjnymi stanowi zysk ze sprzedaży

6 Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
1.Zawiera tylko dwie pozycje przychodów: Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 2.Przedstawia koszty w układzie kalkulacyjnym: Koszty wytworzenia produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu

7 Rachunek zysków i strat - wspólne elementy obu wariantów
Zaczynają się od zysku ze sprzedaży Pozostałe przychody i koszty operacyjne Zysk na działalności operacyjnej Przychody i koszty finansowe Zysk brutto na działalności gospodarczej Zyski i straty nadzwyczajne Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto

8 Analiza wstępna rachunku zysków i strat
Ustalenie i ocena zmian w przychodach, kosztach i zyskach Badanie relacji między różnymi miernikami zysku Badanie struktury przychodów ze sprzedaży

9 Analiza szczegółowa rachunku zysków i strat
Badanie czynników zysku, przychodów i kosztów Analizy porównawcze

10 Rentowność przedsiębiorstwa
W liczniku wskaźnika rentowności mogą być różne mierniki zysku W mianowniku wskaźnika rentowności mogą być różne wielkości, np..: przychody ze sprzedaży, przychody ogółem, koszty uzyskania przychodów,aktywa, kapitał własny, zatrudnienie. Obowiązuje zasada adekwatności mierników z licznika i mianownika

11 Rentowność (deficytowość) przedsiębiorstwa – przykłady mierników
Rentowność sprzedaży = Zysk ze sprzedaży : przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny : przychody operacyjne Rentowność przychodów = zysk netto: przychody ogółem Rentowność aktywów = zysk netto : aktywa Rentowność kapitału własnego = zysk netto : kapitał własny

12 Rentowność aktywów – return on assets (ROA)
Mianownik – średni stan aktywów ogółem Licznik: Zysk netto Zysk operacyjny Zysk netto + amortyzacja Można badać oddzielnie rentowność aktywów trwałych i obrotowych

13 Dezagregacja wskaźnika rentowności aktywów
Zysk operacyjny : aktywa = Zysk operacyjny : przychody * przychody : aktywa Rentowność aktywów = Rentowność sprzedaży * obrotowość aktywów Formuła ta służy wyborowi polityki sprzedaży 1. Polityka ilości – wysoka obrotowość i niska rentowność sprzedaży (niskie ceny i duży obrót) 2. Polityka jakości – niska obrotowość i wysoka rentowność Podać przykład

14 Rentowność kapitału własnego- Return on Equity (ROE)
ROE = zysk netto : kapitał własny Szczególnie ważny dla właścicieli Wpływa na wysokość dywidendy i wartość przedsiębiorstwa Wskaźnik syntetyczny podlegający dezagregacji na co najmniej trzy wskaźniki objaśniające (determinujące)

15 Dezagregacja wskaźnika rentowności kapitału własnego
Zysk : kapitał własny = Zysk : aktywa * aktywa : kapitał własny Rentowność kapitału własnego = rentowność aktywów * mnożnik kapitału własnego (dźwignia finansowa) = rentowność sprzedaży * obrotowość aktywów * mnożnik kapitału własnego Wierzchołek piramidy Du Ponta


Pobierz ppt "ANALIZA ZYSKU I RENTOWNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google