Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obróbka plastyczna Opracował dr inż. Tomasz Dyl

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obróbka plastyczna Opracował dr inż. Tomasz Dyl"— Zapis prezentacji:

1 Obróbka plastyczna Opracował dr inż. Tomasz Dyl

2 Podstawowe procesy obróbki plastycznej
Walcowanie Wyciskanie Ciągnienie Kucie i prasowanie Tłoczenie

3 Podstawowe procesy obróbki plastycznej
Walcowanie jest obróbką, która polega na plastycznym odkształcaniu materiału wprowadzonego między dwa walce współpracujące ze sobą i przechodzącego między nimi. Ze względu na rodzaj ruchu walcowanego materiału, kształt i ustawienie walców rozróżnia się walcowanie: a) wzdłużne, w którym materiał wykonuje ruch postępowy, a walce o osiach wzajemnie równoległych obracają się w kierunkach przeciwnych - otrzymuje się tak głównie blachy, taśmy, pręty i kształtowniki; b) poprzeczne, w którym materiał wykonuje ruch obrotowy, a walce o osiach równoległych obracają się w zgodnym kierunku - wykonuje się tak śruby, wkręty i koła zębate; c) skośne, w którym materiał wykonuje ruch postępowo - obrotowy, a walce o osiach wzajemnie skośnych obracają się w zgodnych kierunkach - wytwarza się tak tuleje rurowe, kule itp.; d) okresowe, w którym materiał wykonuje ruch postępowy lub postępowo - zwrotny, a walce o osiach równoległych (o przekrojach niekołowych) obracają się w przeciwnych kierunkach - produkuje się tak tuleje rurowe, przedkuwki, wyroby ornamentowe itp.; e) specjalne, które jest kombinacją omówionych sposobów walcowania - wyrabia się tak bose koła wagonowe i inne wyroby o złożonym kształcie.

4 Walcowanie Schematy walcowania: a) wzdłużnego,
2 Schematy walcowania: a) wzdłużnego, b) poprzecznego, c) skośnego, d) okresowego, e) specjalnego; 1 - materiał, 2 - walce, 3 - podpora, 4 – trzpień [14]

5 Wyciskanie Wyciskanie - zwane również prasowaniem wypływowym, polega na wywieraniu nacisku na wsad umieszczony w pojemniku (inaczej zwanym recypientem), na skutek czego metal wypływa przez otwór matrycy, przyjmując kształty wyznaczone jego zarysem. W zależności od kierunku płynięcia metalu względem kierunku posuwu rozróżniamy: a)     wyciskanie współbieżne, b)    wyciskanie przeciwbieżne, c)    wyciskanie złożone. Do wyciskania używa się pras mechanicznych i hydraulicznych. Za pomocą wyciskania na gorąco wyrabia się wydłużone wyroby hutnicze, jak rury, kształtowniki, pręty, a nawet w przypadku metali nieżelaznych druty. Metodą wyciskania na zimno produkuje się wiele rożnych wyrobów gotowych, jak np. tubki do past, części maszyn itp.

6 Wyciskanie Sposoby wyciskania:
a) wyciskanie przeciwbieżne, b) wyciskanie współbieżne, c) wyciskanie złożone [14]

7 Wyciskanie Schemat wyciskania (współbieżnego) hydrostatycznego; 1 – nurnik, 2 – pojemnik – cylinder wysokiego ciśnienia, 3 – uszczelka, 4 – wsad, 5 – matryca, 6 – ciecz o wysokim ciśnieniu

8 Ciągnienie Ciągnienie - polega na odkształcaniu plastycznym niemal wyłącznie na zimno wyrobów walcowanych lub wyciskanych przez powierzchnie wewnętrzne ciągadła. Ciągadło, podobnie jak matryca w procesie wyciskania, nadaje wyrobowi ciągnionemu właściwe kształty i wymiary przekroju poprzecznego. Ciągnienie przeprowadza się na ciągarkach bębnowych i ławowych. Schemat ciągnienia [14]

9 Ciągnienie Schemat ciągnienia drutu

10 Kucie i prasowanie Kucie i prasowanie - ten proces polega na ściskaniu kutego metalu między kowadłem a bijakiem lub miedzy połówkami matrycy. Kuć można pod młotami lub prasami, w obu przypadkach w metalu przerobionym plastycznie powstają podobne stany naprężenia oraz odkształcenia. Schemat kucia swobodnego [14]

11 Tłoczenie Tłoczenie - służy ono do wyrobu z blach lub taśm naczyń przestrzennych. Przeprowadza się je na prasach mechanicznych i hydraulicznych. Cięcie - polega na rozdzieleniu całkowitym lub częściowym materiału. Przeprowadza się je na nożycach i w wykrojnikach. Gięcie - jest to kształtowanie blachy lub taśmy bez zmiany jej grubości; do tych procesów należy również gięcie rur, kształtowników, prętów itp. Przeprowadzamy je na prasach, giętarkach, walcach.

12 Tłoczenie Schemat procesu tłoczenia: I - stempel, M - matryca, K - blacha, N - wytłoczka, s - grubość blachy, D - średnica blachy, dm - średnica wytłoczki [14]


Pobierz ppt "Obróbka plastyczna Opracował dr inż. Tomasz Dyl"

Podobne prezentacje


Reklamy Google