Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tradycyjne wartości, nowoczesne studia. Tradycja i nowoczesność  Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów prowadzi działalność od końca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tradycyjne wartości, nowoczesne studia. Tradycja i nowoczesność  Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów prowadzi działalność od końca."— Zapis prezentacji:

1 Tradycyjne wartości, nowoczesne studia

2 Tradycja i nowoczesność  Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów prowadzi działalność od końca XIX wieku  Obecnie Ignatianum jest wyższą uczelnią kościelną z prawami państwowymi

3 STATYSTYKI Na naszej Uczelni studiuje obecnie ponad trzy tysiące studentów i studentek. Na studia I oraz II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) w ostatnim roku przyjęliśmy łącznie 1046 osób, tj. ok. 18 % więcej aniżeli w roku ubiegłym. Na dzień 02.10.15 Akademia Ignatianum zatrudniała 367 pracowników, w tym 227 osób to nauczyciele akademiccy. Jest wśród nich 21 profesorów i 47 doktorów habilitowanych. Ponadto na Ignatianum pracuje liczna grupa pracowników naukowych na podstawie umów cywilno-prawnych.

4 EDUKACJA JEZUICKA TO: blisko 200 jezuickich Uniwersytetów i placówek naukowych, rozsianymi po całym świecie. Marka „jesuit university” jest dobrze rozpoznawalna w kręgach akademickich na prawie wszystkich kontynentach.

5 Aula wielka miejsce ważnych uroczystości akademickich

6 Nowoczesne sale wykładowe

7 Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów

8 Dziedziniec, miejsce spotkań studentów

9 Zofijówka, budynek administracyjno- biurowy

10 Nasze zalety: - Lokalizacja – centrum Krakowa - Nowoczesny budynek – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - Brak zajęć w niedziele - Wysoki poziom studiów - Niskie czesne za studia niestacjonarne - Bezpłatne studia stacjonarne - Wykwalifikowana kadra naukowa - Dbałość o rozwój zawodowy studentów - Wysokie stypendia socjalne

11 OFERTA EDUKACYJNA – STUDIÓW I STOPNIA Wydział filozoficzny: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - dziennikarstwo internetowe - dziennikarstwo prasowe - dziennikarstwo radiowe - dziennikarstwo telewizyjne Filozofia - edukacja etyczna - etyka i coaching - filozofia, biznes, polityka - filozofia klasyczna i współczesna Kulturoznawstwo - cyberkultura i media - edukacja artystyczna - turystyka kulturowa - sztuki wizualne i teatr - zarządzanie instytucjami kultury Psychologia - wspomaganie rozwoju - psychologia kliniczna - psychokryminologia Wydział pedagogiczny: - Pedagogika - - edukacja i opieka pozaszkolna z animacją środowiskową - - pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - Praca socjalna - - praca socjalna z dzieckiem i z rodziną - - praca socjalna z migrantami i uchodźcami - - aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Filologia angielska - - nauczanie j. angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych - - redakcja tekstów anglojęzycznych - Administracja i polityka publiczna - - administracja samorządowa i fundusze europejskie - - administracja publiczna i służby państwowe - - analityk i koordynator polityk publicznych w administracji - - Administration and Public Policy in the European Union - Politologia - - bezpieczeństwo publiczne - - zarządzanie informacją i media - - public relations i marketing polityczny - - International Politics and Communication KRAKÓW

12 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W MYSŁOWICACH: - Pedagogika - - pedagogika resocjalizacyjna - - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - - dziennikarstwo prasowe - - dziennikarstwo radiowe - - dziennikarstwo telewizyjne - - dziennikarstwo internetowe

13 AKADEMICKIE BIURO KARIER Akademickie Biuro Karier systematycznie organizuje i prowadzi warsztaty dla studentów i absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie. Warsztaty dotyczą kompetencji interpersonalnych, takich jak: - - komunikacja, - - autoprezentacja, - - asertywność, - - oraz konkretnych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Za każdym razem dbamy o to, aby program warsztatu czy spotkania był atrakcyjny dla odbiorców oraz stwarzał możliwość przełożenia posiadanej przez nich wiedzy na praktykę.

14 ERASMUS+ PROGRAMME W roku akademickim 2014/2015 skończył się, dobrze znany, program Erasmus. Jego miejsce zajął Program Erasmus PLUS w całkiem nowej formule, którego kształt ustaliła Komisja Europejska. Program Erasmus PLUS obejmuje pięć, dotychczas prowadzonych osobno, programów: - Comenius, - Leonardo, - Erasmus, - Grundtvig, - Transvensal.

15 GDZIE MOŻNA WYJECHAĆ? Kraje do jakich wyjeżdżają studenci w ramach Erasmus+ to między innymi: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy i inne.

16 KOŁA NAUKOWE STUDENTÓW Samorząd Studencki Artystyczne Koło Naukowe Stacja Twórcza Koło Naukowe Turystyki Kulturowej Dziennikarskie Koło Naukowe Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu ASUMPT Koło Historyczno-Artystyczne SztukARTeria Koło Naukowe Nauk Politycznych

17 Współorganizowane są i wspierane przez naszych studentów akcje charytatywne: - „Rodacy-Bohaterom”, - „Dzieci Kresowe na małopolskich ścieżkach historii”, - akcje krwiodawstwa, - organizowanie festiwali twórczości studenckiej: - - „Cecyliada”, - - „Juwenalia”, - - oraz imprez towarzyszących corocznemu, krakowskiemu „Festiwalowi Nauki”. (Nowością w tegorocznym Festiwalu była impreza sportowa „Światło(o)bieg. Nasza ignacjańska sztafeta zajęła w nim pierwsze miejsce w kategorii VIP-ów.)

18 KIM JESTEŚMY? Absolwent Ignatianum poza wiedzą w zakresie wybranego kierunku studiów posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji w duchu ignacjańskim odwołującej się do doświadczenia, refleksji, działania i oceny własnych działań w świetle zdobytej wiedzy.

19

20 DOŁĄCZ DO NAS www.facebook.com/akademiaignatianum twitter.com/AkademiaIgnatia akademiaignatianum.blogspot.com www.ignatianum.edu.pl

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY!


Pobierz ppt "Tradycyjne wartości, nowoczesne studia. Tradycja i nowoczesność  Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów prowadzi działalność od końca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google