Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomika transportu Mgr Kateryna Lysenko. * Zalety: * przestrzenne rozmieszczenie dróg * środki transportu przystosowane do przewozu niemal każdego rodzaju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomika transportu Mgr Kateryna Lysenko. * Zalety: * przestrzenne rozmieszczenie dróg * środki transportu przystosowane do przewozu niemal każdego rodzaju."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomika transportu Mgr Kateryna Lysenko

2 * Zalety: * przestrzenne rozmieszczenie dróg * środki transportu przystosowane do przewozu niemal każdego rodzaju ładunku * korzystny czas transportu * dostawa od drzwi do drzwi * możliwość wyboru trasy * częstotliwość i terminowość dostaw * możliwość dowozu do przewoźników innych gałęzi

3 * Wyniki badań Cambridge University, według których, jeden 40-tonowy tir w ciągu 3 sekund niszczy nawierzchnię tak samo jak 163 840 samochodów osobowych, przejeżdżających przez ten sam punkt

4 Przewozy drogowe cało pojazdowe FTL (Full Trailer Load) częściowe LTL (Less than Trailer Load) drobnicowe

5 * Zalety: * dominuje w przewozach międzykontynentalnych * nieograniczona struktura ładunkowa * jest najbardziej opłacalny w przewozach na duże odległości * łatwy dostęp do światowych centrów gospodarczych

6 brak możliwości przewozów od drzwi do drzwi (door-to-door); na pierwszym i ostatnim odcinku drogi do odbiorcy zazwyczaj trzeba skorzystać z innej gałęzi transportu, najczęściej z transportu drogowego niska opłacalność na krótkich odcinkach niewielka prędkość statków mała częstotliwość kursowania czasochłonne operacje w porcie morskim

7 * przewoźnik liczy fracht za tonę wagową lub objętościową w zależności od tego, która z nich jest dla niego korzystniejsza; zależy to od specyfiki ładunku; * jeżeli jest on lekki, ale jest przestrzenny (np. tona styropianu), stawka będzie liczona za tonę objętościową, * jeżeli z kolei ładunek jest ciężki, ale ma małą objętość (np. elementy stalowe), to stawka zostanie naliczona za każdą tonę wagową.

8 * Regularna – liniowa - jest najczęściej wykorzystywana w przewozach ładunków drobnicowych; * regularnie obsługuje określone porty; * dominują w niej przewozy kontenerowe; * Nieregularna – trampowa - statek nie jest wykorzystywany w połączeniach regularnych; * obsługuje przede wszystkim ładunki masowe; * stawki frachtowe są ustalane każdorazowo w drodze negocjacji;

9 * Kontenerowce – do przewozu kontenerów

10 * Drobnicowce – są najbardziej uniwersalne, najczęściej są wykorzystywane do obsługi żeglugi liniowej, można nimi przewieźć każdy ładunek drobnicowy lub półmasowy (np. kawa w workach)

11 * statki ro-ro – statki o poziomym systemie załadunku

12 * masowce – przeznaczone do przewozu masowych ładunków suchych, najczęściej wykorzystywane w żegludze trampowej; * niektóre z nich są wykorzystywane do przewozu tylko jednego rodzaju ładunku,

13 * chłodniowce, * zbiornikowce – przeznaczone do przewozu ładunków płynnych, z reguły wyspecjalizowane, * statki specjalistyczne – np. do przewozu sztuk ponadgabarytowych – statki półzanurzalne, dźwigowce. * tankowce;

14

15 * Zalety: * idealny do przewozu ładunków masowych, takich jak węgiel, zboże * dużą masowość, jednym pociągiem można przewozić duże partie ładunków * w zależności od zapotrzebowania można tworzyć pociągi złożone z różnej liczby wagonów * uniwersalność taboru, dzięki czemu możliwy jest przewóz różnego rodzaju ładunków

16 * Wady: * nierównomierność rozmieszczenia przestrzennego, co uniemożliwia bezpośredni dostęp do wielu miejsc * konieczność skorzystania dodatkowo z transportu samochodowego * dodatkowe operacje przeładunkowe powodują wydłużenie czasu oraz wzrost kosztów i ryzyka uszkodzenia ładunku * w przewozach międzynarodowych dodatkowym utrudnieniem są różne parametry techniczne sieci zasilania lokomotyw i zasady sterowania ruchem pociągów * nie dopuszcza się przewóz ładunków zbyt dużych i zbyt ciężkich, a także niektórych ładunków niebezpiecznych

17 * Cechy: * wykorzystywany w przewozach międzykontynentalnych oraz na duże odległości w obrębie jednego kontynentu * jest najbardziej opłacalny w przewozach towarów lekkich, o wysokiej wartości * nie każdy ładunek da się przewieźć transportem lotniczym, gdyż samoloty mają ograniczoną ładowność * wykorzystuje się do przewozu towarów, które wymagają szybkiej dostawy, tj. poczty, lekarstw, przesyłek ekspresowych i kurierskich oraz produktów szybko psujących się, np. kwiatów.

18 * przewiezienie ładunku samochodem na lotnisko * oczekiwanie na lotnisku nadania * przelot * oczekiwanie na odbiór przesyłki na lotnisku przeznaczenia * przewiezienie samochodem ładunku z lotniska do odbiorcy

19 * Samolotami pasażerskimi * Samolotami typu combi * Samolotami towarowymi – cargo – ok. 20-80 t.

20 * Cechy: * może być wykorzystywany do transportu towarów jedynie tam, gdzie pozwalają na to warunki naturalne * przewóz ładunków masowych na średnie lub duże odległości * niskie koszty przewozu, szczególnie na duże odległości * wszystkie przewozy ładunków są cało statkowe (tzn. ładunki wypełniają cały statek) * niewielka prędkość statków, długi czas przewozu

21

22 * Cechy: * zastosowanie jednostki ładunkowej (np. kontenera), dzięki czemu nie ma potrzeby każdorazowego przeładunku towaru przy zmianie środka transportu * w jednym procesie transportowym wykorzystane są co najmniej dwie gałęzie transportu * przewóz odbywa się na podstawie jednej umowy (a w związku z tym także jednego dokumentu) z jednym wykonawcą, odpowiedzialnym za organizację i przebieg całego procesu

23 * przewozy kontenerowe drogą morską i lądową * przewozy z wykorzystaniem transportu lądowego i promu * przewozy z wykorzystaniem transportu kolejowego i samochodowego

24 * rurociągi – gaz 95%, ropa naftowa 90%, mleko * taśmociągi – ładunki sypkie (w górnictwie) * przewody – energia elektryczna * plusy: szybkość, niskie koszty * minus: przesyłanie tylko jednego rodzaju ładunku

25 * Cel ćwiczenia. Umiejętność identyfikacji i charakterystyki zalet poszczególnych gałęzi transportowych. Świadomość podobieństw i różnic w charakterystyce gałęzi transportowych * Posegreguj i przyporządkuj cechy do danej gałęzi transportu. Dla ułatwienia w nawiasach podano liczbę cech, które należy przyporządkować danej gałęzi. * Czas realizacji ćwiczenia max. 45 minut * Za każdą prawidłowa odpowiedź: 0,25 pkt. Suma punktów możliwych do uzyskania: 10pkt. * Praca zespołowa – 4 osoby * Rozliczenie zadania: Rozwiązania zadania należy przepisać (przerysować) na kartę odpowiedzi wpisując imię i nazwisko osób zespołu oraz sygnaturę kierunku.

26


Pobierz ppt "Ekonomika transportu Mgr Kateryna Lysenko. * Zalety: * przestrzenne rozmieszczenie dróg * środki transportu przystosowane do przewozu niemal każdego rodzaju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google