Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IRENEUSZ SIUDEM. Definicja 2 Uzależnienie behawioralne, czyli od czynności (action addiction, behavioral dependency). Jest to uzależnienie od popędów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IRENEUSZ SIUDEM. Definicja 2 Uzależnienie behawioralne, czyli od czynności (action addiction, behavioral dependency). Jest to uzależnienie od popędów,"— Zapis prezentacji:

1 IRENEUSZ SIUDEM

2 Definicja 2 Uzależnienie behawioralne, czyli od czynności (action addiction, behavioral dependency). Jest to uzależnienie od popędów, jak np. od gier hazardowych czy komputerowych, Internetu, jedzenia, pracy, zakupów. Repertuar takich zachowań ciągle się poszerza. Oprócz wymienionych wskazuje się także na uzależnienie od seksu, telefonu komórkowego, środków masowego przekazu. © Ireneusz Siudem

3 Klasyfikacja uzależnień  od środków psychoaktywnych  od czynności, zachowań  od pracowania  jedzenia  kupowania  Internetu  gier hazardowych  telewizji  Seksu  masturbacji  telefonu psychoaktywne (substancjalne) behawioralne (niesubstancjalne) 3 © Ireneusz Siudem

4 4  tanoreksja (uzależnienie od opalania się, przede wszystkim w solarium),  ortoreksja (nadmierna koncentracja na zdrowym jedzeniu),  bigoreksja (przesadna dbałość o własną sylwetkę, poprzez podejmowanie ćwiczeń fizycznych, wysokobiałkową dietę, stosowanie sterydów anabolicznych),  alkoreksja (zastępowanie jedzenia alkoholem w celu utrzymania szczupłej sylwetki).  uzależnienie od zabiegów medycyny estetycznej (głównie botoksu) czy chirurgii plastycznej. Klasyfikacja uzależnień © Ireneusz Siudem

5 Diagnoza uzależnienia  silne pragnienie lub poczucie przymusu podejmowania określonych czynności,  trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z danym obszarem działania,  fizjologiczne objawy odstawienia, występujące, gdy zachowanie zostało przerwane lub ograniczone,  stwierdzenie tolerancji (potrzeba nasilania zachowań w celu uzyskania efektów wcześniej uzyskiwanych przy mniejszym nasileniu),  narastające zaniedbywanie innych źródeł przyjemności,  kontynuacja szkodliwych zachowań mimo ich wyraźnych szkód. 5 © Ireneusz Siudem

6 6 Środowiskowe przejawy zagrożenia uzależnieniem determinujące „osobowość ryzyka” NAŁOGOWA OSOBOWOŚĆ © Ireneusz Siudem

7 Kondycja psychiczna współczesnej młodzieży Niewystarczające umiejętności wychowawcze rodziców -Zaburzenia rozwoju emocjonalnego dziecka Przemiany społeczne -Rozwój komunikacji medialnej -Wzrost siły nabywczej pieniądza -Pluralizacja światopoglądowa Niewydolny system opiekuńczo- wychowawczy szkoły -Brak indywidualizacji w pracy z uczniem -Brak systemu zajęć rozwijających sferę emocjonalno-społeczną Negatywne wzorce społeczne -Kryzys rodziny -Kult pośpiechu, bezrefleksyjność -Zadaniowość -Bezwzględny relatywizm Inwalida emocjonalny Inwalida emocjonalny © Ireneusz Siudem

8 Inwalida emocjonalny Inwalida emocjonalny Nieumiejętność radzenia sobie z przeżywanymi emocjami Brak zadowolenia z zawieranych kontaktów interpersonalnych Brak umiejętności zawierania trwałych i głębokich więzi międzyludzkich Nieumiejętność radzenia sobie z porażką i stresem Efekty specyfiki środowiska © Ireneusz Siudem

9 Inwalida emocjonalny Inwalida emocjonalny DEPRYWACJA POTRZEB – GŁÓD EMOCJONALNY ZASADA SZYBKIEJ PRZYJEMNOŚCI NIEDOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA NIEUMIEJĘTNOŚĆ ODRACZANIA GRAFYFIKACJI Cechy niedojrzałości społecznej © Ireneusz Siudem

10 Konsumpcja Seks Przemoc Środki psychoaktywne ŚRODKI ZASTĘPCZE Zachowania ekstremalne Inwalida emocjonalny Inwalida emocjonalny CZYNNIKI STYMULACYJNO - KOMPENSACYJNE Hazard i inne uzależnienia behawioralne © Ireneusz Siudem

11 NADSTYMULACJA ŚRODOWISKOWANADWRAŻLIWOŚĆ STYMULACYJNA OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA © Ireneusz Siudem

12 WZROST ZAPOTRZEBOWANIA NA STYMULACJĘ NIEDOBÓR STYMULACJI © Ireneusz Siudem

13 poszukiwanie mocnych doznań i przygód podatność na znudzenie poszukiwanie doświadczeń poszukiwanie stymulacji intelektualnej rozhamowanie Marvin Zuckerman poszukiwanie nowości unikanie szkody uzależnienie od nagrody dopaminaserotoninanoradrenalina Robert C. Cloninger © Ireneusz Siudem

14 BADANIA HAZARDZISTÓW 14 Test osobowości- Erich Mittenecker i Walter Toman w polskiej adaptacji - Elżbiety Renaty Dajek © Ireneusz Siudem

15 15 Skala Grupa hazardzistówGrupa kontrolna MSDCentylOpisMSDCentylOpis A Samokrytyka – Brak samokrytyki 10,531,9424Wynik niski11,561,8935Wynik niski B Nastawienie społeczne – nastawienie aspołeczne 5,873,108 Wynik bardzo niski 10,162,7850 Wynik przeciętny C Ekstrawersja - Introwersja6,403,6617Wynik niski10,632,3364 Wynik przeciętny D Neurotyczny- nieneurotyczny 9,175,0711Wynik niski15,202,4088Wynik wysoki E Niemaniakalny - Maniakalny 4,401,4557 Wynik przeciętny 4,501,4657 Wynik przeciętny F Niedepresyjny - Depresyjny 3,303,3110Wynik niski7,571,9455 Wynik przeciętny G Nieschizoidalny - Schizoidalny 4,133,1016Wynik niski7,431,8371Wynik wysoki H Nieparanoidalny - Paranoidalny 5,133,1035Wynik niski4,31,7722Wynik niski I Wegetatywnie stabilny – Wegetatywnie labilny 6,105,076Wynik bardzo niski 12,202,8869Wynik przeciętny

16 Czy istnieje „nałogowa osobowość”? 16  zespół cech sprzyjających uzależnieniom  powtarzające się cechy ludzi uzależnionych:  niedojrzałość emocjonalna  niska samoocena  niska odporność na stres  trudności w wyrażaniu uczuć  perfekcjonizm  impulsywność  przezwyciężanie nieśmiałości  podwyższony poziom lęku, depresja  duża potrzeba stymulacji, doznań  różne zaburzenia osobowości © Ireneusz Siudem

17 Psychologiczne wyjaśnienie fenomenu hazardu  Dlaczego ludzie angażują się w często bardzo niekorzystne dla siebie gry?  Dlaczego robią to, pomimo ponoszenia strat i oczywistej świadomości, że pokaźne zyski przemysłu hazardowego biorą się z pieniędzy przegranych przez graczy? 17 © Ireneusz Siudem

18 Wyjaśnienie na gruncie behawioryzmu  Warunkowanie instrumentalne – wzmocnienia pozytywne powodują chętne angażowanie się w daną sytuację  Wzmocnienia nieregularne (losowe) są dużo bardziej skuteczne niż regularne  Wady tego podejścia:  Nie da się go stosować do wszystkich gier  Nie tłumaczy, dlaczego ludzie w ogóle zaczynają grać  Nie tłumaczy, dlaczego ludzie stosują nieoptymalne strategie  Nie tłumaczy różnic indywidualnych 18 © Ireneusz Siudem

19 Wyjaśnienie na gruncie psychoanalizy  Model hazardu – amerykański psychoterapeuta i lekarz Edmund Bergler (1957)  Struktura osobowości – id, ego, superego  Id – zasada przyjemności, superego – zasada rzeczywistości  Hazardzista nieświadomie chce przegrać – to narcystyczny neurotyk, który nieświadomie buntuje się przeciwko zasadzie rzeczywistości 19 © Ireneusz Siudem

20 Model hazardu wg Berglera 20 Świadomość Rozczarowanie „świat jest niesprawiedliwy” Nieświadomość Masochistyczna przyjemność Chce wygraćBunt przeciwko rzeczywistości Poczucie winy – chce przegrać GRA PRZEGRANA © Ireneusz Siudem

21 Wyjaśnienie na gruncie psychologii poznawczej  Badania nad podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności od początku prowadzone były z wykorzystaniem prostych loterii  Teoria normatywna (SEU) vs. teoria deskryptywna (teoria perspektywy)  Myślenie heurystyczne  Heurystyki dostępności, reprezentacji i kotwiczenia  Pozorne korelacje (np. stereotypy, myślenie magiczne)  Wady tego podejścia – trudno ocenić, z jakim błędem mamy do czynienia w danej chwili 21 © Ireneusz Siudem

22 Cyberprzestrzeń jako przykład obiektu uzależnienia behawioralnego 22 © Ireneusz Siudem

23 CECHY CYBERPRZESTRZENI JAKO PRZYCZYNA UZALEŻNIENIA ograniczenie doświadczeń sensorycznych brak kontaktu fizycznego między uczestnikami tekst pisany dominującą formą kontaktów m.in. maile, czaty, fora dyskusyjne, komunikatory płynność tożsamości i anonimowość umożliwia aktorstwo sieciowe eliminuje strach przed odrzuceniem społecznym odmienne stany świadomości stany świadomości podobne do marzeń sennych zmęczenie i pobudzenie 23 © Ireneusz Siudem

24 zrównanie statusów (brak barier kulturowych i społecznych decydujące znaczenie mają kompetencje komunikacyjne i umiejętność autoprezentacji pokonywanie ograniczeń przestrzennych niezależność od miejsca zamieszkania i odległości płynność czasowa możliwość synchronicznej (czat) i asynchronicznej (email) komunikacji wielość kontaktów społecznych możliwość kontaktu z ogromną liczbą osób lub grup 24 CECHY CYBERPRZESTRZENI JAKO PRZYCZYNA UZALEŻNIENIA © Ireneusz Siudem

25 możliwość stałego zapisu dokumentowanie w postaci plików interakcyjność możliwość wylogowania przerwy w dostępie dostępność możliwość korzystania przez całą dobę i praktycznie w każdym miejscu 25 CECHY CYBERPRZESTRZENI JAKO PRZYCZYNA UZALEŻNIENIA © Ireneusz Siudem

26 K RYTERIA DIAGNOSTYCZNE NADMIERNEGO UŻYWANIA I NTERNETU Występowanie pięciu z poniższych objawów: zaabsorbowanie Internetem – uporczywe myślenie o poprzednich lub planowanych sesjach poświęcanie coraz więcej czasu Internetowi w celu osiągnięcia oczekiwanego stopnia zadowolenia bezskuteczne próby kontrolowania, ograniczania lub przerywania korzystania z Internetu występowanie niepokoju, wahań nastroju, przygnębienia przy ograniczaniu korzystania pozostawanie on-line dłużej niż planowano 26 © Ireneusz Siudem

27 K RYTERIA DIAGNOSTYCZNE NADMIERNEGO UŻYWANIA I NTERNETU narażanie się z powodu używania Internetu na utratę bliskich relacji interpersonalnych, pracy, szkoły okłamywanie bliskich, terapeuty lub innych osób w celu ukrycia wzrastającego zainteresowania Internetem korzystanie z Internetu w celu ucieczki przed problemami lub poprawy obniżonego nastroju (poczucia winy, lęku, depresji) 27 © Ireneusz Siudem

28 D WA TYPY NADMIERNEGO UŻYWANIA I NTERNETU specyficzny typ nadmiernego używania Internetu może rozwinąć się u osób, które pierwotnie przejawiają zachowania patologiczne zależność w odniesieniu do specyficznych funkcji Internetu – nadużywanie serwisów seksualnych, pornograficznych, gier hazardowych on-line uzależnienia od Internetu mają charakter wtórny nie zmienia się obiekt uzależnień, a jedynie sposób zaspokajania potrzeb – ich realizacja przebiega w świecie wirtualnym nadmierne korzystanie dotyczy zwykle tylko jednego aspektu (funkcji) używania Internetu 28 © Ireneusz Siudem

29 D WA TYPY NADMIERNEGO UŻYWANIA I NTERNETU niespecyficzny typ nadmiernego używania Internetu ogólne i wielowymiarowe wykorzystywanie Internetu osoby należące do tej grupy spędzają w sieci wiele godzin dziennie, często bez konkretnego celu patologia w zachowaniu tych użytkowników nie pojawiłaby się, gdyby osoby te nie korzystały z Internetu fascynacja społecznym kontekstem sieci – możliwość komunikowania się i nawiązywania znajomości, otrzymywania zainteresowania i wsparcia społecznego chęć przebywania w lepszym, wirtualnym świecie 29 © Ireneusz Siudem

30 C ZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE NIESPECYFICZNY TYP NADMIERNEGO UŻYWANIA I NTERNETU brak wsparcia w rodzinie izolacja społeczna trudności emocjonalne i komunikacyjne 30 © Ireneusz Siudem

31 31 poczta@isiudem.pl 602 79 63 68 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Osobowościowe i środowiskowe przejawy zagrożenia uzależnieniem


Pobierz ppt "IRENEUSZ SIUDEM. Definicja 2 Uzależnienie behawioralne, czyli od czynności (action addiction, behavioral dependency). Jest to uzależnienie od popędów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google