Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015"— Zapis prezentacji:

1 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ANALIZA WYNIKÓW

2 HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Część HUMANISTYCZNA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Opracował: Marek Skrzyński

3 HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Część HUMANISTYCZNA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Opracował: Marek Skrzyński

4 - odczytywanie informacji z tablicy genealogicznej
Część HUMANISTYCZNA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Analiza jakościowa Mocne strony: - odczytywanie informacji z tablicy genealogicznej - odczytywanie informacji z mapy - wyszukiwanie informacji w tekście źródłowym Słabe strony: - rozpoznawanie ilustracji - pytania typu prawda – fałsz - pytania na uzupełnianie Rekomendacje: - ćwiczyć rozpoznawanie źródeł ikonograficznych - pracować z pytaniami typu prawda – fałsz - pracować z taśmą chronologiczną - częściej analizować diagramy i wykresy Opracował: Marek Skrzyński

5 Część HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI Opracowała: Renata Każmierak

6 Część HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI Opracowała: Renata Kaźmierak

7 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

8 biologia chemia fizyka geografia Klasa A 56.5% 53.4% 62.1% 54.04%
Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA WYNIKI KLAS W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW biologia chemia fizyka geografia Klasa A 56.5% 53.4% 62.1% 54.04% Klasa B 47.6% 41.6% 50.6% 48.8% Klasa C 68% 49.6% 58.5% 53.7% Klasa D 65.4% 49.4% 71.4% 57.1% Szkoła 59.37% 48.5% 60.65% 53.41% Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

9 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

10 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

11 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

12 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

13 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA MOCNE I SŁABE STRONY Przedmiot MOCNE STRONY (p>0,7) SŁABE STRONY (p<0,3) BIOLOGIA Uczeń: Wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmów do stawonogów, pajęczaków oraz identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z wyżej wymienionych grup na podstawie obecności tych cech. Porównuje cechy morfologiczne grup zwierząt wymienionych powyżej. wyjaśnia na odpowiednich przykładach na czym polega dobór naturalny i sztuczny Brak w słabego wyniku wśród wyników szkoły CHEMIA Uczeń : wyjaśnia pojęcia reakcji strąceniowej […], na podstawie tabeli rozpuszczalności soli[…]wnioskuje o wyniku reakcji strąceniowej prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu[…] projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od nienasycowych FIZYKA analizuje i porównuje wartość sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy […]; opisuje zjawiska topnienie, krzepnięcia, parowania, skraplania […] posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego. Odczytuje dane z tabeli wyznacza ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy planuje doświadczenie lub pomiar GEOGRAFIA lokalizuje na mapach (również konturowych) […] najważniejsze obiekty geograficzne na świecie […] ([…]morza[…]) przedstawia (wykorzystuje również własne obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz długość trwania dnia i nocy[…] podaje najważniejsze geograficzne następstwa ruchów Ziemi. Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

14 REKOMENDACJE – działania naprawcze
Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA WNIOSKI Dla uczniów naszego gimnazjum egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych okazał się umiarkowanie trudny, tylko dla klasy 3B był trudny. Uczniowie gimnazjum uzyskali średni wynik 15,27 pkt.(54,5%) Najwyższe wyniki uzyskała klasa 3C i 3 D, najniższy klasa 3 B. Uczniowie klasy 3A uzyskali średni wynik 15,8 pkt.(56,4%) Uczniowie klasy 3B uzyskali wynik 13,2 pkt.(47,1%) Uczniowie klasy 3C uzyskali najwyższy wynik w szkole 16,09 pkt.(57,46%) Uczniowie klasy 3D uzyskali wynik średni 16 pkt.(57,14%) Tylko uczniowie klasy 3B uzyskali średni wynik niższy o 2,07 pkt. od średniego wyniku szkoły pozostałe klasy uzyskały wyniki wyższe od średniego wyniku szkoły. W zakresie przedmiotów przyrodniczych największy problem uczniom sprawiły zadania dotyczące projektowania i analizowania doświadczeń. Zadaniem trudnym okazało się również zadanie dotyczące przedstawiania zmian w oświetleniu Ziemi oraz długości trwania dnia i nocy podania najważniejszych geograficznych następstw ruchów Ziemi. REKOMENDACJE – działania naprawcze - rozwiązywać w III klasach testy z lat ubiegłych i dostępne testy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego; - na przedmiotach przyrodniczych należy ćwiczyć zastosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce; - doskonalić analizowanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. - ćwiczyć zadania dotyczące stężenia procentowego. Opracowały: Agnieszka Biegaj, Monika Ziętek

15 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
MATEMATYKA WYNIKI TESTU (ŁATWOŚĆ TESTU) średni wynik łatwość stanin Klasa A 12,61 43 % 4 Klasa B 11,04 38 % 3 Klasa C 13,95 48 % 6 Klasa D 14,58 50% Szkoła 13,05 45% 5 Opracowała: Małgorzata Dudzińska - Piętal

16 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
MATEMATYKA Opracowała: Małgorzata Dudzińska - Piętal

17 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
MATEMATYKA Opracowała: Małgorzata Dudzińska - Piętal

18 Część MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
MATEMATYKA MOCNE I SŁABE STRONY KLASA MOCNE STRONY (p>0,7) SŁABE STRONY (p<0,3) III A Zadanie 1 Zadanie 6 Zadanie 8 Zadanie 4 Zadanie 14 Zadanie 15 III B Zadanie 12 Zadanie 13 Zadanie 16 Zadanie 22 Zadanie 23 III C Zadanie 3 Zadanie 7 Zadanie 9 Zadanie 17 III D Opracowała: Małgorzata Dudzińska - Piętal

19 JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY
Część JĘZYKOWA JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY Opracowała: Kamila Berdys

20 JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY
Część JĘZYKOWA JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY Łatwość zadań w poszczególnych obszarach obszary rozumienie ze słuchu znajomość funkcji językowych rozumienie tekstów pisanych znajomość środków językowych cały arkusz KLASA III A 0,71 łatwy 0,58 umiarkowanie trudny 0,72 0,59 0,66 KLASA III B 0,64 0,44 trudny 0,60 0,49 0,56 KLASA III C 0,78 0,69 0,73 0,75 KLASA III D 0,67 0,57 0,65 Opracowała: Kamila Berdys

21 JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY
Część JĘZYKOWA JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY Opracowała: Kamila Berdys

22 JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM ROZSZERZONY
Część JĘZYKOWA JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM ROZSZERZONY Opracowała: Kamila Berdys

23 rozumienie tekstów pisanych znajomość środków językowych
Część JĘZYKOWA JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM ROZSZERZONY Łatwość zadań w poszczególnych obszarach obszar rozumienie ze słuchu rozumienie tekstów pisanych znajomość środków językowych wypowiedź pisemna cały arkusz KLASA III A 0,47 trudny 0,53 umiarkowanie trudny 0,24 0,44 0,42 KLASA III B 0,41 0,14 bardzo trudny 0,32 KLASA III C 0,62 0,59 0,54 0,55 KLASA III D 0,75 łatwy 0,22 0,15 0,33 Opracowała: Kamila Berdys

24 JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM ROZSZERZONY
Część JĘZYKOWA JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM ROZSZERZONY Opracowała: Kamila Berdys

25 ćwiczenie umiejętności zastosowania różnych struktur gramatycznych;
Część JĘZYKOWA JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM ROZSZERZONY REKOMENDACJE: ćwiczenie zwrotów i pytań dotyczących reakcji językowych używanych w sytuacjach życia codziennego; utrwalanie i rozwijanie słownictwa – rozwiązywanie ćwiczeń pozwalających na zastosowanie tej wiedzy w praktyce; ćwiczenie umiejętności zastosowania różnych struktur gramatycznych; omawianie zadań zawierających parafrazowanie zdań w języku angielskim oraz różnego rodzaju transformacje leksykalno-gramatyczne; ćwiczenie tłumaczeń; tworzenie własnych wypowiedzi pisemnych w formie maila lub listu nieformalnego z elementami opisu, zaproszenia, relacjonowania wydarzeń czy wyrażanie i uzasadnianie opinii; ćwiczenie sprawności rozumienia tekstu, zarówno słuchanego jak i czytanego, jako całości a także rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. Opracowała: Kamila Berdys

26 JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY
Część JĘZYKOWA JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY Opracowała: Anna Gromek

27 JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY
Część JĘZYKOWA JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY Łatwość zadań w poszczególnych obszarach obszary rozumienie ze słuchu znajomość funkcji językowych rozumienie tekstów pisanych środków cały arkusz KL. III A 0,55 umiarkowanie trudny 0,57 0,33 trudny 0,52 0,49 KL. III C 0,54 0,41 0,38 0,42 KL. III D 0,68 0,53 0,40 0,51 Opracowała: Anna Gromek

28 JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY
Część JĘZYKOWA JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY Opracowała: Anna Gromek

29 Wnioski: Rekomendacje:
Część JĘZYKOWA JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY Wnioski: Test dla większości uczniów okazał się trudny. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami dotyczącymi rozumienia ze słuchu, co okazało się umiarkowanie trudne. Znajomość funkcji językowych dla większości uczniów okazała się umiarkowanie trudna, natomiast rozumienie tekstów pisanych – trudne. Zadania sprawdzające znajomość środków językowych okazały się również trudne. Rekomendacje: - analizowanie tekstów czytanych, czyli ogólne rozumienie tekstu oraz wyszukiwanie w tekstach szczegółów, - ćwiczenie umiejętności zastosowania różnych struktur gramatycznych, - utrwalanie pytań oraz zwrotów dotyczących reakcji językowych używanych w sytuacjach życia codziennego, - powtarzanie strategii egzaminacyjnych sprawdzających umiejętność rozwiązywana różnych typów zadań. Opracowała: Anna Gromek

30 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google