Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚREDNIA WAŻONA SZKOŁA PODSTAWOWA W LIGOCIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚREDNIA WAŻONA SZKOŁA PODSTAWOWA W LIGOCIE"— Zapis prezentacji:

1 ŚREDNIA WAŻONA SZKOŁA PODSTAWOWA W LIGOCIE

2 Średnia ważona – średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią. Jeżeli wszystkie wagi są takie same (wszystkie elementy tak samo znaczące), wówczas średnia ważona równa jest znanej już wszystkim średniej arytmetycznej.

3 ŚREDNIA WAŻONA Podstawą do wystawienia oceny semestralnej/końcoworocznej z następujących przedmiotów: język polski język angielski historia matematyka przyroda religia jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych

4 Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę.
Najistotniejszy wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną ma ocena za samodzielną pracę na lekcji: pisanie prac klasowych i sprawdzianów. System ten pozwala w sposób jednoznaczny wystawić ocenę semestralną i końcoworoczną.

5 Uczeń na każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie określić średnią ważoną z otrzymanych ocen. Przyjęcie w szkole WO opartego na ocenianiu uczniów w kategoriach wagi wystawianej oceny ma na celu: ujednolicenie systemu oceniania, podwyższenie jakości oceniania, motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy.

6 Formy aktywności i ich waga:
Ze względu na specyfikację przedmiotu, wagi ocen do każdego z nich nauczyciele dobierają indywidualnie, informując uczniów o ich wartości. Formy aktywności Waga Praca klasowa 7 Sprawdzian Kartkówka 4 Test Odpowiedź ustna Aktywność 3 Zadanie domowe

7 Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali: 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 5,75 5,5 4,75 4,5 3,75 3,5 2,75 2,5 1,75 1,5

8 Przykład: Uczeń otrzymał w ciągu semestru następujące oceny: 3, 3+, 4-, 5, 4, 4+, 1, 3, 5, 4, 5- prace klasowe: 3, 3+ sprawdziany: 4- kartkówka: 5, 4 odpowiedź: 4+, 1 aktywność: 3, 5 praca domowa: 4, 5-

9 śr. waż. = 3,67 co daje nam ocenę dobrą
Liczymy średnią ważoną: waga 7 oceny: 3, 3+, waga 4 oceny: 5, 4, 4+, 1 waga 3 oceny: 3, 5, 4, 5- śr. waż. = 3,67 co daje nam ocenę dobrą

10 Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
Wynik średniej ważonej Ocena szkolna 0 ÷ 1,60 niedostateczny 1,61 ÷ 2,60 dopuszczający 2,61 ÷ 3,60 dostateczny 3,61 ÷ 4,60 dobry 4,61 ÷ 5,40 bardzo dobry powyżej celujący

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ŚREDNIA WAŻONA SZKOŁA PODSTAWOWA W LIGOCIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google