Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Średnia ważona – średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Średnia ważona – średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią."— Zapis prezentacji:

1

2 Średnia ważona – średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią. Jeżeli wszystkie wagi są takie same (wszystkie elementy tak samo znaczące), wówczas średnia ważona równa jest znanej już wszystkim średniej arytmetycznej.

3 Podstawą do wystawienia oceny semestralnej/końcoworocznej z następujących przedmiotów: język polski język angielski historia matematyka przyroda religia historia jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych

4 Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę. Najistotniejszy wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną ma ocena za samodzielną pracę na lekcji: pisanie prac klasowych i sprawdzianów. System ten pozwala w sposób jednoznaczny wystawić ocenę semestralną i końcoworoczną.

5 Uczeń na każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie określić średnią ważoną z otrzymanych ocen. Przyjęcie w szkole WO opartego na ocenianiu uczniów w kategoriach wagi wystawianej oceny ma na celu: ujednolicenie systemu oceniania, podwyższenie jakości oceniania, motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy.

6 Formy aktywności i ich waga: Ze względu na specyfikację przedmiotu, wagi ocen do każdego z nich nauczyciele dobierają indywidualnie, informując uczniów o ich wartości. Formy aktywnościWaga Praca klasowa7 Sprawdzian7 Kartkówka4 Test4 Odpowiedź ustna4 Aktywność3 Zadanie domowe3

7 Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali: 66-5+55-4+44-3+33-2+22-1+1 65,755,554,754,543,753,532,752,521,751,51

8 Przykład: Uczeń otrzymał w ciągu semestru następujące oceny: 3, 3+, 4-, 5, 4, 4+, 1, 3, 5, 4, 5- prace klasowe: 3, 3+ sprawdziany: 4- kartkówka: 5, 4 odpowiedź: 4+, 1 aktywność: 3, 5 praca domowa: 4, 5-

9 Liczymy średnią ważoną: waga 7 oceny: 3, 3+, 4- waga 4 oceny: 5, 4, 4+, 1 waga 3 oceny: 3, 5, 4, 5- śr. waż. = 3,67 co daje nam ocenę dobrą

10 Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: Wynik średniej ważonejOcena szkolna 0 ÷ 1,60niedostateczny 1,61 ÷ 2,60dopuszczający 2,61 ÷ 3,60dostateczny 3,61 ÷ 4,60dobry 4,61 ÷ 5,40bardzo dobry powyżejcelujący

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Średnia ważona – średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią."

Podobne prezentacje


Reklamy Google