Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Radio Track ■ standard rynkowy ■ zarządzanie badaniem: KBR ■ realizacja Millward Brown.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Radio Track ■ standard rynkowy ■ zarządzanie badaniem: KBR ■ realizacja Millward Brown."— Zapis prezentacji:

1 Radio Track ■ standard rynkowy ■ zarządzanie badaniem: KBR ■ realizacja Millward Brown

2 ■ badanie ciągłe realizowane przez cały rok z wyjątkiem kilkunastu dni – najważniejszych świąt, nieprzerwanie od 2001 roku ■ badany jest cały rynek obecnie lista stacji obejmuje 277 stacji – wszystkie legalnie nadające w polskim eterze (w tym stacje nadające cyfrowo) ■ badanie odzwierciedla złożoność współczesnego rynku radiowego w badaniu są wykorzystywane różne metody: połączenia na komórki i stacjonarne, dzienniczek online, dzienniczek papierowy ■ publikacja 12 razy w roku wyniki publikowane są co miesiąc w postaci kroczącej trzymiesięcznej fali ■ badane są wszystkie platformy słuchanie radia FM, DAB+, słuchanie przez internet, za pośrednictwem anten satelitarnych i tv kablowych Radio Track podstawowe informacje

3 7 tys. miesięcznie (84 tys. rocznie) 70% 30% DAR codzienne wywiady telefoniczne (CATI) 7 tys. rocznie 50-60% 40-50% DZIENNICZEK samodzielnie wypełniana ankieta Radio Track metodologia

4 Metodologie badań radiowych w Europie DAR Austria, Bułgaria, Chrowacja, Cypr, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Polska, Portugalia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Ukraina Dzienniczek Belgia, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Francja, Turcja, Wielka Brytania Pasywne Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria DAR Dzienniczek Pasywne źródło: EGTA, maj 2015

5 Radio Track kwestionariusz ■ znajomość spontaniczna ■ znajomość wspomagana ■ zasięg tygodniowy ■ zasięg dzienny ■ metryczka przypomnienie słuchaczowi nazw wszystkich stacji z jego regionu – minimalizacja ryzyka wpływu kampanii reklamowych na wyniki badania Podczas wywiadu telefonicznego respondent, przy pomocy pytań ankietera, przypomina sobie co robił poprzedniego dnia. Słuchaczom łatwiej jest przypomnieć sobie, czy mieli włączone radio, gdy skojarzą to z wykonywanymi w tym czasie czynnościami.

6 ■ zasięg dzienny/tygodniowy/w kwadransach (w paśmie) mówi o liczbie słuchaczy, którzy przynajmniej raz włączają daną stację w ciągu dnia/tygodnia/wybranego kwadransa doby ■ może być wyrażony w tysiącach osób lub w procentach. ■ przykłady: ■ Zasięg dzienny Radia X wynosi w Polsce 20%. 20% Polaków przynajmniej raz dziennie włącza Radio X. ■ Zasięg tygodniowy Radia X w Warszawie wynosi 10%. 10% mieszkańców Warszawy włącza Radio X co najmniej raz w tygodniu. ■ Zasięg Radia X w paśmie 6:00-8:00 wynosi w Polsce 15%. 15% Polaków włącza przynajmniej raz Radio X w godzinach 6-8. Wskaźniki zasięgi

7 ■ średni czas słuchania mówi o liczbie minut, przeznaczonej na słuchanie danej stacji przez przeciętnego jej słuchacza w ciągu dnia ■ przykład: ■ Średni czas słuchania Radia X wynosi 255 minut. Przeciętny słuchacz Radia X spędza z nim średnio 4 godziny i 15 minut dziennie. Wskaźniki średni czas słuchania

8 ■ udział w czasie słuchania określa, jaki procent z czasu poświęcanego ogólnie na słuchanie radia, przypada na daną stację (100% to cały czas poświęcony na słuchanie radia przez wszystkich Polaków /albo przez osoby z wybranego targetu/). ■ udział NIE MÓWI o liczbie słuchaczy ■ przykłady: ■ Udział w czasie słuchania Radia X wynosi 25%. Co czwarta minuta poświęcona na słuchanie radia w Polsce przypada na stację X. ■ Udział w czasie słuchania Radia X w Warszawie wynosi 10%. Co dziesiąta minuta poświęcona na słuchanie radia przez mieszkańców Warszawy przypada na Radio X. Wskaźniki udział w czasie słuchania

9 ■ znajomość spontaniczna określa liczbę respondentów, którzy znają dany brand choćby tylko z nazwy i wymieniają go spontanicznie ■ znajomość wspomagana określa liczbę respondentów, którzy znają dany brand i wymieniają go spontanicznie lub potwierdzają jego znajomość po wyczytaniu przez ankietera ■ znajomość marki może być wyrażona w tysiącach osób lub w procentach ■ przykłady: ■ Znajomość spontaniczna Radia X wynosi 33%. Co trzeci Polak, bez odczytywania nazw stacji radiowych, zadeklarował znajomość marki Radia X. ■ Znajomość wspomagana Radia X w Warszawie wynosi 50%. Połowa mieszkańców Warszawy wymieniła markę Radia X jako znaną (spontanicznie lub po wysłuchaniu odczytywanych przez ankietera nazw stacji radiowych). Wskaźniki znajomość marki

10 ■ struktura słuchaczy określa, jaką część wszystkich słuchaczy danej stacji stanowią osoby o określonej cesze ■ struktura może być wyrażona w tysiącach osób lub w procentach ■ przykłady: ■ Osoby w wieku 20-30 lat stanowią 20% słuchaczy Radia X. Co piąty słuchacz Radia X jest w wieku pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. ■ Kobiety stanowią 45% w strukturze słuchaczy Radia X, a mężczyźni – 55%. Wskaźniki struktura słuchaczy

11 Jak wnioskować ■ zmiana o dziesiętne części procenta (a w przypadku mniejszych miast, z mniejszą próbą – nawet na poziomie kilku procent) nie uprawnia do wnioskowania o spadku/wzroście ■ trzeba zwracać uwagę na wielkość próby - im mniejsza próba, tym większy błąd statystyczny ■ lepiej jest obserwować trendy w dłuższych okresach niż zmianę rok do roku lub fala do fali – dzięki temu można uniknąć wnioskowania na podstawie przypadkowych wahnięć wyniku ■ na podstawie udziału w czasie słuchania nie można wysnuć wniosku, że stacji przybyło lub ubyło słuchaczy ■ dane należy opatrzyć stopką zawierającą nazwę badania, nazwę instytutu, falę badawczą, target, która umożliwi odtworzenie analizy (np. „źródło: Radio Track, Millward Brown, 07-09.2015, wszyscy 15-75 lat)

12 Dostęp do danych ■ strona Komitetu Badań Radiowych www.kbr.fm ■ strona badania Radio Track www.radiotrack.pl ■ zamówienia dodatkowych danych: Małgorzata Radziszewska rzeczniczka prasowa KBR tel. 664-013-070 malgorzata.radziszewska@badaniaradiowe.pl


Pobierz ppt "Radio Track ■ standard rynkowy ■ zarządzanie badaniem: KBR ■ realizacja Millward Brown."

Podobne prezentacje


Reklamy Google