Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła w Polsce a szkoła w innych krajach w liczbach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła w Polsce a szkoła w innych krajach w liczbach"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła w Polsce a szkoła w innych krajach w liczbach

2 Szkoła w Polsce Rodzaje szkół w Polsce :
Obecnie w Polsce wyróżnia się następujące typy szkół: szkoła podstawowa (6 lat) gimnazjum (3 lata) szkoły ponadgimnazjalne (średnie): liceum ogólnokształcące (3 lata) technikum (4 lata) zasadnicza szkoła zawodowa (2 lata) szkoła policealna szkoła specjalna (3 lata) szkoły artystyczne: szkoła muzyczna ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych (6 lat) liceum plastyczne (4 lata) ogólnokształcąca szkoła baletowa (9 lat) szkoła sztuki tańca (6 lub 9 lat) szkoła sztuki cyrkowej (4 lata) szkoła wyższa

3 Ogólnopolski system oceniania nauki w szkołach
Nazwa Skrót Wartość liczbowa Niedostateczny Ndst/Nd 1 Dopuszczający Dop/Dp/Dps 2 Dostateczny Dst/Dt 3 Dobry Db 4 Bardzo Dobry Bdb/Bd 5 Celujący Cel 6

4 Dni wolne od szkoły w Polsce
W każdym roku szkolnym w Polsce dni wolne od nauki są zróżnicowane. W bieżącym roku szkolnym wyglądają następująco:

5 Szkoła we Francji Francuscy uczniowie mają 3 dni wolne w tygodniu (w środę, w sobotę i niedzielę), ale tylko do szkoły elementarnej, potem zależy już od planu zajęć. Na poziomie elementarnym lekcje trwają od 8:30 do 16 z przerwą na jedzenie od 11:30 do 13. Na wyższych poziomach obowiązuje plan lekcji. Pozostawanie na posiłki w szkole jest możliwe tylko po dokonaniu zapisu we właściwym merostwie i jest odpłatne. Francuzi mają więcej ferii w czasie roku szkolnego: „Vacances de la Toussaint (12 dni), Vacances de Noël (17 dni), Vacances d'hiver (16 dni) i Vacances de printemps (16 dni). Daty ferii zależą od strefy (A, B lub C), w której znajduje się szkoła.

6 Ecole Maternelle Pajol- czyli kolorowa szkoła w Paryżu.
Etapy Nauki we Francji Szkolnictwo podzielone jest na 4 etapy nauki: 1. Etap – szkoła elementarna, która trwa 5 lat. Dzieli się ona na 3 cykle: cykl przygotowawczy (1 rok), cykl elementarny (2 lata), cykl średni (2 lata). 2. Etap – collège, odpowiednik polskiego gimnazjum, trwa 4 lata. 3. Etap – szkoły średnie. 4. Etap – uczelnie wyższe, które nie organizują żadnych dodatkowych egzaminów. Selekcja kandydatów odbywa się podczas pierwszego roku nauki. Ecole Maternelle Pajol- czyli kolorowa szkoła w Paryżu.

7 Szkoła w Niemczech W Niemczech nauka jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci do 18 roku życia. Szkoła podstawowa: trwa 4 lata (poza Berlinem - tu trwa 6 lat) i każdy musi do niej uczęszczać. Gimnazjum: Po gimnazjum można studiować lub w celu szybszego uzyskania zawodu - iść do dwuletniej szkoły zawodowej. Hauptschule: Przez Hauptschule prowadzi najkrótsza droga do zdobycia zawodu - wystarczą jeszcze 3 lata w szkole zawodowej i ma się zawód. Realschule: trwa ona rok dłużej i również można po niej uczyć się w szkole zawodowej. Realschule daje szanse wybrania dwuletniej Fachoberschule, po której można studiować.

8 Dni Wolne od zajęć dydaktycznych w Niemczech

9 Szkoła w Anglii Etapy szkolnictwa: 1.Szkoła podstawowa : -w wieku od 5 do 11 lat. 2.Gimnazjum : -Trwa od 11 do 16 roku życia. około 13 roku życia dziecka – egzaminy SAT, kończący 3 etap nauki. Skala ocen od 8 (najlepszy) do 1 (uczeń nie zdaje). Skala ocen to: -A* (ocena najlepsza), A, B, C, D, E, F, G (najniższa) oraz U (uczeń nie zdaje). 3.Szkoła średnia: -Nauka do 19 roku życia. 4. Szkoła wyższa

10 Dni wolne i dydaktyczne w szkołach w Anglii
Organizacja roku szkolnego Szkoły są czynne 190 dni w roku. Rok szkolny podzielony jest na 3 części. Nauka rozpoczyna się 1 września i trwa do ok lipca ( w zależności jak to wypada mniej więcej w kalendarzu ). Pierwszy trymestr trwa do połowy października. Wtedy to przypadają pierwsze ferie trwające 5 dni. Drugi trymestr trwa od końca października do połowy lutego, ale w połowie przypada prawie dwutygodniowa przerwa świąteczna, oraz 5 dniowa przerwa w lutym po której dzieci wracają do szkoły. Trzeci trymestr trwa do końca roku szkolnego. W trakcie trzeciego trymestru przypada kolejna przerwa świąteczna, tym razem wielkanocna, trwająca około dwóch tygodni. W czerwcu wypada kolejna przerwa i trwa 5 dni. Zajęcia trwają przeważnie od 8.50 – 9 rano do 3 – 3.15 popołudniu, w piątki natomiast do bądź Dzieci w szkole podstawowej mają 25-godzinny tygodniowo, w średniej 27.5. Maksymalna liczba dzieci w klasach 1-2 szkoły podstawowej to 25, natomiast w klasach wyższych 33. W szkole średniej maksymalna liczba dzieci w klasie niższej to 30, w klasie wyższej 25.

11 System edukacji we Włoszech.
Organizacja włoskiego systemu szkolnictwa: Szkoła we Włoszech podzielona jest na 4 cykle nauczania: Żłobek-Do żłobka można zapisać dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Przedszkole-  jest nieobowiązkowe. Mogą uczęszczać do niego dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Pierwszy cykl edukacji- dotyczy on dzieci w wieku od 6 do 13 lat i dzieli się na dwa etapy. Oba etapy edukacyjne w tym cyklu są obowiązkowe.    Szkoła podstawowa- jest jednolita i trwa 5 lat.     Gimnazjum- trwa trzy lata.  Przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum odbywa się automatycznie Drugi cykl edukacji-dotyczy on nastolatków w wieku od 14 do 19 lat i trwa 5 lat. Na piątym roku nauki uczniowie powinni przystąpić do matury, dającej wstęp na studia wyższe lub rozpoczęcie kariery zawodowej. Na tym etapie uczeń może dokonać wyboru następujących szkół: liceum, liceum artystyczne, szkoła techniczna, szkoła zawodowa. Najlepsza szkoła zarządzania we Włoszech i jedyna włoska szkoła znajdująca się w czołówce wszystkich najważniejszych międzynarodowych rankingów – SDA

12 Czas nauki i wakacje szkolne
-Rok szkolny we Włoszech trwa około 9 miesięcy, od połowy września do połowy czerwca. Istnieją dwa okresy wakacyjne: dwa tygodnie na Boże Narodzenie (przeważnie od 23 grudnia do 6 stycznia) oraz tydzień na Wielkanoc (w marcu lub kwietniu). O wszystkich innych dniach wakacji w trakcie roku, szkoła powiadamia rodziców poprzez komunikat. W wielu włoskich szkołach rodzice mogą wybrać liczbę godzin lekcyjnych, wybierając spośród dwóch opcji: - 40 godzin tygodniowo: uczniowie uczęszczają do szkoły od poniedziałku do piątku od 8.30 do ze stołówką - 27 lub 30 godzin tygodniowo: uczeń uczęszcza do szkoły od poniedziałku do soboty, także w godzinach popołudniowych. Bardzo ważne jest niespóźnianie się do szkoły (wiele lekcji zaczyna się o 8.00 lub o 8.30). Nieobecności w szkole muszą być zawsze usprawiedliwione przez rodziców, a w żadnym przypadku nie mogą przekroczyć ¼ roku szkolnego. W przypadku nieobecności z powodu choroby, dłuższej niż 6 dni, po powrocie do szkoły uczeń musi przedstawić zaświadczenie lekarskie, poświadczające jego dobry stan zdrowia.

13 System edukacji w Hiszpanii
Według ustawy, Hiszpanie mają obowiązek poddawania się nauce do 16 roku życia (u nas – do 18). ·Edukacja przedszkolna- podzielona na dwa cykle, do 3 lat – żłobek · 3-6 lat – przedszkole Szkoła podstawowa lat Szkoła średnia- która dzieli się na: --–> szkoła średnia obowiązkowa (gimnazjum) lat ---> nauczanie maturalne (liceum) lat lub: -nauczanie zawodowo zasadnicze – nauczanie zawodowe – szkoła wyższa Ponad to w Hiszpanii istnieje także: – nauczanie specjalistyczne – szkoły artystyczne – szkoły językowe  Nauki języka hiszpańskiego w Madrycie. Udogodnienia w szkole „don Quijote” w Madrycie znajdują się na metrach kwadratowych zajmujących trzy piętra zabytkowego budynku niedawno odnowionego Szkoła znajduje się we wsi Agramunt w Katalonii, ok. 150 km od Barcelony. W skład placówki wchodzi przedszkole i szkoła podstawowa.

14 Porównanie przepracowanych godzin w poszczególnych państwach.

15 Dziękuję za uwagę. Projekt opracował uczeń klasy drugiej „G” KAMIL SKÓRA pod opieką Pani mgr Anny Niestrój.

16 Linki źródłowe https://www.justlanded.com/polski/Niemcy/Niemcy-Przewodnik/Wyksztalcenie/Niemiecki-system-edukacji przewodnik-po-wloskim-systemie-edukacji https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hiszpania-online.pl%2F%3Fstrona%2Cdoc%2Cpol%2Cstudia%2C1299%2C0%2C20%2C1%2C1299%2Cant.html&ei=KzViVbemIcWbsgHsr4OADQ&usg=AFQjCNHiFjO2pbcJldhTsgIkMHH9-t5mnw&bvm=bv ,d.bGg


Pobierz ppt "Szkoła w Polsce a szkoła w innych krajach w liczbach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google