Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Uczelniana Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Uczelniana Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka Uczelniana Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

2 Celem szkolenia bibliotecznego jest przedstawienie nowym użytkownikom biblioteki zasad jej funkcjonowania. Podczas szkolenia student otrzyma informacje na temat profilu gromadzonych przez bibliotekę zbiorów oraz dowie się na jakich zasadach może z nich skorzystać. TEMATYKA SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO  struktura organizacyjna biblioteki  zbiory Biblioteki PPWSZ  udostępnianie zasobów dostępnych w bibliotece  wyszukiwanie książek w katalogu on-line biblioteki  Elektroniczny system wypożyczeń w bibliotece  zasoby cyfrowe JAKI JEST CEL SZKOLENIA? Tematyka szkolenia bibliotecznego 2

3 CZYTELNIA telefon: 18 26 10 714 czytelnia@ppwsz.edu.pl WYPOŻYCZALNIA telefon: 18 26 10 715 wypozyczalnia@ppwsz.edu.pl WYPOŻYCZALNIA Poniedziałek: 8.30 - 15.30 Wtorek: 13.00 - 15.30 Środa: 13.00 - 15.30 Czwartek: 8.30 - 15.30 Piątek: 10.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 12.00 (wg. harmonogramu terminów zjazdów studiów niestacjonarnych) Niedziela: biblioteka zamknięta CZYTELNIA Poniedziałek: 8.30 - 15.30 Wtorek: 8.30 - 15.30 Środa: 8.30 - 15.30 Czwartek: 8.30 - 15.30 Piątek: 8.30 - 18.00 Sobota: 9.00 - 12.00 (wg. harmonogramu terminów zjazdów studiów niestacjonarnych) Niedziela: biblioteka zamknięta KIEDY BIBLIOTEKA JEST OTWARTA? Godziny otwarcia biblioteki Kontakt KONTAKT GODZINY OTWARCIA 3

4 Biblioteka PPWSZ bierze czynny udział w organizowaniu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników i studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu poprzez:  gromadzenie i uzupełnianie zbiorów zgodnie z kierunkami oraz potrzebami dydaktycznymi i organizacyjnymi Uczelni  opracowanie zbiorów  magazynowanie i konserwację zbiorów  udostępnianie zbiorów  udzielanie informacji o zbiorach i innych zasobach wiedzy JAKIE ZADANIA REALIZUJE BIBLIOTEKA UCZELNIANA PPWSZ? 4

5 Struktura organizacyjna Biblioteki Uczelnianej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej CZYTELNIA Czytelnia ma charakter otwarty. Mogą z niej korzystać zarówno studenci, pracownicy PPWSZ w Nowym Targu, a także osoby „z zewnątrz” – nienależące do społeczności akademickiej. Pojedyncze egzemplarze publikacji książkowych i czasopiśmienniczych, które znajdują się na regałach w czytelni, udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w czytelni). WYPOŻYCZALNIA Z wypożyczalni mogą korzystać tylko studenci i pracownicy Uczelni. Aby móc korzystać z książek poza biblioteką (wypożyczyć na dłuższy okres), należy założyć KARTĘ CZYTELNIKA. W wypożyczalni można dokonywać rezerwacji książek oraz ich prolongaty (przedłużenia okresu wypożyczenia). DZIAŁ OPRACOWAŃ Do jego zadań należy gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru, opracowywanie zbiorów w systemie bibliotecznym, przygotowywanie bibliografii tematycznych, tworzenie katalogu kartkowego oraz komputerowego. JAKA JEST STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI? 5

6 Księgozbiór gromadzony przez Bibliotekę PPWSZ ściśle związany jest z planem nauczania na poszczególnych kierunkach w „Podhalańskiej Wyższej”. Biblioteka dysponuje 12 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, 2 kabinami do pracy ze zbiorami audiowizualnymi, 2 stanowiskami do wyszukiwania informacji w katalogu komputerowym, 2 stanowiskami do pracy w grupach oraz ponad 100 stanowisk do pracy indywidualnej. Na terenie biblioteki można korzystać z WiFi. CZYM DYSPONUJE BIBLIOTEKA? Zbiory biblioteki Biblioteka oferuje czytelnikom:  książki o tematyce ściśle związanej z realizowanym kierunkiem studiów, w tym podręczniki akademickie  regionalia związane z Podtatrzem  czasopisma prenumerowane dla poszczególnych kierunków studiów  mapy, broszury, pocztówki  płyty CD / DVD (z możliwością odtworzenia w kabinie multimedialnej)  e-podręczniki oraz bezpłatne bazy czasopism dostępne on-line w bibliotece i poza jej obszarem 6

7 Zakładanie indywidualnego elektronicznego konta czytelnika WYPOŻYCZALNIA Aby móc wypożyczać książki do domu potrzebne jest elektroniczne konto czytelnika. Bibliotekarz aktywuje konto w systemie bibliotecznym na podstawie legitymacji studenckiej lub zaświadczenia potwierdzającego, iż dana osoba jest studentem Podhalańskiej Wyższej ! Elektroniczne konto czytelnika można aktywować w ciągu całego roku akademickiego, a także w okresie przerwy wakacyjnej. Ze względu na termin ważności konta, z początkiem każdego nowego roku akademickiego należy je aktywować ponownie. JAK ZOSTAĆ CZYTELNIKIEM? WAŻNE Czytelników korzystających z biblioteki obowiązuje zachowanie odpowiadające powadze instytucji naukowej. Na terenie czytelni zabrania się: prowadzenia rozmów przez telefon, wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów. Należy zachować absolutną ciszę. Korzystanie z zasobów biblioteki „na dokument” CZYTELNIA Aby móc skorzystać z zasobów czytelni na miejscu należy : 1.Pozostawić odzież wierzchnią w szatni. 2.Wpisać się do rejestru użytkowników czytelni. 3.Zostawić dyżurującemu bibliotekarzowi dokument tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty, lub indeks). Po skończonej pracy w czytelni, należy zgłosić się po odbiór pozostawionego wcześniej dokumentu. 7

8 JAKIE SĄ ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI? Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki PPWSZ (dostęp na stronie internetowej Uczelni, w zakładce BIBLIOTEKA ) WYPOŻYCZALNIA dostępna dla studentów i pracowników PPWSZ w Nowym Targu Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz Okres wypożyczenia: 14 dni Ilość wypożyczonych książek: 1-5 egz. Wypożyczanie odbywa się na podstawie aktywnego ELEKTRONICZNEGO KONTA CZYTELNIKA. Użytkownik zamawia książki poprzez katalog elektroniczny biblioteki, a następnie zgłasza się po ich odbiór. Bibliotekarz udziela danych koniecznych do zalogowania się w systemie biblioteki podczas aktywacji konta.CZYTELNIA dostępna dla dla studentów i pracowników PPWSZ oraz osób nie związanych z Uczelnią Udostępnianie zbiorów na miejscu Możliwość wypożyczenia książek na zajęcia lub do ksero. W tym przypadku zwrot publikacji musi nastąpić nie dłużej niż do kilku godzin od chwili udostępnienia ! Czytelnik ma możliwość wolnego dostępu do regałów. Po skończonej pracy, należy pozostawić książkę na stoliku w wyznaczonym miejscu. Czasopisma prenumerowane przez bibliotekę, a wydane w bieżącym roku, są dostępne na półkach w czytelni. Aby skorzystać z numerów wydanych wcześniej, należy przygotować rewers na podstawie katalogu kartkowego i złożyć go w czytelni. 8

9 9 Odwiedź bibliotekę i w nowym roku akad. aktywuj konto czytelnika. Następnie wejdź do katalogu on-line na stronie internetowej Uczelni (zakładka ) KROK 2 KROK 1 KROK 3 JAK WYPOŻYCZYĆ KSIĄŻKĘ DO DOMU? I LOGOWANIE W SYSTEMIE BIBLIOTECZNYM ZALOGUJ SIĘ w systemie podając login (nr indeksu) i hasło (nr pesel). Po pierwszym zalogowaniu się w systemie, ze względów bezpieczeństwa zalecana jest zmiana hasła. !

10 JAK WYPOŻYCZYĆ KSIĄŻKĘ DO DOMU? II WYSZUKIWANIE W SYSTEMIE BIBLIOTECZNYM 10 KROK 2 KROK 1 KROK 3 Wybierz z czarnej belki opcję SZUKAJ, a następnie, poniżej rozwiń prawe okno, aby zaznaczyć kategorię po której chcesz szukać książki W oknie FRAZA wpisz tytuł lub autora lub serię, zgodnie z zaznaczoną wcześniej kategorią. Już po wpisaniu kilku pierwszych liter, otrzymasz pierwsze rezultaty wyszukiwania. Wybierz tytuł książki, zwracając uwagę na jej autora, miejsce i czas wydania.

11 JAK WYPOŻYCZYĆ KSIĄŻKĘ DO DOMU? II WYSZUKIWANIE W SYSTEMIE BIBLIOTECZNYM 11 W efekcie wyszukiwania otrzymasz pełny opis książki oraz informacje, ile jest aktualnie dostępnych egzemplarzy danego tytułu i czy podlegają wypożyczeniu. Egzemplarz dostępny w CZYTELNI

12 JAK WYPOŻYCZYĆ KSIĄŻKĘ DO DOMU? III ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE KSIĄŻEK W SYSTEMIE BIBLIOTECZNYM 12 OPCJA REZERWUJ OPCJA ZAMÓW Umożliwia zamawianie konkretnych egzemplarzy książek, które w danej chwili nie są zamówione lub wypożyczone. Umożliwia zarezerwowanie danego tytułu książki, gdy wszystkie jego egzemplarze zostały już zamówione lub wypożyczone. Jeżeli książka zostanie zwrócona, rezerwacja automatycznie przejdzie w status zamówienia. UWAGA Wybierając tę opcję czytelnik ustawiany jest w kolejce do danej książki. Tylko pierwsze 2 osoby mogą dany tytuł zarezerwować.

13 Elektroniczny system wypożyczeń obowiązuje tylko w WYPOŻYCZALNI Biblioteki Uczelnianej! Użytkownik może zalogować się w systemie i dokonać zamówienia książek tylko w przypadku aktywnego konta. Okres realizacji bieżących zamówień (dokonanych na terenie biblioteki) wynosi od 1 godziny do 2 godzin. Istnieje możliwość wyboru terminu odbioru zamawianych książek. Od 1 października 2015 r. pracownicy wypożyczalni nie realizują rewersów, przygotowanych na podstawie katalogu kartkowego. Przygotowywane do wypożyczenia są tylko te książki, które zostały zamówione elektronicznie. JAK WYPOŻYCZYĆ KSIĄŻKĘ DO DOMU? ELEKTRONICZNY SYSTEM WYPOŻYCZEŃ Wejście do katalogu elektronicznego biblioteki:  Strona internetowa Uczelni  Zakładka BIBLIOTEKA  Katalog on-line ! 13 ważne informacje

14 ZASOBY CYFROWE Bazy publikacji elektronicznych dostępne w sieci Ibuk Libra www.libra.ibuk.pl Serwis IBUK LIBRA to pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców (PWN, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL).  Czytelnia IBUK LIBRA jest dostępna na wszystkich komputerach w sieci Uczelni bez konieczności podawania kodu PIN.  Biblioteka PPWSZ udostępnia kody PIN, pozwalające na korzystanie z bazy na komputerach domowych, smartfonach, tabletach. W roku 2015 PPWSZ w Nowym Targu posiada dostęp do ponad 700 e-książek w wirtualnej czytelni Ibuk Libra. 14 WIRTUALNA PÓŁKA W BAZIE IBUK LIBRA

15 ZASOBY CYFROWE Bazy publikacji elektronicznych dostępne w sieci Wirtualna Biblioteka Nauki www.wbn.edu.pl Biblioteka PPWSZ w Nowym Targu została zarejestrowana w Wirtualnej Bibliotece Nauki, dzięki czemu Uczelnia posiada dostęp do naukowych baz danych (w tym kolekcji czasopism elektronicznych) wydawnictw: Elsevier, Springer, Web of Knowledge, EBSCO, Nature, Science, SCOPUS, Wiley-Blackwell. Dostęp do bazy: w bibliotece oraz na terenie Uczelni 15

16 Zachęcamy do korzystania z zasobów Biblioteki Uczelnianej PPWSZ w Nowym Targu oprac. mgr Krzysztof Bosak, Biblioteka Uczelniana PPWSZ w Nowym Targu


Pobierz ppt "Biblioteka Uczelniana Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google