Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA S YSTEMY I NFORMACYJNE P RZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA S YSTEMY I NFORMACYJNE P RZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA S YSTEMY I NFORMACYJNE P RZEDSIĘBIORSTW izabela.malanowska@wsl.com.pl SYSTEMY INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW DYSTRYBUCYJNYCH AUTOR: IZABELA TRELIŃSKA KATEDRA INFORMACJI LOGISTYCZNEJ I INFORMATYKI Izabela.trelinska@wsl.com.pl

2 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Sprawy organizacyjne Kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach, Obecność obowiązkowa, E-learning, punkty za testy. 2

3 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Przebieg zajęć Wprowadzenie teoretyczne z systemów informatycznych klasy ERP Praca z materiałami dydaktycznymi Praca w systemie 3  Wprowadzenie teoretyczne z systemów informatycznych WMS  Praca w systemie

4 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Literatura 1.Fajfer P., Malanowska I., Koliński A., Laboratorium systemów informatycznych Qguar i Graffiti, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2011 2.Fajfer P., Pawlak R., Swoboda B., Procesowe zarządzanie z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych na przykładzie systemu Iscala, Tom 1, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009 3.Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa 2008 4

5 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Zintegrowane Systemy Informatyczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw, Za główną cechę ZSI należy uznać integrację zaopatrzenia, produkcji, księgowości oraz sprzedaży. 5

6 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Ewolucja systemów informatycznych W rozwoju systemów planowania i sterowania produkcją można wyróżnić następujące etapy: 6  Systemy sterowania zapasami (Inventory Control – IC),  Systemy planowania zapotrzebowania materiałowego (Material Requirement Planning – MRP),  Systemy planowania zasobów produkcyjnych (Manufacturing Resource Planning – MRP II),  Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning – ERP),  Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa umożliwiające pracę w sieci Internet (ERP II).

7 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Ewolucja systemów informatycznych Systemy sterowania zapasami IC (Inventory Control) opierają się na automatyzacji gospodarki materiałowej. W systemach tych na podjęcie decyzji o przyszłych zakupach wpływa kształtowania się zapasów. Decyzja nie zależy bezpośrednio od zamówień na wyroby gotowe. 7

8 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Ewolucja systemów informatycznych MRP (Material Requirement Planning) - system planowania zapotrzebowania materiałowego. Podstawą funkcjonowania metody MRP jest główny harmonogram produkcji (MPS – Master Production Schedule) oraz wykaz materiałów (struktura wyrobu – BOM) do jego realizacji. Metoda umożliwia obliczenie zapotrzebowania materiałowego. - system planowania zapotrzebowania materiałowego (Material Requirement Planning). 8 MRP ma na celu :  redukcję zapasów,  precyzyjne określenie czasów dostaw materiałów,  dokładne wyznaczenie kosztów produkcji,  lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny, zdolności produkcyjne),  szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu,  kontrolę realizacji poszczególnych procesów produkcyjnych.

9 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Ewolucja systemów informatycznych MRP II (Manufacturing Resource Planning) - planowanie zasobów produkcyjnych, opiera się na harmonogramowaniu produkcji na podstawie informacji o procesach technologicznych i zdolnościach produkcyjnych. MRP II oblicza zapotrzebowanie, które będzie podstawą realizacji planu, dzięki czemu można sprawnie dostosować wielkości produkcji do aktualnych zamówień klientów przy jednoczesnej redukcji zapasów. Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary techniczno-ekonomiczne przedsiębiorstwa, orientacja procesowa, elastyczność funkcjonalna i strukturalna. 9 Izabela Malanowska

10 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA ERP ERP (ang. Enterprice Resources Planning) Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa Jest to system informatyczny integrujący ze sobą wszystkie obszary zarządzania w przedsiębiorstwie. 10 Przykładowe obszary systemu ERP: Sprzedaż Magazynowanie Produkcja Controlling Księgowość Kadry i Płace Zaopatrzenie

11 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA ERP Typowe procesy obsługiwane przez system ERP 11

12 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Wady i zalety systemu ERP wysoka cena oprogramowania (licencje użytkowe) system wymaga nowoczesnych zasobów (serwer, hurtownie danych i sprzęt komputerowy) skuteczność systemu uzależniona od poprawności wprowadzonych danych 12 ujednolicenie danych zawartych w systemie (praca na jednej bazie danych) ciągły rozwój oprogramowania, uwzględniający nowoczesne metody i narzędzia zwiększające efektywność pracy łatwość obsługi pełna identyfikacja wszystkich materiałów i wyrobów, procesów modułowość systemu Wady Zalety

13 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA ERP II System ERP II charakteryzuje się wzbogaconą funkcjonalnością w podstawowych obszarach dziedzinowych, udostępnieniem pracownikom przedsiębiorstwa, dostępu do bazy systemu za pomocą Internetu oraz integracją systemów ERP z systemami partnerów rynkowych. Występują trzy grupy tendencji rozwojowych opartych na systemach klasy ERP: 13 rozszerzony system ERP ( EERP – Extended Enterprise Resource Planning), elektroniczny (internetowy) system ERP (eERP – electronic Enterprise Resource Planning), aktywny system ERP (@ERP – active Enterprise Resource Planning).

14 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Zajęcia laboratoryjne 14 Przedsiębiorstwo produkcyjne Meble produkuje stoły z płyty wiórowej. Produkcja rozpoczyna się od pocięcia tarcicy na cztery równe słupy, które będą stanowiły nogi stołu. Cięcie odbywa się na stanowisku piły ramowej. W tym samym czasie płyta wiórowa przycinana jest na wymiar 200cm x 150cm przy stanowisku piły tarczowej. Powstaje blat stołu. Następnie wszystkie elementy blat i nogi, trafiają do malarni, gdzie pokrywane są bejcą do drewna. Gotowe elementy trafiają do suszarni, gdzie schną około 1h. Produkcja kończy się przy stanowisku pakowarki, gdzie blat, 4 nogi, 16 wkrętów i 4 uchwyty pakowane są do kartonu.

15 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Krok 1 Charakterystyka produktu 15

16 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Krok 2 16 Przykładowa struktura konstrukcyjna wyrobu złożonego (BOM 1 ) 1 BOM (Bill of Materials) – lista powiązań strukturalnych wyrobów i zespołów złożonych informująca o ilości jednostek podrzędnych w jednostce nadrzędnej. Produkt Półprodukt Materiał elementy produkowaneelementy kupowane Materiał Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Materiał

17 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Krok 2 1.Zapoznanie się z wykazem części produkowanego wyrobu złożonego 2.Segregacja indeksów ze względu na wyroby gotowe, półwyroby i materiały 3.Utworzenie listy składowej produkowanego stołu 4.Stworzenie struktury wyrobu w postaci graficznej (BoM) 17

18 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Krok 3 Nadanie poszczególnym pozycjom asortymentowym numeru ewidencyjnego 18 L.p.Nazwa indeksuNumer indeksuMagazyn 1Stół 2Noga 3Blat 4Płyta wiórowa 5Okleina arkusz 6Okleina taśma 7Tarcica 8Okleina noga 9Podkładka filcowa 10Kołek z gwintem 11Karton

19 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Krok 4 Przygotowanie opisów kontrahentów 19 Nazwa kontrahentaAdres Rodzaj (D/K) D - Dostawca; K - Klient Izabela Malanowska

20 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Krok 5 Marszruta Technologiczna Marszruta technologiczna zawiera informacje dotyczące wszystkich operacji, wykonywanych jedna po drugiej, mających na celu przetworzenie materiałów w półwyroby bądź wyroby gotowe, określa jakie narzędzia (maszyny) są niezbędne do wykonania poszczególnych operacji, określa czasy:  Czas jednostkowy (t j ), czyli czas potrzebny do wykonania jednej operacji,  Czas przygotowawczo-zakończeniowy (t pz ), określający ile czasu potrzeba do przygotowania stanowiska do pracy i jego posprzątania po jej zakończeniu,  Czas transportu (t tr ) – związany z przemieszczaniem towaru (partii) pomiędzy kolejnymi stanowiskami pracy. 20

21 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Krok 5 Konfiguracja zasobów przedsiębiorstwa 21 Określenie operacji i stanowisk dla wytwarzanego produktu

22 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Krok 5 Określenie operacji i stanowisk dla wytwarzanego produktu 22

23 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Krok 5 Określenie operacji i stanowisk dla wytwarzanego produktu 23

24 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Krok 5 24 Izabela Malanowska

25 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Krok 5 25

26 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Krok 5 26

27 SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA Dane systemowe określenie z czego składać się będzie wyrób (indeksy) określenie dostawców materiałów (kontrahenci) określenie sposobu wytworzenia stołu (technologie) wprowadzenie danych do systemu 27 wprowadzone dane w systemie obsługa zamówień i zleceń Dane wejściowe Dane wyjściowe Izabela Malanowska


Pobierz ppt "SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE AUTOR: IZABELA MALANOWSKA S YSTEMY I NFORMACYJNE P RZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google