Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza."— Zapis prezentacji:

1 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Pozwy zbiorowe w ubezpieczeniach Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych Warszawa, 21 października 2015 r. Anna Lengiewicz Partner

2 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Towarzystwa ubezpieczeniowe masowo naruszają interesy konsumentów. Przeprowadzają prostą kalkulację opłacalności nieprzestrzegania prawa i nieuchronności kary - instytucjom finansowym opłaca się stosowanie postanowień niedozwolonych i nierespektowanie wyroków sądowych, bo nic im za to nie grozi. Wywłaszczenie obywatela z jego majątku przez Towarzystwa ubezpieczeniowe? – Art. 21 Konstytucji - Rzeczpospolita Polska chroni własność – czy rzeczywiście chroni własność obywatela? – Art. 76 Konstytucji - Władze publiczne chronią konsumentów – czy rzeczywiście ich chronią? 2

3 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? „Nadzorcy Finansowi” na świecie: „Sześć wielkich banków zapłaci łącznie 5,8 mld USD kary za gigantyczne oszustwa na rynku finansowym. Piątka z ukaranych przyznała się do manipulacji kursami walutowymi. Zgodnie z oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości Citigroup zapłaci 925 mln USD kary, Barclays 650 mln USD, JP Morgan 550 mln USD, a Royal Bank of Scotland 295 mln USD. Dodatkowo Barclays zapłaci kolejne 1,3 mld USD kary w związku z wcześniejszymi postanowieniami urzędów brytyjskich i Nowojorskiego Departamentu Finansów”. 2015-05-20 – Bankier.pl „W ramach ugody zawartej przez Deutsche Bank z władzami USA i Wielkiej Brytanii, niemiecki Deutsche Bank zapłaci im łącznie 2,5 mld dol. kary za swą rolę w manipulowaniu stopą Libor”. 24.04.2015 – PAP „Aż 17 mld dol. odszkodowań zapłaci władzom USA oraz klientom Bank of America. Jego szefowie przyznali, że oferował inwestycje, wiedząc, że to zwykłe śmieci”. 22.08.2014, Maciej Samcik, Gazeta Wyborcza 3

4 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? „Nadzorcy Finansowi” na świecie: „Kary dla ubezpieczycieli za misselling produktów ubezpieczeniowych. Kara nałożona na Abbey Life przez FSA w wysokości £1m pokazuje, że skandal jest poważny. Wielu ubezpieczycieli, włączając Prudential, Pearl oraz Allied Dunbar może podążyć śladem Lloyds TSB, na którego regulator nałożył duże kary oraz obowiązek zapłaty odszkodowań, jeżeli okaże się, że firmy te stosowały misselling w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, w tym typu unit-linked”. Friday 6 December 2002 Katherine Griffiths, Banking Correspondent Independent 4

5 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Organizacje europejskie: Problem ubezpieczeń na życie z UFK, tzw. umów finansowych „opakowanych” w formę umowy ubezpieczenia był w latach 2009-2012 przedmiotem szczegółowej analizy Komisji Europejskiej, która przeprowadziła wśród państw członkowskich UE badanie czy w jakikolwiek sposób uregulowały prawnie sprzedaż tego typu produktów, w celu zapewnienia ich transparentności, prawidłowej sprzedaży oraz uniknięcia konfliktu interesów pomiędzy pośrednikami sprzedającymi te produkty a konsumentami. Polska była jednym z 4 państw Unii Europejskiej (wraz z Bułgarią, Litwą i Luksemburgiem), które nie uregulowały w jakimkolwiek zakresie praktyk sprzedażowych podmiotów oferujących produkty inwestycyjne sprzedawane wraz z ubezpieczeniem na życie. Polska również nie zadeklarowała, że przewiduje wprowadzenie takich regulacji. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on key information documents for investment products” Strasbourg, 3.7.2012 COM(2012) 352 final 5

6 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Organizacje europejskie: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), European Banking Authority (EBA), European Securities and Markets Authoriy (ESMA) - wystosowały w dniu 31 lipca 2014 r. (znak: JC 2014 62) upomnienie do instytucji finansowych i firm ubezpieczeniowych: – wskazując na konflikt interesów w przypadku, gdy w obrębie tej samej grupy kapitałowej odbywa się tworzenie jak i sprzedaż polis inwestycyjnych (unit-linked policies) – z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku polisolokat sprzedawanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe Open Life i Europa; – wskazując na wysokość wynagrodzenia pośredników, które jest tak lukratywne w przypadku sprzedaży produktów inwestycyjnych – w tym polisolokat, iż stanowi zachętę dla tychże pośredników do sprzedaży konsumentom ryzykownych produktów finansowych, w których ryzyka są zatajone, zamiast tradycyjnych produktów oszczędnościowych – taki stan rzeczy wyrządza szkodę konsumentom. 6

7 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Sądy w krajach europejskich: W Niemczech w 2012 roku zapada szereg orzeczeń Sądu Federalnego, w których sąd kwestionuje: nieczytelne zapisy w ogólnych warunkach umów, odsyłające od jednego postanowienia do drugiego, brak wyraźnego wskazania, że polisy inwestycyjne mogą przynieść tak dużą stratę, że konsument może stracić wszystko, opłaty likwidacyjne (przy „wyjściu” z polisy) wynoszące 4% całkowitej sumy składek. We Włoszech w latach 2008-2010 sądy uznały polisy typu unit-linked za produkty inwestycyjne, a nie za produkty ubezpieczeniowe. W Holandii w 2011 roku Sąd Najwyższy uznał, że Aegon nie poin formował konsumentów o wysokości opłat w produktach typu unit-linked (polisy inwestycyjne). 7

8 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Trybunał Sprawiedliwości 29 kwietnia 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie ubezpieczeń o charakterze kapitałowym (unit-linked policies) i stwierdził, że niezależnie od obowiązków informacyjnych, które zgodnie z dyrektywami UE ubezpieczyciel powinien przekazać konsumentowi przed nabyciem ubezpieczenia, powinien również poinformować w sposób jasny i zrozumiały o charakterystyce produktu oraz o potrącanych kosztach i opłatach. 8

9 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Jak jest w Polsce? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) „Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku również poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania rynku, przez realizację celów określonych w szczególności w ustawie - Prawo bankowe, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (…).” -Art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 1149 ze zm.). 9

10 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Jak jest w Polsce? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) „Celem nadzoru jest ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.” - Art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 290 ze zm.). 10

11 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Jak jest w Polsce? Komisja Nadzoru Finansowego w latach 2006 – 2011 prowadziła korespondencję z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekonując, że opłaty likwidacyjne sięgające 100% oszczędności konsumenta są standardem na świecie w ubezpieczeniach o charakterze inwestycyjnym (tzw. polisolokaty). Komisja Nadzoru Finansowego w żadnej ze swoich wytycznych skierowanych do firm ubezpieczeniowych nie odniosła się do zawyżonego wynagrodzenia pośredników. Również w Rekomendacji U skierowanej do banków, nie znalazł się zapis o obowiązku ujawniania konsumentowi wynagrodzenia banku pośredniczącego w sprzedaży ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. 11

12 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Jak jest w Polsce? Komisja Nadzoru Finansowego negatywnie zaopiniowała wprowadzenie do ustawy o działalności ubezpieczeniowej prawa do zrezygnowania przez konsumenta z polisolokaty za zapłatą 4% wartości rachunku polisy – w odniesieniu do dotychczasowych posiadaczy polisolokat. Opinia była skuteczna – zapisu w ustawie brak. Komisja Nadzoru Finansowego nie przeprowadziła ani jednego postępowania w sprawie konfliktu interesów przy sprzedaży polisolokat przez firmy z tej samej grupy kapitałowej. Komisja Nadzoru Finansowego ignoruje żądania konsumentów przeprowadzenia kontroli w TU Europa i w TU Open Life, żądając od konsumentów wpłaty 20 złotych opłaty skarbowej od każdego wniosku złożonego w interesie publicznym – tj. w interesie rzeszy poszkodowanych konsumentów. 12

13 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Jak jest w Polsce? Bezczynność państwa – Kancelaria Rady Ministrów - pouczyła konsumentów w swoich ostatnich pismach, że od wniosków składanych w interesie publicznym należy uiścić opłatę skarbową, bo inaczej nie będą rozpatrzone. Takie działanie stanowi naruszenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która w Art. 63 stanowi, że każdy obywatel ma prawo składania wniosków w interesie publicznym oraz Ustawy o opłacie skarbowej, z której wynika, że od wniosków składanych przez obywatela w interesie publicznym opłaty skarbowej się nie pobiera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – w 2014 roku wydał decyzję nakładającą karę na towarzystwo ubezpieczeniowe AEGON za stosowanie opłat likwidacyjnych. Rzesza konsumentów odzyskała swoje oszczędności. Jednakże do dnia dzisiejszego nie zapadły kolejne decyzje wobec pozostałych towarzystw ubezpieczeniowych. Minister Finansów - wprowadzając zmiany do ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie uwzględnił postulatu, aby konsumentom umożliwić „wyjście” z dotychczasowych polisolokat za zapłatą 4% opłaty likwidacyjnej. 13

14 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Jak jest w Polsce? Minister Finansów – w żaden sposób nie odniósł się do postulatu zgłoszonego przez stowarzyszenie „Przywiązani do polisy”, aby wzmocnić obsadę personalną miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta w taki sposób, aby np. na 100.000 mieszkańców przypadał 1 pracownik w biurze danego Rzecznika. Minister Finansów – w nowej ustawie o Rzeczniku Finansowym zamiast wprowadzić obowiązek zapłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe za postępowanie pozasądowe czyli mediacyjne – wprowadził obowiązek konsumenta do zapłaty 50 złotych za to postępowanie. Polska Izba Ubezpieczeń - celem PIU jest zapobieganie zagrożeniom rynku ubezpieczeń, kształtowanie, upowszechnianie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej – Art. 220 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz par. 5 ust. 3 pkt 17) Statutu Polskiej Izby Ubezpieczeń). Tymczasem Polska Izba Ubezpieczeń nadal nie wypracowała wspólnych dla branży ubezpieczeniowej dobrych praktyk rynkowych w zakresie sprzedaży ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 14

15 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Jak jest w Polsce? Rzecznik Finansowy (dawniej Rzecznik Ubezpieczonych) – opracowuje opiniotwórcze raporty o stanie przestrzegania prawa konsumenckiego przez towarzystwa ubezpieczeniowe, przyjmuje reklamacje rzeszy konsumentów, koresponduje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, jednakże nie przyznano mu żadnych uprawnień władczych, pozwalających na wydawanie decyzji w sprawach konsumenckich. Rzecznicy konsumentów – pomagają konsumentom w niezliczonych reklamacjach kierowanych do przedsiębiorców, w tym towarzystw ubezpieczeniowych. Korzystają z prawa do wytaczania powództw na rzecz konsumentów, w tym pozwów zbiorowych. Jednakże środki finansowe przyznane na ich działalność są tak znikome, że brakuje „rąk do pracy” w biurach Rzeczników. Równocześnie nie mają skutecznego środka, aby zdyscyplinować przedsiębiorcę aby zechciał odpowiedzieć na reklamację. 15

16 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Jak jest w Polsce? Sądy w Polsce „Kontrola i zwalczanie klauzul abuzywnych jest jednym z głównych strategicznych celów ochrony konsumenta (w tym także jedną z polityk Unii Europejskiej). Walka ta jest o tyle trudna, że klauzule abuzywne są (w dogmatyce prawa) „przypisywane” woli konsumenta zawierającego umowę (…). Sędziowie, oceniając sytuację, muszą zatem pokonać własne przekonanie wyniesione z lat studiów, że skoro coś jest w umowie, to znaczy że obie strony tego chciały, a chcącemu nie dzieje się krzywda.” E. Łętowska,Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich, Warszawa 2004, str. 3 16

17 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Przyczyny pozwów zbiorowych: nadmierny konsumeryzm czy chciwość towarzystw ubezpieczeniowych? Jak jest w Polsce? Istotą spraw konsumenckich jest to, że: konsument przystępuje poprzez adhezję do umowy przygotowanej przez przedsiębiorcę i fakt, że podpisuje standardowy dokument umowy nie oznacza, że wyraża zgodę na jej wszystkie postanowienia. czytelna informacja o ryzykach i opłatach związanych z produktem lub usługą ma podstawowe znaczenie. prawnicy potrafią zapisać tę samą klauzulę w różny sposób – dlatego, bez znaczenia jest czy ubezpieczyciel zapisze, że zabierze konsumentowi 100% jego oszczędności czy też, że mu odda 0% jego oszczędności. 17

18 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Dotychczasowe doświadczenia Jedynie Towarzystwa ubezpieczeniowe nie próżnują: Lobbing przy zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Skutek: konsumenci, którzy do końca 2013r. „umieścili” w polisolokatach 52 miliardy złotych, nie mogą rozwiązać umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi za zapłatą 4% wartości swoich oszczędności. Lobbing przy ustawie o Rzeczniku Finansowym. Skutek: za postępowanie mediacyjne przed Rzecznikiem zapłaci konsument – 50 złotych, a nie towarzystwo ubezpieczeniowe. Skutek: postępowanie mediacyjne przed Rzecznikiem nie kończy się decyzją, a jedynie sporządzeniem protokołu. 18

19 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Dotychczasowe doświadczenia Jedynie Towarzystwa ubezpieczeniowe nie próżnują: Lobbing wobec mediów. Skutek: problem polisolokat dotyczący jednej trzeciej rocznego budżetu Polski jest traktowany marginalnie. Skutek: niektórzy dziennikarze ekonomiczni działają jako „trolle” ubezpieczeniowe – niby ubezpieczyciele nie za dobrze robili, ale trzeba czytać umowy; kancelarie „zdzierają pieniądze” z konsumenta, to trzeba się zastanowić, czy warto walczyć o swoje pieniądze, a już z pewnością nie w pozwach zbiorowych. Skargi towarzystw ubezpieczeniowych do samorządu radcowskiego na radców prawnych prowadzących procesy po stronie konsumentów. 19

20 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Pozwy zbiorowe złożone przeciwko Towarzystwom ubezpieczeniowym Liczba pozwów zbiorowych złożonych przez Kancelarię LWB: 9. Liczba osób w pozwach zbiorowych: ponad 1500. Klauzule niedozwolone jako podstawa złożonych pozwów. Nieważność jako podstawa złożonych pozwów - ogólne warunki umów przyznające uprawnienia jednostronnie tylko ubezpieczycielowi, niejednoznaczność, nieczytelność i dezinformacja we wzorcach umów. 20

21 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Pozew zbiorowy jako jedyny efektywny sposób rozpoznania sporu pomiędzy dużą grupą konsumentów i instytucją finansową Do konsumentów dociera informacja, że mogą żądać zwrotu zabranych im pieniędzy. Konsument – tak jak nie był poinformowany o cechach produktu finansowego przy zawarciu umowy, tak samo nie wie, że przysługuje mu roszczenie wobec instytucji finansowej. Konsumenci otrzymują zorganizowaną pomoc prawną – nie muszą szukać prawnika, który znałby się na skomplikowanych produktach finansowych. Wzrost świadomości konsumenckiej – nie wszystko, co instytucja finansowa napisze we wzorcu jest skuteczne wobec konsumenta. Niższe koszty obsługi prawnej w pozwie zbiorowym niż w pozwie indywidualnym. Łatwiejszy dostęp konsumentów do wymiaru sprawiedliwości. 21

22 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Czy instytucje finansowe obawiają się pozwów zbiorowych? Instytucje finansowe obawiają się, że wszyscy konsumenci dowiedzą się o stosowaniu przez nie nieuczciwych praktyk rynkowych i lawinowo upomną się o zabrane im pieniądze. Konsekwencje lekceważenia grupy konsumentów są dalej idące niż lekceważenie jednego konsumenta. Spadek zaufania społecznego do ubezpieczycieli i do oferowanych przez nich produktów. 22

23 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Doświadczenia Kancelarii LWB Rozmowy z konsumentami uwidaczniają, że: konsumenci są zdezorientowani, bo polisa na życie nigdy nie kojarzyła im się z utratą wszystkich oszczędności, konsumenci zostali oszukani, ale nie mają dowodu, który mógłby posłużyć za podstawę pozwu, bo nie nagrali ani pośrednika ani pracownika banku, który sprzedał im produkt finansowy „opakowany” w polisę ubezpieczeniową na życie, konsumenci czują się bezsilni, nie mają nadziei ani na odzyskanie swoich pieniędzy w konfrontacji z instytucją finansową ani na skuteczną ingerencję państwa, konsumenci nie chcą już kupować żadnych produktów ubezpieczeniowych. 23

24 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Doświadczenia Kancelarii LWB Pośrednicy, sprzedający ubezpieczenia kapitałowe, to: banki, podmioty utworzone w ramach grupy kapitałowej danego ubezpieczyciela, podmioty opierające strukturę sprzedaży na osobach, które obowiązkowo przed przystąpieniem do „klubu” sprzedawców muszą sami dla siebie kupić ubezpieczenie kapitałowe (w terminie do 24h od uczestnictwa w „konferencji szkoleniowej”), a są to z reguły: – osoby bezrobotne, – studenci. 24

25 Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner


Pobierz ppt "Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. Anna Lengiewicz Partner Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google