Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O KRESY LEPSZEGO ZACHOWANIA PRZEPLATAJĄ SIĘ Z ZADZIWIAJĄCĄ REGULARNOŚCIĄ Z OKRESAMI GORSZYMI, W KTÓRYCH DZIECKO ZDAJE SIĘ ZAPOMINAĆ CO OSIĄGNĘŁO I NAUCZYŁO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O KRESY LEPSZEGO ZACHOWANIA PRZEPLATAJĄ SIĘ Z ZADZIWIAJĄCĄ REGULARNOŚCIĄ Z OKRESAMI GORSZYMI, W KTÓRYCH DZIECKO ZDAJE SIĘ ZAPOMINAĆ CO OSIĄGNĘŁO I NAUCZYŁO."— Zapis prezentacji:

1

2 O KRESY LEPSZEGO ZACHOWANIA PRZEPLATAJĄ SIĘ Z ZADZIWIAJĄCĄ REGULARNOŚCIĄ Z OKRESAMI GORSZYMI, W KTÓRYCH DZIECKO ZDAJE SIĘ ZAPOMINAĆ CO OSIĄGNĘŁO I NAUCZYŁO SIĘ WCZEŚNIEJ.

3

4 K AŻDA ZMIANA WYMAGA ZBURZENIA WCZEŚNIEJ UKSZTAŁTOWANEGO ŁADU.

5 Rozwój emocjonalny Wrażliwość moralna Rozwój intelektualny Zdrowie Rozwój psychiczny

6 D ZIECI RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE TEMPEM I RYTMEM ROZWOJU !!! Określenie „ typowe dla danego wieku” znaczy tylko tyle, że mniej więcej połowa dzieci w tym okresie życia będzie się tak zachowywać. Druga połowa będzie do owego zachowania dorastać, albo mieć je za sobą.

7

8 D ZIECKO POTRZEBUJE NASZEGO CZASU, MIŁOŚCI I UWAGI.

9

10 W YCHOWANIE DZIECKA TO BARDZO TRUDNA PRACA …

11 … ALE RÓWNIEŻ NAJBARDZIEJ SATYSFAKCJONUJĄCA

12 DWULATEK Wymaga przede wszystkim cierpliwości. Pomóżmy mu zrozumieć jego uczucia.

13 Dwulatek ma potrzebę niezależności, ale nie umie jeszcze unikać kłopotów. Potrafi okazać uczucia: zadowolenie, czułość, zazdrość i gniew. Na tym etapie stabilizuje się charakter, ujawnia się temperament.

14 D WULATEK RADZI SOBIE JUŻ Z SAMODZIELNYM JEDZENIEM

15 Z GŁASZA I NIEŹLE KONTROLUJE SWOJE POTRZEBY FIZJOLOGICZNE

16 DOTYKA, OGLĄDA, SMAKUJE, SŁUCHA, WĄCHA … P OZNAJE ŚWIAT WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI : DOTYKA, OGLĄDA, SMAKUJE, SŁUCHA, WĄCHA …

17 D ZIECKO DWULETNIE BYWA CZARUJĄCE I POSŁUSZNE, D ZIECKO DWULETNIE BYWA CZARUJĄCE I POSŁUSZNE, a chwilę potem uparte i zarozumiałe.

18 Z ANIEPOKOJENIE RODZICÓW POWINNO WYWOŁAĆ ZBYT SPOKOJNE I MAŁO KŁOPOTLIWE ZACHOWANIE DZIECKA. Brak zapału do biegania, rzucania i apatia mogą wiązać się z: nie wykrytymi, przewlekłymi chorobami, pasożytami, upośledzeniem słuchu, opóźnieniem rozwoju umysłowego. Wszelkie trwałe i oporne na zmiany zachowania zwane stereotypiami powinny budzić zaniepokojenie rodziców, mogą się wiązać z początkami ciężkich zaburzeń psychicznych.

19 T RZYLATEK Szybko zapamiętuje wszystko, co widzi i słyszy. Pojawia się pytanie „Co to?”

20 T RZYLATEK UCZY SIĘ CIERPLIWOŚCI

21 J EST CORAZ BARDZIEJ SAMODZIELNY Podejmuje próby samodzielneg o rozbierania się, zaczyna się samo ubierać.

22 C HĘTNIE UCZESTNICZY W ŻYCIU RODZINY, POTRAFI DOSTOSOWAĆ SIĘ DO USTALONEGO RYTMU DNIA

23 N AJBARDZIEJ LUBI SIĘ JEDNAK BAWIĆ

24 B ARDZO WAŻNE SĄ DLA DZIECKA „ WIECZORNE RYTUAŁY ”

25 T RZYLATEK - „P IOTRUŚ TO JA !” Samoświadomość Upór, czyli bunt dwuipółlatka Trudność w podjęciu decyzji – przeciwstawne emocje jednocześnie Gadatliwość Tęsknota za uchodzącym niemowlęctwem

26 Z ANIEPOKOJENIE RODZICÓW POWINNO BUDZIĆ STOSUNKOWO TRWAŁE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY I KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH.

27 CZTEROLATEK Kolejny trudny rok, w którym musimy wykazać się opanowaniem i stanowczością.

28 C ZTEROLATEK – H AŁAS OTOCZONY BRUDEM „obniżenie” sprawności i koordynacji fizycznej fantazjowanie, nadruchliwość, niszczenie zabawek, ubrań itp., bunt przeciw rodzicom, wulgaryzmy, niestosowne poczucie humoru

29 C ZWARTY ROK ŻYCIA TO OKRES WZMOŻONEGO NAPIĘCIA, LICZNYCH KONFLIKTÓW I STRESÓW. Powiększa się repertuar zachowań służących odreagowaniu stresu. Pojawiają się manieryzmy (mruganie, pochrząkiwanie, grymasy itp. Nie należy specjalnie zwracać na nie uwagi ani im przeciwdziałać.

30 C ZTEROLATEK JEST BARDZO AKTYWNY I KREATYWNY

31

32 O BRAŻANIE SIĘ TO JEGO ZWYKŁE ZACHOWANIE. C ZĘSTO SIĘ ŚMIEJE, ALE JESZCZE CZĘŚCIEJ PŁACZE – A NAWET UDAJE, GDY NIE MOŻE „ POSTAWIĆ NA SWOIM ”

33 D OMINUJE POCZUCIE NIEPEWNOŚCI, ROZCHWIANIE I PRZYGNĘBIENIE. C O JEST NORMALNYM ETAPEM ROZWOJOWYM. Za pomocą rozpaczy i złości domagają się specjalnej uwagi i dowodów przywiązania i miłości. Buntuje się i mówi „nie” dla samej zasady. Jednocześnie rodzice stanowią ostateczny autorytet –”Moja mama tak mówi”

34 C ZTEROLATKI MOCNO INTERESUJĄ SIĘ SPRAWAMI ROZMNAŻANIA I CIAŁA Konkretyzują się dociekania na temat „skąd się biorą dzieci”, interesują się budową ciała, doszukują się podobieństw i różnic

35 PIĘCIOLATEK Zaczyna żyć w zgodzie ze światem.

36 P IĘCIOLATEK – W POSZUKIWANIU PRAWDZIWEJ PRAWDY Czas niekończących się pytań i mozolnych dociekań, To okres ogólnego uspokojenia i gwałtownego rozwoju intelektualnego.

37 P ODPORZĄDKOWANE Z radością i wielką starannością wykonuje polecenia rodziców oraz podporządko wuje się ich wymaganiom

38 B ARDZO INTERESUJE SIĘ OTACZAJĄCYM GO ŚWIATEM, JEST AKTYWNY, KREATYWNY, CIEKAWY, ZASYPUJE NAS PYTANIEM „ DLACZEGO ?”

39

40 P OTRAFI ZGODNIE BAWIĆ SIĘ Z RÓWIEŚNIKAMI, A NAWET POGODZIĆ SIĘ Z PRZEGRANĄ

41 P IĘCIOLATEK ZACZYNA INTERESOWAĆ SIĘ TELEWIZJĄ. C HĘTNIE SPĘDZAŁBY DUŻO CZASU PRZED EKRANEM. Jakie wynikają z tego zagrożenia? Jak ich uniknąć?

42 S ZEŚCIOLATEK Etap, w którym dziecko staje się bardziej wytrwałe w działaniu, cierpliwe i samodzielne.

43 Rozwijają się nowe nawyki i umiejętności; Kształtuje się wola, świadomość; Utrwalają się i rozwijają zainteresowania; Rozwija się logiczne i przyczynowo – skutkowe rozumowanie.

44 S ZEŚCIOLATKI SPRAWIAJĄ WRAŻENIE NIESPOKOJNYCH I PODMINOWANYCH Okres silnych napięć psychicznych i konfliktów, powiększa się więc repertuar wykorzystywanych sposobów rozładowania napięć; Sześciolatki nieustannie się „kręcą”, podskakują, siedząc kołyszą się, machają nogami, wciąż coś skubią, robią grymasy, czy obgryzają paznokcie.

45 PODSUMOWUJĄC Dla którego roku życia charakterystyczne są poszczególne zachowania?

46  Potrafi dostosować się do ustalonego rytmu dnia  Radzi sobie z samodzielnym jedzeniem  Chętnie spędza dużo czasu przed telewizją  Zaczyna samo się ubierać  Płacze, gdy nie może postawić na swoim  Interesuje się sprawami ciała  Bardzo ważne są „wieczorne rytuały”  „Hałas otoczony brudem”

47


Pobierz ppt "O KRESY LEPSZEGO ZACHOWANIA PRZEPLATAJĄ SIĘ Z ZADZIWIAJĄCĄ REGULARNOŚCIĄ Z OKRESAMI GORSZYMI, W KTÓRYCH DZIECKO ZDAJE SIĘ ZAPOMINAĆ CO OSIĄGNĘŁO I NAUCZYŁO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google