Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Bezpieczna szko ł a – bezpieczny ucze ń ” Zadanie nr 3 „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia udzielania pomocy, obrona konieczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Bezpieczna szko ł a – bezpieczny ucze ń ” Zadanie nr 3 „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia udzielania pomocy, obrona konieczna."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Bezpieczna szko ł a – bezpieczny ucze ń ” Zadanie nr 3 „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Szko ł a Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Ł om ż y

2 „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagro ż enia, udzielania pomocy, obrona konieczna, itp.”

3 Podejmowane dzia ł ania: -spotkanie z przedstawicielem Policji – apel dla kl. 0 –III nt „Bezpieczna droga do szkoły i domu”, - udział w konkursie STATOIL -Instruktaż udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez studentów Policealnego Studium Zdrowia w Łomży, - ćwiczenia - ewakuacja przeciwpożarowa

4 „Bezpieczna droga do szko ł y i domu” Uczniowie klas 0- III uczestniczyli w prelekcji z pokazem multimedialnym nt." Bezpieczna droga do szkoły/domu " Policjant z KMP uczył dzieci właściwych zachowań które mają im zapewnić bezpieczeństwo w drodze do szkoły i po powrocie do domu. Dowiedziały się także jakich zagrożeń unikać, jak zachowywać się w konkretnych przypadkach i sytuacjach. Przestrzegały także przed kontaktem z osobami obcymi a także bezpańskimi psami.Policjant zwrócił również uwagę na noszenie elementów odblaskowych w trakcie poruszania się po drogach.

5

6

7 STATOIL Już od kilku lat uczniowie klas pierwszych biorą udział w konkursie plastycznym organizowanym przez firmę Statoil pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły". Z każdej klasy pierwszej wybrano 5 najlepszych prac, a z nich komisja konkursowa wybrała jedną - zwycięską. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagrody głównej (rower i kask) odbyło się na uroczystym apelu. Wszyscy pozostali uczniowie klas pierwszych otrzymali gry edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na drodze oraz znaczki odblaskowe. Obecna na apelu przedstawicielka łomżyńskiej policji przypomniała uczniom klas I główne zasady bezpieczeństwa w poruszaniu się po drogach

8

9

10 Pierwsza pomoc przedmedyczna W miesiącu listopadzie studenci Policealnego Studium Zdrowia w Łomży przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas IV-VI. Studenci przypomnieli numery alarmowe pod którymi możemy się kontaktować podczas wypadku, jak również jak udzielać pomocy podczas krwotoku, omdlenia, zadławienia. Nauka pozycji bocznej ustalonej. Instruktaż udzielenia pierwszej pomocy (przebieg akcji ratunkowej. Każdy chętny uczeń mógł pod okiem instruktorów sam przeprowadzić akcję ratunkową.

11

12

13 Ewakuacja Corocznie w naszej szkole w ramach bezpieczeństwa uczniów jak również pracowników szkoły przeprowadzana jest próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem ewakuacji jest sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem.

14 Każdy uczeń naszej szkoły wie: przebywając w klasie na zajęciach lekcyjnych, po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela, w tym: ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy, na komendę nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem) w sposób uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego, niezwłocznie meldować nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.: przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np. w toalecie), zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp. po wyjściu z obiektu szkoły ustawiać się na boisku szkoły (w miejscu ewakuacji) Celem ćwiczeń było oswojenie z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru. Wszyscy zgodnie twierdzili, że taka próba była potrzebna, choć nigdy przyszłości nie chcieliby wykorzystać zdobytego doświadczenia.

15 Opracowały: El ż bieta Koz ł owska- pedagog szkolny Mariola Szyma ń ska – nauczyciel przyrody Karolina Zubrzycka – nauczyciel wychowania fizycznego Katarzyna Ż o ł nierowicz - nauczyciel wychowania fizycznego


Pobierz ppt "Projekt „Bezpieczna szko ł a – bezpieczny ucze ń ” Zadanie nr 3 „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia udzielania pomocy, obrona konieczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google