Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy i wynagrodzenia dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym Analiza danych statystycznych oraz opinie kobiet badanych w 2015 r Prezentacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy i wynagrodzenia dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym Analiza danych statystycznych oraz opinie kobiet badanych w 2015 r Prezentacja."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy i wynagrodzenia dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym Analiza danych statystycznych oraz opinie kobiet badanych w 2015 r Prezentacja w OPZZ, 9 października 2015 Kinga Lohmann Koalicja KARAT Opracowanie i analiza danych dr Ewa Lisowska

2 Dyskryminacja krzyżowa Płeć a szkolnictwo zasadnicze zawodowe Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG

3 Dane statystyczne Dotyczące rynku pracy Dane z kwartalnego badania aktywności ekonomicznej ludności Polski (dla lat 2010–2015) BAEL, GUS Dane dotyczące 2015 roku dotyczą I kwartału, BAEL, GUS Dotyczące wynagrodzeń Dane prowadzonego przez GUS co dwa lata na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób (dla lat 2006, 2008, 2010 i 2012)

4 Aktywność zawodowa kobiet z wykształceniem ZZ w latach 1992-2015 Okres transformacji 1992 -2002 ( GUS, 2002 ): -spadek o ponad 10pp -kobiety z wykształceniem wyższym - spadek o 2pp Lata 2010- 2015: -spadek o 3pp -ogółem kobiety - wzrost o 1 pp

5 Aktywność ekonomiczna kobiet i mężczyzn z wykształceniem ZZ (GUS) Kobiety: spadek aktywności zawodowej o 3 pp; (ogół kobiet: wzrost o 1pp) Aktywność zawodowa wyższa niż średnia dla ogółu kobiet; zatrudnienie niższe niż średnia Mężczyźni: spadek aktywności zawodowej o 3 pp; (ogół mężczyzn wzrost o 1pp) Aktywność zawodowa i zatrudnienie wyższe niż średnia ogółu mężczyzn Bezrobocie: spadek wśród kobiet i mężczyzn ale wyższe niż ogółu kobiet i mężczyzn Rok Współczynniki aktywności zawodowej Wskaźniki zatrudnienia Stopa bezrobocia MężczyźniKobietyMężczyźniKobietyMężczyźniKobiety 201071,0 (63,2)*52,0 (47,2)62,5 (56,6)44,6 (42,2)11,9 (10,5)14,2 (10,7) 201568,0 (64,3)48,9 (48,3)60,7 (58,8)43,4 (44,1)10,7 (8,5)11,1 (8,8)

6 Współczynniki aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn wg poziomu wykształcenia GUS, I kwartał 2015 (w %) Aktywność zawodowa kobiet z wykształceniem ZZ wyższa niż kobiet z wykształceniem średnim ogólnokształcącym o 8pp

7 Struktura pracujących według płci i poziomu wykształcenia GUS, 1 kwartał 2015 (w %) Wyszcze- gólnienie OgółemWyższe Policeal- ne/ średnie zawodow Średnie ogólno- kształcące Zasadni- cze zawodo- we Gimnazjal- ne lub niższe Ogółem 100,032,927,08,525,85,8 Mężcz yźni 100,026,027,77,232,26,9 Kobiety 100,041,526,210,018,04,3

8 Pracujące kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym i wyższym według wieku (GUS, I kwartał 2015 r.; w %) Wiek w latach Ogółem Z wykształceniem zasadniczym zawodowym Z wykształceniem wyższym 15 – 245,93,83,9 25 – 3426,911,539,5 35 – 4428,129,830,5 45 – 5423,837,116,5 55 – 6413,816,58,4 65 i więcej1,41,11,2 Wiek produkcyjny(18 – 59)95,295,696,3

9 Pracujący z wykształceniem ZZ według formy zatrudnienia 2015 (GUS) Odsetki zatrudnionych na czas określony są wyższe w grupie kobiet i mężczyzn z wykszt. ZZ niż w całej populacji pracujących KobietyMężczyźni Zatrudnieni na czas określony 35,5%30,3% Zatrudnieni na czas nieokreślony 64,5% 69,7%

10 Pracujący w wieku 18-24 i 25-34 według formy zatrudnienia Dane z 2014 (Badania PARP, Czarnik, Turek 2015, s. 35]) Wiek 18-24KobietyMężczyźni Zatrudnieni na czas określony 31%36% Zatrudnieni na umowę cywilno- prawną 30%19% Wiek 25-34Kobiety:Mężczyźni Zatrudnieni na czas określony 23%24% Zatrudnieni na umowę cywilno- prawną 9%8%

11 Dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym Dysproporcja między zarobkami w tej grupie wykształcenia jest znacznie większa niż średnia i wynosi ponad 30%

12 Relacje przeciętnych wynagrodzeń brutto kobiet w stosunku do wynagrodzeń mężczyzn (GUS) Ogółem pracujący Z wykształceniem ZZ

13 Wynagrodzenia brutto kobiet i mężczyzn z wykształceniem ZZ w 2012 r. (GUS) KobietyMężczyźniRóżnica% Przeciętne 2145 zł3103 zł958 zł31% Sektor publiczny 2221 zł3870 zł1649 zł43% Sektor prywatny 2120 zł2930 zł810 zł28%

14 Relacje przeciętnych wynagrodzeń kobiet w stosunku do wynagrodzeń mężczyzn wg wieku, w 2012 (GUS)(%)

15 Wynagrodzenia godzinowe kobiet i mężczyzn z wykształceniem ZZ w 2012 (GUS) KobietyMężczyźniRóżnica% Przeciętne 11,59 zł16,52 zł4,93 zł30% Sektor publiczny 12,11 zł20,58 zł8,47 zł41% Sektor prywatny 11,42 zł15,61 zł4,19 zł27%

16 Liczba pracujących oraz wynagrodzenia kobiet i mężczyzn z wykszt. ZZ w wybranych zawodach zdominowanych przez mężczyzn w 2012 r. (GUS) Wybrane prace i zawody zdominowane przez mężczyzn Liczba pracujących Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w PLN Relacja wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn % mężczyźnikobietymężczyźnikobiety Gospodarze obiektów18 77612 1812228198389 Kierowcy i operatorzy pojazdów208 6314 14829183056105 Kierowcy ciężarówek i autobusów110 73148927693439124 Kowale, ślusarze104 0624 1303296257778 Ładowacze nieczystości39 88022 8052616213181 Operatorzy maszyn i urządzeń372 06256 6673329255177 Robotnicy budowlani138 1081 8062819253090 Robotnicy poligrafii6 3573 5593090209568 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym 40 84625 4912381221493

17 PODSUMOWANIE I WNIOSKI Poprawa na rynku pracy w latach 2010-15 nie dotyczy kobiet w wykształceniem ZZ wskaźniki zatrudnienia zmniejszyły się z 44,6% do 43,4%; dla ogółu kobiet zwiększyły się z 42,2% do 43,4% Dyskryminacja płacowa kobiet z wykształceniem ZZ różnica płacowa w tej grupie wykształcenia jest stosunkowo największa (31%) dysproporcja płacowa ze względu na płeć w sektorze publicznym jest wyraźnie większa niż w sektorze prywatnym (43%) wynagrodzenia oferowane kobietom są b. niskie; jest to jedna z przyczyn nie podejmowania przez nie pracy

18 PODSUMOWANIE I WNIOSKI Konsekwencje umów tymczasowych dla kobiet częstsze umowy na czas określony i umowy cywilno-prawne niż w przypadku mężczyzn brak umów o pracę na czas nieokreślony jest znacznie bardziej niekorzystny dla kobiet niż dla mężczyzn, np. w przypadku urodzenia dziecka pozostają bez środków do życia

19 PODSUMOWANIE I WNIOSKI Pozytywne strony pracy kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn większe zarobki niż w zawodach zdominowanych przez kobiety mniejsze różnice płacowe między kobietami i mężczyznami praca zgodna z zainteresowaniami/pasją; silne osobowości/motywacje Bariery dla kobiet w dostępie do zawodów zdominowanych przez mężczyzn silne stereotypy związane z podziałem na zawody tzw. „męskie” i „kobiece” wśród pracodawców, jak również rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych i samych kobiet


Pobierz ppt "Rynek pracy i wynagrodzenia dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym Analiza danych statystycznych oraz opinie kobiet badanych w 2015 r Prezentacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google