Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracowni Badań Psychologicznych Kierowców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracowni Badań Psychologicznych Kierowców"— Zapis prezentacji:

1 Pracowni Badań Psychologicznych Kierowców
Dr Monika Baryła-Matejczuk Dr Wiesław Poleszak WSEI

2 APARAT PIÓRKOWSKIEGO PIOR/TB2.0
Aparat do oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej z liniowym układem bodźców. Badanie sprawności psychomotorycznej. Celem badania jest ocena szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zdolności koncentracji uwagi.

3 WIROMETR WIR/TB1.0 Wirometr jest urządzeniem umożliwiającym badanie zdolności oceniania prędkości wirujących tarcz. Celem badania jest określenie umiejętności oceny prędkości obiektów w ruchu drogowym - diagnoza umiejętności oceny prędkości.

4 MIERNIK CZASU REAKCJI MCZR/TB 1.0
Pomiar szybkości reakcji prostej na bodźce świetlne i dźwiękowe (pomiar refleksu dowolną wybraną kończyną). Badanie parametrów reakcji w sytuacji złożonej (gdy wymagana jest reakcja konkretną kończyną na wybrany bodziec świetlny lub dźwiękowy, np. lewą ręką na zielone światło i prawą nogą na światło czerwone). Aparat przeznaczony do pomiaru szybkości, adekwatności i równomierności reakcji na bodźce świetlne i dźwiękowe.

5 APARAT KRZYŻOWY TK/TB 2.0 Aparat do oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej z krzyżowym układem bodźców. Badanie ma na celu ocenę szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania, szybkości podejmowania decyzji w sytuacjach wykonywanych pod presją czasu oraz odporności na zmęczenie, koordynacji wzrokowo- ruchowej.

6 STEREOMETR STER/ATB 1.0 Stereometr jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym do badania zdolności widzenia przestrzennego, cechy mającej wielkie znaczenie w procesie oceny odległości. Badanie polega na sprawdzeniu umiejętności widzenia przestrzennego niezbędnego do oceny odległości.

7 PIERŚCIEŃ LANDOLTA PLAND/TB1.1
Ciemnia kabinowa jest zestawem integrującym w sobie trzy elementy pozwalające na badanie wrażliwości na olśnienie i badania widzenia w mroku bez konieczności adaptacji wydzielonego pomieszczenia, jako ciemni: pomieszczenie ciemni, Noktometr i Pierścień Landolta. Pierścień Landolta - Urządzenie umożliwia określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej Noktometr - Urządzenie umożliwia wykonywanie badania szybkości adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu

8 TABLICE Poppelereutera TPOP / ATB1.0
Tablice służące do badania oceny koordynacji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej. Celem badania jest ocena koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej. Przez koncentrację uwagi rozumiemy tu zdolność do świadomego skupienia się na wykonywanym zadaniu, połączoną z nieuświadomioną umiejętnością selekcjonowania w trakcie wykonywania zadania, dopływających z organizmu i spoza niego bodźców. Przez podzielność uwagi rozumiemy tu zdolność do jednoczesnego wykonywania kilku czynności wymagających uwagi, np. wyszukiwania kwadratów o kolejnych numerach i zapisywania towarzyszących im liczb. Przez przerzutność uwagi rozumiemy tu zdolność do szybkiego przenoszenia uwagi z jednego obiektu na drugi, np. z szukania kolejnego kwadratu do zapisania w arkuszu odpowiedzi liczby z jego prawego dolnego rogu.

9 Zapraszamy do współpracy
Dziękuję za uwagę Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Pracowni Badań Psychologicznych Kierowców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google