Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: „DZIECI SĄ AKTYWNE ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: „DZIECI SĄ AKTYWNE ”"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: „DZIECI SĄ AKTYWNE ”

2 W roku 2014/2015 w Przedszkolu Nr 5 w Raciborzu przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w wymaganiu Dzieci są aktywne. Celem było sprawdzenie czy dzieci są wdrażane do samodzielności i aktywności na rzecz własnego rozwoju poprzez chętne uczestnictwo w zajęciach. Do zebrania niezbędnych informacji poproszono rodziców o wypełnienie anonimowej ankiety. Łącznie rozdano 25 ankiet, z czego 17 zostało wypełnionych przez rodziców. W badaniu ankietowym udział wzięło więc 68% rodziców.

3 Znaczna większość badanych rodziców uważa, że ich dzieci chętnie (88%) lub raczej chętnie (12%) uczęszczają do przedszkola. Żaden z badanych rodziców nie stwierdził, że jego dziecko raczej nie lubi lub zdecydowanie nie lubi uczęszczać do przedszkola. WNIOSEK: WNIOSEK: Zdaniem większości rodziców dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola.

4 Spośród wszystkich badanych 59% deklaruje, iż jego dziecko opowiada o swoim pobycie w przedszkolu, 29% odpowiedziało iż raczej tak, 12 % badanych iż trudno im powiedzieć. Żaden z badanych rodziców nie uznał że jego dziecko nie opowiada o swoim pobycie w placówce. WNIOSEK: WNIOSEK: Zdaniem większości rodziców dzieci opowiadają o swoim pobycie w przedszkolu

5 Znaczna większość badanych rodziców uważa, że ich dzieci okazują zadowolenie z zajęć, w których uczestniczą w przedszkolu (76%) lub raczej okazują (6%). Natomiast 18% nie potrafi udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. Żaden z badanych rodziców nie stwierdził, że jego dziecko nie okazuje zadowolenia z zajęć w przedszkolu. WNIOSEK: WNIOSEK: Zdaniem większości rodziców dzieci okazują zadowolenie z zajęć, w których uczestniczyły w przedszkolu.

6 Do zajęć (aktywności ) dającym największe zadowolenie dzieciom, według ankietowanych rodziców należą : spacery, wycieczki, wyjścia w obrębie dzielnicy, zabawy w ogrodzie przedszkolnym oraz zajęcia rozwijające mowę czyli inscenizacje, teatrzyki, bajki i opowiadania. Żaden ankietowany nie zaliczył do tych zajęć zabaw matematycznych.

7 Sposobem w jaki dziecko okazuje zadowolenie z zajęć, według rodziców jest opowiadanie o nich z entuzjazmem, jak również śpiewanie przez dziecko piosenek. Najmniejszą liczbą odpowiedzi otrzymało :zapamiętywanie przez dziecko dużo informacji, a potem sprawdzanie czy rodzice wiedzą o tym.

8 Ponad połowa ankietowanych rodziców (59%) obserwuje u swojego dziecka nowe pomysły na zabawę w domu, lub raczej je obserwuje (18%). Taką samą liczbę (18%) stanowią rodzice, którzy nie potrafili udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. Żaden z badanych rodziców nie stwierdził, że u swojego dziecka nie zaobserwował nowych pomysłów na zabawę. WNIOSEK: WNIOSEK: Większość ankietowanych rodziców obserwuje u swojego dziecka nowe pomysły na zabawę w domu

9 Do najczęstszych zabaw proponowanych w domu przez dziecko, według badanych należą : zabawy plastyczne, ruchowe, układanie puzzli oraz zabawy klockami. Najmniej proponowane zabawy to : lepienie z plasteliny oraz zabawy lalkami i samochodzikami.

10 Znaczna większość badanych rodziców deklaruje, iż jego dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia dodatkowe w przedszkolu (94%), natomiast 6% odpowiedziało że zdarza się to czasami. WNIOSEK: WNIOSEK: Zdaniem większości rodziców dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia dodatkowe w przedszkolu

11 Według ankietowanych rodziców zajęciem dodatkowym, na które najchętniej uczęszczają dzieci jest język angielski, trochę mniej odpowiedzi oddano na język niemiecki.

12 Najbardziej preferowaną przez rodziców formą zainteresowania, którą chcieliby rozwijać u swojego dziecka jest nauka języków.

13 1. Według większości rodziców dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola. 2. Zdaniem większości rodziców dzieci opowiadają o swoim pobycie w przedszkolu. 3. Według większości rodziców dzieci okazują zadowolenie z zajęć, w których uczestniczyły w przedszkolu. 4. Do zajęć (aktywności ) dającym największe zadowolenie wśród dzieci, według rodziców należą : spacery, wycieczki, wyjścia w obrębie dzielnicy, zabawy w ogrodzie przedszkolnym oraz zajęcia rozwijające mowę czyli inscenizacje, teatrzyki, bajki i opowiadania, czego dowodem jest według rodziców opowiadanie o nich z entuzjazmem, jak również śpiewanie przez dziecko piosenek. 5. Rodzice obserwują również u dzieci nowe pomysły na zabawę w domu, wśród których najczęściej są to : zabawy plastyczne, ruchowe, układanie puzzli oraz zabawy klockami. 6. Zdaniem większości rodziców dzieci chętnie uczęszczają również na zajęcia dodatkowe w przedszkolu, gdzie najczęściej wymieniają język angielski. 7. Najbardziej preferowaną przez rodziców formą zainteresowania, którą chcieliby rozwijać u swojego dziecka jest nauka języków.


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: „DZIECI SĄ AKTYWNE ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google