Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Media – Czwarta władza. W czasach PRL-u w Polsce panowała cenzura. Cenzura przejawiała się we wszystkich dziedzinach życia. Cenzurowano nekrologi, programy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Media – Czwarta władza. W czasach PRL-u w Polsce panowała cenzura. Cenzura przejawiała się we wszystkich dziedzinach życia. Cenzurowano nekrologi, programy."— Zapis prezentacji:

1 Media – Czwarta władza

2 W czasach PRL-u w Polsce panowała cenzura. Cenzura przejawiała się we wszystkich dziedzinach życia. Cenzurowano nekrologi, programy telewizyjne, zaproszenia ślubne, literaturę piękną i prace naukowe. Nie można było pisać o innych ludziach i wspominać o książkach, czy wydawnictwach. Funkcjonowanie mediów w czasach PRL -u

3 Prywatne media telewizyjne w Polsce zostały powstawać na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. Jako pierwsze funkcjonowanie rozpoczęły prywatne stacje telewizyjne o zasięgu lokalnym. Pierwszą komercyjną stacją telewizyjną w Polsce, a zarazem w byłych krajach komunistycznych, była lokalna PTV Echo działająca od 6 lutego 1990 roku do 8 marca 1995 roku we Wrocławiu. Z kolei pierwszym kanałem o zasięgu ponadregionalnym był Polsat (nadający do dziś) założony 5 grudnia 1992 roku przez Zygmunta Solarza. Kolejnymi prywatnymi stacjami były: Polonia 1 i ATV – Krajowa Telewizja Kablowa (obydwie założone w 1993 roku). Początek mediów prywatnych w Polsce po roku 1989

4 Prudential w Warszawie - miejsce nadawania sygnału Telewizyjnego Telewizji Polskiej od 1937 roku.

5 Wisła – pierwszy produkowany seryjnie w Polsce telewizor (od 1955 roku).

6 FUNKCJE MEDIÓW w państwie demokratycznym Media są nie tylko liczne (np. liczbę czasopism podaje się zwykle w dziesiątkach tysięcy), systematycznie działające, masowo odbierane (wieczorem przy telewizorach zasiada więcej niż połowa mieszkańców każdego kraju).

7 Media w państwie totalitarnym Totalitaryzm - system rządów dążący do całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, ideologii państwowej, terroru tajnych służb wobec przeciwników politycznych, akcji monopolowych i masowej monopartii. Termin totalitario stworzył w 1923 r. Giovanni Amendola, była to koncepcja krytyczna wobec zmian wprowadzanych we Włoszech przez faszystów. W 1925 r. Benito Mussolini przejął określenie totalitaryzm i nadał mu pozytywny wydźwięk dla nazwania systemu państwowego, który wprowadzał, charakteryzując go: Wszyscy w państwie, nikt poza nim, nikt przeciw niemu.

8 Rodzaje i funkcje środków masowego przekazu Media możemy podzielić na: media tradycyjne (komunikacja odbywa się tylko w jednym kierunku), np. film, książka media interaktywne (przepływ informacji możliwy jest w dwie strony), np. Internet Ze względu natomiast na tempo dostarczania odbiory informacji, mówimy o mediach: wolnego kroku (książki, prasa) szybkiego kroku (radio, telewizja).

9 Silniejszym oddziaływaniem charakteryzują się media wolnego kroku, ponieważ w ich przypadku odbiór danej informacji odbywa się w sprzyjających warunkach, w atmosferze spokoju. Do tej informacji odbiorca może parokrotnie powracać. Nie można tego powiedzieć natomiast o mediach szybkiego kroku.

10 Ze względu na dowolność interpretacji przekazu przez odbiorcę wyróżniamy: media gorące (przekaz jednoznaczny, narzucający odbiorcy interpretację), np. prasa, radio; media zimne (przekaz wielokanałowy z pozostawioną swobodą interpretacji), np. telewizja.

11 Media spełniają następujące funkcje: informacyjną – przekazują masowemu odbiorcy informacje opiniotwórczą – kształtują opinię odbiorcy kontrolną – pozwalają ocenić postępowanie jednostek, np. zajmujących wysokie państwowe stanowiska kulturotwórczą – upowszechniają współczesną kulturę edukacyjną – poszerzają wiedzę odbiorców rekreacyjną – dostarczają odbiorcy rozrywkę.

12 Zagrożenia dla kompetencji mediów Potęga środków masowego przekazu jest tak wielka, że wpływają one nie tylko na to jak ludzie myślą, ale także o czym myślą. Dla wielu rzeczywistością jest to, co środki przekazu uznają za rzeczywiste. Wszystko, czemu nie poświęcają uwagi, wydaje się pozbawione znaczenia.

13 Współczesny świat kształtowany jest w znacznej mierze przez środki masowego przekazu, do których zalicza się dziś nie tylko trzy klasyczne media: *prasę, *radio, *telewizja, ale także, *rynek wydawniczy, *kinematografie, *przemysł fonograficzny i audiowizualny, *rynek reklamy czy media elektroniczne.

14 Środki masowego przekazu decydują o edukacji odbiorcy, od której w głównej mierze zależy poznanie i postrzeganie przez człowieka samego siebie, drugiej osoby, jak i świata w którym żyje. To media stanowią główne źródło informacji o otaczającym świecie, kreują obraz współczesnej kultury, wytyczają zakres kontaktów z nią, kształtują upodobania i postawy.

15 Media spełniają bardzo istotne funkcje w życiu publicznym. Przede wszystkim ich zadaniem jest informowanie o tym, co się dzieje na świecie lub w państwie. Rolą środków masowego przekazu jest także analizowanie wydarzeń, wyjaśnianie ich przyczyn i przewidywanie skutków – nie wystarczy powiedzieć, co się stało, ale trzeba spróbować wytłumaczyć, dlaczego to się wydarzyło i co z tego może wyniknąć.

16 Bardzo ważna jest tez funkcja kontrolna mediów – dziennikarze siedzą życie polityków, ujawniając przypadki nadużywania przez nich władzy. Dzięki mediom ujawniono wiele nieprawidłowości, a czasem nawet przestępstw i wielkich afer. Media obserwują także działalność instytucji publicznych i często ją krytykują. W ten sposób wywierają poważny wpływ na podejmowane przez polityków decyzje. Krytyka mediów może doprowadzić nawet do zmiany polityki rządu, do wycofania się z jakiegoś pomysłu, albo do zajęcia się ignorowanym problemem.

17 Dzięki mediom politycy kontaktują się ze społeczeństwem. Prezentują swoje programy, informują o podjętych decyzjach także przekazują swoje opinie w różnych sprawach. Prezydent, premier oraz marszałek Sejmu i Senatu mogą nawet wygłosić w telewizji publicznej orędzie do narodu wyjaśniające oraz prezentujące politykę państwa. Sposobem przekazywania informacji społeczeństwu jest organizowanie konferencji prasowych, na których dziennikarze są obecni.

18 Duże urzędy, partie polityczne i inne organizacje powołują swojego własnego rzecznika prasowego – osobę odpowiedzialną za kontakty z prasą. Sposób pracy rzecznika wpływa na wizerunek organizacji, którą reprezentuje. Politycy chcą mieć jak najwyższe notowania a także poparcie u społeczności, dlatego organizują kampanie wyborcze do których zatrudniają firmy zajmujące się kreowaniem wizerunku i reklamą.

19 Ankieta została przeprowadzona we wrześniu 2015 roku wśród dwudziestu uczniów klas drugich naszej szkoły

20

21

22

23

24

25 Wykonała: Ola Ostaszewska


Pobierz ppt "Media – Czwarta władza. W czasach PRL-u w Polsce panowała cenzura. Cenzura przejawiała się we wszystkich dziedzinach życia. Cenzurowano nekrologi, programy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google