Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Media – Czwarta władza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Media – Czwarta władza."— Zapis prezentacji:

1 Media – Czwarta władza

2 Funkcjonowanie mediów w czasach PRL -u
W czasach PRL-u w Polsce panowała cenzura. Cenzura przejawiała się we wszystkich dziedzinach życia. Cenzurowano nekrologi, programy telewizyjne, zaproszenia ślubne, literaturę piękną i prace naukowe. Nie można było pisać o innych ludziach i wspominać o książkach, czy wydawnictwach.

3 Początek mediów prywatnych w Polsce po roku 1989
Prywatne media telewizyjne w Polsce zostały powstawać na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. Jako pierwsze funkcjonowanie rozpoczęły prywatne stacje telewizyjne o zasięgu lokalnym. Pierwszą komercyjną stacją telewizyjną w Polsce, a zarazem w byłych krajach komunistycznych, była lokalna PTV Echo działająca od 6 lutego 1990 roku do 8 marca 1995 roku we Wrocławiu. Z kolei pierwszym kanałem o zasięgu ponadregionalnym był Polsat (nadający do dziś) założony 5 grudnia 1992 roku przez Zygmunta Solarza. Kolejnymi prywatnymi stacjami były: Polonia 1 i ATV – Krajowa Telewizja Kablowa (obydwie założone w 1993 roku).

4 Prudential w Warszawie - miejsce nadawania sygnału Telewizyjnego Telewizji Polskiej od 1937 roku.

5 Wisła – pierwszy produkowany seryjnie w Polsce telewizor (od 1955 roku).

6 w państwie demokratycznym
FUNKCJE MEDIÓW w państwie demokratycznym Media są nie tylko liczne (np. liczbę czasopism podaje się zwykle w dziesiątkach tysięcy), systematycznie działające, masowo odbierane (wieczorem przy telewizorach zasiada więcej niż połowa mieszkańców każdego kraju).

7 Media w państwie totalitarnym
Totalitaryzm - system rządów dążący do całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, ideologii państwowej, terroru tajnych służb wobec przeciwników politycznych, akcji monopolowych i masowej monopartii. Termin totalitario stworzył w 1923 r. Giovanni Amendola, była to koncepcja krytyczna wobec zmian wprowadzanych we Włoszech przez faszystów. W 1925 r. Benito Mussolini przejął określenie totalitaryzm i nadał mu pozytywny wydźwięk dla nazwania systemu państwowego, który wprowadzał, charakteryzując go: Wszyscy w państwie, nikt poza nim, nikt przeciw niemu.

8 środków masowego przekazu
Rodzaje i funkcje środków masowego przekazu Media możemy podzielić na: media tradycyjne (komunikacja odbywa się tylko w jednym kierunku), np. film, książka media interaktywne (przepływ informacji możliwy jest w dwie strony), np. Internet Ze względu natomiast na tempo dostarczania odbiory informacji, mówimy o mediach: wolnego kroku (książki, prasa) szybkiego kroku (radio, telewizja).

9 Silniejszym oddziaływaniem charakteryzują się media wolnego kroku, ponieważ w ich przypadku odbiór danej informacji odbywa się w sprzyjających warunkach, w atmosferze spokoju. Do tej informacji odbiorca może parokrotnie powracać. Nie można tego powiedzieć natomiast o mediach szybkiego kroku.

10 Ze względu na dowolność interpretacji przekazu przez odbiorcę wyróżniamy:
media gorące (przekaz jednoznaczny, narzucający odbiorcy interpretację), np. prasa, radio; media zimne (przekaz wielokanałowy z pozostawioną swobodą interpretacji), np. telewizja.

11 Media spełniają następujące funkcje:
informacyjną – przekazują masowemu odbiorcy informacje opiniotwórczą – kształtują opinię odbiorcy kontrolną – pozwalają ocenić postępowanie jednostek, np. zajmujących wysokie państwowe stanowiska kulturotwórczą – upowszechniają współczesną kulturę edukacyjną – poszerzają wiedzę odbiorców rekreacyjną – dostarczają odbiorcy rozrywkę.

12 Zagrożenia dla kompetencji mediów
Potęga środków masowego przekazu jest tak wielka, że wpływają one nie tylko na to jak ludzie myślą, ale także o czym myślą. Dla wielu rzeczywistością jest to, co środki przekazu uznają za rzeczywiste. Wszystko, czemu nie poświęcają uwagi, wydaje się pozbawione znaczenia.

13 do których zalicza się dziś nie tylko trzy klasyczne media: *prasę,
Współczesny świat kształtowany jest w znacznej mierze przez środki masowego przekazu, do których zalicza się dziś nie tylko trzy klasyczne media: *prasę, *radio, *telewizja, ale także, *rynek wydawniczy, *kinematografie, *przemysł fonograficzny i audiowizualny, *rynek reklamy czy media elektroniczne.

14 kontaktów z nią, kształtują upodobania i postawy.
Środki masowego przekazu decydują o edukacji odbiorcy, od której w głównej mierze zależy poznanie i postrzeganie przez człowieka samego siebie, drugiej osoby, jak i świata w którym żyje. To media stanowią główne źródło informacji o otaczającym świecie, kreują obraz współczesnej kultury, wytyczają zakres kontaktów z nią, kształtują upodobania i postawy.

15 Media spełniają bardzo istotne funkcje w życiu publicznym
Media spełniają bardzo istotne funkcje w życiu publicznym. Przede wszystkim ich zadaniem jest informowanie o tym, co się dzieje na świecie lub w państwie. Rolą środków masowego przekazu jest także analizowanie wydarzeń, wyjaśnianie ich przyczyn i przewidywanie skutków – nie wystarczy powiedzieć, co się stało, ale trzeba spróbować wytłumaczyć, dlaczego to się wydarzyło i co z tego może wyniknąć.

16 Bardzo ważna jest tez funkcja kontrolna mediów – dziennikarze siedzą życie polityków, ujawniając przypadki nadużywania przez nich władzy. Dzięki mediom ujawniono wiele nieprawidłowości, a czasem nawet przestępstw i wielkich afer. Media obserwują także działalność instytucji publicznych i często ją krytykują. W ten sposób wywierają poważny wpływ na podejmowane przez polityków decyzje. Krytyka mediów może doprowadzić nawet do zmiany polityki rządu, do wycofania się z jakiegoś pomysłu, albo do zajęcia się ignorowanym problemem.

17 Dzięki mediom politycy kontaktują się ze społeczeństwem
Dzięki mediom politycy kontaktują się ze społeczeństwem. Prezentują swoje programy, informują o podjętych decyzjach także przekazują swoje opinie w różnych sprawach. Prezydent, premier oraz marszałek Sejmu i Senatu mogą nawet wygłosić w telewizji publicznej orędzie do narodu wyjaśniające oraz prezentujące politykę państwa. Sposobem przekazywania informacji społeczeństwu jest organizowanie konferencji prasowych, na których dziennikarze są obecni.

18 Duże urzędy, partie polityczne i inne organizacje powołują swojego własnego rzecznika prasowego – osobę odpowiedzialną za kontakty z prasą. Sposób pracy rzecznika wpływa na wizerunek organizacji, którą reprezentuje. Politycy chcą mieć jak najwyższe notowania a także poparcie u społeczności, dlatego organizują kampanie wyborcze do których zatrudniają firmy zajmujące się kreowaniem wizerunku i reklamą.

19 Ankieta została przeprowadzona we wrześniu 2015 roku
wśród dwudziestu uczniów klas drugich naszej szkoły

20

21

22

23

24

25 Wykonała: Ola Ostaszewska


Pobierz ppt "Media – Czwarta władza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google